haritada ara :   km  
13 Latince yer adı bulundu.
sırala 
Kaválla il - Kavala - Kavála GR
1250~ : Kavalla [ Lat "at yeri" ]
Byz : Xristoúpolis [ Yun "Mesih kenti" ]
Rom : Neápolis [ Yun "yenikent" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 13. yy'da Frenk işgali döneminde beliren Kavala adı muhtemelen `at istasyonu` anlamındadır. 20. yy başında bir kısmı Arnavut ve Pomak kökenli olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğu Türk idi. SN
Çanakkale boğaz - Çanakkale_m - Çanakkale
İt1100~ 📖: Dardanelli [ Lat "Dardanos'çuklar" ]
Y-600 📖: Hellêspontos [ Yun "Helle denizi" ]
■ Antik isim Hellespontos'tur. Boğazın Anadolu yakasında efsanevi geçmişte Dardanoi halkının ve Dardania adlı kentin bulunduğunu Homer bildirir. Buna istinaden boğazın iki yakasındaki Sestos ve Abydos kentlerine (halen Batı dillerinde Boğazın adı olarak kullanılan) 'Dardanelli/Dardanelles' adını 11. yy'da Venedik ve Cenevizliler yakıştırmıştır. Osmanlı devrinde boğazın özel bir adı olmamış görünür. SN
Yıldız dağ - ---
1665 📖: Istranca [ Bul странджа "küçük diyar?" ]
Y378 📖: Haiminóntos [ Lat Haemi mons "Balkan dağı" ]
■ Istranca adı Çatalca yakınındaki Stranca (Binkılıç) kasabasından gelir. Bulgarca isim muhtemelen страна `ülke, diyar` söcüğü ile ilgilidir. Roma imp. 4. yy'dan itibaren anılan Haemimontus ili (Edirne-Kırklareli), şimdi Bulgaristan'da olan Balkan (Haimos/Haemus) Dağının adını taşır. SN
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖: Kula [ Tr "kule" ]
Y813 📖: Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
Kadırga mah - Fatih - İstanbul
1480~ 📖: Kadırga Limanı
Lt400~ 📖: Portus Juliani [ Lat "Julianus imp. limanı" ]
■ Kapalı daire şeklindeki antik askeri liman günümüzde tamamen dolarak yerleşim alanı haline gelmiştir. SN
Kızkulesi ada - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Kız Kulesi
Y1207 📖: Árkla [ Lat arcula "hisarcık" ]
■ Tarihçi Honazlı Nikitas imp. Manuel Komnenos'un bu adacık üzerinde inşa ettirdiği hisardan söz eder. Orhan Bey'in Bizanslılar elinde rehin olan oğlu Halil'in serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler (1356?) de bu hisarda gerçekleşmiştir. Şimdiki kule Osmanlı eserinin röprodüksiyonudur. SN
Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Üsküdar
Y1200~ 📖: Skutári(on) [ Lat scutarii "kalkancılar" ]
Y-146 Y961 📖Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim ederek Xrysópolis adını vermiştir. Bizans imp. I. Manuel Komnenos'un (1143-1180) bu yerde Skutárion adlı bir yazlık saray inşa ettirdiği bilinmektedir; kasaba adı bu saraydan türetilmiş olmalıdır. Villahardouin'in 4. Haçlı Seferi kroniğinde bu yerden Scutaire/Escutaire olarak söz edilir. Scutarii/skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. SN
■ Arnavutluk sınırları içerisindeki İşkodra kentiyle adaştır. metonio
Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
1665 📖: Sabanca
Y1057 Y1308 📖Sophon / Siphonês
Lt378 📖: Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
Burdur il - Burdur_m - Burdur
1912hk 📖: Buldur
Y1438 📖: Praitória [ Lat praetoria "yolkonağı" ]
1333 📖: Burdûr
1876a 📖: Tirkeş (idari bölge) [ Tr "okçu" ]
■ Çeşitli kaynaklarda görülen «Polydôrion» adı mesnetsizdir. Praitória adı yeni bulunan 1438 tarihli bir Bizans yazmasında keşfedilmiştir. Latince «Praetoria», Yunanca «Praitória» `yüksek devlet görevlilerinin seferde konakladığı resmi konukevi` anlamındadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti aynı adı taşır. SN
Akdeniz - ---
1665 📖: Akdeniz
A870 📖: Bahr eş-Şam [ Ar "Suriye denizi" ]
Lt639 📖: Mediterraneum (Mare) [ Lat "ülkeler arası (denizi)" ]
Y190~ 📖: Mesógaios (Póntos) Mεσóγαιος [ Yun "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy'da Mısırlı Polluks'un Onomastikon'unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
Çiftehan bld - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
1919hb 📖: Çiftehan İstasyonu
Lt400a 📖: Aquae Calidae [ Lat "ılısular" ]
1764z 📖: Çifte Hanlar (mv)
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484 📖: Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282 📖: Köğonya
E1075 📖: Koğonya
A870 📖: Koloniya
Y17 📖: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518a : Kefertût
A870 📖: Kafr Tûtha [ Sür "dutköy" ]
Lt180 📖: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.