92 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922tb: Pentáphyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877tb: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Bırağı
1900ht: Baraor
Y1900~: Paraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Beğendik bld - Keşan - Edirne
1905i: Beğendik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1300? Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Çamlıca bld - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1919ht: Karapınar
Y1905, 1928k: Grabuna [ Tr karapınar? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Pancar köy - Babaeski - Kırklareli
1946k: Pancar
yerleşimi
■ Alpullu pancar fabrikası çalışanları için 1930'larda kurulmuştur. SN
■ İlk olarak 1912 senesinde gelen Helenistan muhâcirlerinden 80 kişinin iskân edildiği rivâyet edilir. Muhtemelen Pomak yerleşimi çünkü bâzı yemeklere verdikleri isimler slavca. (Kupriva, tikvenik vs.) Manav
  AşağıKalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928k: Kalamiç aş.
Y1922tb: Kalamítsi [ Yun kalamídi? "nadaslık" ]
1519t: Kalamiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
  Mürefte mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1519t: Mürefte
Y1032tb, 1795h: Myriófiton [ Yun "binbağlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Hafızhüseyinbey mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Y1877b: Elbizli [ Tr "iblisli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Pomak) yerleşimi
■ 1200 nüfuslu Rum köyünün halkı 1922'de Çerkes çetelerince katledildi. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın bir iki köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Tuzla mah Paşalimanı - Erdek - Balıkesir
1906hk, 1928k: Xuxliya [ Yun xoxliás "büklümlü (salyangoz gibi helezoni)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. Manav
  Halitpaşa mah - Saruhanlı (Halitpaşa bucağı) - Manisa
1928k: Hocalı
Os: Papazlı
Y-400~y: Hyrkánis
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Antik yazıtlarda görülen Hyrkanis adı, Pers egemenliği çağında İran'daki Hyrkania (Mazenderan ve Gilan) ülkesinden buraya iskan edilen bir koloniyi düşündürür. SN
  Narlı mah - Erdek - Balıkesir
1795h, 1928k: Rodya [ Yun rhódia "narlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Girit göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te mübâdele ile Makedonyanın Tresino (Orma) ve Prebadište (Sosandra) köylerinden Pomaklar ile ayrıca Çingene ve Giritliler iskân edildi. Rodalılar ise Halkidikinin Nea Roda köyünde iskân edilmişlerdir. Manav
  İlhan mah - Erdek - Balıkesir
1928k: Herek
1795h: Xaraki [ Yun "kazıklı çit" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodina'daki Prebadište (Sosandra) köyünden Pomaklar iskân edildi. Kısmen Giritli Helen yerleşimi. Manav
  Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1660eç: Ardak/Erdek
Y-454: Artáki [ Yun "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/ yerleşimi
■ İlk kez 6. yy'da Theophanes ve Prokopios'un eserlerinde zikredilen kasaba, komşu Kyzikos'un gerilemesi üzerine geç Bizans döneminde ön plana çıkmıştır. (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun <<ártos>> `yuvarlak ekmek, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler. Türk
  Ormanlı mah - Erdek - Balıkesir
1890hk: Kataboz
1795h: Katatopo | Şeytanköy [ Yun katátopos "aşağıyer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 725 Rum nüfusu ve Ayios Vasilios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Serezli mübâdiller iskân edildi. Manav
  Çayağzı mah - Erdek - Balıkesir
1795h: Yivati [ Yun diavátis "yolcu, göçer" ]
1550, 1928k: Şahinbergos [ Yun pyrgos "kule" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Cumhuriyet öncesinde Erdek yarımadasının tek Türk-Rum karışık köyü idi. 1905'te 145 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ 20. asir basinda Rum ve Manav yerlesimi. 1924'te Selânik mübâdilleri iskan edildi. Manav
  Kestanelik mah - Erdek - Balıkesir
1906hk, 1928k: Kastel/Kestel [ Yun kástro "kale" ]
yerleşimi
■ 1905'te 540 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Sultaniye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Sultaniye
yerleşimi
  Beylik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Beylik
yerleşimi
  YeniSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928k: Y. Sarıbey
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Kurşunlu mah - Karacabey - Bursa
