1771 Türkçe yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 18
sırala 
  Seddülbahir köy - Eceabat - Çanakkale
1660eç: Sedd-i Bahir [ Tr "deniz seddi" ]
■ Batıdan gelecek saldırılara karşı İstanbul'un ön savunma hattıdır. SN
  Tabaklar köy - Ayvacık (Gülpınar bucağı) - Çanakkale
1911ht: Debbağlar [ Tr debbağ "deri tabaklayan" ]
  Akçapınar köy - Çanakkale_M (İntepe bucağı) - Çanakkale
1946k: Pınaroba
1928k: Pırnarobası [ Tr pırnar/pırnal "meşe çalısı" ]
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Akçapınar adı verildi. SN
  Ezine ilçe - Ezine - Çanakkale
1890hk: Ezine [ Tr eyine/ezine "cuma" ]
Os: Eyinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
  Kadırga mv - Ayvacık - Çanakkale
1906hk: Kadırga Burnu [ Tr "balina burnu" ]
■ 'Kadırga' sözcüğü Türkçe `balina` anlamına gelir. Burada kadırga adı verilen gemiden ziyade bir tarihte karaya vurmuş bir balina düşünülmelidir. SN
  Ahırköy köy - İpsala - Edirne
1928k: Ahırköy
Y1850~: Axúria [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928k: Alaçatı
1890hk: Alátsata
1525p: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Kilitbahir köy - Eceabat - Çanakkale
1660eç: Kilid-i Bahreyn [ Tr "iki denizin kilidi" ]
1525p: Kilidülbahir
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891s: Sazak
1890hk: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terk edilen eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Yalova köy - Eceabat - Çanakkale
1795h: Yalova
1567mü: Yalakabad [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Sêstos kentinin kalıntıları köyün 3,5 km güneydoğusunda ve deniz kıyısındadır. SN
  Gerence mv - Karaburun - İzmir
1909ht: GerençeBurnu [ Tr geren "killi toprak" ]
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
1900ht: Tayfur
1519t: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden Pomaklar iskân edilmiş, peşinden Bulgaristan ve Romanya muhâcirleri eklenmiştir. Manav
  Avarız köy - Edirne_M - Edirne
Y1922tb: Xavaríz [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
1909hb: Havaras/Avraz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda Xavarís şeklinde geçen adın aslının Türkçe ˤAvarız olması muhtemeldir. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
  İnecik mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891s: İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
1928k: Cedid [ Tr cedid "yeni" ]
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hüseyinpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1904s: Hüseyinpınar | Bünyanıhamid [ Tr "Abdülhamid binaları" ]
  Çömlek köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb: Çömlekçiköy
1567mü: Çölmekköy [ Tr ]
  Dombay köy - Lalapaşa - Edirne
1928k: Dombay [ Tr "su sığırı" ]
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Alibey
1906hk: Mosxónisi [ Yun "misk adası" ]
1525p: Yund [ Tr yunt "yabani at" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriyesi'de 'Yund Adaları' adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. 1922'den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Çamlıca bld - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1919ht: Karapınar
Y1905, 1928k: Grabuna [ Tr karapınar? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: KadıGebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1900ht: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831n, 1928k: Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787, Y1356: Pámphilos [ Yun ]
  Doyran mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1960-2009: Doyuran
1928k: ŞabadaniSani [ Tr "ikinci Şabadan" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009'da Doyran olarak düzeltilmiştir. Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık'a bağlı Tuztaşı). SN
  Bayramtepe mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928k: Teberrük [ Tr "uğurlu" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1333b: Foca
Y-450: Phôkaia
1891s: Foçateyn (idari bölge) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da kaydedilen rivayete göre daha eski bir tarihte, belki MÖ 1000 dolayında Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Yunanca alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski Foça ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn kaza adı görülür. SN
  Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1900ht: Havsa
Os: Hasköy | Havass-ı Mahmudpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
  Gömeç ilçe - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
1906hk: Gömec [ Tr "arı kovanı" ]
Y1900~: Kisthênê (idari bölge)
1895, 1928k: Armutova/Emrudabad (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Armutova eski nahiyenin, Gömeç ise idari merkez olan kasabanın adıdır. SN
  Merdivenli mah - Dikili - İzmir
1891s: Nerdübanlı [ Tr "merdivenli" ]
  ÇıfıtAdası ada - Seferihisar - İzmir
hl: Karaköse [ Tr kara kilise ]
1890hk: Ovriokastron [ Yun "yahudi kalesi" ]
Y-500: Myonêssos [ Yun "yarımada" ]
■ 'Çıfıt Adası' ve 'Ovriokastron' adları II. Selim devrinde Ege Adaları hakimi olan Musevi Josef Nasi'yi (1524 - 1579) çağrıştırır. SN
  Bağpınar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928k: TatarCedit [ Tr "yeni Tatar" ]
1900ht: Tatarköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bahriyun mah - Dikili - İzmir
1891s: Bahriyun [ Tr "denizciler" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlarla meskûn olan Dikili'nin yanıbaşında 1877-78'de Rumeli muhacirlerinin iskânıyla kurulmuştur. SN
  Geren mah - Foça - İzmir
1890hk: Gerenköy [ Tr geren "killi toprak" ]
1531m: Kiliseköy?
