152 Lazca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Şükriye mah - Gemlik - Bursa
Lz: Kostaneti [ Laz "Kosta (öz.) yurdu" ]
1928k: Şükriye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhacirlerce kuruldu. SN
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhâcirlerce kuruldu. Manav
  Günebakan mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928k: ZenoZene [ Laz "aşağı ova" ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
  Ulucami mah - Çaykara (Dernekpazarı bucağı) - Trabzon
1928k: Zeno yk.
1515t: Zeno [ Laz Zeni (ზენი) "düz yer, ova" ]
■ Tarihin hiçbir döneminde Lazca konuşulmamış bir köyün anlamını Laz diline dayandırmak yanlıştır. Theo
■ Zeno Lazca'da düzlük, düz yer anlamına gelen bir sözcüktür. Zaten bu köy de (Ulucami ve Akköse diye ikiye ayrılan köylerden bahsediyorum) diğer dağ-tepe köylerinin aksine nispeten daha düzlüğe kurulu bir köy. Köyde yaşayan Fettahoğulları sülalesi Çukurova iskânlı Türk kökenliyken diğer sülalelerin bazıları ise köyün yerlisidir. metonio
  Akköse mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928k: Zeno aş. [ Laz Zeni (ზენი) "ova" ]
  Demirkapı mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t, 1928k: Xaldizen [ Laz "Xaldi düzü" ]
■ Ortaçağ'da Trabzon ve güneyi Bizans'ın "Haldia" (Chaldia) isimli themasını oluştururdu. Bu bölge halkının adı olan "Haldi" ile -yeri, -ovası anlamı veren *zeni son ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir Lazca addır. anicetus
■ Köy nüfusunun çoğunluğunu oluşturan sülaleler Bayburt kökenlidir ve Rumca anadilli değildir. metonio
  Ayvalık köy - İkizdere - Rize
1913tz: Ayvalık
1876s: KapseOf [ Laz kap3e ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Rüzgarlı köy - İkizdere - Rize
1913tz: Rüzgarlı
1876s: Mize [ Laz Miz'e "karakuş" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Kısmen Rum ve Hemşinli yerleşimi. Manav
■ Hemşinli, Laz ve Türk yerleşimi metonio
  Çayeli ilçe - Çayeli - Rize
1928k: Yenipazar
1876s: Murçiva [ Laz murçiva "yenipazar" ]
1516fk, 1928k: Mapavri (idari bölge)
Y1432bw: Mapaúrion (idari bölge) [ Laz mapauri "beylik" ]
■ Murçiva yerleşim adı, Mapavri bölge adıdır. İlçenin batı kısmı (Raşot ve Haytev) 17. yy'dan itibaren buraya yerleşmiş olan Hemşinli Ermeni kökenlilerle meskundur. Doğu kısmı yani Senoz deresi vadisi Rum kökenli Rize yerlisidir. SN
  Caferpaşa mah Çayeli - Çayeli - Rize
1913tz: Caferpaşa
1876s: Çanceva [ Laz ]
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916ht: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Surminat [ Laz Suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
■ Köy halkı Lazlar'dan, Batı Hemşinliler'inden ve Kıpçak Türklerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916ht: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Güney köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Avramit [ Laz Avramiti "İbrahim köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958rg: Koskovat
1913hk: Koksovat [ Laz Koskovati/Koksovati "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916ht: Cumbat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960k: Kalecik
1876s, 1928k: Tordovat [ Laz Tordovati "Tordo/Teodor (öz.) köyü" ]
  Hasköy köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz Noxlapsu ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yavuz köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928k: Sulet [ Laz Suleti/Msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s, 1928k: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kantarlı köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
Eski adı: Mağlut [ Laz mağloti მაღლოთი "yükselti" ]
■ Mağol böğürtlene benzeyen dikenli, yabani bir çalıdır. SN
  Sulak köy - Pazar - Rize
1960k: Gürgöze
1916ht: Cabat [ Laz Cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s: Kukulat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Aktepe köy - Pazar - Rize
1928k: Kitat [ Laz K'it'ati/Çitati "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
1916ht: Şilerit [ Laz Şileriti ]
1819pj: Psyxrós | Soğuksu [ Yun Psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928k: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
  Akmescit köy - Pazar - Rize
1876s: Cacivat [ Laz Mcacivati "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Talvat [ Laz T'alvati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni Lazlar ile 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Apso [ Laz Apso ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s, 1928k: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928k: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