1795h: Kurşunlu
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Hotanlı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hotanlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen yerleşimi
  İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk, 1928k: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
Y1873b, 1909hb: Elbasan/Albasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
■ Rumca konuşulur. Manav
  Çeşnigir mah - Karacabey - Bursa
1928k: Çeşnigir [ Tr "tadıcı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Tepecik mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928k: Playa
1675c: Plágia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Boyova köyü( bugünkü Kastanoto)'dan Tepecik'e yerleşenler Pomak değildir. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. oktay
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdil iskân edildi. Kastanoto'ya türkofon Samsunlu Rumlar iskân edilmiştir. Manav
  Gürpınar mah - Beylikdüzü (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1890hk, 1946k: Anarşa
Y1919tb: Anô Arsoú/Aresoú [ Yun "yukarı beğendik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1924 öncesi Gacallar hârici 950 Rum nüfusu vardı. Yunanistan'dan Helen ve Pomak göçmenler iskân edildi. Anarşalı Rumların bir grubu Giannitsa'da bir yerde Pontoslu Helenlerle berâber oturmaktadır. Manav
  YeniKaraağaç mah - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  İkizce mah - Karacabey - Bursa
Y1905: Sagináti
1890hk: Ekizce
OYu: Aginátoi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Hançerli mah - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk: Hançerli
■ Kısmen yerleşimi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Hançerli Ali isminde türbe bulunur. Kısmen mübâdil yerleşimi. Manav
  Karacaoba mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1890hk: Karacaova
yerleşimi
  Dereköy mah - Mudanya - Bursa
1928k: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  İrfaniye mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
Eski adı: Aytodoros [ Yun Ayios Theodóros ]
1890hk: Tansara
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Başköy mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1911ht: Başköy
1890hk: Bulgarköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Mübâdil Helen yerleşimi. Grevena mübâdilleri iskân edildi. İlk nesil türkçeyi hiç bilmiyordu. Manav
  Cebeci mah - Sultangazi - İstanbul
1897hg: Cebeci
Y950: Manglavá
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 921 yılında Bulgar kralı Symeon bu yerde Bizanslıları yenmişti. Kemerburgaz ile Cebeci arasında şimdi kısmen Alibeyköy Barajının doldurduğu vadi yakın dönemde Manglava Boğazı olarak adlandırılırdı. SN
  Özlüce mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928k: Eynesi
1912hk: Aynasi
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen yerleşimi
■ 1893 Plovdiv'den Rumeli muhaciri + 1924 Yunanistan mübadili yerlesimi. Manav
  Gümüşdere mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk: Domuzdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Selanikten Fuştanlı Pomaklar iskân edildi. Helence konuşmayı bilen mübâdiller Grevena tarafından gelmiş olmalı kendi aralarında birbirlerini patriyot ''hemşehri'' diye çağırırlar. Manav
  Bahçeköy mah - Sarıyer - İstanbul
Y1900~tb: Beligrádion | Belgradáki [ Yun "Belgradçık" ]
1521v: Belgrad [ Sırp "akkent" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ I. Süleyman tarafından 1521'de Sırbistan'daki Belgrad'ın fethi münasebetiyle kurulmuştur. Sırpça olan isim `akşehir` anlamına gelir. SN
■ 1924 Yunanistan mübadil yerlesimi. Konstantia ve Fustan köylerinden. Manav
  Gündoğdu mah - Osmangazi - Bursa
Y1900~: Palladári
1521t: Filadar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos köyüne iskân edildi. Manav
  Derbent mah - İznik - Bursa
1890hk, 1911ht: Pambucak/Pamucak | Derbend [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Köyün Ortodoks halkı 19. yy sonundaki mezhep ihtilafında Bulgar kilisesini benimsedi; 1914'te topluca Bulgaristan'a göçtüler. SN
■ Eski ismi Pamukçuk veya Pamuk Derbent. İznikte Bulgar kilisesine geçen tek köydü. 1913 senesinde iltica eden Doğu Trakyadaki Bulgarlar gibi bu köy de 1 sene gecikmeyle 1914 senesinde Bulgaristana iltica etti. Kız Derbent Bulgarları Rum Kilisesinde kaldılarsa da 1920 senesinde onları huzursuz günler bekliyordu. Manav
