86 Laz yerleşimi bulundu.
sırala 
  Esenköy bld - Çınarcık - Yalova
1890hk: Katırlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ 5.01.1954'te Esenköy adı verildi. SN
  Safran köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Safran
■ 20. yy başında Rum/Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
  Selimiye köy - Gölcük - Kocaeli
Çr: Beyipa
1911ht: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  Kestanelik mah - Kartepe - Kocaeli
1910ht: Suadiye
Laz yerleşimi
  Derbent mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
  Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Memnuniye
Laz yerleşimi
■ Karagöl (Diğer ismi) Manav
  Hacımercan mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Hacımercan
Laz yerleşimi
■ Msicina (Lazca ismi) Manav
  Değirmendere mah - Erenler - Sakarya
1928k: Değirmendere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy halkı 1920' lerde Doğu Karadeniz'den gelerek yörede daha önce yerleşik Abaza'lardan yerlerini satın almışlardır. Köyde mohti laz yoktur. Köy halkı; 1/3: Rize Kalkandere, 1/3: Rize Salaha, 1/3: Trabzon Of kökenlidir. kadirb.
  Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928k: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Melenağzı köy - Akçakoca - Düzce
1902hk: Melenağzı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Milan Ağzı. C.A
  Göktepe köy - Akçakoca - Düzce
1919hb: Göktepe
Manav/Laz yerleşimi
■ Aslen yerli köyüdür. Fakat, zamanla göç eden Laz aileleri, Laz nüfusunu artırmıştır. cxaluri
  Osmanca köy - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
  Suncuk köy - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
1928k: LazSuncuk
Laz yerleşimi
  Sancakdere köy - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
  Boğaziçi bld - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
■ 1993'te Şekerpınar, Ballar, Yeşilköy ve Yazlık köylerinin birleşmesiyle Boğaziçi belediyesi kuruldu. SN
  Yeşilköy mah Boğaziçi - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
■ Önceden Yazlık köyüne bağlıydı. cxaluri
  Şekerpınar mah Boğaziçi - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
Laz yerleşimi
■ 93 harbi göçmenleri tarafından kurulmuştur. cxaluri
  Kabalak köy - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
1928k: LazHamidiye
Laz yerleşimi
■ Kabalak adı dönemin yönetici(leri) tarafından dere kenarındaki geniş yapraklı kabalak bitkisi dolayısıyla verilmiştir. cxaluri
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Elalmış köy - Turhal - Tokat
1968k: Hacılar
Laz yerleşimi
■ Tokat'taki Dereyaka köyü ile akraba. Lazistan göçmeni yerlesimi. Manav
  Dereyaka köy - Tokat_M - Tokat
1928k: Biskencik
E1900~, 1928k: Bisgen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 1497 tarihli yazıtı olan Aziz Hovagim ve Anna manastırı 1915'e dek önemli bir ziyaret mahalli idi. SN
  Yenice köy - Tokat_M (Gökdere bucağı) - Tokat
1928k: Yenice
Laz yerleşimi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Osmanlı devrinde Niksar'a bağlıydı. Cihad Gümüs
  Göltepe köy - Almus - Tokat
1928k: Göltepe
Laz yerleşimi
■  93 harbinden sonra gelen Batum muhacirleri Lazi
  Yırca mah - Hayrat - Trabzon
1928k: Korkot [ Yun korkóta "kalın bulgur, kırık mısır" ]
1515t: YigaKorkot
Laz yerleşimi
  Sıraağaç mah - Hayrat - Trabzon
1928k: Çalek
1515t: ÇufaruksaCalek/Calik [ Yun kyparissia "selvili" ]
Laz yerleşimi
  Köyceğiz mah - Hayrat - Trabzon
1928k: Kalant [ Yun kalánda "?" ]
Laz yerleşimi
■ Köyde yaşayan tek sülale kendini Laz olarak tanımlamaktadır. SN
■ Kalant, Lazcada ki Kalana'dan (bir hayvan ismi) türemiş olabilir. Lazi Biçi
  Örtülü mah - Of - Trabzon
1928k: Lazandoz [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Lazandoz Yunancada Lazlara ait yer, Lazların yaşadığı yer anlamına gelir. Lazi Biçi
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz: K'utsuma
1916ht: Hamidiye
1819pj: Eskitrabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Yeniköy köy - Fındıklı - Rize
Lz: Gurupiti [ Laz ]
1876s: Yeniköy
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Ulaş köy - Arhavi - Artvin
Lz: Durmati
1960-: Rıfatlı
Laz yerleşimi
  Güngören köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'ap'isre/K'ap'istona [ Laz k'ap'isre "asmalık" ]
1876s, 1928k: Kapisre
Laz yerleşimi
■ Yun καπίστριον (< Lat. capistrum) `kement, yular`. Önce bir asma türü olarak Zancaya girmiş, daha sonra da bu tür asmanın yetiştirildiği yeri ifade eden bir toponim olarak korunmuş olmalıdır. Megr. ḳaṗisṭon-i, ḳaṗiṭon-i, ḳaṗison-i `bir asma türü` Grc. (Leçxumi ve Gurai dial.) ḳabisṭoni, ḳaṗisṭoni `aa`. Krş. Feurstein 1988: 57. (İrfan Aleksiva) SN
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.
