134 Pomak yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928: Sultaniçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
■ Pomak yerleşimi Türk
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
1928: Karpuzlu
1904s: Kozkırı
Pomak yerleşimi
■ Plevne'nin Kojnare köylüleri oturmaktadır. Manav
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
1928: Kocahıdır
Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Orhaniye
1904s: Toduruç [ Bul Todorieviç/Todoriç ]
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Yenikadın köy - Edirne_M - Edirne
1901h: -
Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kademköy yakınında 1973'ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
1928: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk y: Fakırma | Suluca [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946: Burgaz
1919h y: Bergas [ Yun pyrgos "kule" ]
1902hk: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Boztepe köy - Keşan - Edirne
1928: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kolastra (ilk süt) ile hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h: Karahamza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Büyükdoğanca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Dokárion
1901h: Doğanca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Lalacık köy - Keşan - Edirne
1928: Lalacık
1901h: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905'te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
1901h: Varinçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Musabeyli köy - Edirne_M - Edirne
1567: Musabeğlü
Pomak yerleşimi
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946: Mozal
1901h: Musalar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Kadı Gebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1901h: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb: Pravodiya [ Bul "sukenarı" ]
1877hk: Pravadi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
1877hk: Altıntaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
1928: K. Doğanca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Pomak/Arnavut yerleşimi
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1901h: Kurtbeyli
Pomak yerleşimi
  Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk: Büyünlü
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1914'te Plovdivliler geldi. Manav
  Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567: Ortakcı
Pomak yerleşimi
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
  Çöpköy bld - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h: Çöpköyü
1877hk: Çepova [ Bul ]
Pomak yerleşimi
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h, 1909h: -
Pomak yerleşimi
■ Loveč: Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakinlarindaki Gornik köyünden gelen göçler ile kuruldugu söylenir. Manav
  Vaysal köy - Lalapaşa - Edirne
Y1900~a: Visáltai
1877hk: Vaysal
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928: Sipahi
Pomak yerleşimi
  Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889y: Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
  Bayramiç köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519t: Bayramiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ `Bayramiç köyünün bugünkü nüfusunu Türk-Rus savaşlarından sonraki dönemde Balkanlar üzerinden gelen gruplar oluşturmaktadır. Köylerinin adı ile ilgili köy halkından dinlenen anlatıya göre, muhacirlerin Bulgaristan'dan köye geldikleri tarih, bayrama rastlamış. Bayram namazı kılmak için yer belirlemişler. Bayram için (bayramlık), bayram için derken köyün adı Bayramiç olarak kalmış. [Oysa gerçekte] bu köyün adı da XV-XVI. asır Gelibolu kazası tahrir defterlerinde geçmektedir.` A.M.Ercan SN
  Pehlivanköy ilçe - Pehlivanköy - Kırklareli
1901h, 1928 y: Pavli [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Çınaraltı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928: Prafça [ Bul pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
  Karadağ köy - Çan - Çanakkale
1928: Karadağ
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1911'de Asenovgradın Borovo köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Büyükgerdelli köy - Süloğlu - Edirne
1877hk: Gerdeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Kuştepe köy - Pehlivanköy - Kırklareli
1904s: Kuştepe
Pomak yerleşimi
  İlyasağaçiftliği köy - Çan - Çanakkale
Pomak yerleşimi
■ Bugün muhtemelen ikisi de Asenovgrad'a bağlı olan Orehovo ve Çepelare köylerinden 1894 senesinde buraya geldiler. Manav
  Balabancık mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928: Balabancık
Pomak yerleşimi
