298 Arapça yer adı bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Yalvaç ilçe - Yalvaç - Isparta
1660eç: Yalvaç/Yalavaç [ Tr "elçi" ]
A892: Antakiya el-Muhterika [ Ar "yanık Antakya" ]
■ MÖ 3. yy'da inşa edilen Pisidia Antioxia'sı kentidir. İncil'e göre Aziz Pavlos'un Helen dünyasına Hıristiyanlığı ilk kez tebliğ ettiği yerdir. Vekayinamelerde `Yalvaç Bey` adlı biri kaydedilmediğine göre, Yalvaç adı bu hadiseden mülhem olmalıdır. SN
■ Küçük Firikya'da bulunduğu için Antiochetta veya Antiocheia Minor gibi adlarla da anılan Yalvaç, erken Hıristiyanlık döneminde Hıristiyanlar tarafından içindeki heykellerle birlikte yakılmıştır. El-Belâzûri Fethü'ı-Büldan'da Antakya el-Muhterika yani Yanık Antakya olarak bahsediyor. Yalavaç, Türkçe Alev/Yalav'dan türeme bir kelime olmalıdır. Ramazan Topraklı
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928k: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Göztepe mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928k: Abdülhadi [ Ar ]
  Özbaşı mah - Kozan - Adana
1946k: Ebülhüdeli
1928k: Ebülhudalı [ Ar ebûl xudayr? "yeşilce" ]
  Arsuz mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960k: Uluçınar
1530td: Arsuz [ Ar ]
Y17: Rhôsós
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe isim Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Kasabanın şu anki nüfusunun %70i Arap-Alevi, %30u Türk-Sünnidir. metonio
  Gözcüler mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Alakop
F1935: El-Hub [ Ar "sevimli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935: Mağaracık
1911hk: Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Y-146: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos kenti" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Büyük İskender'in ardıllarından I. Selevkos'un kurduğu kent, Antakya'nın limanı olarak orta çağlara dek büyük önem taşımıştır. Arkeolojik saha Mağaracık mahallesinin hemen yanındadır. SN
  HaramiÇeşmesi mv - Arsuz - Hatay
F1935: Ayn el-Harami [ Ar "harami çeşmesi" ]
■ Helenistik ve Roma dönemine ait arkeolojik kalıntılar muhtemelen antik Myriandos kasabasına aittir. SN
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948rg: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1946k: Alevışık
A1154: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
1915hb, 1946k: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Saman Dağı/Cebel Sam'an esasen kasabanın güneyindeki (Yayladağı ilçe sınırları içinde bulunan) dağın adıdır. 1948'de ilçe adı olarak benimsendi. SN
  Tekebaşı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Çilli
1915hb: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Mızraklı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Mızraklı
1526t, F1935: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1911hk: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Koyunoğlu mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Cerepderesi
F1935: VadiCereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911hk: AynCereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: B. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeşilyazı mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Zeriye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940rg: Nahırlı
1911hk, F1935: Nağayriye/Nağayri [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Toygarlı mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
F1935: TileylHumbeles [ Ar tileyl "höyücek, küçük höyük" ]
1915hb: TellHamblas [ Ar habbü'l-âs "mersin" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çınarlı mah - Defne - Hatay
1915hb: Adiliye [ Ar ]
  Aknehir mah - Defne - Hatay
1960k: Akınyolu
1940rg: Asakirli
F1935: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Eski Akınyolu ve Nahırlı (şimdi Samandağı-Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te belediye oldu. 2014'te Akınyolu mahallesi Defne ilçesine katıldı, fakat Aknehir adını korudu. SN
  Büyükçat mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
1940rg: Binat
F1935: XırbeMinâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tavla mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: Tavile [ Ar eṭ-ṭawîle "uzunyer?" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Gökçedam köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1928k: Hemite
E1145: Amuda/Amudan
Ar: El-ˁamûdeyn [ Ar "ikidirek" ]
■ 8. yy'dan itibaren Arapça ˁAmudeyn adıyla anılan Roma kalesi, Ermenice Amuta şeklini almış ve bu biçimde Türkçeye aktarılmıştır. 1145'te Kilikya hükümdarı II. Toros tarafından alındı; 1212'de Alman şövalyelerinin (Deutschritterorden) eline geçerek 50 yıl kadar onların egemenliğinde kaldı. SN
  Koçören mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Mengülü
1526t, 1915hb: Menguliye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Balıklıdere mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1946k: Sumakayna
F1935: Aynsummak [ Ar ˁayn el-summak "kızılpınar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Övündük mah Karaağaç - Arsuz - Hatay
F1935: Fahura [ Ar faxura "övündü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeniçağ mah - Defne - Hatay
1940rg: Tavuklu
F1935: Tavakiye [ Ar tawq "pencere" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Günyazı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Akıllı
1915hb: Akliye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Meydan mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Miyadun [ Ar meyâdîn "alanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeşilpınar mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1960k: Tosunpınar
1940rg: Camusayna
1911hk: AynCamuş [ Ar ˁayn camûş "mandagöze" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Döğer mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Düver
1551t: Duveyr [ Ar el-duweyr "evcik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1536 tarihli ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden "397 numaralı Haleb Livâsı mufassal tahrîr defteri"nde "Antakiyye"ye bağlı 16 haneli "Karye-i Düveyr" olarak geçiyor. Necati Alkan
  Subaşı mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Suseli
F1935: Susiye [ Ar el-sûsiyye "meyanköklü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Nardüzü mah - Arsuz - Hatay
1968k: Nesli
F1935: Şevre [ Ar "şura, istişare yeri" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Karaağaç'a bağlı Nesli (Şevre) mahallesi iken ayrı belediye olmuştur. SN
  Samankaya mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1940rg: Doruözlü
1915hb: Derwişiye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Ekinci mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1960k: Akinci aş.