■ Osmanlı kayıtlarında anılan Kiliseköy'ün burası olmasına dair karş. Ersin Değer s. 239. SN
  Payamlı mah - Güzelbahçe - İzmir
1891s: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1890hk: Bademlü
  Övenler mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb, 1968k: Conkara [ Tr cankara/çonkara "aş." ]
  Payamlı mah - Seferihisar - İzmir
1891s: Payamlı [ Tr "bademli" ]
  Yülüce köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1928k: Yülüce [ Tr yülük "traşlı, kel?" ]
1519t: Yüklüce
  Çengerli köy - Babaeski - Kırklareli
1928k: Çengerli [ Tr çenger "Çingene" ]
  Karapürçek mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1900ht: Karaburçak
1871: Abısafi (idari bölge) [ Tr "safsu" ]
■ İlçenin güneyindeki dağın adı olan Ab-ı safi, günümüzde Alpsofu şeklini almıştır. SN
  Kesik mah - Menemen - İzmir
1890hk: Kisseköy [ Tr Kilise köy ]
  Büyüktepe köy - Çan - Çanakkale
1960k: Çantepe
1928k: B. Tepei [ Tr "büyüktepe" ]
  Harmandalı mah - Menemen - İzmir
1890hk: Harmandalı [ Tr harbendeli "katırcılar (aş.)" ]
  Ulukent mah - Menemen - İzmir
1531m: Ulucak [ Tr "ulu ocak" ]
  Çıtak mah - Aliağa - İzmir
1451m: Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
■ Köyün eski yeri daha kuzeyde bulunan Dedeköy mevkii idi. SN
  Babaeski ilçe - Babaeski - Kırklareli
1900ht: Babaiatik [ Tr "eski baba" ]
1660eç: Babaeskisi
Y950: Boulgaróphygon [ Yun "Bulgar cengi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 896 yılında Bisans ordusu bu yerde Bulgarlara karşı hezimete uğramıştı. SN
  Kalabak mah - Aliağa - İzmir
1890hk: Kalabak [ Tr ]
  Emiralem mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1909ht: Emiralem
1890m: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531m: Hamzabeyli (başka yer)
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Çengelli mah - Şarköy - Tekirdağ
1909hb, 1928k: Çengerli
1519t: Cenger/Cengârlû [ Tr "çingeneli" ]
  Kofçaz ilçe - Kofçaz - Kırklareli
1909hb: Keşirlik [ Tr keşir "havuç" ]
1895: Kofçağız (idari bölge)
■ İlçeye adını veren asıl Kofçaz şimdiki Kocayazı köyüdür. İlçe merkezi daha sonra Keşirlik köyüne taşındı. SN
  İğnedere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668: EğnebeğiDeresi (neh)
  Turgutlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838m: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Yeniçiftlik bld - Biga - Çanakkale
1928k: LofçaCedit [ Tr "yeni Lofça" ]
1906hk: Yeniçiftlik
Y17: Adrásteia (ova)
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Strabon Adrásteia'nın bir ova ve ovadaki yerleşim olduğunu bildirir. Helenistik çağda adı duyulan yerleşim, Roma devrinde sönmüş veya terk edilmiştir. ■ 'Yeni Lofça' adı, Bulgaristan'daki Lofça (Loveč) ilinden 1877-78 savaşı sonucunda gelen muhacirlerden ötürü verildi. SN
■ Loveč haricinde 1901-1903 arasi Popova civar köylerinden, Palamartsa köyünden gelip yerlesenler oldugu anlatilir. Manav
  Kaleardı mah - Bergama - İzmir
1928k: KaleardıCaber [ Tr caber "aş." ]
  Şahmelek köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Şex-Melik [ Tr "şeyh-bey" ]
  Bağcılar mah - Menemen - İzmir
1928k: Beyköy
1531m: Bargir [ Tr "beygir" ]
  İsmailli mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928k: İsmailli
1928k: Yuntdağı (idari bölge) [ Tr yunt "yabani at" ]