  Karatepe köy - Kartepe - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 20. yy başında 200 âileden oluşan 1500 nüfuslu Rum yerleşimi. 19. asrın sonunda Doğan Tepe mevkiine Pontoslu Helenler geldi. Haziran 1921'e tüm bölge Rumları gibi kuvvacı çetecilerden kaçan Karatepeliler İzmitten gemiyle Midilliye götürülüp Moria köyünde kısa bir süre kaldıktan Peloponnesteki Chylokastro köyüne geçirilirler. Bir senelik sefâletten sonra 1924 senesinde İskeçede mübâdele edilmiş Müslümandan kalma bir kaç yerli Helenin oturduğu Yeniköye iskân edildiler. Gerideki kâfilenin çoğu Volosa geçti, hastalar, düşkünler evlenenler Chylokastroda kalmış. Karatepeye 1923 senesinde Selânik, Gümülcine ve İskeçe'den getirilen köylüler iskân edildi. Manav
  Vezirhan bld - Bilecik_M - Bilecik
1928k: Vezirhan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo ve Kapiyani köylerinden ve Dramadan Pomaklar iskân edilmiştir. O bölgede toplamda 26 Pomak köyü bulunuyordu 1923 senesine kadar. Bizovolular hırçın olup sütlü börek yapmada mahâretlidir. Manav
  Doğantepe mah - Geyve - Sakarya
1928k: Doğantepe
yerleşimi
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav
  Serdivan ilçe - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928k: Serdivan [ Tr "başbucak" ]
Y1900~: Petrádes [ Yun "taşlıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen yerleşimi
■ 2008'de ilçe oldu. SN
■ 1924 yılında yapılan mübadelede Serdivan'a şimdiki Yunanistan Drama vilayetine bağlı Raholika/Ravika köyünden ilk muhacirler yerleştirilir. Ravika'nın şimdiki adı Kalifitos'dur. ekaragoz
■ 1928’de Arnavutluk’tan, 1934 yılında da Bulgaristan, Yugoslavya ve Kocacık’tan, 1948’de Karadeniz’den ( Trabzon ve Rize) 1951’de yine Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler sebebi ile her geçen gün artmıştır. Türk
■ Bilinen ilk sâkinleri Kürdlerdir. Osmanlıda "Şıhbızınlı Türkmân Ekrâdı" tâbir edilirdi. İsmi vaktinde etraftaki çiftliklerin, köylerin tâbii olduğu divanlardan en büyüğü olabileceğini düşündürüyor. Kandıra ve İzmit köylerine dağılan Kürdler yerlileşmiştir. Bölge Kürdleri sâdece Akyazıda toplu kalmayı başarmışsa da Kürdçe azalmıştır. 1790 itibâriyle Moralı Rumlar yerleşmeye başlamış. Rumların oturduğu kadim Serdivan bugünkü Serdivan merkezinden 3-4 km batı istikâmetindeydi bugün yeller esiyor yerinde. Manav
  Tırhan köy - Niğde_M (Gölcük bucağı) - Niğde
1501t: Tırxan
OYu: Troxós acc Troxón [ Yun "değirmen taşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 'Trokhos'un akkusativi 'Trokhon'dan. (Yerel Rumcadaki adı 'Trokho'.) Tankut Beygu
  Mustafapaşa bld - Ürgüp - Nevşehir
1476t, 1911ht: Sinason
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Sinassós adı, Yunancada +ssos ile biten birçok başkaları gibi bir Yunan-öncesi Anadolu dilinden devralınmıştır. SN
  Dikilitaş bld - Niğde_M - Niğde
1522t, 1928k: Enehil/Anahil
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Güveçli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk: Kulaklı
yerleşimi
  Sarıkaya ilçe - Sarıkaya - Yozgat
1907hk, 1928k: Terzili
Y535: BasilikaTherma [ Yun "kral hamamı" ]
■ /Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Daha önce (şimdi Boğazlayan'a bağlı) Aşağısarıkaya kasabasında olan Sarıkaya ilçe merkezi daha sonra Terzili köyüne taşındı. Bazen Terzilihamam adı da görülür. SN
■ Helenistandan mübâdil iskân edildi. Takriben 1930'larda Yugoslavya Krallığından getirilen Müslüman iskân edildi. 1951 dalgasında Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
  Çamlıca mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Faraşa
Y950: Barassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Barassós adı Konst. Porphyrogenetos'ta görülür. (Grég. 120). 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü idi. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Mübadelede Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğalmıştır. SN
  Ersandık mah - Havza - Samsun
1530ta: Ersandık
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Ağdırhasan mah - Havza - Samsun
1928k: Ağdırhasan
yerleşimi
  Çayırözü mah - Havza - Samsun
1928k: Çayırözü
yerleşimi
  Kayabaşı mah - Havza - Samsun
1928k: Tahna
yerleşimi
  Kocaoğlu mah - Havza - Samsun
1928k: Kocaoğlu
yerleşimi
  Kemaliye mah - Havza - Samsun
1928k: Kemaliye
yerleşimi
  Ağırnas mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968k: Taşören
1925ht: Ağırnas
1500t: Ağrânos
Y950: Aragenê?
