haritada ara :   km  
206 Karapapak/Terekeme yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
Turgutalp köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖: Turgutalp
Eski adı: Güblüce Yaylası
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Reşadiye köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928 📖: Reşadiye
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tamamen Karapapak/Terekeme köyüdür. Köy halkı Dağlık Karabağ bölgesinden gelmiştir. Ayrıca geçmiş vakitte Reşadiye köyü, başka bir Karapapak/Terekeme köyü olan Karakoyun köyü ile birleşmiştir. Kadir Erman
Osmanpınarı köy - Zile - Tokat
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Hatippınarı köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖: Hatippınarı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Osmanlı-Rus savaşından sonra bölgeden ayrılmak zorunda kalan Karabağlı Türk köyleri Zile ye gelmişlerdir
Fatih köy - Zile - Tokat
1928 📖: Fatih
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Süleymaniye köy - Zile - Tokat
1928 📖: Süleymaniye
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Abidiye
1900~ 📖: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
Fakılı köy - Şarkışla - Sivas
1907hk 📖: Fakılı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Sarıkavak köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Servan
1907hk 📖: Serban
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halkı 1878 Kars muhaciridir. SN
Başören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Başviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Alıkören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Alıkviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Harun köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Harun
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Geynik köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Geynik
1522t 📖: Geyinlik/Geyiklik?
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Karapınar köy - Sivas_m (Bedirli bucağı) - Sivas
1928 📖: Karapınar
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Kars ili Merkez ilçesi Çakmak köyünden göçmüştür. metonio
Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kurtoğlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1915'te Malazgirt'ten göçen Karapapaklar iskan edildi. SN
Bostankaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Bostankaya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Höyüklüyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖: Öyüklü
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Hüyüklüyurt köyü, ismini, köyün kuzeyinde bulunan tarihî hüyükten almaktadır. Türk22
Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1877-78 Rus Harbinde Kafkasya'da Karapapakların lideri ve daha sonra Türkiye'ye göçün öncüsü olan Mihrali Bey (öl. 1906) bu köye yerleşmiştir. SN
Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
Tutmaç köy - Sivas_m (Ulaş bucağı) - Sivas
E1877 📖: Tıtmac [ Erm/Tr tutmac "ekşili" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1915'te Ruslarca işgal edilen Malazgirt'ten göçen Karapapaklar iskan edilmiştir. SN
Mancılık köy - Kangal - Sivas
1665 📖: Mancılık
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Evliya Çelebi'ya göre `Ermeni köyüdür ve zeametdir; bir Ermeni kilisesi vardır.` Ancak 20. yy başında bu cemaatten eser kalmamıştı. SN
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖: Karasar
1902a 📖: Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1916 tarihinden sonra ise Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Türk22
Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a 📖: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1642 yılında 24 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 2 Müslüman (Türk) hane bulunmaktadır. Bugün köyün bir kaç yerli Türk aile hariç büyük çoğunluğu Kars göçmeni Terekemedir. metonio
Sancaktepe köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Keleverek
E1902 📖: Karaverag Քար Աւերակ [ Erm "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
■ 1642 yılında yalnızca 25 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Bugün tamamı Azerbaycan göçmeni Terekemedir. metonio
Başçimağıl köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
Muratgören köy - Muş_m - Muş
1928 📖: Suluk
E680 📖: Sılug Սլուկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Taşoluk köy - Muş_m (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Akçan
1902a 📖: Ağçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Kürtler sonradan köye yerleşti. Kürtlerin çoğu Muşlu bile değil, Ağrılıdır. Mustafa
Sungu bld - Muş_m - Muş
E1900~a 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b 📖: Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Karapapak/Terekeme (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928 📖: Pırtanos
E1902 📖: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖: Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928 📖: Bedrevans