■ 93 harbi sonrası Loveç tarafından Sevlievo ve İzvor'dan gelen Pomaklar tarafindan kuruldu. Ana dil 1950'ye kadar yerini tamamıyla türkçeye bırakmıştır. Manav
  Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946: İrfaniye
Pomak yerleşimi
■ 1879 senesinde Pomak muhacirlerce iskân edildi. Manav
  Güzelhisar mah - Aliağa - İzmir
1350: Güzelhisar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Saruhanlı Beyliği döneminde kurulan yerleşim, 19. yy ortalarına dek kaza merkezi idi. Menemen Güzelhisarı adıyla da anılır. ■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Filibe-Drjanovo'dan 30 hane Pomak iskân edildi. SN
  Yayaağaç mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t: Yayağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama Pomakları iskân edilmistir. Pomakça hâlen canlıdır. Manav
  Katranca köy - Babaeski - Kırklareli
1928: Katranca
Pomak yerleşimi
  Harmanlı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928: Filik
Pomak yerleşimi
  Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1901h: Penço Mahallesi [ Bul ]
Pomak/Alevi yerleşimi
  İskender köy - Biga - Çanakkale
Y1905: İskender
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 940 Ortodoks nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ Slav asıllı cemaât Bulgaristana geçti. Plovdivin Drenovo, Kosovo ve Ruen köylerinden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
  Kapanbeleni köy - Biga - Çanakkale
1928: Kapanbeleni
Pomak yerleşimi
  Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1928: Kofçağız
1877hk: Kofçaz [ Tr kofçağız? ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Eybekli köy - Biga - Çanakkale
1902hk: İbekli
Pomak yerleşimi
  Akkayrak köy - Biga - Çanakkale
1928: Akkayrak
Pomak yerleşimi
  Yeşilköy köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Sarıkaya köy - Biga - Çanakkale
1928: Sarıkaya
1902hk: Bülbülovası
Pomak yerleşimi
  Çavuş köy - Biga - Çanakkale
1902hk: Çavuş
Pomak yerleşimi
  Sarıcaali köy - Lüleburgaz - Kırklareli
Y1922: Ano Kítron
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
  Abdiağa köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Camialan köy - Biga - Çanakkale
1928: Kilisealan
Pomak yerleşimi
■ 15.11.1958'de adı Camialan olarak değiştirildi. SN
  Yolindi köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Üsküp bld - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk y: Skopo | Üsküb
Y1877: Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Eskitaşlı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928: Eski Taşlı
Pomak yerleşimi
  Taban köy - Yenice - Çanakkale
1928: Taban
Pomak yerleşimi
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946: Hediye
1928: Gediğe
1909hb: Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
  Hodul mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928: Hodul
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristan Plovdiv Drenovo/Drjanovo gelenler tarafından 1878'de kurulmuştur. Hödül olarak da geçer. Manav
  Ayvacık mah - Şehzadeler - Manisa
1928: Beyazidi Sani [ Tr "ikinci Bayezid" ]
Pomak yerleşimi
■ Petbunardaki (Beşpınar) Pomaklar Sipil dağına ilk geldiklerinde buradaki Pomakların yanına geldiler. Manav
  Dumanalanı mah - Gönen - Balıkesir
1928: Dumanalanı
Pomak yerleşimi
  Bayramlı mah - Kemalpaşa - İzmir
1928: Kadriye
Pomak yerleşimi
■ 16. yy'da Çarşaflu / Tırazlu. webexplorer86@hotmail.com
  Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
Y1922: Pediná
B1912: Paspalovo
1877hk: Paspala [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Ortodoks Bulgar nüfus 1913'te gitmiş, 1922'den sonra Pomak nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bulgar nüfus 1913'de gitti. 1920'lere doğru Bulgaristan Mihalkovolu Pomaklar tarafından iskân edildi. Helenistandan da bir kaç Pomak âile geldiği tahmin edilmekte. Manav
  İncirli mah - Gönen - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
  Gelgeç mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928: Gelgeç
Pomak yerleşimi
  Kamberler mah - Kemalpaşa - İzmir
Pomak yerleşimi
  Turgutalp mah - Soma - Manisa
1950~: Pomakköy
Pomak yerleşimi
■ Turgutalp'in benim çocukluğumda halk arasında söylenen adı Pomakköy idi. Ahalisi göçmen gelmiş ve yerleştirilmiş Pomaklardı. Demir Küçükaydın
  Sarpdere köy - Demirköy - Kırklareli
Y1922: Lulúdion [ Yun "çiçekli" ]
1909hb: Sarpaç
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Dupnitsa [Bulg `inceğiz`] Mağaraları vardır. SN
■ Dupnitsa [ Bulg дуп "delik" ]. Mağaraları mevcuttur Manav
  Yenikurudere mah - Kemalpaşa - İzmir
Pomak yerleşimi
  Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909hb: Doğanca
Pomak yerleşimi
  Yenice bld - Pınarhisar - Kırklareli
