1019 Rum yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 11
sırala 
  Dereköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928: İskinit
1902hk y: Sxinúdi [ Yun "sakızağacı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepeköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928 y: Agridya [ Yun agrídia "yaban yer" ]
1890hk: Agrília
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Zeytinli köy - Gökçeada - Çanakkale
1928 y: Ayatodori Άγιοι Θεόδωροι [ Yun "Aziz Theodor'lar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kaleköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928: Kastro
1890hk y: Kastron [ Yun kástro(n) "kale" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çınarlı bld - Gökçeada - Çanakkale
1928: Panayia
1890hk y: Panayia [ Yun Panagía Balôméni "yamalı Meryemana" ]
1968: Gökçeada (idari bölge)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İmroz/Gökçeada ilçe merkezidir. SN
  Gökçeada ilçe - Gökçeada - Çanakkale
1928 y: İmroz
Y-600 Y-454: ímbros (ada)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Homeros'tan (MÖ 9. yy) beri İmbros/İmroz olan adı 1964'te Gökçeada olarak değiştirildi. SN
  Bademli köy - Gökçeada - Çanakkale
1928: Gliki
1890hk y: Glykí [ Yun "tatlı, şirin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yenimahalle mah - Gökçeada - Çanakkale
1928 y: Evlambi [ Yun eulámpion "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bozcaada ilçe - Bozcaada - Çanakkale
1525: Bozcaada
Y-600: Ténedos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca adı olan Ténedos yakın döneme kadar kullanılmıştır. Ancak resmi kaynaklarda öteden beri Bozcaada geçer. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
1901h y: Mayistra
Y1877: Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928: Sultaniçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
■ Pomak yerleşimi Türk
  Çavuş köy - Enez - Edirne
1877hk y: Amigdalya [ Yun amygdaliá "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Türk
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
Y1922: Amphiloxía [ Yun ]
1904s: Kelçavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
Y1922: Mikra Diasorá | Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina" ]
1901h: Yassıevren
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıören ile Yunanca Diasorina aynı isimdir. Ancak hangisinin diğerinden alıntı olduğu anlaşılamadı. SN
  Kösedere köy - Ayvacık (Gülpınar bucağı) - Çanakkale
1928: Kösedere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922: Skalôtí
Y1877: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alçıtepe köy - Eceabat - Çanakkale
1928: Alçıtepe
1519t y: Kirte
Y1091a: Kríthai / Krithiá [ Yun "arpalı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1915 Çanakkale Savaşının en kanlı çarpışmaları bu köy yakınında Kirtetepe'de gerçekleşmiştir. SN
  Yazır köy - Enez - Edirne
1901h: Yazır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kumkale bld - Çanakkale_M (İntepe bucağı) - Çanakkale
1940: Mısırlık
1876a: Kumkale
■ 20. yy başında Rum/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Çeribaşı köy - Enez - Edirne
1877hk: Çeribaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Türk
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1678: Ágios Athanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köye adını veren Ayios Athanasios Manastırı 1912 Balkan Harbi sırasında tahrip edilmiştir. SN
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
1909h: Yeni Nahiye
1890hk y: Kato Panayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Şehitler köy - Enez - Edirne
1928: Şehitler
Y1922: Apsída [ Yun "kemer" ]
1901h: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karaincirli köy - Enez - Edirne
1928: Karaincirli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köy 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında Bulgaristan'ın Hasköy kazasından gelen göçmenlerce kurulmuştur. Türk
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1922: Kríni Kρήνη [ Yun "çeşme" ]
1528t: Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1901h: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancasının tercih edilmesi dikkati çeker. SN
■ Arnavut ve Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Yerleşimi Türk
  Dalyanköy mah - Çeşme - İzmir
1909h: Kosta
1890hk y: Ayia Paraskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hasköy köy - Enez - Edirne
1901h: Hasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890hk y: Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükanafarta köy - Eceabat - Çanakkale
1519t y: K. Anavatra [ Yun anabáthra "yar, uçurum" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kocadere köy - Eceabat - Çanakkale
1928: Kurucadere
1890hk: Kocadere
Y640, Y1900~: Kyla / Kylla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Büyükanafarta köy - Eceabat - Çanakkale
1519t: B. Anavatra
Lt1204 y: Anafartus [ Yun anabáthra "yar, uçurum" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Erenköy bld - Çanakkale_M (İntepe bucağı) - Çanakkale
2000: İntepe
Y-454: Ophrynion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik çağda Ophrynion Troya'lı Hektor'un mezarının bulunduğu yer olarak ün kazanmıştı. Kent Orta Bizans döneminde terkedildi. 1905'te Erenköy adıyla 5500 Rum nüfusu ve çok sayıda kilisesi olan bir kasabaydı. SN
■ 26.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile İntepe beldesinin adı Erenköy olarak değiştirildi. Taner A.
