haritada ara :   km  
168 Hemşinli yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Ortaköy mah - Karasu - Sakarya
1957 📖: KüçükYenidağ
1928 📖: Cedid + Ortaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1957'de komşu köy Yenidoğan ile birlikte Kurudere'den ayrılarak Yenidağ adını aldı. 1990'da ayrı köy oldu. Manav
Paralı mah - Karasu - Sakarya
1928 📖: Paralı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Kirazlı madenlerinde çalışmak üzere Gümüşhane yöresinden gelen Rum nüfusu vardı. SN
Kestanepınarı mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Kestanepınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
Karapelit mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Karapelit
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
Lahna mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
2000g : Ortaköy
1928 📖: Lahna
1902hk 📖: Lahana [ Yun laxania "sebzelik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
Davutağa köy - Akçakoca - Düzce
1928 📖: Davutağa
■ Kısmen Hemşinli yerleşimi
Yenice köy - Akçakoca - Düzce
hl 📖: Abotsi [ Erm "Abo'lu" ]
1941ha 📖: Yenice
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 93 harbi sonrası Ardeşen Salenköy/Çaskuri ve Oce köyü ile Fındıklı Abu Deresi Hemşin köylerinden göç eden Rize Hemşinlileri yerleşimidir. Abotsi adı Abu vadisi köylerinden kaynaklı verilmiştir. SN
KaradereHasanağa köy - Düzce_m - Düzce
1928 📖: Karadere Hasanağa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Dereyaka köy - Tokat_m - Tokat
1928 📖: Biskencik
E1900~ 1928 E1900~ 192: Bisgen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Hemşinli/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1497 tarihli yazıtı olan Aziz Hovagim ve Anna manastırı 1915'e dek önemli bir ziyaret mahalli idi. SN
■ Köyü kuranlar Ermeniler'dir. Ermeni göçünden sonra köye Baziki aşiretinden Kürtler yerleştirildi. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'den gelen Hemşin ahalisi de köye yerleşti. Yani köy de Laz adlandırılan kişiler etnik olarak Laz değil Müslüman Ermeni Hemşin'dir. Günümüzde Kürt/Hemşin yerleşimi olarak yaşanılan ve yoğun hayvancılık yapılan bir köydür. Berzan
Üçkardeş mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖: Bervan [ Kr ]
Hemşinli/Laz yerleşimi
İşhan mah - Arsin - Trabzon
1928 📖: İşxan [ Erm "bey" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Eskiden Karadere (Araklı) nahiyesine bağlı olan Ermeni köylerindendi. SN
Üçpınar mah - Arsin - Trabzon
Eski adı: -
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ İşhan ve Yolaç köylerinden ayrılan üç mahallenin birleşmesiyle 1984'te kurulmuştur. SN
Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖: Goloşa
1876s 📖: Kolaşa / Golaşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: KüçükAşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖: Yaşa
1876s 📖: Aşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yolaç mah - Arsin - Trabzon
1928 📖: Cimla / Zimla Mukuzi [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Araklı Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
Kayaiçi mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖: Toroslu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ H. Daçyan, Karadeniz'den Erzurum'a Ermeni Yerleşimi (Viyana 1921) eserinde köy ve çevresinin 1708-1710'da Sürmeneli Ğurufoğlu Mehmet Molla önderliğinde Müslümanlaştırılmasını anlatır. 1867-68'de köyü ziyaret eden S. Hayguni halkın halen Ermenice konuştuğunu ve Ermeni geleneklerini sürdürdüğünü belirtir. SN
Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖: Zivana
1876s 📖: Zifona [ Yun "fırtına, sağanak" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖: BüyükAyven
Y1890hk : Daivenon [ Yun ta ívanon "eyvanlar? ayvenler?" ]
1876s 📖: Ayven
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖: KüçükAyven [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖: Keçikaya
1928 📖: Cimla / Zimla
E1902 📖: Dzingila
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Kestanelik (Büyük Zimla) köyünün mahallesidir. SN
Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Foşa [ Yun ]
1583t 📖: Mağara | Foşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖: Kizirnos
1876s 📖: Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖: BüyükCimla / Zimla [ Yun ]
E1902 📖: Dzingela / Dzingila
1876s 📖: Zimla
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
Çamlıktepe mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖: Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
Pervane mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖: Pervana [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
Yeşilyurt mah - Araklı - Trabzon
1960 📖: Tekneciler
1928 📖: Xoryan [ Yun xôrion "köy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Ballı köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Ballı
1876s 📖: Anzer yk. [ Erm antser "geçitler" ]
■ Kısmen Hemşinli yerleşimi
Çiçekli köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Köseli
1876s 📖: Anzer aş. [ Erm antser "geçitler" ]
■ Kısmen Hemşinli yerleşimi
Gölyayla köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Gölyayla
1876s 1906hk 📖Kabaxor [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Telağacı mah Büyükköy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
