haritada ara :   km  
272 Türk yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Ovacık mah - Çeşme - İzmir
1528t 📖 Ovacık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yaylaköy mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s 📖 Yaylaköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Germiyan mah - Çeşme - İzmir
1890hk 📖 Germiyan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Germiyan köyü Çeşme’nin az sayıdaki Türk köyünden biriydi. Hilmi Uran hatıratında; “Servet Rumlarda, mal ve mülk Rumlarda, ticaret ve sanat Rumlarda idi…Türkler hep Rumca biliyorlar ve Rumlarla Rumca konuşuyorlardı." ifadeleriyle Çeşmenin Müslüman yerlileri hakkında bilgiler verir. 1575 Senesinde ve önceki tahrir defterlerinde (BOA - DFE. TD. 87 ve TT. 148) tamamen Müslümanlar ile meskun "Kızılkilise" olarak kayda geçer. Utku Oziz
Bozköy mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Bozköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Karaköy mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Karaköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Büyük ölçüde terk edilmiş harabedir. SN
■ Köyün Yerlisi Ali Lokmacı köyün Yerli Türk Köyü olduğunu belirtiyor ve az sayıda Rumlarında köy civarında yaşamış olduklarını belirtiyor. Köyde Hicri 1246(1830) tarihli bir Müslüman mezar taşı bulunmaktadır. Utku Oziz
Çullu mah - Karaburun - İzmir
1891s 📖 Çullu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Zeytineli mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1909h 📖 Zeytineli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kösedere mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1909h 📖 Kösedere Seki
1891s 📖 Ağalar Sekisi
1528t 📖 Seki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kösedere daha önce Kaynarpınar köyünün diğer adı iken, Seki (Ağalar Sekisi) mahallesine bu ad verildi. SN
Birgi mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928 📖 Birgi
1890hk 📖 Pirgíon
1528t 📖 Birgicek [ Yun pirgíon "hisarcik" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kadıovacık mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1909h 📖 Kadıovacık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Zeytinler mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Zeytinler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Germiyan, Kadıovacık gibi bölgenin nadir yerli Türk köylerindendir. Utku Oziz
İnecik mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891s 📖 İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Eğlenhoca mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1909h 📖 Eğlenhoca
1890hk 📖 Yilankoca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Barbaros mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Sıradam
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Balıklıova mah - Urla - İzmir
1528t 📖 Balıklau
Y-454 📖 Polixna [ Yun "kentçik" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Barrington Atlas'ta 'Polichna' olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
Çatalkaya mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
Eski adı: -
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Özbek mah - Urla - İzmir
1915hb 📖 Sebiki
1890hk 📖 Zebeki
1528t 📖 Uzbeg / Özbeg
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Adının erken Anadolu Türkçesinde yaygın olan bir erkek adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
Kızılca x - Urla - İzmir
1478t 📖 Kızılca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Yerli Türk köyü idi. Evliya Çelebi Seyahatamesinin 9. Kitabında Kızılca Camii'nden bahseder. 16-17 Mayıs 1919'da Urla Olaylarında köy Devederesi ve Kuşçular köyleri ile birlikte yerli Rumlar tarafından yakılmış ve yağma edilmiştir. Utku Oziz
Kuşçular mah - Urla - İzmir
1891s 📖 Kuşçular
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Yerli Türk köyüdür. Rumlarla birlikte yaşamış olan Batı Anadolulu Türklere yerel olarak "Kuşçular" ifadesi kullanılır. 16-17 Mayıs 1919'da Urla Olaylarında köy yerli Rumlar tarafından yakılmış ve yağma edilmiştir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Kuşlular köyü olarak anılır. Fatih Camii'nin imamı Pîrî Efendi Kuşlular Köyü'nde yatmaktadır. "Ruşenî tarikatmdandır ki Ömer Ruşenî hazretleri nefes edip "Ey Pîrî! Var Rum'un Urla'sında pîr ol" diye Sultan I. Selim zamanında bu şehre gelip nice bin insana tarikat önderi olmuştur. Utku Oziz
Murateli mah - Ayvalık - Balıkesir
1915hb 📖 Murat İli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kıroba mah - Dikili - İzmir
1902hk 📖 Kırba
