36 Karadeniz göçmeni yerleşimi bulundu.
sırala 
  Uğurlu köy - Gökçeada - Çanakkale
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1964'te kurulan muhacir köylerindendir. SN
  Şirinköy köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1964'te kurulan muhacir köylerindendir. SN
  Şahinkaya köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon Çaykara ilçesindeki Şahinkaya (Şur) köyünden gelenler tarafından 1964'te kuruldu. SN
  Yenibademli köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1964'te kurulan muhacir köylerindendir. SN
  Eşelek köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1964'te kurulan muhacir köylerindendir. SN
  Bayramdere mah - Karacabey - Bursa
1928: Bayramdere
1890hk y: Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Antik çağda Mygdonia adı verilen dağlık bölgenin ana yerleşimidir. Mygdonia, Bandırma ile Mihaliç Çayı arasındaki kıyı bölgesidir. SN
  Garipçe mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk y: Ğaribce Kale [ Yun xárybdês? ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Garibçe adının Yunanca Xarybdis'ten türediğine dair yaygın kanının dayanağı anlaşılamadı. SN
■ 19. asir sonu ve 20. asir basinda Trabzonlular ile Rizeliler iskân edildi. Manav
  Doğantepe mah - Başiskele - Kocaeli
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Doğantepe köyü, 1915 yılında Mücahit Azizağa tarafından kurulmuş ve 1952 yılında Karatepe köyünden ayrılarak Doğantepe köyü adını almıştır. Nufusun %95'ini Trabzon ve Rize'den göçen Karadenizliler oluşturmaktadır. cepni53
  Acısu mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928: Acısu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Manav
  Arifağa mah - Kaynarca - Sakarya
1915h: Arapdere Pınarı (mv.)
■ Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Birlik mah - Kaynarca - Sakarya
1915h: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Değirmendere mah - Erenler - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı 1920' lerde Doğu Karadeniz'den gelerek yörede daha önce yerleşik Abaza'lardan yerlerini satın almışlardır. Köyde mohti laz yoktur. Köy halkı; 1/3: Rize Kalkandere, 1/3: Rize Salaha, 1/3: Trabzon Of kökenlidir. kadirb.
  Ekinli mah - Erenler - Sakarya
1890hk: Çarka
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Tahririnde Çarka köprüsü ile bu köprünün bakım ve onarımından sorumlu cemaat-ı köprüciyan'dan söz edilir. SN
■ Köyün çoğunluğunu Karadenizlilerden oluşup bunun yanında Muhacir ve Arnavut milleti de vardır Türk
  Resuller mah - Karasu - Sakarya
1912h: Resuller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzonlular çoğunluğa geçmiştir. Manav
  Sinanoğlu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h: Sinanoğlu
1487a: Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar Türk
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. Manav
  Gölköprü mah - Karasu - Sakarya
1890hk: Balta
Manav/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Manav ve Ordu,Giresun,Trabzon göçmeni Yerleşimi Türk
  Hürriyet mah - Karasu - Sakarya
1928: Kelköy
Manav/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1980'lerde ismi resmen değiştirilse de Kel Paşa olarak da geçmekte. Manav
  Limandere mah - Karasu - Sakarya
1912h: Limandere
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Abazalar köy kurup bir dönem oturdular, 1922 sonrası tamâmen köyü terketmek zorunda kaldılar. Daha sonra, Trabzon ve ahâlisinden gruplar yerlesti. Cuinet 1895'te Sinanoğlu ve Darı Çayırı köylerinin kaydetmişken 1880'lerde Karasuya gelmiş olan Ordu muhâciri Helenlerin kurduğu 10'dan fazla köyün hiçbirini kayda almamıştır. Manav
  Konacık mah - Karasu - Sakarya
<1960: Edişe
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Tepetarla mah - Karasu - Sakarya
1902hk: Tepetarla
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Manavpınar mah - Karasu - Sakarya
1928: Manavpınar
Manav/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Mahallenin kurucusu ve nüfusun büyük bir kısmı Sakarya'nın yerlisi olan Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Ayrıca nüfusun küçük bir bölümü Trabzon göçmeni Çepni denilen Karadeniz Türkmenler'ide vardır. Berk Ulusoy
  İhsaniye mah - Karasu - Sakarya
1928: İhsaniye
■ Çerkez, Bulgaristan göçmeni ve Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Tuzla mah - Karasu - Sakarya
1902hk: Tuzla
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Çatalüvez mah - Karasu - Sakarya
1946: Çatalövez
Y1900~: Çatalova
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ordu,Rize göçmeni Yerleşimi Türk
  Kızılcık mah - Karasu - Sakarya
1928: Kızılcık
E1900~a: Aram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Surp İstepanos Kilisesi ile Aramyan Mektebi bulunuyordu. 347 Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Yassıgeçit yakınında Keğam veya Yeğlam isminde bir 586 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi daha vardı. Karasudaki Ermenilerin 19. asırda yerleşen Rizeli Ermeniler oldukları tahmin ediliyor. Manav
  Kuyumcullu mah - Karasu - Sakarya
1902hk: Kumcalar
Manav/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köyün kurucusu ve nüfusun büyük bir bölümü Batı Anadolu'nun yerlisi olan Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devri'nde Trabzon'dan göç eden Müslüman Rumlar'da bulunmaktadır. Yalnız Müslüman Rumlar zaman içinde Türk gelenek ve göreneklerini benimsemiştir. Berk Ulusoy
  Kovukpelit mah - Kocaali - Sakarya
1928: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Karadeniz ( Giresun, Rize) göçmeni Yerleşimi Türk
  Kızılüzüm mah - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır. Türk
  Beylik mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1920a: Beylik
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halihazırda merkez mahallesinde Mübadiller ve Alaçamlılar, Kirmancık Mahallesinde Alaçamlılar, Yeni mahallesinde Trabzon'dan gelenler yaşamaktadır. seyyah
■ Köy halkı Rumeli muhaciri Türklerden , Alaçam ilçesinden ve Trabzon civarından gelenlerden oluşmaktadır. Türk
  Düvecik mah - Canik - Samsun
■ /Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Köprübaşı mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Curnik [ Kürd "yalak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Arap yerleşimi iken halen Karadeniz kökenli aileler yaşar. SN
■ Köy halkı Tat Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Emek mah - Özalp - Van
1916hb: Turarek
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Yeni Trabzon göçmenleri SN
■ Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle, Devlet tarafından 1965 senesinde Trabzonlu Aileler bölgeye yerleşerek mahalleyi kurdular. Mahalle halkı günümüzde sadece Trabzon'dan gelen Aileler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km