■ Yuntdağı nahiyesi daha önce Manisa'ya bağlı iken 1 Ocak 1948 tarihli BK kararnamesiyle İzmir Bergama'ya bağlandı. SN
  Telekler mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890m, 1928k: Dellaklar/Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Güzelçamlı mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1905hk: Gâvur Çanlı
1890hk: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Y-450: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  Çaltı mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Çaltı [ Tr çaltı "çalılık" ]
■ 1915 tarihli İngiliz haritası bu mevkide Yörükköy gösterir. SN
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Eymir mah - Havran - Balıkesir
1906hk: Eymir [ Tr "aş." ]
  Akçenger mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928k: Akçengâr [ Tr Çengâr/Çenger "Çingene" ]
  Karaçalı mah - Süleymanpaşa (İnecik bucağı) - Tekirdağ
1928k: Feyzihürriyet [ Tr "özgürlük ışığı" ]
  Yurtbekler mah - Muratlı - Tekirdağ
1946k: TatarBacdar [ Tr bacdâr "gümrükçü" ]
  Işıklar dağ - Aa - Tekirdağ
1660eç: Tekirdağı
1484aş: Tekûr Dağı [ Tr tekvür/tekfur "Rum beyi" ]
Y-399: Gános
■ Ganos (Gaziköy) kasabasından alınan 'Ganos Dağı' adı Türkçede yakın döneme dek kullanılır. SN
  Aspat mv - Bodrum - Muğla
1904hk: ÇıfıtKalesi
1660eç: Aspat
1525p: CühudlukLimanı [ Tr cühudluk "Yahudi yeri" ]
EYu: Stróbilos [ Yun "kozalak" ]
■ Halk arasında bilinen adı Çıfıt Kalesi veya Sıravolos iken Evliya Çelebi'de görülen adı canlandırılmıştır. Antik `kozalak` adı, denizden yükselen konik tepeden mülhem olmalıdır. SN
  Bayatlar köy - Yenice (Hamdibey bucağı) - Çanakkale
1906hk: Bayatbağlar [ Tr Bayat "aş." ]
  Yundalan köy - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928k: Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Uçmakdere mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1904s: Uçmakdere [ Tr uçmak "cennet" ]
1900ht: Avdím
Y1300~tb: Eudêmion [ Yun "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ E. Zêsês ve A. Gianakopulos'un Avdimion tarihine ilişkin kapsamlı makaleleri Thrakia dergisinin 5. (1934), 6. (1935), 7. (1936) ve 33. (1960) sayılarında yayımlanmıştır. SN
  Şehitler mah - Torbalı - İzmir
1960-: Maşat
1891s: Meşhed [ Tr "şehitlik" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Çamlıca mah - Torbalı - İzmir
1891s, 1928k: Çakallar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Keçikalesi mv - Selçuk - İzmir
Os: Kiçikale [ Tr "küçük kale" ]
■ Keçiyle alakası yoktur. SN
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946k: Hediye
1928k: Gediğe
1909hb: Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
  Kumbağ mah - Süleymanpaşa (Barbaros bucağı) - Tekirdağ
Y1922tb: Kumbáon [ Tr ]
1900ht: Kumbağı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 3250 Rum nüfus ve 1600 yapımı Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Bulgaristan muhâciri yerleşimi Manav
  Güvemalanı köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1960-: (Karagül)
1928k: Göğemalanı [ Tr göğem "kara erik" ]
  Ayvacık mah - Şehzadeler - Manisa
1928k: BeyazidiSani [ Tr "ikinci Bayezid" ]
Pomak yerleşimi
■ Petbunardaki (Beşpınar) Pomaklar Sipil dağına ilk geldiklerinde buradaki Pomakların yanına geldiler. Manav
  Yalıoba köy - Yenice (Pazarköy bucağı) - Çanakkale
Eski adı: Maşatlık [ Tr "gâvur mezarlığı" ]