E1912 📖: Bedrevank [ Erm "Bedros manastırı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Azap mah - Horasan - Erzurum
1928 📖: Azab
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1854h 1928 📖Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968 📖: Kuşburnu
1928 📖: Sanamer [ sanameri სანამერი ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Sanameri, Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
■ 1828-29 Osmanlı-Rus Harbine kadar Urum (Türkçe anadilli Rum) yerleşimi. Urumlar Gürcistan'daki Çalka'ya, Gürcistan Borçalı'daki Karapapaklar ise yerlerine bu köye yerleşti. metonio
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Odunçur
E1912 📖: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
Yoncalı bld - Bulanık - Muş
1902a 1916h 📖Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
■ Bugün dış göçten ötürü belde nüfusunun en fazla yüzde yirmisi Karapapaklardan oluşuyor. Kalan yüzde seksenlik nüfus çeşitli yerlerden gelen Kürtlerden ibarettir. metonio
Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖: Kop
E347y 📖: Gop [Kop] Կոփ [ Erm "çukur/oyuk? taş ocağı?" ]
1869s 📖: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
■ 1935 yılında kasaba merkezinde 76 Kurmanci anadilli Kürt dışında 1.480 kişilik Türkçe anadilli Karapapak nüfus bulunuyordu. 40'lı yılların sonunda Ahıska, Şavşat ve Gümüşhane'den gelen Türklerle daha kozmopolit ve modern bir yapıya kavuşmuş olup 90'lı yıllarda büyük çoğunlukla köyleriyle beraber nüfusu boşalmış ve her yıl çoğu açıdan geriye gitmektedir. Kütük nüfusunda Türk ve Kürt oranı birbirine yakınken ilçe nüfusunun yüzde doksandan fazlası Kürttür. metonio
Güllüova köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Şeyx Yakub
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Hâlen Türk çoğunlukludur. Kürtler Güllüova'nın en fazla yüzde yirmi ilâ yirmi beşini oluşturmaktadırlar. Kimse Şeyhyakup ismini kullanmaz. metonio
Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b 📖: Mescidlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h 📖: Miribar / Mirbar [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Bulanıkta Türklerin çoğunluk olarak kaldığı üç yerleşimden biridir. Piran ve Söğütlü'den gelip toprak alan Kürtler köyün yaklaşık yüzde yirmisini oluşturuyor. Geri kalan nüfus Terekemedir. Köyün yaklaşık on katı kadar Terekeme nüfus Batı'da yaşıyor. metonio
İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖: Aşağımicingirt
1876a 📖: Micingerd Süfla
E630 📖: Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖Xemiskar [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928 📖: Leter
E1902 📖: Latar
E390 📖: Talarik? Դալարիք [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik/Talaris köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. Bugün bazı Türk aileler dışında çoğu Celali ve Xelesini aşiretlerinden Kürttür. metonio
Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖: Türkeşen
1854h 📖: Türkaşen [ Erm/ trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Adıyla çelişse de Rus yapımı etnik haritada Rum çoğunluk gösterilmiştir. xyz
■ Rus kontrolüne giren köyden kaçan Türkler Orta Anadoluya kaçar, yerine de Trabzon ve Erzurumun Rumları yerleşirse Rus sayımında Rumlar Türklerden çok görünür. metonio
Gürbüzler köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Verişan [ Erm verişén? "yukarı köy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Sulakyurt köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Nikolayevka [ Rus "Nikola yeri" ]
1595t 📖: Sarzab / Sarzeb [ Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
Çıplaklı köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çıvlaklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖: Xîve
R1889 📖: Xeva [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Remikan [ Kr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
Bölükbaş köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Bölükbaşı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Şimdi Köyün Yarısı Kürt Celali Yerleşimidir. Site Yönetimi
Darboğaz köy - Selim - Kars
R1886 📖: Zellice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımında 67 hanede 518 Rum Ortodoks, 1 hanede 6 İranlı (Sünni) nüfus kayd edilmiştir. Rus nüfus sayımlarında İranın Kuzeyinden gelerek Güney Kafkasyaya (Azerbaycan, Kars, Gürcistan) yerleşen Azeri nüfus Şii/Sünni fark etmeksizin İranlı olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar 19 yy. başında Rusyanın bölgeyi ilhakından sonra İran şahının telkiniyle Borçalı bölgesinden göç ederek Sulduza yerleşen Karapapak/Terekemelerin geri dönenleridir. Necmettin Kabirli
Yaylacık köy - Ardahan_m - Ardahan
1928 📖: Yaylacık
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Tetkan
1912h 📖: Dadikân [ Kr "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Şemê
