1835 Yunanca yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 19
sırala 
  Dereköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928k: İskinit
1906hk: Sxinúdi [ Yun "sakızağacı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepeköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Agridya [ Yun agrídia "yaban yer" ]
1890hk: Agrília
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Zeytinli köy - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Ayatodori [ Yun Άγιοι Θεόδωροι "Aziz Theodor'lar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kaleköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Kastro
1890hk: Kastron [ Yun kástro(n) "kale" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çınarlı bld - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Panayia
1890hk: Panayia [ Yun Panagía Balôméni "yamalı Meryemana" ]
1968k: Gökçeada (idari bölge)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İmroz/Gökçeada ilçe merkezidir. SN
  Bademli köy - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Gliki
1890hk: Glykí [ Yun "tatlı, şirin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yenimahalle mah - Gökçeada - Çanakkale
1928k: Evlambi [ Yun Eulámpion "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kefalo burun - Gökçeada - Çanakkale
1906hk: Kefalo [ Yun "burun" ]
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928k: Enoz
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Gülpınar bld - Ayvacık (Gülpınar bucağı) - Çanakkale
1928k: Gülpınar
1906hk: Külahlı
Y-424 Y535: Hamaksitós [ Yun "araba yolu" ]
■ Apollon Smintheus (`Farelerin Apollon`) tapınağı kasabanın kuzey çıkışında Beşiktepe mevkiindedir. Hamaksitos kentinin Milat öncesinde ortadan kalktığını Strabon bildirir. Ancak 6. yy'da Troad ilinde Hamaksitos piskoposluğu kaydedilmiştir. ■ Antik edebiyatın baş eseri olan İliada destanı, buralı bir cariye olan Xryseis yüzünden çıkan olayları anlatır. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
1928k: Yenice
Y1877tb: Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Ezine (Geyikli bucağı) - Çanakkale
1906hk: Yeniköy | Neoxori [ Yun neoxori "yeniköy" ]
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Amphiloxía [ Yun ]
1904s: Kelçavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1910ht: Yassıevren
Y1922tb: MikraDiasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıören ile Yunanca Diasorina aynı isimdir. Ancak hangisinin diğerinden alıntı olduğu anlaşılamadı. SN
  Boğaz ada - Çeşme - İzmir
Y: Panagía [ Yun "Meryem Ana" ]
  Alçıtepe köy - Eceabat - Çanakkale
1928k: Alçıtepe
1519t: Kirte
Y1091tb, 1795h: Kríthai/Krithiá [ Yun "arpalı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1915 Çanakkale Savaşının en kanlı çarpışmaları bu köy yakınında Kirtetepe'de gerçekleşmiştir. SN
  Uluköy köy - Ezine - Çanakkale
1900, 1928k: Kestanbul/Kestanbol
1660eç, 1795h: Eskiİstanbul
Y-300v: AleksandriaTroas [ Yun "Troya ilindeki İskender kenti" ]
■ MÖ 306'da Büyük İskender'in komutanlarından Antigonos Gonatas'ın daha önce Sigeion adını taşıyan yerde kurduğu kent, 1500 yılı aşkın süreyle bölgenin en önemli metropolüydü. Osmanlı döneminde 'Eski İstanbul' olarak adlandırılan ören yeri halen Kestanbul Kaplıcaları adında hatırlanır. SN
  Gökçebayır köy - Ezine - Çanakkale
1915hb, 1928k: Burgas/Bergas [ Yun pyrgós "kule" ]
1795h: Kızkalesi
  Korubaşı köy - Ayvacık - Çanakkale
1928k: Bergos [ Yun pyrgos "kule" ]
1906hk: Bergaz
  Kayacık köy - Ezine - Çanakkale
1906hk: KayacıOba
Y-442: Neándria [ Yun "delikanlı yeri" ]
■ Antik kent öreni köy yakınındaki Çiğri tepesi üzerindedir. SN
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1678tb: ÁgiosAthanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köye adını veren Ayios Athanasios Manastırı 1912 Balkan Harbi sırasında tahrip edilmiştir. SN
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Y. Nahiye
1890hk: KatoPanayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Şehitler köy - Enez - Edirne
1928k: Şehitler
Y1922tb: Apsída [ Yun "kemer" ]
1877bs: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İntepe mv - Çanakkale_M - Çanakkale
1906hk: İntepe
EYu: Aiantion Αἰάντιον [ Yun "Aiaks yeri" ]
■ Bir dönem bucak olan İntepe, bucak merkezi olan Erenköy kasabası için de kullanıldı. SN
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1922tb: Kríni Kρήνη [ Yun "çeşme" ]