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sağancı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sağancı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıkırıklar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kırıklar aş.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Hatundere mah - Menemen - İzmir
1531 📖 Hatundere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Hatundere'nin arkasında yükselen Dumanlı Dağ'ın eteklerindeki Manastır Mevkii diye bilinen bir vadi bulunmaktadır. Utku Oziz
Ovacık mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Ovacık
1890hk 📖 Kalerga [ Yun kaliérgia "ıslahat, ziraat" ]
Y-399 📖 Teuthránia [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Buradaki ovaya Kalerga Ovası ve ovaya hakim tepeye Kalerga Tepesi adı verilir. Antik Thuthrania öreni bu tepe üzerindedir. ■ Bilge Umar'ın modern döneme ait Kalerga adını `Luwiceye` dayandırması ibret vericidir. SN
Çamköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çamköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Alacalar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Alacalar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sindel mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sindel [ Yun *Sindala? ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Yedisi Batı Anadolu, ikisi Kayseri, biri Sinop ve biri Bayburt'ta olmak üzere toplam 11 adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. İsmin Yunanca Sindala vasıtasıyla eski bir Anadolu dilinden geldiği varsayılabilir. SN
Ahlatlı köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Alatlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Alacaoğlu köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1904s 📖 Alacaoğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Lüleburgaz ilçe - Lüleburgaz - Kırklareli
1901h 📖 Lüleburgaz
Y535 📖 Arkadiópolis [ Yun "Arkadios kenti" ]
Y150 📖 Bergoúlê
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski adı Bergoule olan kente 4. yy sonlarında imp. Arkadios onuruna Arkadiopolis adı verilmiştir. Lüle adının kaynağı muğlaktır. SN
Karamusul köy - Lüleburgaz (Büyükkarıştıran bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Karamusul
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Edil köy - Boyabat - Sinop
1907hk 📖 Edili
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
Bahçeli köy - Ürgüp - Nevşehir
1927h 📖 Momusun
1900~ 📖 Mamasun [ Yun *Mamassón ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kapadokya azizlerinden Aziz Mamas'ın türbesi olduğuna inanılan kaya mezarı (Ziyaret Kilise, Pir Şammas Baba) 19. yy'da Rum ve Müslümanlarca ziyaret edilirdi. Hasluck s. 575. Bkz. Aksaray Merkez Gökçe (Mamason) köyü. SN
Çatpınar köy - Boyabat - Sinop
1928 📖 Domşu
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
Yolpınar mah - Vezirköprü - Samsun
1485t 📖 Furundar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gökalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920a 📖 Gökalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sarpun mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Sarpun [ Tr "ambar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Erikbelen mah - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
1920a 📖 Erikbelen
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Belalan mah - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
1920a 📖 Belalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Konacık mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 📖 Kasrik
1917h 📖 Kesrik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köyün yaklaşık 300 yıllık geçmişi vardır. Eskiden Ermeniler ve Türkmenler beraber yaşıyordu. Günümüzde köy Karakeçili Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Yusuf Erbey
Boyalı mah - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
1920a 📖 Boyalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Denizgören mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 📖 Mürselek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Kasnakçımermer mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1926h 📖 Kasnakçı + Mermer
1485t 📖 Kasnakçı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yayıkdamlar mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 📖 Raflı
F1935 📖 Refail
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Aydınbahçe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 📖 Güvere
F1935 📖 Kefra [ Ar/Sür "köy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Yeditepe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1791 📖 Bezge
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Kurtbağı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 📖 Kurtbağı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Sebenoba mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 📖 Tumanlı