yerleşimi
■ Bizans kilise kayıtlarında geçen geçen Aragena adlı yerle eşeştirilmesi tartışmalıdır. Karş. Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475. H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri anlaşılmaktadır. Mimar Sinan buralı idi. SN
  Asar mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485c: Asar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane (Eski ismi Yayla) 20. yy başında Rum yerleşimi. Rumlardan Paraskevi âilesinin bir kısmı bugün Helenistanda Dramanın Lefkogia köyünde oturmaktadır. Manav
  Kapıkaya mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920p: Kapıkaya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1924 yılında Selanik - Drama'dan gelen mübadiller yerleşmiştir. Türk
  Erdavut mah - Bafra - Samsun
1928k: Elyağut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1923 te Selanik'ten zorunlu göç etmiş Türkler tarafından oluşan bir köydür Türk
  Terzili mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1920p: Terzili
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yeniköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Selemelik mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928k: Selemelik
1485c: Selamaleyküm
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Pomak yerleşimi
  Derbent mah - Bafra - Samsun
1920p: Derbend
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Hamzalı mah - Yumurtalık - Adana
1911hk: Hamzalı
yerleşimi
■ Eski ismi: Bedros? 1924'de Selânikli mübâdiller iskân edilmistir. Manav
  İkiztepe mah - Bafra - Samsun
1928k: İkiztepe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Aktekke mah - Bafra - Samsun
1576c, 1928k: Aktekke
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. /Arnavut yerleşimi
  Tütüncüler mah - Bafra - Samsun
1928k: Cirikler [ Tr "yarıklar (su kanalları)" ]
yerleşimi
  Sürmeli mah - Bafra - Samsun
1485c: Sürmeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Türk mübadil köyüdür, çok az miktarda pomaklar da bulunur. seyyah
  Selimiye mah - Ceyhan - Adana
1928k: Selimiye
yerleşimi
■ II. Abdülhamid'in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
  Karacaoğlu mah - Ondokuzmayıs - Samsun
yerleşimi
  Kesilli mah - Atakum - Samsun
1911ht: Kesirli
yerleşimi
  Kızıloğlak mah - Canik - Samsun
1837c: Kızıloğlak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Başkonak mah - Canik - Samsun
1928k: Demircisuyu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Birkaç yıl önce Demirci köyü ile karışmasın diye Başkonak adı verildi. Mübadil köyü olarak bilinmektedir. Eski bir Rum yerleşimidir. SN
  Çandır mah - İlkadım - Samsun
1911ht: Çandır
yerleşimi
  Demirci mah - Canik - Samsun
1837c: Demircisuyu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Kavacık mah - İlkadım - Samsun
1928k: Kavacık
yerleşimi
■ Köyün aslen halkı 1921-1922 Yunanistan Drama göçmeni mubadillerdir Türk
  Kozlu mah - Canik - Samsun
yerleşimi
  Düvecik mah - Canik - Samsun
■ /Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Muratlı mah - Canik - Samsun
yerleşimi
  Hacıismail mah - Canik - Samsun
1928k: Hacıismail
yerleşimi
  Teknepınar mah - Canik - Samsun
1928k: Teknepınar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Devgeriş mah - Canik - Samsun
1576c: Devgeriş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Meydanda bulunan çeşmede antik elence "ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ = "sadece yüzünü değil günahlarını da yıka" ibaresi var. Manav
  Alibeyli mah - Canik - Samsun
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Merkez Alibeyli mahallesi halkı Trabzon yöresinden gelmiştir. Ayrıca Muhacir Alibeyli diye anılan mevkide mübadele yıllarında gelen Rumeli kökenli halk da yaşamaktadır. Türk
■ Kırkambar, Taşdibek ve Sinemataş olmak üzere üç alt köyü bulunur. Manav
  Kargılı mah - Tekkeköy - Samsun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çınaralan mah - Tekkeköy - Samsun
1911ht: Çınarağılı
1837c: Çınarlu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Antyeri mah - Tekkeköy - Samsun
Y1895p: Andriantôn [ Yun "Andreas'lar (öz.)" ]
1837c, 1928k: Andırya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 6.05.1953 tarihli kararla Andırya olan adı Andyeri olarak değiştirildi. SN
■ Selanik Göçmeni Yerleşimi Türk
  Bakacak mah - Tekkeköy - Samsun
1928k: Bakacak
1837c: Bağca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1920 yıllarında Yunanistanın Kavala şehrinin Sarışaban beldesinin Mincinoz köyündeki Türkler ile Bakacak köyü Rumları mübadele yolu ile yer değiştirmişlerdir. Türk
  Kerpiçli mah - Tekkeköy - Samsun
1837c: Kerpicli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  SıtmaSuyu mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1928k: SıtmaSuyu
yerleşimi
  Süleymanlı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902, 1914hk: Zeytun [ Ar "zeytin" ]
OYu: Ulnia (başka yer) [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun <> `zeytinli` adıyla anılan yer, şimdiki Zeytun kasabasının 20 km kadar güneyinde Eskiköy denilen yerdir. Zeytun bunun Arapça ve Türkçe çevirisidir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km