178 Karapapak/Terekeme yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖 Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Turgutalp köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖 Turgutalp
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Reşadiye köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928 📖 Reşadiye
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çiçekpınar köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖 Çiçekpınar
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Hatippınarı köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖 Hatippınarı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Osmanlı-Rus savaşından sonra bölgeden ayrılmak zorunda kalan Karabağlı Türk köyleri Zile ye gelmişlerdir Türk
  Fatih köy - Zile - Tokat
1928 📖 Fatih
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Süleymaniye köy - Zile - Tokat
1928 📖 Süleymaniye
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928 📖 Abidiye
1900~ 📖 Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Fakılı köy - Şarkışla - Sivas
1907hk 📖 Fakılı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Sarıkavak köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖 Servan
1907hk 📖 Serban
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halkı 1878 Kars muhaciridir. SN
  Başören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖 Başviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Alıkören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖 Alıkviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Harun köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖 Harun
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Geynik köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖 Geynik
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Karapınar köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928 📖 Karapınar
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Kars ili Merkez ilçesi Çakmak köyünden göçmüştür. metonio
  Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1933 📖 Kurtoğlu
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Bostankaya köy - Ulaş - Sivas
1928 📖 Bostankaya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Höyüklüyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Öyüklü
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Hüyüklüyurt köyü, ismini, köyün kuzeyinde bulunan tarihî hüyükten almaktadır. Türk22
  Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
1928 📖 Acıyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Akpınar
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
  Tutmaç köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
E1877 📖 Tıtmac [ Erm/Tr tutmac "ekşili" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Mancılık köy - Kangal - Sivas
1665 📖 Mancılık
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Evliya Çelebi'ya göre `Ermeni köyüdür ve zeametdir; bir Ermeni kilisesi vardır.` Ancak 20. yy başında bu cemaatten eser kalmamıştı. SN
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
  Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Karasar
1902a 📖 Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1916 tarihinden sonra ise Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Türk22
  Karaköse köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Karaköse
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖 Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a 📖 Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Keleverek
E1902 📖 Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Başçimağıl köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
  Düzyurt mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Düzyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Silindi ZeMahşer
  Muratgören köy - Muş_M - Muş
1928 📖 Suluk
E680 📖 Sılug Սլուկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Akçan
1902a 📖 Ağçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
  Sungu bld - Muş_M - Muş
E1900~a 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b 📖 Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Karapapak/Terekeme (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
  Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928 📖 Pırtanos
E1902 📖 Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖 Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Bedrevanis
E1912 📖 Bedrevank [ Erm "Bedros manastırı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Azap mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Azab
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1854h 1928 📖 📖 Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Kuşburnu
1928 📖 Sanamer
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Odunçur
E1912 📖 Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Yoncalı bld - Bulanık - Muş
1902a 1916h 📖 📖 Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖 Kop
E347y 📖 Gop [ Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s 📖 Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Göllüova köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Şeyx Yakub [ Kr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b 📖 Mescidlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h 📖 Miribar / Mirbar [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 Aşağımicingirt
1876a 📖 Micingerd Süfla
E630 📖 Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xemiskar [ ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928 📖 Leter
E1902 📖 Latar
E390 📖 Talarik? Դալարիք [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonio
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Türkeşen
1854h 📖 Türkaşan [ Erm/Gü trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Nikolayevka [ Rus "Nikola yeri" ]
1595t 📖 Sarzab / Sarzeb
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Xîve
R1889 📖 Xeva [ ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Remikan [ Kr "aş." ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Bölükbaşı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Kamışlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Darboğaz köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Balaca
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 Yaylacık
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Xanzir
E1902 📖 Xasdur / Xosdur
1901hb 📖 Xaçdur | Xomsur [ Erm xaçdur "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Dêrika Hecîîso [ Kr "Hacı İsa kilisesi" ]
1928 📖 İsaabat
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Karahamza
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Büyüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 B. Xarziyan
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Tutak | Antab [ Kr dûtax? "iki mahalle" ]
E1902 📖 Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe 'İkimahalle' anlamına gelen Dûtax adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖 Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
  Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Dikan yk.
R1889 📖 Tikan yk. [ tikani? (თიკანი) "oğlak" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Sincan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Mûsik [ Kr "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Bayburt köy - Selim - Kars
E1918 📖 Paypert [ Erm "in-kale?" ]
R1889 📖 Bayburt
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çullu köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Çullu
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  AşağıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Çapik aş.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  YukarıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Çapik yk.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Gomik
1928 📖 Xato Komu [ Kr goma xato "Hatem çiftliği" ]
  Patnos ilçe - Patnos - Ağrı
1863z 📖 Patnos
E905 📖 Batnots Պատնոց [ Erm ]
■ Erm Patnots nehir ve kasaba adı 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Ermenice «+nots» eki `+lik` anlamındadır, ancak Eski Erm «pat» (modern telaffuzu bad) `duvar` sözcüğüyle tevili kolay değildir. Bazı Türkçe kaynaklarda zikredilen Yun Patisos/Patissos adı hayal mahsulüdür. SN
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Buradaki Badıllı aşiretine mensup köyler Memanilerin alt kolundandır ve Kürt kökenlidirler. Türkmen Beğdililer ile karıştırılmamaları gerekir. metonio
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Batî [ Kr ]
  Küçükboğatepe köy - Kars_m - Kars
1928 📖 K. Zavod [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
R1889 📖 Novo Voronovka
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946 📖 Geçivan
E1902 📖 Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1665 📖 Keçivan
E474 📖 Keçror
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm «avan» `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça «kasaba» sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Atayurdu köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çoğu Karapapak, bir kısmı Kürttür. metonio
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Oluklu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Maksutçuk köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Maksutçuk
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1928 📖 B. Zavod [ Rus "su kenarı" ]
R1889 📖 Rodionovka
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köydedir.. SN
  Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖 📖 Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Davulköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Yeğnitepe
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 1928 📖 📖 Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Tekereme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Haram Vartan
E1902 📖 Aravartan
R1889 📖 Xram Vartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902 📖 Amat
1865 📖 Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
  Bozkale köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Bozkale
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Novo Mixailovka [ Rus "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme (Molokan) yerleşimi
  Çukurçayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Yekmal [ Kr "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Ladikars
R1889 1928 📖 📖 Vladikars [ Rus "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Tellisırt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Cimikani Eleşkirt [ Kr cimikan "ikizler (aş.)" ]
  Suçatağı köy - Ağrı_M - Ağrı
1946 📖 Demizhan
1928 📖 Demisxan
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Ketak
E1918 📖 Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Sikerib
E1918 📖 Tskrip
R1889 📖 Sikareb [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖 Koçgüden
1928 📖 Terekeme Çayis
R1889 📖 Çais
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km