F1935 📖 Tumamiye
1910hk : Tumama
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Karaköse mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 📖 Karaköse
F1935 📖 Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Çakı mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 📖 Çakı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Eğerci mah - Yayladağı - Hatay
1940 📖 Eğerci
F1935 📖 Aynıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t 📖 Ordu
1526t 📖 Cebeli Akra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Karacurun mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 📖 Karacurun [ Ar/Kr curun "yalak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Yeniceköy mah - Yayladağı - Hatay
F1935 📖 Yeniceköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Olgunlar mah - Yayladağı - Hatay
F1935 📖 Kırkbuçuk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Çerçikaya mah - Belen - Hatay
F1935 📖 Çerçikayası
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Sürütme mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 📖 Sürütme
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Şakşak mah - Yayladağı - Hatay
F1935 📖 Şakşak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Çabala mah - Yayladağı - Hatay
1526t 📖 Tumtum
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Sungur mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 📖 Sungur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Karahüseyinli mah - Arsuz - Hatay
1917h 📖 Karahüseyinli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Kulaç mah - Yayladağı - Hatay
F1935 📖 Hansuma
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Oğlakören mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb 📖 Sumberiye
1551a 📖 Sünberi [ Ar ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Kömürçukuru mah - Belen - Hatay
F1935 📖 Kömürçukuru
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Şenköy mah - Yayladağı (Şenköy bucağı) - Hatay
F1935 📖 Şeyxköy
1910hk : Beled eş-Şeyx [ Ar "şeyh köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Üçağız, Mutluk, Kirpi, Damlalı, Boğazmağarası, Yeni ve Çayır mahalleleri vardır. SN
■ Türk yerleşimi olmasına rağmen Şafi mezhebi yaygındır. cem
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Hisarcık mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 📖 Hisarcık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Müftüler mah - Belen - Hatay
F1935 📖 Müftüler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Kaşmer ve Kökçekli adlı bağlı birimleri vardır. SN
Yukarıpulluyazı mah - Yayladağı - Hatay
1946 📖 Tıngır yk.
F1935 📖 Tenziri yk. [ Ar tenzîr "manzara yeri" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Müslüman Arap yerleşimi عُثْمَانعليّ
Topraktutan mah - Yayladağı - Hatay
1940 📖 Beysun
F1935 📖 Behisun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Ayışığı mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 📖 Şumracık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Aşağıpulluyazı mah - Yayladağı - Hatay
1946 📖 Tıngır aş.
F1935 📖 Tenziri aş. [ Ar tenzîr "bakanak, manzara yeri" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Müslüman Arap yerleşimi عُثْمَانعليّ
Uluyol mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
1940 📖 Kaledaz
F1935 📖 Kaladuz
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi. Şimdi Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Müslüman Arap yerleşimi عُثْمَانعليّ
Kışlak mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
1526t 📖 Kışlak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Arslanyazı mah - Yayladağı (Kışlak bucağı) - Hatay
F1935 📖 Kandum
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Sofular mah - Antakya (Şenköy bucağı) - Hatay
F1935 📖 Sofilar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Alazi mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940 📖 Alazi
F1935 📖 Ellezi [ Ar tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Tahtaköprü mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖 Deliler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Alahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb 📖 Alaxan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Erzin ilçe - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1968 📖 Yeşilkent
1928 📖 Erzin
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1939 yılında Adana'dan ayrılarak Hatay iline bağlanmıştır. Hayyam
