145 Zazaca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Z 📖 Dewa Pupî [ Zaza "Pupo köyü" ]
1928 📖 Tornik / Törnük [ Erm tırnig "kapıcık, geçit" ]
E1902 📖 Tornig
■ 18. yy'da Elazığ'dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen mevcut köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Merxo [ Zaza "mera, çayır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z 📖 Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Z 📖 Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
1912hk 📖 Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
K 📖 Qisle [ Zaza "kilise" ]
1889z 📖 Topuzlu (aş.)
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖 Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928 📖 Isıtma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalbaşı x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Bırdo [ Zaza ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖 Dewa Pilê [ Zaza "büyük köy" ]
1925h 📖 Büyükköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tepsili x - Ovacık - Tunceli
Z 📖 Pulê Dewresu [ Zaza "derviş tepe" ]
1925h 📖 Mekikuşağı? [ Tr "aş." ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Paşadüzü köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Kodi [ Zaza kodê "çanak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşluca x - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Deyrik [ Zaza dêrik "kilisecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözeler köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖 Çimê Munzur [ Zaza "Munzur gözeleri" ]
1902hb 📖 Gözeler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Mıstikân / Mısdouşağı [ Zaza "Mustafalar (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖 Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Solasan / Solhasan [ Zaza ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Gewrasor [ Zaza "kızıltaş" ]
1925h 📖 Kızıltaş + Kırmızı Mezrea
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yünlüce köy - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Müri / Muri [ Zaza "armut?" ]
E1902 📖 Muri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yarımkaya x - Ovacık - Tunceli
1928 1946 📖 📖 Hemzik / Hamziuşağı [ Zaza "Hamzacık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yoncalı köy - Ovacık - Tunceli
1946 📖 Ortinik
1925h 📖 Virtinik [ Zaza wertenik? "ortaca?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca ''werte/orte'' türkçe ''orta'' sözcüğünden alıntıdır. oen
  Yoğunçam mz - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Tillek [ Zaza tilek "tepecik" ]
  Doluküp köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Merxo [ Zaza "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınar köy - Tunceli_M - Tunceli
Z 📖 Heniye Dızdo [ Zaza "hırsız pınarı" ]
1925h 📖 Hırsızpınarı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalkıran köy - Tunceli_M - Tunceli
Z 📖 Çolaheru [ Zaza "eşek çukuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dilek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖 Siliç [ Zaza Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
  Balveren x - Ovacık - Tunceli
1928 📖 Kulikân [ Zaza qulilqan ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Dedeağaç köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pilvank [ Zaza "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Erm pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
  Burmageçit köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şixzo [ Zaza "şeyh soyu" ]
E1878 📖 Sevjoğ / Sıvjoğ
1518b : Ş.ğlo?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çıralı köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Gıniye | Bor [ Zaza ]
1928 📖 Gini
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  EskiGedik köy - Ovacık - Tunceli
1928 1946 📖 📖 Biriman / Birimuşağı [ Zaza "İbrahim soyu (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Yalmanlar x - Ovacık - Tunceli
K 📖 Abbasan [ Kürd "Abbaslar (aş.)" ]
1946 📖 Kalanhöyük
1928 📖 Kalan [ Zaza qalan "dedeler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav
  Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Buyerbava [ Zaza ]
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
  Uzuntarla köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Hegao Pilê [ Zaza "büyük tarla" ]
1925h 📖 Heğavpil | Uzuntarla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Mezrakoyi [ Zaza "dağ mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
  Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Gürk / Kürik [ Zaza gurk ]
  Gökçek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Seyidxan [ Zaza seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere dir. caglar_ugur
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
E1878 📖 Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alacık köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖 Taht
1928 📖 Roşnek [ Zaza rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Abbasuşağı Zımağı
1902hb 📖 Zimek [ Zaza "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
■ Zımek (Zaza ''güneş görmeyen yer'' ) oen
  Demirce x - Nazımiye - Tunceli
1925h 📖 Dizik [ Zaza "haydutçuk" ]
  Günlüce x - Nazımiye - Tunceli
1928 📖 Kalmam [ Zaza kalmem "dede" ]
1925h 📖 Kalman
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. Qizilbash
  DüzgünBaba mv - Nazımiye - Tunceli
Z 📖 Duzgınbava (dağ) [ Zaza ]
■ Alevilerce kutsal sayılan dağlardandır. SN
■ Alevilerce kutsal sayılan bir dağ ve Dersim'in en önemli ziyaretlerinden biridir. oen
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖 ˁAynige [ Kürd "gözecik" ]
1925h 📖 Şeyxan [ Zaza "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) yeni adı Akdik. M.Tornêğeyali
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Bırastik [ Zaza bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Piri [ Zaza piriye "pir köyü" ]
  Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928 📖 Panan
1925h 📖 Buanan [ Zaza ]
■ Zeve adlı mezrası ve Koreşan aşiretinin atası sayılan Kureyş türbesi vardır. SN
  Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Varemiri [ Zaza WarêMiri "bey yaylası" ]
  Ayranlı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b 1928 📖 Keşkuvar [ Zaza "yeşilyayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Ramazan köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
Z 📖 Remeda [ Zaza "verdi kaçtı?" ]
1925h 📖 Ramazan