1940rg: Aydı aş.
1551t, F1935: ˁAydiye [ Ar el-ˁaydiyye "bayramyeri" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Oğlakören mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Sumberiye
1551t, 1946k: Sünberi [ Ar ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Gümüşgöze mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1940rg: Yaktuğ
F1935: Yakto [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Harbiye mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1911hk, F1935: Xarbiye
1551t, 1915hb: Beytülmâ [ Ar beyt el-mâ "su yurdu" ]
Y17: Daphnê [ Yun "defne" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Su kaynakları, şelale ve kutsal Apollon koruluğunun bulunduğu antik Daphnê tapınak kentidir. MS 363 yılında imparator Julianus burada antik Yunan dinini yeniden canlandırmayı deneyip hüsrana uğramıştı. SN
  Şenköy mah - Yayladağı (Şenköy bucağı) - Hatay
F1935: Şeyxköy
1915hb: Beled el-Şeyx [ Ar "şeyh köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Üçağız, Mutluk, Kirpi, Damlalı, Boğazmağarası, Yeni ve Çayır mahalleleri vardır. SN
  Kuzeytepe mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Kuzeytepe
F1935: TileylKoza [ Ar tileylu'l-quzah "gökkuşağı tepeciği" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Esenbulak mah Harbiye - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1940rg: Aparlı
1915hb: Abbara [ Ar el-ˤabbara "geçit, tünel" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yukarıpulluyazı mah - Yayladağı - Hatay
1946k: Tıngır yk.
F1935: Tenziri yk. [ Ar tenzîr "manzara yeri" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşağıokçular mah - Defne - Hatay
F1935: Okçular
1915hb: Fillit [ Ar el-fellît "meşeli" ]
■ Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Dikmece mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Ar: TillitAhmar [ Ar "kızıltepe" ]
F1935: Dikmece
1526t: Arkud
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Aşağıpulluyazı mah - Yayladağı - Hatay
1946k: Tıngır aş.
F1935: Tenziri aş. [ Ar tenzîr "bakanak, manzara yeri" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Odabaşı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1946k: Kavaslı
1526t, 1915hb: Kavvasiye/Kuweysiye [ Ar el-qawwâsiyye "kılıçlı veya muhafızlı veya silahlı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgedik mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Avaklı
1915hb: Awakiye [ Ar el-awâqiyye "engebeli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Orhanlı mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
Ar: Xinniye [ Ar "kınalı" ]
F1935: Orhanlı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Alazi mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Alazi
F1935: Ellezi [ Ar tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kozkalesi mah - Altınözü - Hatay
F1935: Kale-i Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
  Maşuklu mah - Antakya - Hatay
1940rg: Maşuklu
F1935: Maşukiye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Belen ilçe - Belen - Hatay
1891c: Beylan [ Ar "geçit" ]
1550: AynülTell [ Ar ˁaynu't-tell "höyükpınar" ]
Ar: Bâbulİskenderûn (geçit) [ Ar "İskenderun kapısı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Küçük Asya ile Suriye arasındaki tek geçit üzerinde stratejik konumu Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Bugünkü kasaba 1550-52'de Kanuni Sultan Süleyman emriyle iskân edilmiştir. Önce Aynültel olan adı 1802 tarihli bir fermanla Beylan olarak değiştirilmiştir. 16. yy sonlarında Bakras kazası merkezi kasabası idi. SN
  Üçırmak mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Mastaba [ Ar mastaba "seki" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Serinyol mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940, 1960rg: Batırga/Bedirge
1915hb, F1935: Batrıkeyn [ Ar el-Batrıqeyn "iki beyli" ]
1536: Bedrikiyye
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Yunanca patríkios eşdeğeri olan Arapca Batrık `Rum kumandanı, tekfur` anlamına gelir. 20. yy başında Türk Bedirge ve Çerkes Bedirge olmak üzere iki yerleşim idi. SN