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca ilçe de Girit göçmenleri ve çok az Balkan göçmenleri bulunuyor. Kürtler son 20 yılda bölgeye göç etmiştir. Özellikle Diyarbakır'dan yoğun göç almaktadır. İlçe halkının yaklaşık yüzde 15'i Kürtler'den oluşuyor. Yusuf Erbey
Gökdere mah - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1911hk 📖 Göydere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Payas mah - Dörtyol (Yakacık bucağı) - Hatay
1960 📖 Yakacık
1917h 📖 Payas
A1220 📖 Bayâs
Y180 📖 Baiai akk. Baiás
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe isim Arapça Bayâs şeklinden alınmıştır (karş. Yakut, el-İdrisi, el-İstahri, İbn Hawqal). Direkt alıntı halinde *Veyis veya *Vayız beklenirdi. ■ Osmanlı döneminde sancak ve nahiye adı olarak, 14. yy'da bölgeye egemen olan bir bey veya aşiret adı olan Uzeyr kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda 'Özer' şeklinde yazılarak Türkçeleştirilir. SN
■ Payas Kasım 2012 tarihinde mevcut kanun ile Dörtyol'a bağlı bucak iken ilçe olmuştur. İlçe Demir-Çelik sanayisi sebebiyle birçok şehirden göç almıştır. Lakin yöre halkı Türkmen'dir ve kültürlerini muhafaza etmektedir. Yusuf Erbey
■ Payas, 12 Kasım 2012'de 6360 sayılı kanun ile Dörtyol'a bağlı bucak iken ilçe oldu.[5] Türk kasabası olsada azınlık olarak Kürtlerde bulunur. عُثْمَانعليّ
Narlıca mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Narlıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
Sarıseki mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Sarıseki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Aşkarbeyli mah İskenderun - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Aşkarbeyli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ İskenderun ilçe merkezine en yakın köylerden birisiydi. Hem ilçenin genişlemesi hem de büyükşehir kanunu sebebiyle mahalle olmuştur. Yusuf Erbey
■ Burası Türk yerleşimidir Nusayri Araplar İskenderun ilçe merkezinde yaşamaktadır. عُثْمَانعليّ
Karayılan mah - İskenderun - Hatay
1917h 📖 Karayılan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Burası Türk yerleşimidir Nusayri Araplar İskenderun ilçe merkezinde yaşamaktadır. عُثْمَانعليّ
Mansurlu mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Mansuriye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Gökçegöz mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Gökçegöz
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Şenbük mah - Belen - Hatay
1551a 📖 Şenbük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
SuÇıkağı mah - İskenderun - Hatay
1530t 1917h 📖 📖 Sakıt
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ 19. yüzyılın ortalarında Osmaniye'nin Kanlıgeçit bölgesinden gelen Avşar ve Salur boyuna mensup Ulaşlı Türkmenler'i tarafından yerleşilmiştir. Günümüzde köy halkı halen Türkmenler'den oluşmaktadır. Yusuf Erbey
■ Burası Türk yerleşimidir Nusayri Araplar İskenderun ilçe merkezinde yaşamaktadır. عُثْمَانعليّ
Akcurun mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Akcurun / Ağcurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Çakallı mah - Belen - Hatay
F1935 📖 Çakallı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Burası Çakallı aşiretine mensuptur Alevi Kürt kökenli bir köy olsada zamanla Türkler yerleşmiştir. عُثْمَانعليّ
Kızlarçayı mah - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖 Kızlarçayı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1935 sayımında ana köy kuyuluk.,kızlarçayı mezra; daha sonraki sayımlarda kızlarçayı ana köy kuyuluk mezra olarak geçiyor. ishak levent
Kuyuluk mah - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖 Kuyuluk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1935 sayımında ana köy kuyuluk, kızlarçayı mezra; daha sonraki sayımlarda kızlarçayı ana köy kuyuluk mezra olarak geçiyor Hatay il i Dörtyol ilçesi Erzin Bucağının Kızlarçayı Köyüne bağlıKuyuluk Mahallesi (Kuyuluk) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmiştir.-09.08.1949-RG ishak levent
Atayurdu mah - Altınözü - Hatay
<1960 📖 Miraslı
F1935 📖 Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Tanışma mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Danişmaniye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Müslüman Arap yerleşimi عُثْمَانعليّ
Bozhöyük mah - Antakya - Hatay
F1935 📖 Bozhöyük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Alakent mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Müslüman Arap yerleşimi عُثْمَانعليّ
Reşatlı mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ
Karadurmuşlu mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Karadurmuşlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türk yerleşimi عُثْمَانعليّ


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.