75 Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Soğulca mah - Haymana - Ankara
1928k: Soğulca
Türk yerleşimi
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946k: Salık
F1935: Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: İdilli
Türk yerleşimi
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t: Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb: ArimKöy
Türk/Kürd yerleşimi
  Yaylacık mah - Araban - Gaziantep
Türk yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928k: Çöplü aş.
Türk yerleşimi
■ Kasabanın nüfüsu sadece Türk olan tek köyü, Besnili Haco
  İnlice köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928k: Arnot
Kürd/Türk yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946k: Alyoz
E1912: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Kışlak aş. [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Beyler mah - Narman - Erzurum
1914ht: Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Eğirmez mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Sülügü/Sülügi
Türk yerleşimi
  Derebaşı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Tenzile
Türk yerleşimi
  Örentaş mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916ht: Sürboğan [ Erm surp Ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Türk yerleşimi
  Pekecik mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Pekecik
1901hb: Pagocuk
Kürd/Türk yerleşimi
  Ilıcasu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916ht: Çermiksu [ Erm çermik "ılıca" ]
Türk yerleşimi
  Ortaklar mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Pazaçur [ Erm pazaçur "şahin suyu" ]
Türk yerleşimi
  Yağan mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912: Yeğan [ Erm "tırmık?" ]
1835ne, 1916ht: Yağan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Türk (Cemaldini) yerleşimi
■ Türkçe `fil` anlamına gelen yağan sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
  Gölçayır mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928k: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928k: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928k: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928k: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Yapağılı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916ht: Hopik [ Kürd hopik "bentçik, gölcük" ]
Türk yerleşimi
  Emre mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912: Amrakom [ Erm "sağlamağıl, müstahkem köy" ]
1835ne, 1916ht: Emrekom
Türk yerleşimi
  Soğuksu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912: Harsinkar [ Erm "gelin taşı?" ]
1835ne, 1916ht: Hesinkâr [ Kürd "demirci" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928k: Masra
Türk yerleşimi
  Buğdaylı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Mendevan
Türk yerleşimi
  Dumankaya mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Vağavîr [ Erm "eskiören" ]
Türk yerleşimi
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968k: Kutlutaş
1928k: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928k: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928k: İlimi
Türk yerleşimi
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968k: Yatıksırt
1928k: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Çamurli
Türk yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928k: Gerek
Türk yerleşimi
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Ardı/Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928k: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902: Ardost
Türk yerleşimi
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xoşab/Xoşov
Türk yerleşimi
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Kızılca aş. [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1911ht: Kırık
Türk yerleşimi
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928k: Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928k: Axalik aş.
E1912: Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: Akviran
Türk yerleşimi
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928k: Xızırilyas
E1912: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: Zivin
E1902: Zvin [ Gürc Zvini (ზვინი) "otluk" ]
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889: Karaurgan [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: Abulbard
R1889: Abulvard
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928k: Micingerd yk.
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Handere [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
Türk yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yenidemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928k: Y. Demirkapı
R1889: RumDemirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Rumların göçtürülmesinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş fakat bölgeye gelen Kürtlerle anlaşamayınca Kötek Bucağına geri dönmüşlerdir. emjan
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928k: Karavenk
E1902: Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şaban
Kürd/Türk (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. Kürt nüfus gelmeden önce Türklerle beraber Alevi Türkmenler yaşardı. emjan
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928k: Direpenek [ Erm tarpink? "demirciler" ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
  Kayalık köy - Susuz - Kars
R1889 1928k: Bendivan [ Gürc bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928k: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ K'alo (კალო), Gürcüce 'harman yeri' demektir. meriç
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Türk yerleşimi
  Subatan köy - Kars_M - Kars
1928k: Subatan
E1918: Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km