  Kavak köy - Arhavi - Artvin
Lz: Yak'oviti [ Laz "Yakuplu" ]
1946k: Yakovit
1516fk, 1928k: İyakovit
Laz yerleşimi
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Kavak adı verildi. Mahalleleri: Berjena, Lancğona, Luğicğali, Medrese, Tukmeni. SN
  Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz: Arkabi
Y130: Arxabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
  Aşağıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz: Borğola
Laz yerleşimi
  Konaklı köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Kordelit [ Laz k'ordeliti "kesekliyer" ]
Laz yerleşimi
  Kireçlik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Baxta
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Kvalamgvani, Kimote, Rakani SN
  Gürgencik köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'op'tone
1876s, 1928k: Kopton
Laz yerleşimi
  Dereüstü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gidreva
1876s, 1928k: Gidreve
Laz yerleşimi
■ Mahallesi: Gogva. SN
  Kemerköprü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Cgiryazeni [ Laz "iyi alan" ]
1876s, 1928k: Ciğeryazan
Laz yerleşimi
  Şenköy köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenK'ut'uniti [ Laz "aşağı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit aş.
Laz yerleşimi
  Güneşli köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gzaynoyona [ Laz "yollu? bahçe" ]
Laz yerleşimi
  Tepeyurt köy - Arhavi - Artvin
Lz: JileniK'ut'uniti [ Laz "yukarı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit yk.
Laz yerleşimi
  Aşağışahinler köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenNapşiti [ Laz "Aşağı Napşit" ]
1960-: Napşit aş.
Laz yerleşimi
  Arılı köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: P'ap'ilati [ Laz "papazlı" ]
1876s, 1928k: Papilat
Laz yerleşimi
  Kestanealan köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ç'uk'alvati [ Laz "çömlekli" ]
1876s, 1928k: Çukalvat
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Nejepuna, Oxumçkera, Unca. SN
  Dikyamaç köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: K'amp'arona [ Laz "mürverlik" ]
1876s, 1928k: Kamparona
Laz yerleşimi
  Yukarışahinler köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Napşit [ Laz jileni napşiti "Yukarı Napşit (?)" ]
Laz yerleşimi
  Üçler köy - Arhavi - Artvin
Lz: HekoleniPici [ Laz hekoleni p'ici "öteki kıyı" ]
Laz yerleşimi
  Derecik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Sidre [ Yun sídêrê "demirköy" ]
Laz yerleşimi
  Çamlı köy - Hopa - Artvin
Lz: P'eroniti
1876s, 1928k: Peronit [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
  Güvercinli köy - Hopa - Artvin
1946k: Buça/Buçe [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Ortacalar köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Ortaköy
Laz yerleşimi
■ Orijinal ismi sanırım; Ç'arnavat'i. i.güney
  Sırtoba köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ot'alaxe [ Laz "çamurlu" ]
1960-: Otalaxa
Laz yerleşimi
  Küçükköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: Tsxuleti [ Laz "armutlu" ]
1960-: Suxulet
Laz yerleşimi
  Ulukent köy - Arhavi - Artvin
1928k: Pilarget [ Laz pelergivati "leylekli" ]
Laz yerleşimi
■ Yun pelargós `leylek` sözcüğünden Lazca türev. SN
  Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Başköy
Laz yerleşimi
  Sugören köy - Hopa - Artvin
1876s, 1913hk: Kise [ Tr "kilise" ]
Laz yerleşimi
  Yeşilköy köy - Hopa - Artvin
1902hb: Pancoli [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Üçırmak köy - Arhavi - Artvin
1928k: Üçırmak
1876s: OrçiBaşköy [ Laz orç'i ]
Laz yerleşimi
  Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1959rg: Nobağleni [ Laz "kilerlik" ]
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
  Balıklı köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ermenyati [ Laz Ermeniati "Ermeni yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Pilargeti köyünün Ermeniyati (veya Emeniyati) mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Ermenyati, bu köyün mahallesi imiş. Köyün adı Pilarget. Yine eski adı Pilarget olan Arhavi Ulukent köyünün eski adı da Aşağı Pilarget. Ulukent, Balıklı'dan daha aşağıda. Taner A.