1928k: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
1916ht: Bulep [ Laz Bulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Lamğo [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz: Duduvati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946k: Papat (mah) [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s: Çiketore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958rg: Skefenivat (mah) [ Laz Sk'efanevati "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Sapu [ Laz sap'ule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Çingit [ Laz Çingiti "Yabancı (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Irmak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Mamakivat [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz: Nasivati [ Laz ]
1928k: Papilat [ Laz P'ap'ilati "papaz köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz: Tsuk'it'a [ Laz ]
1876s, 1928k: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
  Dernek köy - Pazar - Rize
1876s: Kostanivat [ Laz K'ost'anivati "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz: P'açilati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Şınçiva
1876s: Çinçiva [ Laz Ç'inç'iva "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Handağı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Dadivat [ Laz Dadivati "teyze köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
1928k: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz: Ağeni [ Laz "yeniköy" ]
1958rg: Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958'de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
  Elmalık mah - Ardeşen - Rize
Lz: Kvanç'areri [ Laz "yazılıtaş" ]
1928k: Kvancari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şentepe mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz: Çiçivati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Zeytinlik köy - Ardeşen - Rize
Lz: Mamalaavla [ Laz "Mamala (?) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Merkez mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz: Noğa [ Laz "kasaba" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
1928k: Vice aş. [ Laz Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე) "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s: Hemşin (idari bölge)
E967: Hamamaşén (idari bölge) [ Erm Hamamaşén "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin adının 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından geldiği şüphesizdir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Abiçxo [ Laz ]
1916ht: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Barış mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz: Metisti [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928k: Pelergivat [ Laz Pelergivati "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Bahar mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz: Putra [ Laz put’ri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
  Yeniköy köy - Ardeşen - Rize
Lz: Maxatoba [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kurtuluş köy - Ardeşen - Rize
Lz: Zurxa [ Laz "tepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Mtsano [ Laz ]
1928k: Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
  Yayla mah - Ardeşen - Rize
1916ht: Okordule [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ok'ordule, Lazca "bir şeyli" demek ama "k'ord(i)" ya da "k'orduli"nin anlamını çözmek gerek. i.güney
  Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz: Salonç'uri/Salinçoy [ Laz Tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916ht: Salenköy [ Laz Tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
  Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz: Xocibadi [ Laz "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Dere mah Şehitlik - Ardeşen - Rize
Lz: Ts'arik'ala [ Laz "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
  Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz: Tolikçeti [ Laz "akpınar" ]
1928k: Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
  Şehitlik köy - Ardeşen - Rize
Lz: Dobira [ Laz "iyi toprak" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyüne bağlı mahalle iken, 1994'te ayrı köy oldu. i.güney
  Köprüköy köy - Ardeşen - Rize
1928k: Timisvat [ Laz Timisvati "Timon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Ğvandi [ Laz ]
1916ht: Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz: Kyaskuri/Çaskuri [ Laz "soğukdere" ]