1660eç: Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviri olabilir. SN
  Üsküfçü köy - Ezine - Çanakkale
1915hb: Üskübci [ Yun skopitsa "karakolcuk" ]
1795h: Üsküb [ Yun skopia "karakol" ]
■ Etrafta Rum/Bizans vaktinden kalma olduğuna inanılan viranlar bulunmaktadır. Manav
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1877bs, 1928k: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancasının tercih edilmesi dikkati çeker. SN
■ Arnavut ve Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Yerleşimi Türk
  Dalyanköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Kosta
1890hk: AyiaParaskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890hk: AyiosGeorgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükanafarta köy - Eceabat - Çanakkale
1519t: K. Anavatra [ Yun anabáthra "yukarı yar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1928k: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Büyükanafarta köy - Eceabat - Çanakkale
1519t: B. Anavatra
Lt1204: Anafartus [ Yun anabáthra "yukarı yar" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
1928k: Kocaali
1919ht: Ayazma [ Yun "ziyaret, kutlu yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922tb: Pentáphyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877tb: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890hk: Goni [ Yun ]
  Kilye koy - Eceabat - Çanakkale
1660eç, 1900ht: Kilya (köy)
Y150, Y378: Koíla Κοῖλα (köy) [ Yun "oyuklar, kovuklar" ]
  KepezBurnu mv - Çanakkale_M - Çanakkale
1906hk: Kefez (burun) [ Yun kábos "burun, kafa, çıkıntı" ]
Y-600 Y535: Dárdanos/Dardánia (kent)
■ Homeros'un andığı Dardanos/Dardania kenti Strabon çağında Kepez burnunun 1 km kadar güneyinde boğaza hakim bir mevkide idi. Çanakkale Boğazının Batı dillerindeki adı olan Dardanelles bu kent ve burun adından gelir. SN
  Toprakada ada - Karaburun - İzmir
1890hk: Plakiá [ Yun ]
  İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1831n: İpsala
Y550, Lt1204: Kypséla [ Yun "kovanlık" ]
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890hk: Agrília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
  Güllüce köy - Ezine - Çanakkale
1906hk: Mavromati [ Yun "karagöz" ]
  Akbaş mv - Eceabat - Çanakkale
1795h: Akbaş
Y-450: Séstos [ Yun ]
■ Herodot'a göre Pers kralı Darius bu noktada Çanakkale Boğazı üzerinde bir köprü inşa etmeye teşebbüs etmiştir. Byron'un `Sestos'dan Abydos'a Yüzdükten Sonra Yazılmıştır` başlıklı şiiri İngiliz Romantik edebiyatının şaheserlerindendir. SN
  Mustafaçelebi ada - Çeşme - İzmir
Y: Onos [ Yun "eşek" ]
  Gündüzler köy - Keşan - Edirne
1928k: Mavroz [ Yun ]
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Suluca
1919ht: Fakırma [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1909ht: İldiri
1890hk, 1915hb: Lithrí
Y-450 Y535: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
  Pazarlı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922tb: Ánaplos [ Yun ]
1900ht: Pazarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çanakkale boğaz - Aa - Çanakkale
Lt1100: Dardanelli [ Lat "Dardanos'çuklar" ]
Y-600: Hellêspontos [ Yun "Helle denizi" ]
■ Antik isim Hellespontos'tur. Boğazın Anadolu yakasında efsanevi geçmişte Dardanoi halkının ve Dardania adlı kentin bulunduğunu Homer bildirir. Buna istinaden boğazın iki yakasındaki Sestos ve Abydos kentlerine (halen Batı dillerinde Boğazın adı olarak kullanılan) 'Dardanelli/Dardanelles' adını 11. yy'da Venedik ve Cenevizliler yakıştırmıştır. Osmanlı devrinde boğazın özel bir adı olmamış görünür. SN
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946k: Burgaz
1928k: Bergos [ Yun pyrgos "kule" ]
1906hk: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Karaburun ilçe - Karaburun - İzmir
EYu: Mélaina Ákra [ Yun "kara burun" ]
■ Karaburun mevki ve idari birim, Ahırlı kasaba adıdır. SN
■ Yarımada üzerine tarihi coğrafya çalışması yapan Meritt'e göre Karaburun İskelesi antik çağın Sidoussa'sıdır. ahmet uhri
  İlyosta ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Eleos [ Yun elaioússa "zeytinli" ]
  Fındıklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1890hk: Angeloxóri [ Yun "melekköy, haberciköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Trakya'daki en büyük Rum köyü idi. Şeytanköy adının bilinmeyen bir gerekçeyle köyün Rumca adına nazire olarak verildiği anlaşılıyor. SN