  Dülgerli köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Potocur aş. [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
■ Köyün eski adı Hemşinli kökenine işaret etmekteyse de bugünkü nüfus Lazdır ve mikrotoponimlerin çoğunluğu Lazcadır. SN
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz: Xop'e
1854hk: Xopa
Y1033bw: Anakouphê (başka yer)
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ 11. yy Bizans belgelerinde beliren Anakophê kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann gösterir. İdari bölgenin bu kaleden dolayı adlandrıldığını ve daha sonra bölge adının şimdiki ilçe merkezine verildiğini düşünmek gerekir. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876s: Sundura
Laz yerleşimi
  Soğucak köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Potocur yk. [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
  Cumhuriyet mah Hopa - Hopa - Artvin
Lz: Mşke
Laz yerleşimi
  Esenkıyı köy - Hopa - Artvin
1902hb: Abuisla
1819pj, 1928k: Absılah
Y-350: Ápsaros
Laz yerleşimi
■ Köy adının 'ab-ı ıslah' olarak yorumlanması halk etimolojisidir. MS 2. yy'da yazan Arrianus eski ismin Apsyrtos iken kendi zamanında Apsaros denildiğini aktarır. Bu isim, standart r > l dönüşümüyle Türkçede 'apsala' biçimini alır. SN
  Başköy köy - Hopa - Artvin
1902hb: Xigi [ Laz Mxigi ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
Eski adı: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Liman köy - Kemalpaşa - Artvin
1928k: Liman [ Tr ]
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Üçkardeş köy - Kemalpaşa - Artvin
1902hb: Üçkardeş
1876s: Sumcuma [ Laz "üçkardeş" ]
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Sarp köy - Kemalpaşa - Artvin
Lz: Sarpi
1902hb: Sarp
Laz yerleşimi
  Köprücü köy - Kemalpaşa - Artvin
1928k: Köprücü
1902hb: Köprüce [ Tr ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
  Çifteköprü köy - Borçka - Artvin
Lz: Jurxinci [ Laz "çifteköprü" ]
1927mz: Gola
Laz yerleşimi
  Düzköy köy - Borçka - Artvin
Lz: Çxalazeni [ Laz "havuzdüzü" ]
1927mz: Çxala
1876s: Cxalet
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927mz: Saxandro [ Gürc ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Demirciler köy - Borçka - Artvin
Lz: Mamanati
Laz yerleşimi
  Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928k: Beglevan [ Tr pehlivan? ]
1854hk: Perlawan
Laz yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcüce adı bir olasılıkla Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olabilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
  Yeşilköy köy - Borçka - Artvin
1927mz: Manastır
Laz yerleşimi
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
1913hk: Tsotsxevi
1876s: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimi
  İbrikli köy - Borçka - Artvin
1927mz: Ebrika
Gürcü/Laz yerleşimi
■ Köyde bulunan kilise "İbriga şapeli" adıyla anılır. Kilise, Gürcü kaynaklarında "Mamatsminda kilisesi" olarak geçer. Fresklerdeki yazılar genel olarak Rumcadır, fakat bunun dışında Asomtavruli alfabeli Gürcüce yazılara da rastlanır. EmrysHaritada yeri belli olmayanlar.
  Selimiye mah Kemalpaş - Kemalpaşa - Artvin
Lz: Skibuli
Laz yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km