  Selatin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1911ht: Salahaddin [ Tr ]
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selahaddin köyü geçer. SN
  Küçükkale mah - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1928k: K. Kale
1891s: KadifeiSagir [ Tr "küçük Kadife" ]
  Hafızhüseyinbey mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Y1877b: Elbizli [ Tr "iblisli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Pomak) yerleşimi
■ 1200 nüfuslu Rum köyünün halkı 1922'de Çerkes çetelerince katledildi. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın bir iki köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Kongurca mah - Savaştepe (Sarıbeyler bucağı) - Balıkesir
1906hk: Kongurca [ Tr "küçükkestane" ]
  Çığmış mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Çığmış
1890hk: Çokmuş (dağ) [ Tr "çökmüş" ]
yerleşimi
■ Çığmış/Çokmuş esasen dağın adıdır. Yörük Keçideresi obası ile daha aşağıdaki Çerkes Keçideresi köyü ayrılmıştır. SN
  Akören köy - Pınarhisar - Kırklareli
1928k: Akviran
1909hb: Avren [ Tr ağviran ]
  Yenioba mah - Tire - İzmir
1891s: Dar-ı Merre-i Cedid [ Tr "yeni konak yeri" ]
  Ceviz köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb, 1928k: Çongara [ Tr "Çingene?" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
■ Köy adı bir Türk (?) aşiretinin adı olduğu halde 19. yy nüfusu çoğunlukla Bulgar ve kısmen Rum idi. SN
  Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1928k: Germencik
1895: EzineiAyasluğ [ Tr "Ayasluk (Selçuk) cuması" ]
1660eç, 1891s: Eyineabad [ Tr eyine/ezine "cuma camii/pazarı" ]
■ Cumhuriyetten sonra zuhur eden `Germencik` adının kaynağı belli değildir. Bir ara Değirmencik adı verildiği anlatılır ise de buna dair kaynak bulamadım. SN
  Evkafteke mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1928k: Evkafteke [ Tr "evkaf tekke" ]
  Eskioba mah - Tire - İzmir
1891s: Darmıra-i Atik [ Tr dar-ı merre? "konak yeri" ]
Y200~ba: Almoúra [ Luw ]
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Turanlar mah - Söke - Aydın
1928k: AsiKürdler
1891s: CedidKürdler [ Tr "Yeni Kürtler" ]
■ Söke Ovasının en büyük köyüdür. Günümüzde köyün Kürt geçmişini hatırlayan kalmamıştır. SN
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Bayındır ilçe - Bayındır - İzmir
1660eç: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Ovakışlacık mah - Milas - Muğla
1928k: Y. Asın [ Tr "Asın (İasos) yeniköyü" ]
1911ht: Yeniköy
  Karaevli mah - Süleymanpaşa - Tekirdağ
1890hk: Karaevlü [ Tr "aş." ]
  Yeniköy mah Mumcular - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1891s: Cedid [ Tr "yeni" ]
  Dilek mah - Saruhanlı - Manisa
1968k: ÇepniMuradiye [ Tr çepni "aş." ]
1928k: Muradiye
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Reşadiye mah Datça - Datça - Muğla
1911ht: Alagi [ Tr ]
1904hk: Alaköy
■ 1913 yılı dolayında Datça ilçe merkezi eski derebeyi konağının bulunduğu bu kasabaya taşınmıştır. SN
  Çavdar mah - Soma - Manisa
1906hk: Çavdır [ Tr "aş." ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Köristan mv - Konyaaltı - Antalya
1914hk: Köristan [ Tr guristan "gâvur mezarlığı" ]
  Nuruosmaniye mah - Fatih - İstanbul
1755: Nuruosmaniye [ Tr "Osman'ın ışığı" ]
■ Sultan III. Osman'ın (1748-1755) barok tarzda inşa ettirdiği cami ve külliyden ötürü. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km