■ Bilinen eski adıyla 'Patrikeyn' (iki patrik anlamında). 1968 öncesi 'Bedirge' olarak kayıtlarda yer aldı. Bedirge zamanla patrikeyn'den dönüşmüştür. okan araman
■ Bedirge 10 Temmuz 1964'te Resmi Gazete'de yayımlanan karara ve "Yabancı kökten gelen ve İltibasa [karışıklığa] yer veren Bucak adlarının Türkçeleştirilmesi ile ilgili olarak içişleri Bakanlığınca, 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesine göre" "Serinyol" adını alır. Necati Alkan
  Kılıçtutan mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Bitişik mah Denizciler - İskenderun - Hatay
1946k: Bedrik [ Ar batrîq "Rum beyi" ]
■ Arap kullanımında Batrîk (< Yun <>) `Bizans veya Rum ileri geleni` anlamındadır. Patrik sözcüğünün dinî makam adı olması Türkçeye özgüdür. SN
  Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t, F1935: Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
  Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526t, F1935: Suri/Suriye [ Ar "Suriyeli (Süryani)" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
  Açıkdere mah - Antakya - Hatay
1940rg: Habeştüylü
F1935: Tellhabeş [ Ar tell el-habeş "Habeştepe" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Mahallenin eski adı Tel-Habeş'tir. Fakat halk arasında Tülhabeş olarak telaffuz edilir. Mahallenin eski adlarının Türkçe anlamları Habeş Tepesi demektir. Mahallenin ismi her ne kadar Türkçe olmasa da, mahalle halkının tamamı Türkler'den oluşmaktadır. Mahalle de Nusayri yani Arap Alevi'si nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Tokaçlı mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Yonta
1915hb: Cneyda [ Ar "askercik" ]
1526t: Cundi [ Ar "asker" ]
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
■ Hristiyan Arap köyüdür. Berk Ulusoy
  Üzümdalı mah - Antakya - Hatay
1946k: Sabunluk
F1935: Sabuhiye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Babatorun mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1946k: Bapturum
F1935: Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Arap yerleşimi
  Avsuyu mah - Antakya - Hatay
1940rg: Avsuyu
F1935: Afsiye [ Ar el-ˁafsî ]
Arap yerleşimi
  MadenBoyu mah - Antakya - Hatay
F1935: Midembo [ Ar "kuyruklu?" ]
Arap yerleşimi
  Gözecik mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940, 1946krg: Fırlagöz/Fırlakgöz
F1935: Aynfwar [ Ar ]
1915hb: Freikiye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Demirköprü mah - Antakya - Hatay
1960k: Aksuvatlı
F1935: Cisrihadid [ Ar cisr el-hadîd "demirköprü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Alaybeyli mah - Kırıkhan - Hatay
hl: BayezidBostanı [ Ar Ebâ Yezîd-i Bestâmî "bir İslam azizi" ]
1918ht: Alabeyli
1282b, S1286: Darbisak [ Ar darb-i sakk "yol geçidi" ]
■ Antakya civarının ünlü Haçlı kalelerinden Darbısak/Derbisek kalesi 1084'ten itibaren kaydedilmiş, 12. yy sonları ile 13. yy'da önem kazanmıştır. Kale içindeki Bayezid-i Bestamî ziyareti, daha önceden varolan Kadiri dergâhı bünyesinde 1890'lı yıllarda inşa edilmiştir. Henüz Kırıkhan ilçe merkezi yokken yörenin başlıca yerleşim merkezi burası idi. SN
  Amik ova - Reyhanlı - Hatay
Ar: El-Aˁmîq (göl) [ Ar "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
  Akgümüş mah - Andırın - Kahramanmaraş
1946k: Bunduk [ Ar el-bundûqa "han" ]
■ Bizans'ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen <> karşılığı olan Ar <>, Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk'tur. SN
  Gazimürseltepesi mah - Reyhanlı - Hatay
1918ht: TellGaziMürselefendi [ Ar "gazi tepesi" ]
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
  Yenişehir mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: Birke [ Ar el-birke "havuz, gölcük" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
Os: İrtah [ Ar "konak, istirahat yeri" ]
1918ht: Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840'larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
  Bayır mah Reyhanlı - Reyhanlı - Hatay
1918ht: ˁIfnir/Efnir [ Ar elf nîr? "bin çift" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hatayhamamı mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918ht: HamamıGarbi [ Ar "Batı hamamı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Cilvegözü mah - Reyhanlı - Hatay
