16 Latince yer adı bulundu.
sırala 
  Çanakkale boğaz - Aa - Çanakkale
Lt1100: Dardanelli [ Lat "Dardanos'çuklar" ]
Y-600: Hellêspontos [ Yun "Helle denizi" ]
■ Antik isim Hellespontos'tur. Boğazın Anadolu yakasında efsanevi geçmişte Dardanoi halkının ve Dardania adlı kentin bulunduğunu Homer bildirir. Buna istinaden boğazın iki yakasındaki Sestos ve Abydos kentlerine (halen Batı dillerinde Boğazın adı olarak kullanılan) 'Dardanelli/Dardanelles' adını 11. yy'da Venedik ve Cenevizliler yakıştırmıştır. Osmanlı devrinde boğazın özel bir adı olmamış görünür. SN
  Gündoğdu mv - Konak - İzmir
1925-: Bellavista [ Lat bella vista "güzel manzara" ]
■ 4 Ağustos 1925'te adı Gündoğdu Meydanı olarak değiştirildi. SN
  Alsancak mah - Konak - İzmir
1909ht: Punta [ Lat "burun" ]
■ Eskiden beri Punta olan adı, 4 Ağustos 1925'te Alsancak olarak değiştirildi. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
1788h: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1890hk: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
Y535: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1525p: Kuşadası (ada)
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Yıldız dağ - ---
1660eç: Istranca [ Bul странджа "küçük diyar?" ]
Y378, Y553: Haiminóntos [ Lat haemi mons "Balkan dağı" ]
■ Istranca adı Çatalca yakınındaki Stranca (Binkılıç) kasabasından gelir. Bulgarca isim muhtemelen страна `ülke, diyar` söcüğü ile ilgilidir. Roma' imparatorluğunun 4. yy'dan itibaren anılan Haemimontus ili (Edirne-Kırklareli), şimdi Bulgaristan'da olan Balkan (Haimos/Haemus) Dağının adını taşır. SN
  Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308: Kula [ Tr "kule?" ]
Y700~: Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince <> `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  Yedikule mah - Fatih - İstanbul
Y1462: YediKule
L400~: Porta Aurea [ Lat "altın kapı" ]
■ Eski İstanbul kentinin ana karayolu kapısı Latince Porta Aurea ve Yunanca Xryséa Pyli olarak adlandırılır. Yedikule hisarı kapıyı korumak amacıyla Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. SN
  Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
1660eç: Üsküdar
Y1462: Skoutárion [ Lat Scutarii "kalkancılar" ]
Y-146: Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Scutarii/Skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim etmiştir. Xrysópolis adının kaynağına dair çeşitli rivayetler vardır. SN
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
Y1057, Y1308: Sophon/Siphonês
Lt378: Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
  Burdur il - Aa - Burdur
1912hk: Buldur
Y1438tb: Praitória [ Lat praetoria "yolkonağı" ]
1333b: Burdur
■ Çeşitli kaynaklarda görülen <> adı mesnetsizdir. Praitória adı yeni bulunan 1438 tarihli bir Bizans yazmasında keşfedilmiştir. Latince <>, Yunanca <> `yüksek devlet görevlilerinin seferde konakladığı resmi konukevi` anlamındadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti aynı adı taşır. SN
  Akdeniz deniz - ---
Y200~: Mesógaios Mεσόγαιος [ Yun "ülkeler arası (denizi)" ]
Lt600~: Mediterraneum [ Lat "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy'da Mısırlı Pollux'un Onomastikon'unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
  Tisan mah Yeşilovacık - Silifke - Mersin
Lt1300~: Porto Cavaliere [ Lat "şövalye limanı" ]
T-350 Y550: Aphrodisiás acc. Aphrodisián [ Yun "Afrodite yeri" ]
■ Tisan adı Aphrodisias adının belirtme halinden türemiş olmalıdır. Turistik yayınlarda Şövalye Limanı adı kullanılır. SN
■ Tisan adı, Aphrodisias adının akkusativinden Ἀφροδισίαν (Afrodisian) türemiş olmalıdır. Tankut Beygu
  Çiftehan bld - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
L400: AquaeCalidae [ Lat "ılısular" ]
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1660eç: ŞebînKarahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1643avş, 1916ht: ŞarkiKarahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
E1075, 1282b: Koğonya/Köğonya
Y17: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
  Salyazı bld - Köse - Gümüşhane
E1900: Posaturn [ Erm "çukurkapı?" ]
1876s, 1928k: Posus
Y553: GermanouFossatón [ Lat "Almanlar hendeklisi" ]
■ Prokopios'un Yunanca metninde anılan yer, Latince Germani Fossatum `Alman hendeklisi` adının uyarlamasıdır. Ermenice Pos (`çukur?`) muhtemelen Yunanca veya Latinde isimden uyarlanmıştır. SN
■ "Fossatum" (Latince), "Φουσσάτον" ‎(Bizans Yunanca) < fossō ‎(Latince: “kazmak”). GEO
  Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518t, 1928k: Kefertût
A892: KafarTûtha [ Süry kfar tûtha "dutköy" ]
L200: CastraMurorum [ Lat "duthisar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km