  Birgi mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928k: Birgi
1890hk: Pirgíon [ Yun "hisarcik" ]
1528t: Birgicek
  Edirne il - Aa - Edirne
1371v: Edirne/Edrene
Lt180 Y535: Hadrianoúpolis [ Yun "Hadrianus kenti" ]
■ Roma imparatoru Hadrianus (117-138) adından. Türkçe adın *Edrinebolu olması beklenirdi. SN
  Cumalı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922tb: Paraskeví [ Yun "cumalı" ]
1900ht: Cumalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karaada ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Kálamos [ Yun "kamış" ]
  Maden ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Pyrgos [ Yun "kule" ]
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Palioúri [ Yun ]
1900ht: Çalıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Siğilli köy - Keşan - Edirne
Y1905: Sígli/Síglai [ Yun síglai "küpeli" ]
1900ht: Sığliya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
1928k: Galata
Y1782: Galatás/Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kovalıdere neh - Gelibolu - Çanakkale
Y-405v: Aigospotamós [ Yun "keçi deresi" ]
■ MÖ 405'te Sparta'lıların Atina'ya karşı Peloponnes Savaşlarını sonlandıran ünlü deniz zaferinin yeridir. SN
  Ocaklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1946k: Karaburgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
1890hk: KaraBergaz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gülbahçe mah - Urla - İzmir
Y1900~: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891s: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1900ht: Eskiköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Alibey
1906hk: Mosxónisi [ Yun "misk adası" ]
1525p: Yund [ Tr yunt "yabani at" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriyesi'de 'Yund Adaları' adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. 1922'den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1519t: Gelibolî
Y-350: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
  Yılan ada - Urla - İzmir
Y: Érimo [ Yun ]
  Lapseki ilçe - Lapseki - Çanakkale
1660eç: Lapseki
Y-350: Lámpsakos [ Yun "parıldayan, muhteşem" ]
■ Strabon'a göre daha önce adı Pityoussa iken MÖ 5. yy'dan önce Lámpsakos olarak değiştirildi. SN
■ Bulgarlar 1914 senesinde Bulgaristana kaçarken Rumlar 1921-22lere kadar kalabildi. Hayatta kalan Rumlar Helenistan Euboiada bulunan bir yere ıskân edildi ve o köye Nea Lampsakos (Yeni Lapseki) ismi verildi. Manav
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831n, 1928k: Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787, Y1356: Pámphilos [ Yun ]
  Lale ada - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Kromilo [ Yun Krommylo ]
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
1900ht: Altıntaş
Y1922tb: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
Y1900~: Kidonia/Kidonies [ Yun kidónies "ayvalar" ]
1845: Ayvalık (idari bölge) [ Yun Aióliko "Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiş ve 1821 tarihine dek geniş ayrıcalıklara sahip Rum yönetimine sahip olmuştur. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Rumca Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünden çeviridir. SN
■ 1570lerde Midillili Helenler tarafından kurulmuş olup 1821 senesine kadar ruhâni ve ilmi özerkliğini korumuştur. Manav
  Balık ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Psariáno [ Yun "balıklı" ]
  Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1900ht: Dereköyü
Y1922tb: Monastiráki [ Yun "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün Rum nüfusu 1913'te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
  Kurşunlu köy - Bayramiç - Çanakkale
1928k: Kurşunlu
Y-454 Y535: Sképsis [ Yun ]
■ Atina haraç listelerinde ve Ksenofon'da anılan antik Skepsis kenti öreni üzerinde kurulmuştur. Filozof Aristoteles ve öğrencisi Theophrastos'un şahsi kütüphanesi bir süre bu kentte tutulduktan sonra MÖ 1. yy'da İskenderiye kütüphanesine nakledilmişti. SN
  Uzunada ada - Urla - İzmir
1909ht: Köste/Kosta
Y1900~: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
Y-411: Drymoússa [ Yun ]
■ Drymoússa adası Thukydides'in Peoponnes Savaşları tarihinde anılır. SN
  Orak ada - Foça - İzmir
Y: Drépanon [ Yun "orak" ]
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1900ht: Kırköy
Y1839b: Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ TİB Amygdalia köyünü komşu Çavuşköy'e yerleştirirse de bu yanlıştır. SN