1940rg: Cilvegözü
Eski adı: ˁAyndelfi [ Ar ˁayn Delfi "Delfi (?) çeşmesi" ]
■ Suriye sınır kapısı bu köy yakınındadır. SN
  Süleymanlı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902, 1914hk: Zeytun [ Ar "zeytin" ]
OYu: Ulnia (başka yer) [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun <> `zeytinli` adıyla anılan yer, şimdiki Zeytun kasabasının 20 km kadar güneyinde Eskiköy denilen yerdir. Zeytun bunun Arapça ve Türkçe çevirisidir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav
  Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1660eç, 1914hk: Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525t, 1914hk: Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077v: Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
■ İmparator III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imparator Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Nadirköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
  Alişar mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk: Alişehir
1333b: MaxadatulAlawî [ Ar Ali hisarı ]
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuzuini köy - Kilis_M - Kilis
1928k: Kuzeyne [ Ar ]
  Dımışkılı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928k: Dımışklı
1890: Dımışkiye [ Ar "Şam'lı" ]
Kürd yerleşimi
■ Türkmen yerleşimi. Söz konusu köyün Şam'dan göçen Türkler tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir. Cagitli
■ Dımışk Kürtçe akrep vedat
■ Türk köyüdür. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 44, HDP 1, SAADET 1, CHP 21, AKP 62, BTP 2 metonio
  Büyükkonak köy - Kilis_M (Polateli bucağı) - Kilis
1918ht: Fundak [ Ar "konak" ]
  Yavuzlu bld - Kilis_M - Kilis
1928k: Yananköy
1890: Tellhabeş [ Ar "Habeştepe" ]
  Çörten köy - Kilis_M - Kilis
1918ht: Minadir [ Ar ]
  Antep il - Aa - Gaziantep
1660eç: ˁAyntab
E1136: Ayintab [ Ar ˁAyntab ]
■ 1921 yılında TBMM tarafından Gazi unvanı verildi. Eski yazıda daima ˁAyntab yazılır, Anteb veya Antap olarak söylenirdi. Kürtçede bazen kullanılan Dîlok adı eski yerleşim merkezi olan Dolixê/Dülük'ten gelir. Halen Şehitkâmil ilçesine bağlı Dülük köyüdür. SN
■ © 04.05.1666 Ayntab kazasının Kürd karyesinde vaki camiin hitabeti hakkında Ayntab Naibi Abdülbaki Efendi'nin yazdığı arz. deyar heyran
  Kalbursait köy - Elbeyli - Kilis
1928k: Kalbursait
1918ht: XarabSa'id [ Ar "Saitören" ]
  Duruköy mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928k: Hameyli
1543t: Humayri [ Ar "kızılcık" ]
  Gündoğan mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t, 1928k: Tilbâşir
E1136: Tılbaşar [ Ar "Basar höyüğü" ]
Asr: Bisuru
■ 1098 yılında Kont Baudoin de Boulogne bu yeri zaptetti. Urfa Haçlı kontları zamanında önemli bir yerleşim ve hisar idi. 1148'de Urfa Kontu Joscelin de Courtenay bu yerde Türklere esir düştü; 1 dinar karşılığında Nureddin Zengi'ye satıldı ve dokuz yıl hapiste kaldıktan sonra öldü. SN
  Karadibek mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1946k: Harnuba
1543t: Xarnuba [ Ar "keçiboynuzu" ]
Alevi yerleşimi
  Kılavuz mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928k: Kılavuz
1543t: 'İtakiye [ Ar "azatlı" ]
  Asmacık mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t, 1928k: Tilxâlid [ Ar "Halit höyüğü" ]
  Ekinveren mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928k: Tilsevet
1543t: Tilsevâd [ Ar "karahöyük" ]
  Kocatepe mah - Nizip - Gaziantep
1543t, 1928k: Tilfâr [ Ar tell fâr "faretepe" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Bingöl ib - Aa - Bingöl
1928k: Çapakçur
S1286: Cabal Cûr
E1136: Cabağcur [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
■ Ortaçağdan itibaren anılan Erm ve Tr Cabağcur/Çapağçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi belirsiz bir tarihte, bugünkü yeri olan ırmak yanındaki Colik/Çorlik mevkiine taşındı. Eski Çapakçur kazası 4 Ocak 1936'da Bingöl adı verilen ilin merkezi oldu. 13 Aralık 1944'te il merkezinin adı Bingöl olarak değiştirildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km