Çakallı adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çakallı köy - Gerze - Sinop
1487c: Çakallu
  Çakallı mah - Kavak - Samsun
1902hb: Çakal Han
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çakallı mah - Belen - Hatay
F1935: Çakallı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çakallı mah - Türkoğlu - Kahramanmaraş
1888z: Çakallı [ Tr "aş." ]
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Kürt kökenli Çakallı Türkmenlerinin iskan edildiği Çakal Ovasının merkez köyüdür. SN
■ © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Köyün tamamı Sunni'dir. Köyün ismi Çakallıhasanağa. Mert Çakmak
■ Köyün tam adı Çakalıhasanağa'dır. Köy halkının ataları Adıyaman'ın Besni ilçesinden göç edip gelmiştir. Köy halkı sadece Sünni Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Köy de daha önce Kürd nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1849z: Çakallı (aş.)
1928: Çakallı (köy)
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Çakallı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928: Çakallı [ Kürd/Tr "aş.?" ]
1915h: Çikan
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km