  İncir ada - Foça - İzmir
Y: Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ Antik dönemde Bakkheion adı ile bilinir. Bu isim Şarap tanrısı Dionysos'un bir başka adı olan Bakkhos'dan gelir. Utku Oziz
  Yerlisu köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928k: Yerlisu
Y1900~tb: Mavría/Mávres [ Yun "karalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Saroz ada - Keşan - Edirne
1919ht: Saros
1877hk: Kseronisia/Kseros [ Yun kséros "kuru" ]
■ Saros Körfezi adı, körfez içindeki adadan alınmış olmalıdır. SN
  Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922tb: Maxitís Μαχητ͂ης [ Yun "cengâver" ]
1905i, 1928k: Mahmud
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 500 Rum nüfus ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yunan işgali döneminde verilen Maxitis adı ideolojik bir yaklaşım sergiler. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
  Bolayır bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
1519t: Bolayır [ Yun küç. Plagiári "yamaççık" ]
Lt1204: Plagia/İsplagia [ Yun "yamaç" ]
Y-450: Agorá [ Yun "çarşı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204'te kaydedilen <<İsplagia>> adı, yer adı yapan s+ takısını içerir. <> (telaffuzu Playar) aynı adın küçültme halidir.. SN
  HekimAdası ada - Urla - İzmir
1909ht: Kiliseli
1890hk: Kiliseli | İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
Y-411: Pêlê
  Garip Adası ada - Dikili - İzmir
Eski adı: Nisida Azano [ Yun ]
■ MÖ 406 yılında, Peloponnes savaşlarında Atina ve Sparta donanmaları Arginusa Savaşını bu ada açıklarında gerçekleştirdiler. Utku Oziz
  Sığacık mah - Seferihisar - İzmir
1525p: Sığacık [ Yun sigalaíos? "sakin liman" ]
Y-350: Gérai
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Yakın yıllarda Yavaşkent (Città Slow) belgesiyle gündeme gelen Sığacık kasabasının halen korunan suru İzmir'deki Ceneviz kolonisi (1344-1402) döneminde inşa edilmiştir. SN
  Altınova mah - Ayvalık (Altınova bucağı) - Balıkesir
1906hk, 1928k: Ayazmend
Y1905: Ayasmáti [ Yun agiasmátoi "ayazmalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kalemadası ada - Dikili - İzmir
Eski adı: Nikolós [ Yun ]
  Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928k: Aslıhan
Y1922tb: Leontári [ Yun "aslancık" ]
1900ht: Arslanlı
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
  Hasköy mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922tb: Levkásion [ Yun ]
1871bs: Hasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 240 Rum nüfus ve Ayios Mokios kilisesi vardı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Muş ib - Muş_M - Muş
Y17, Y553: Tarônitês/Taraunitês [ Yun "Taron ülkesi" ]
■ Muş ovası ile Korkut ve Hasköy ilçelerini kapsayan alan Taron adıyla uzun süre bağımsız veya özerk bir Ermeni beyliği idi. 8. yy'a dek Mamigonyan, daha sonra Pakraduni sülalesine ait olan ülke 967 yılında Bizans hakimiyetine geçti. Taron beyleri soyundan gelen Taronites ailesi Bizans'ta 13. yy'a dek önemli mevkilerde bulunmuş ve Arnavutluk'ta Dyrrachium/Dürrës kentine hakim olmuşlardır. SN
■ Muş kentinin ilçe merkezine bağlı olan Sunay Mahallesi Çeçenler'den, Avar Türkler'inden, Asetin yani Alanlar'dan ve İnguşlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çavuzağzı mv - Ereğli - Zonguldak
1919hb: B. Oksina [ Yun oksyna "sivriler" ]
■ Eski haritalarda Büyük Oksina ve Küçük Oksina koyları görülür. SN
  Bahçecik mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1906hk: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]
  SefaÇamlık mah Ayvalık - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Ayanikola [ Yun Ayios Nikolaos "Aziz Nikola" ]
■ Rumca adını şimdi Çamlık adı verilen yarımada tepesinde şimdi tamamen tahrip edilmiş olan Ayanikola manastırından alır. SN
  Kavakbaşı ib - Mutki - Bitlis
1928k: Xuyut
E666, E905: Xut խութ
Y610: Xothai [ Yun "Xoth halkı" ]
  Gökova körfez - Ula - Muğla
EYu: Kerámikos Kólpos [ Yun "Keramos/Kerme körfezi" ]
  İyonya - ---
Y-450: İônia [ Yun "İôn (göçerler?) ülkesi" ]
■ Ege kıyısında kuzeyde Foça'dan güneyde Didim'e kadarki sahil şeridinin adıdır. Helenlerin İôn boyu rivayete göre MÖ 1000 dolayında bu bölgeye göçerek 12 koloni kurdular. Eski Farsçadan Arapça ve Türkçeye geçen Yonân adı `İyonlar` anlamına gelir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km