Eski adı: Paravol [ Yun perivóli περιβόλι "bostan, bahçe" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çamlık köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Çamlık
1876s 📖: Köxser aş. [ Erm kağtsır քաղձր "güzel, ferah" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Büyükköy bld - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
<1913a 📖: Mervan
1913a 📖: BüyükKöy
1876s 📖: Leroz Mavran [ Yun mauriánoi "karalar" ]
1522t 📖: Leroz / Livroz
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Muharrem İnce'nin anne tarafından memleketidir. metonio
Armutlu köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1916h 📖: Ekremiye
1913a 📖: Armutlu
1500~ 📖: Leroz
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Osmanlı kaynaklarında Axayos (şimdi Altıntaş) köyüne bağlı Armud mahallesi olarak geçer. SN
Yenihisar köy - Çayeli - Rize
Eski adı: -
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 11.5.1956'da Demirhisar (Perkam) köyüne bağlı Pirinçlik, Yeniköy ve Voyna mahallelerinin birleştirilmesiyle köy oldu. SN
Derecik köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Gemiciler köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 2008'de Musadağı (Arpik) köyünden ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
Beşikçiler köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
<1913a 📖: Lixyoz [ Yun ]
1913a 📖: Beşikçiler
Eski adı: Haytef [ Erm Hay tev "Ermeni kolu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Sivrikaya köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Sivrikaya
1876s 📖: Köxser yk. [ Erm kağtsır քաղձր "güzel, ferah" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yıldızeli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karaağaç (Raşot) köyünden ayrıldı. SN
Karaağaç köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖: Karaağaç
1876s 📖: Raşot [ Yun raxiótis "dağlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Raxí (telaffuzu /raşí/) Karadeniz Rumcasına özgü bir kelime olup `dağ` anlamındadır. Bu köy ve çevresi eski dönemde Ermeni yerleşimi olduğu için -ot ekinin hangi dilde olduğu tartışılabilir. SN
Gürgenli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖: Gürgenli
1876s 📖: Haytef [ Erm haytev "Ermeni kolu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Aleva ve Siliva adında iki mahallesi vardır. Haytev vadisi ve Raşot (Karaağaç) dağı 17. yy'dan itibaren Hemşin kaynaklı Ermeni iskânına sahne olmuştur. SN
Çeşmeli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karaağaç (Raşot) köyünden ayrıldı. SN
Çataklıhoca mah Çayeli - Çayeli - Rize
<1913a 📖: Kavalyoz + Galata [ Yun ]
1913a 📖: Çataklıhoca
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çataldere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Çataldere
1876s 📖: Xaxunç [ Erm xıxunç "salyangoz" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Gürpınar köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Çukurluhoca (Babik) köyünden ayrıldı. SN
Çukurluhoca köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Çukurluhoca
1876s 📖: Babik [ Erm "dedecik" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Köyün yeni adı medrese alimi olan Cigurli Ali Hoca'dan bozulmuştur. SN
■ Köyde Musul'dan muhtemelen sürgünle gelmiş Türkmenler de mevcuttur. trk
Kaptanpaşa köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Kaptanpaşa
1876s 📖: Senoz Mesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Senoz vadisinin başlıca yerleşim yeridir. Aslen buralı olan, damat, donanma komutanı ve sadrazam Mehmed Ali Paşa (II. Mahmut'un kızı Adile Sultanın eşi) onuruna 1913'te Kaptanpaşa adı verildi. SN
Sefalı köy - Çayeli - Rize
1913a 📖: Sefalı
1876s 📖: Miloz [ Yun mylos "değirmen" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yenice köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Yenice
1876s 📖: Balaxor [ Yun palaioxóri "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Seslidere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
Eski adı: Sasten
Eski adı: Kardamoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Buzlupınar köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Buzlupınar
1876s 📖: Kominoz / Kaminoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çilingir köy - Çayeli - Rize
1876s 📖: Çilingir
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Ormancık köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Ormancık
1876s 📖: Çotnes
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Uzundere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖: Uzundere
<1913a 📖: Cığak [ Erm cüğag "dalcık" ]
1876s 📖: Perastan [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Aşıklar köy - Çayeli - Rize
1913a 📖: Aşıklar
1876s 📖: Asrifoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kestanelik köy - Çayeli - Rize
1958 📖: Miloz [ Yun mylos "değirmen" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Sefalı köyüne bağlı Miloz mahallesi iken 17.12.1958'de Kestanelik adıyla köy oldu. SN
Şendere köy - Pazar - Rize
1916h 📖: Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Başköy köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1928 📖: Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yeşiltepe köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
