Çakallı adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çınarlı mah - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
1968k: Çakallı [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Çakallı köy - Gerze - Sinop
1925ht: Çakallı
  Çakallı mah - Kavak - Samsun
1914hb: ÇakalHan
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çakallı mah - Belen - Hatay
F1935: Çakallı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çakallı mah - Türkoğlu - Kahramanmaraş
1888d: Çakallı [ Tr "aş." ]
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Kürt kökenli Çakallı Türkmenlerinin iskan edildiği Çakal Ovasının merkez köyüdür. SN
■ © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Köyün tamamı Sunni'dir. Köyün ismi Çakallıhasanağa. Mert Çakmak
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1928k: Çakallı [ Tr "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Çakallı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928k: Çakallı [ Kürd/Tr "aş.?" ]
1915hb: Çikan
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km