  Kocaali köy - Enez - Edirne
1928: Kocaali
1901h y: Ayazma [ Yun "ziyaret, kutlu yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Beşyol köy - Eceabat - Çanakkale
1519t, 1919h: Turşun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Pentáfyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877hk: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1877hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Eceabat ilçe - Eceabat - Çanakkale
1475, 1919h y: Maydos
Y-454: Madytós
1484: Eceovası (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bir Thrak yerleşimi iken MÖ 6. yy'da Midillililer tarafından Madytos adıyla kolonize edildi. Madytos adı pre-Heleniktir. 1358'de Rumeli'ye geçen ilk Türk akıncılarından biri olan Ece Bey'e izafeten Osmanlı döneminde Eceabad idari bölge adı kullanıldı. SN
  Ahırköy köy - İpsala - Edirne
1877hk: Ahırköy
Y1850: Axúria [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928: Alaçatı
1890hk: Alátsata
1525: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Salman mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Salman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890hk y: Agrília [ Yun "yabanlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
  Yayla köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Glafirá
1901h: Yayla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Parlak mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Boynak
1890hk: Voynati
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891s: Sazak
1890hk: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terk edilen eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık mah - Karaburun - İzmir
1891s: Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Büyükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1901h: Baltac
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yalova köy - Eceabat - Çanakkale
1795h: Yalova
1567: Yalakabad [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Sêstos kentinin kalıntıları köyün 3,5 km güneydoğusunda ve deniz kıyısındadır. SN
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Bırağı
1901h: Paraóri
1901h: Baraor
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yapıldak köy - İpsala - Edirne
Y1922: Lampetí
1901h: Yapıldak
■ 20. yy başında Rum/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1912 Ljubomir Miletić notlarında 16 Bulgar âilesinin hâlen Rumlarla kaldığından bahsetmiştir. Manav
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1928: Sultan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
1877hk: Haydarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk y: Fakırma | Suluca [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Tayfur
1519t: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden Pomaklar iskân edilmiş, peşinden Bulgaristan ve Romanya muhâcirleri eklenmiştir. Manav
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Meli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleştirildi. SN
■ Sakız Adası Katliamı 1822 Mart-Nisan arasıda olduğundan ötürü Rumlar 1822'de gelmiş olmalılar. Utku Oziz
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk: Lithrí
1528t y: İldiri
Y-454: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Pazarlı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922: Anáplous [ Yun "ters akıntı" ]
1919h: Pazarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1922 y: Ímbrasos
1901h: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. 1915'te köy boşaltıldı. 15. yy'dan beri kayıtlı olan Türkçe adı Yunanca isimden türemiş olmalıdır. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
1904s: Karahisar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946: Burgaz
1919h y: Bergas [ Yun pyrgos "kule" ]
1902hk: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h, 1928: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922: Kalyki
1901h: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1901h: Leylekköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h: Karahamza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Fındıklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1890hk y: Angeloxóri [ Yun "melekköy, haberciköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Trakya'daki en büyük Rum köyü idi. Şeytanköy adının bilinmeyen bir gerekçeyle köyün Rumca adına nazire olarak verildiği anlaşılıyor. SN
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Psáthi
1901h: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Hacı bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1901h: Hacıbey
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1100 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Burhanlı köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Burhanlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Çeltik köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk: Çiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 342 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Cumalı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922: Paraskeví [ Yun "cumalı" ]
1919h: Cumalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928: Kurdu
1901h: Kurdköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
  Yeşilyurt köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
1946: B. Çetmi
Y-600: Gargará
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Troya Savaşları destanında anılan ve Roma dönemine dek hatırı sayılır bir kent olan Gárgara yerindedir. Strabon, Bergama kralları devrinde (MÖ 3.-2. yy) Gargaralıların sahilde (Küçükkuyu mevkiinde?) yeni yerleşime taşındıklarını anlatır. ■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Beğendik bld - Keşan - Edirne
1901h: Beğendik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1300? Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Pazardere köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1901h: Pazardere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 400 Rum nüfus ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. SN
  Büyükdoğanca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Dokárion
1901h: Doğanca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Küçükçetmi köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
Y1905: K. Çepni
1902hk: K. Çipne
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
  Bayır köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Bayır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
1928: Cedid [ Tr "yeni" ]
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Palioúri [ Yun ]
1901h: Çalıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Siğilli köy - Keşan - Edirne
Y1905: Sígli / Síglai [ Yun síglai "küpeli" ]
1901h y: Sığliya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h y: Galata
Y1782: Galatás / Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Lalacık köy - Keşan - Edirne
1928: Lalacık
1901h: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905'te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Xarala Göne
1901h: Göne
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kavaklıtepe köy - Gelibolu - Çanakkale
1890hk: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h: Çiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Adatepe köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
1928: Adatepe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 600 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Gökçetepe köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk y: Mağaris
Y1300~: Megarysi (başka yer)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Geç Bizans kaynaklarında anılan Megárisi, 20 km güneybatıda bulunan bugünkü İbrice Limanıdır. SN
  Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
1901h: Paşayiğit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Osmanlı'nın ilk dönem akıncı beylerinden Paşayiğit'in adını taşıyan köyde 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Balkanlar'a geçen ilk akıncı beylerinden biri olan Paşayiğit'in adına kurulan köydür. Paşayiğit daha sonra fethinde bulunduğu Üsküp şehrinin yöneticiliğini de yapmıştır. Atakan Sevgi
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
1901h: Varinçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Menekşesofular köy - Edirne_M - Edirne
1877hk: Sofular
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Maltepe köy - Keşan - Edirne
1901h: Maltepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Gülbahçe mah - Urla - İzmir
Y1900~: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891s: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1877hk: Eskiköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
1928: Alibey
1902hk y: Mosxónisi [ Yun "misk adası" ]
1525, 1915hb: Yund Adaları [ Tr yunt "yabani at" ]
Y-454: Pordoselênê
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Girit göçmeni yerleşimi
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriye'de ada grubunun bütünü için 'Yund Adaları' adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. Halen bu isim sadece en büyük ada olan Moskonisi adasının adı olarak kullanılmaktadır. 1922'den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Karacaali köy - Keşan - Edirne
1877hk: Karaçalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 187 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h: Kavacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946: Mozal
1901h: Musalar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km