hl 📖: Toleniç
1913a 📖: Yeşiltepe
1876s 📖: Tolones [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h 📖: Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
Düzgeçit köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Mezdap [ Erm medzdap' "büyük düzlük" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Aşıklar (Asrifoz) köyünden ayrıldı. SN
Kaçkar köy - Çayeli - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Sefalı (Miloz) köyünden ayrıldı. SN
Çınartepe köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Sinor
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Vanakdere) köyünden ayrıldı. SN
Erenler köy - Çayeli - Rize
1954 📖: Venekdere [ Erm vank/vanak "manastır" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 12.05.1954'te Veysor/Veritsor mahallesi ile birleştirilerek köy statüsü kazandı ve Erenler adı verildi. SN
Yavuzlar köy - Çayeli - Rize
hl 📖: Zoğopa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1989'da Erenler (Vankdere) köyünden ayrıldı. SN
Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Xaçapit [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
Zafer köy - Çayeli - Rize
1954 📖: Veysor [ Erm veritsor "yukarıdere" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Vanakdere) köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
Kantarlı köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
Eski adı: Mağlut [ Lz mağloti? "yükselti" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Mağol böğürtlene benzeyen dikenli, yabani bir çalıdır. SN
Levent köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
Eski adı: Çoço
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çamlıtepe köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1876s 📖: Nefsi Zuğa
Hemşinli yerleşimi
Elmalık köy - Pazar - Rize
1928 📖: Kuzika [ Lz "kaşıkça" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
Ortaklar köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Bahar mah - Hemşin - Rize
1928 📖: Badara
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Mutlu mah Hemşin - Hemşin - Rize
1928 📖: Bodullu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yaltkaya köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1928 📖: Gomno
Hemşinli yerleşimi
Hemşin ilçe - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1876s 📖: Zuğa Ortaköy
1583t 📖: Hemşin (idari bölge)
E1075 📖: Hamamaşén / Hamşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin adı 8. yy ikinci yarısında maiyeti ile birlikte Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şapuh Amatuni oğlu Hamam Amatuni adından gelir. `Güvercin` anlamına gelen Erm hamam adının Türkçe/Arapça hamam ile ilgisi yoktur. SN
Bilen köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1876s 📖: Tepan
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Başköy köy - Pazar - Rize
1928 📖: Başköy
1835y : Petre Nikolai [ Lz "papaz Nikola" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
Pokoçor mah Nurluca - Hemşin - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Nurluca köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1876s 📖: Saneva / Çanava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Ortayayla köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin Ortaköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Verçenik yayla - Çamlıhemşin - Rize
1910 📖: Verşenbek [ Erm ]
Hemşinli yerleşimi
■ Ermenice ver `yukarı` veya verçin `sonuncu` ile ilgili olsa gerekir. SN
Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Meleskur [ Lz "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Akyamaç köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
1876s 📖: Tazina / Tecina
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Sıraköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Hemşin aş.
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Meydan köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖: Meydan Kapuca
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Çingiti
1876s 📖: Çingit [ Lz çingiti "gurbet (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Dap Տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖: Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kale/Hisarcık köy - Çamlıhemşin - Rize
1515t 📖: Kale yk. [ Tr "yukarı kale" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Tsuk'it'a [ Lz Mtzuk'it'a "karayemiş ağacı?" ]
1876s 📖: Sukita
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
Yazlık köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Varoş
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Bucak köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Zilkale köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖: Kolona [ Yun kolônê "mezar" ]
1515t 📖: Kale aş. [ Tr "aşağıkale" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Akbucak köy - Pazar - Rize
1946 📖: Melmenat
1854h 📖: Marmanat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
Şenköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1946 📖: Amokta
Hemşinli yerleşimi
Ülkü köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Molevints
1876s 📖: Mollaveyis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.