25 Süryani yerleşimi bulundu.
sırala 
  Bülbül mah - Yeşilli - Mardin
K1980 📖 Binêbil
1518a : Benâbil
Y610 📖 Banabêlôn Kástron [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Kayadere mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Bafawa [ Kr "babaabad" ]
1526t 📖 Bafava
  Dereiçi mah - Savur - Mardin
1518a : Kıllıt
S698 📖 Qıllıth [ Sür "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arapça konuşan Hıristiyan Süryani kasabası, 1990'larda terk edilmişken 2005'ten itibaren kısmen yeniden iskân edildi. 8. yy'da yazılmış Amed'li Aziz Theodotos menakıbnamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy'daki İran savaşlarında zarar görmüştü. Köyde işler halde üç kilise ve şarap fabrikası bulunur. SN
  Sarıköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Sari
S1881 📖 Gâveito | Sarê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Beyazsu mah - Midyat - Mardin
K 📖 Avasipî [ Kr "beyazsu" ]
Êzidi/Süryani yerleşimi
  Yemişli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Nehılê
1928 📖 Enhil
1865h 📖 Anhel
A1220 📖 Enhul
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
  Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
  Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Sîderî / Sederi [ Kr sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Elbeğendi mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Xarabekefrî [ Kr xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖 Kafrô Taxtaytô [ Sür "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
  Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖 📖 Xarabali / Harapali
S1881 📖 Harabâle [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Badibbe
1928 📖 Badîbe
S1881 📖 Beth Debbe [ Sür "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Kefrî
S1881 📖 Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Sür "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. SN
  Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Erdi
1928 📖 Yerdi / İrdi
S1881 📖 Yerdô [ Sür "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Arboy
1928 📖 Arbo [ Sür "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Binkelb
S1881 📖 İbnkelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
  Gülgöze mah - Midyat - Mardin
S1881 📖 ˁAyn Wardô [ Sür ܥܝܢܘܪܕܐ "gülpınar" ]
1526t 1941ha 📖 📖 ˁAynverd
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Mzizex) yerleşimi
  Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferzê [ Sür kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
  İzbırak mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Zaz
S1881 📖 Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Çatalçam mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Deyrsalib
S1881 📖 Deyrslibo [ Sür "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Anıtlı mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Hah
S1286 📖 Hah [ Sür hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 4. yy'a ait Süryani kilisesi Türkiye'de halen özgün işlevini koruyan en eski yapı olabilir. Hah kalesi Ebulferec'in Kilise Tarihi'nde 1182 yılı olaylarında anılır. ■ Yakın geçmişe dek Kürtçe konuşan Süryani nüfusu vardı. SN
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖 Basibrin [ Sür bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖 Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Alagöz mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Bakustan
S600~ : Beth Kustân [ Sür "Kostantin yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy'dan kalma Mor İliya kilisesi Türkiye'de halen kullanılan en eski yapı olabilir. 7. yy'da Süryani azizlerinden Mor Gabriel'in doğum yeri idi. SN
  Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖 Midde
S1881 📖 Middo / Mîdin [ Sür ]
S1850 : Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Uğrak köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
1946 📖 Harapmişki
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Bkz. Nusaybin Dağiçi (Xirabemişka) köyü. SN
  Güneyyaka x - Beytüşşebap - Şırnak
1928 📖 Bata
Süryani yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km