1946k: Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
  Şenyurt köy - Ardeşen - Rize
Lz: Mexeniti [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Manganez köy - Ardeşen - Rize
Lz: Noğeceni [ Laz "domuz yeri" ]
1955rg: Noğaceni
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 6.04.1955'te Manganez adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Küçükköy köy - Ardeşen - Rize
Lz: Suxuleti/Tsxuleti [ Laz tsxuleti "armutlu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Pirinçlik köy - Ardeşen - Rize
1928k: Sifat
1681: Ğatvani [ Laz ღათვანი ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1916ht: Mutafi [ Laz mt'a-t'afoni "çukur otlak" ]
1681: Yovanvati [ Laz იოვანვათი "Yovan (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
  Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz: Zenimoşi [ Laz "açıkalan" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
  Kirazlık köy - Ardeşen - Rize
Lz: Celaiskur [ Laz "celai (?) vadisi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz: Yanivati [ Laz "Yani (öz.) yeri" ]
1928k: Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sinan köy - Ardeşen - Rize
Lz: P'alivati
1955rg: Palivat [ Laz P'alivati პალივათი "Kazıklılar" ]
■ 6.04.1955'te Sinanköy adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Lazca: P'alo-p'alu "kazık", P'aliva (პალივა) soyadıdır. Köyün adı "P'alivaların yerleşim yeri" anlamına gelir. GEO
■ Köyde Erzurum üzerinden gelip yerleşenler de bulunmaktadır, dolayısıyla köyün tamamı Laz kökenli değildir. metonio
  Önder köy - Ardeşen - Rize
Lz: Kvaşuba [ Laz kvaşi uba "taş mahalle" ]
■ Yukarıdurak (Yukarı Zğemi) köyünden ayrılmıştır. SN
  Aşağıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz: TsaleniZğemi [ Laz "Aşağı Zğemi" ]
1928k: Zğemi aş.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yeniyol köy - Ardeşen - Rize
1916ht: Oce [ Laz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yukarıdurak köy - Ardeşen - Rize
1928k: Ziğemi yk. [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yeniköy köy - Fındıklı - Rize
Lz: Gurupiti [ Laz ]
1876s: Yeniköy
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Güney köy - Ardeşen - Rize
Lz: Omcore [ Laz omjore "güneşli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tunca bld - Ardeşen - Rize
1916ht: Dutxe [ Laz dudi-xa "yukarı mevki" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 17. yüzyılda İkizdere-Güneysu ilçelerine göç vermiştir. burak
■ Laz yerleşimi. Dutxe ağzı, Ardeşen Lazcasının bir alt varyantıdır ama giderek merkezi Ardeşen şivesine asimile olmaktadır. i.güney
■ Laz tarihini doğrudan ilgilendiren önemli bir yerleşim birimi. 800 yıllık tarihi geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı imparatorluğu 1486 kayıtlarında dutxa ATİNA (PAZAR) 'a bağlı bir köydür. Bilinen 3 önemli hanedanı Ortak'afelipe (sofuoğlu), Map'ipere ve K'oçiva arasında ciddi bir güç çatışması yaşanmıştır. dursun ali çukur
  Liman mah Fındıklı - Fındıklı - Rize
Lz: Torotsi [ Laz ]
  Karaali köy - Fındıklı - Rize
Lz: Karalişiavla [ Laz "Karaali mahallesi" ]
■ Meyvalı/Canpet köyünün Karaali mahallesi iken müstakil köy statüsüne kavuştu. SN
  Yenimahalle mah Fındıklı - Fındıklı - Rize
1946k: Paçva
1876s: Baçva [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Aksu mah - Fındıklı - Rize
Lz: Abunoğa [ Laz "Abu pazarı" ]
1876s: Abısüfla [ Tr "aşağısu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Haraköy köy - Fındıklı - Rize
1876s, 1928k: Xara [ Laz "tahıl kabı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Meyvalı köy - Fındıklı - Rize
1876s: Canapet [ Laz "Laz köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Çxanti, Tolimçxvana, Xemşilati mahalleleri vardır. Sonuncusu Laz dilinde `Hemşinli` anlamına gelir. SN
■ Köyde Hemşinli nüfus da var. i.güney
  Tepecik köy - Fındıklı - Rize
Lz: Peteskiri + Zebeliti (mah) [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Peteskiri, Lazca; Pete? evladı. i.güney
  Eskiarmutluk köy - Ardeşen - Rize
Lz: Ç'umayida [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Arılı köy - Fındıklı - Rize
Lz: TsaleniPitsxala [ Laz "aşağı Pitsxala" ]
1876s: Pisxala aş.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Avcılar köy - Fındıklı - Rize
Lz: Andravati [ Laz "Andreas (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çınarlı köy - Fındıklı - Rize
Lz: Ç'urç'ava [ Laz ]
1876s: Curcava
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Mahalleleri: Çaneti (Cennet), Kilavi (Kilittepe), Nomprane, Savaskiri (Kirazlı), Xokovati SN


Grafik harita göster     haritada ara : km