Y1922: Skepastós [ Yun "örtülü, çatılı" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Hasanbey mah - Gönen - Balıkesir
1928: Pomak Hasan
Pomak yerleşimi
  Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1928: Kireçnova
B1912: Kraçenovo [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Çınardibi mah - Bayındır - İzmir
1928: Osmaniye
1911h: Kavakalanı
Pomak yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Pomak muhacirler iskân edilmiş ve 1893'te Osmaniye adı verilmiştir. SN
■ Bulgaristan Semine kasabasının Drenevo ve Dupnica köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mevkii ismi Osmanlı idâresinin verdiği isim ve cumhuriyet devrinde verilen 3 isim bir arada. Manav
  Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
Y1922: Kryónero [ Yun "soğuksu" ]
1901h: Soğucak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
  Misakça mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1902hk: Musatça
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909hb y: Evrencik | Sofidos [ Yun sofídes "sofiler" ]
1901h: Evrencik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Kocapınar mah - Gönen - Balıkesir
Y1905: Kocapınar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1913 Balkan Harbi'nde Pomak muhacirler iskan edildi. Aynı yıl veya ertesi yıl yerli Ortodoks halk Bulgaristan'a göçtü. SN
■ 20. asır başında Kocabunar ismiyle Slav yerleşimiydi. Halkı Rum kilisesinden çıktığı için Bulgaristana göçtü. 1913 itibâriyle Kočan ve Barutinden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
  Doğanlar mah - Erdek - Balıkesir
1928: Dragonda
1795h y: Drakonia [ Yun "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Rumların evleri dağın yamacındaydı. Balıkçılık ve kırmızı soğancılık temel geçim kaynağı olup, arazi satışları nedeniyle demoğrafik yapı çeşitlenmektedir. Manav
  Ocaklar mah - Erdek - Balıkesir
1928: Konya
1902hk y: Gonia [ Yun gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Mübâdeleyle Karacaova kazâsına bağlı Tresino, Prebadište, Strupino, Bizovo ve Kapinja köylerinden Pomaklar iskân edildi. Yaşlılar ve orta yaşlılar Pomakçayı korumaktadır. Manav
  Necip mah - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
Eski adı: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Eski sakinleri gidince Plovdiv göçmenleri yerlestirilmistir. Pomakça anadil korunmaktadir. Manav
  Ayvacık mah - Turgutlu - Manisa
1928: Ayvacık
Pomak yerleşimi
  Düzler mah - Erdek - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
■ Kyzikos antik kenti yerleşim alanı içindedir. SN
■ Mübâdele ile Dramaya bağlı Kavalanın Kokola köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Gölyaka mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928: Simavlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Belkıs mah - Erdek - Balıkesir
1890hk y: Belkıs
1876a y: Balkızık [ Yun paleó Kyzikos "eski Kyzikos" ]
Y-454: Kyzikos
Pomak yerleşimi
■ Antik çağda ve Bizans döneminde Marmara Bölgesinin İstanbul'dan sonraki en önemli kenti olan Kyzikos harabeleri köyün doğu kenarındadır. Türkiye'de en az üç antik ören yerinde görülen Belkıs/Balkıs adı mitolojik bir şahsiyetle ilgili olmayıp, Yunanca «Paleokastro» (`eskihisar`) adının Türkçeleşmiş halidir. SN
■ Mübâdeleden beri Yukarı Yapıcı köyünde oturan Kavalanın Kokola köyünden gelme Pomaklar tarafından 1957 senesinde Belkıs Kale mevkiinde kurulmuştur. Manav
  Yukarıyapıcı mah - Erdek - Balıkesir
1928: Yapıcı yk.
Y1905: Anô Neoxôri [ Yun "yukarı yeniköy" ]
1902hk: Yapıcık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 660 Rum nüfusu ve Metamorfosis kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Aşağı Yapıcı köyündeki Pomaklardan buraya taşınanlar oldu. Manav
  Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928: Pinaka
1909hb y: Pineka [ Yun pínakas "levha" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'te boşalmış, 1922'den sonra Drama'lı Pomak muhacirler yerleştirilmiştir. SN
  Kızılağaç köy - Vize - Kırklareli
1901h y: Yatros [ Yun iatrós "hekim" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçmiş olan 60 âile 1913'de Bulgaristan Ahtopol şehrine ve Vardara köyüne, Rum Patrikhânesine bağlı kalanlar Nisan 1914'te Selânike geçer bu kâfileden 4 âile daha sonra oradan Bulgaristan Burgasa geçmiştir. 1922-23'de Pomaklara kalan köyde ''Božanka'' isimli bir ottan yemek yapılır. ''Klapanik'' dedikleri otlu mısır çöreği pişirirler. Manav
  Ballıpınar mah - Erdek - Balıkesir
1928: Kocabergos
1795h y: Langada [ Yun langáda "vadi" ]
1550 y: Korucabergos [ Yun pyrgos ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1082 Rum nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Pomakça canlıdır. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km