1912h 📖: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Molla Şemdin [ Kr mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Dêrika Hecîîso [ Kr "Hacı İsa kilisesi" ]
1928 📖: İsaabat
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Şeyx Zîlan [ Kr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Tutak | Antab [ Kr dûtax? "iki mahalle" ]
E1902 📖: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe 'İkimahalle' anlamına gelen Dûtax adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖: Baykara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
■ 20. yy başında Ermeni ve Türklerin karışık yaşadığı bir köydü. Necmettin Kabirli
Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Xanik [ Kr "hancık" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖Yk. Tikan/Dikan [ tikani თიკანი "oğlak" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Sincan [ Tr "kızılcığa benzer bir tür dikenli yemiş" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Söğütlü köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Söğütlü Purut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Mûsik [ Kr "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Ortakale köy - Selim - Kars
R1889 📖: Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
Bayburt köy - Selim - Kars
E1918 📖: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
R1889 📖: Bayburt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Çullu köy - Göle - Ardahan
1928 📖: Çullu
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çapik aş.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çapik yk.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Gomik
1928 📖: Xato Komu [ Kr goma xato "Hatem çiftliği" ]
Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946 📖: Geçivan
E1902 📖: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1665 📖: Keçivan
E474 📖: Keçror
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm «avan» `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça «kasaba» sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
Patnos ilçe - Patnos - Ağrı
1863z 📖: Patnos
E905 📖: Batnots Պատնոց [ Erm ]
■ Erm Patnots nehir ve kasaba adı 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Ermenice «+nots» eki `+lik` anlamındadır, ancak Eski Erm «pat» (modern telaffuzu bad) `duvar` sözcüğüyle tevili kolay değildir. Bazı Türkçe kaynaklarda zikredilen Yun Patisos/Patissos adı hayal mahsulüdür. SN
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Patnos küçük bir kasabayken sanayi ve askeri garnizonun kurması neticesinde büyümeye başladı. Buradaki Badıllı aşiretine mensup köyler Memanilerin alt kolundandır ve Kürt kökenlidirler. Türkmen Beğdililer ile karıştırılmamaları gerekir. Memurlar ve Tutak'tan gelen bir kaç Terekeme aile hariç nüfusun köyler dahil tamamı Kürttür. Türkiye'de Kızıltepe ve Doğubayazıt ile birlikte en kalabalık Kürt yerleşimlerinden biridir. metonio
Batmış köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Batî [ Kr ]
Küçükboğatepe köy - Kars_m - Kars
1928 📖: KüçükZavod [ Rus zavod "işletme" ]
R1889 📖: Novo Vorontsovka [ Rus yeni Vorontsov (köyü) ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kafkasya genel valisi (1905-1915) İlarion Vorontsov-Dashkov adına Rus (Kazak?) kolonisi olarak kurulmuştur. 1921'den sonra Karapapak muhacirler yerleştirildi. SN
Atayurdu köy - Kars_m - Kars
R1889 📖: Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 yılında 121 Ermeni nüfusu vardı. Ermenilerin köyü terk etmesiyle köye ilk Karapapaklar yerleşmiştir. Kürtler daha geç dönemlerde çevre köylerden gelmiştir. 1935 yılı nüfusu: 235 metonio
Aydınalan köy - Kars_m - Kars
R1889 📖: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kafkas göçmeni/Karapapak/Terekeme (Çeçen) yerleşimi
■ Kars'ta iki İslamsor köyü bulunuyor. Bunlardan birisi Sarıkamış'a bağlı Taşlıgüney köyü olup eski yerlisi Avar, şimdiki yerlisi Türk ve Kürttür. Bu köy ise eski Rum köyü olup sonrasında Karapapaklar yerleşmiştir. Çeçen nüfus yoktur. 1935 yılı nüfusu: 284 metonio
Maksutçuk köy - Kars_m - Kars
1928 📖: Maksutçuk
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Boğatepe köy - Kars_m - Kars
1928 📖: BüyükZavod [ Rus zavod "işletme" ]
R1889 📖: Rodionovka [ Rus ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köy yakınındadır.Rus kaynaklarında görülen Rodionovka adı muhtemelen bir Dukhobor (savaş ve askerlik karşıtı bir Ortodoks mezhebi) yerleşimine işaret eder, ancak Dukhobor köy listelerinde bu yerleşime rastlayamadık. SN
Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi Necmettin Kabirli
Davulköy köy - Kars_m - Kars
1928 📖: Davulköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yığıntepe köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖: Yeğnitepe
E1902 📖: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
Çağlayan köy - Kars_m - Kars
R1889 1928 📖Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Tekereme yerleşimi. emjan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.