1518b : Ramazan Deresi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biri olarak görünür. Köy adını Zazaca 'Remeda' (`verdi kaçtı`) olarak yorumlayan yaygın görüş teyide muhtaçtır. SN
  Beğendik x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Kohtaru [ Zaza kootari? "karanlık dağ" ]
1518b : Köhteran
  Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Pulêmuriye [ Zaza pulê muriye? "armut tepe?" ]
E1900~a 📖 Polomeri / Polomori [ Erm plurmôri? "böğürtlen tepe? orman tepe?" ]
1522t 📖 Pülümüri / Plumori
1518b 1876a 📖 Kuzuçan / Kuzucan (idari bölge)
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kuzucan/Kızuçan kazası/nahiyesi merkez köyü idi. İlçe nüfusunun tamamı halen Zaza ve geçmişte kısmen Ermeni olduğu halde 16. yy'da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim birimlerinin çoğunun adı Türkçedir. ■ Plomeri/Pulemuriye adının Ermenice veya Zazaca olma ihtimali tartışılmıştır. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
  AşağıDoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1946 📖 Aşağı Horik
1928 📖 Xarik aş. [ Zaza xwarik "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
K 📖 Serçim [ Zaza serçem "derebaşı" ]
1925h 📖 Kınolar [ Tr/Zaza "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. M.Tornêğeyali
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  YukarıDoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1946 📖 Yukarı Horik
1928 📖 Xarik yk. [ Zaza xwarik "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Xeyrkunet [ Zaza "armağan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kulo Komu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946 📖 Zımak
1522t 📖 Zımag (başka yer) [ Zaza dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
  Sarıbudak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Barav Yoncalık [ Zaza barava? "su kenarı" ]
1902hb 📖 Barab aş. + yk.
  Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖 Civarik / Cıvarık [ Zaza civarik "yayla" ]
■ Hormek aşiretinin merkez köyü ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak'ın doğum yeridir. SN
  Çevrecik köy - Arıcak - Elazığ
1946 📖 Vüşküla
1928 📖 Veşkola [ Zaza Wişkla "kurudere" ]
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sair [ Zaza seeyer "elma ağacı" ]
Zaza yerleşimi
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Abdalan [ Zaza "Abdallar" ]
  Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xaniyan / Xuniyan [ Zaza ]
  Üçocak bld - Arıcak - Elazığ
1928 📖 Tirmal [ Zaza ]
  Kuyular mah - Hani - Diyarbakır
Z 📖 Nêribê Ağon
1915h 📖 Neribi Ağan [ Zaza "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dirî [ Zaza ]
  Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kelxısi [ Zaza ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haciyan [ Zaza hajîyon "hacılar" ]
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Royê Melekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Abacılar mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Çolagân [ Zaza "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖 Tinîk | Sivan
1736z 📖 Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalveliyan [ Zaza xalweliyan "Veli dayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Melekan / Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1902a 📖 Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukur mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Yusufan [ Zaza "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Bozok mah Çukur - Hani - Diyarbakır
1928 📖 Nîribi Aliyan [ Zaza "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z 📖 Neyrib / Nîrib (aş.)
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
  Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Villik + Gaviran [ Zaza vilik "gülceğiz" ]
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ğaydimem [ Zaza Ğêydê Mem "Memo kavaklığı" ]
1915h 📖 Gıdımım
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Ortaköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Dewa Miyunin [ Zaza "ortaköy" ]
1916h 📖 Ortaköy
  Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Wişkçir [ Zaza "kuruçeşme" ]
1928 📖 Vişkiçur
  Aşağıköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Dewa Cerên [ Zaza "aşağıköy" ]
1928 📖 Aşağıköy
Zaza yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı Poeğ'dir. Poeğ (Poğ) Ermenice "boğaz" demek olup, bölgenin coğrafi özellikleri ile uyum gösterir. xesar
  Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mahmudan [ Zaza mehmûdon "Mahmutlar" ]
1915h 📖 Lehistan?
  Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912 📖 Hayni
1819z 📖 Heni [ Zaza hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza/Kürd yerleşimi
■ Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir .Yeni Zazaca'da "Kaynak su, pınar, göze", Arapça "Ayn " sözünden. Burak
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Heni kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur. Türk
  Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xodi / Xodan [ Zaza "otlaklar" ]
  Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 Neribi Topalan [ Zaza "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
  Üçgül köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hasanan / Hesenan [ Zaza "Hasanlar" ]
  Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Seyar [ Zaza sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Alibir köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 ˤAlbêron
1928 📖 Alipir
E1912 📖 Alpiran [ Zaza "Alidedeler" ]
1550t 📖 Alb.rî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Erdemli köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1968 📖 Kıltepe
1928 📖 Gözerek [ Zaza gozerek "cevizlik" ]
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Yamaç köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Musiyan [ Zaza "Musalar" ]
1550t 📖 Mûsyan | Bulnax
  Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gayd [ Zaza ğêyd "sulakyer" ]
Zaza yerleşimi
■ Bu Köyün Yerliler Şeyh Şemsinin Torularındırlar. AHMET ŞEYHAN
  Gürpınar köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Lotan [ Zaza ]
  Altınışık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Binziyar [ Zaza binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza (Az-Kejan) yerleşimi
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
  Akdurmuş köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Güldar [ Zaza guldar "gülağacı" ]
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Wuiswu [ Zaza "Yusuf" ]
1928 📖 Akpınar aş.
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km