haritada ara :   km  
107 Türkmen yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Kangırlı köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : Kangırlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ''Kankırı'', ''Kanlıkır'' gibi isimlerle geçiyor. çanakkaleli
■ Köy halkı Orhan Gazi döneminde bölgeye yerleştirilen Kayı boyuna mensup Atçeken Türkmenleri ile Konya bölgesinin güçlü aşiretlerinden Turgutoğulları'na mensup Saban Türkmenleri'nden oluşmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 13' 50'' D, 26° 34' 43'' K
Sındal köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Zındal [ Türkçe Sindel/Sındal "aş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ismi Sendel Obası olarak geçiyor. çanakkaleli
■ Köyün adı mensubu oldukları Avşarların Sindal kolundan gelmektedir. M. Hakan
■ Koord: 40° 14' 0'' D, 26° 38' 40'' K
Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960 📖 : Kavuncu
1919hb 📖 : Çamköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1831 yılı 2051 sayılı nüfus defterine göre, Çalılı köyü nüfusu 107, Çongar Yörüklerinden 48; Adana hassı reayasına bağlı Abdal taifesinden 4 Hasan Budak
■ Koord: 37° 15' 35'' D, 29° 32' 4'' K
Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919hb 📖 : Yamada
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Avşar boyuna mensup Burhanlı Türkmenlerindendir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 8' 25'' D, 29° 35' 59'' K
Hisarardı köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1919hb 📖 : Asarardı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Avşar boyuna mensup Burhanlı Türkmenlerindendir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 5' 26'' D, 29° 36' 46'' K
Uylupınar köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1928 📖 : Uylupınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Avşar boyuna mensup Burhanlı Türkmenlerindendir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 6' 36'' D, 29° 37' 30'' K
Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478t 📖 : Karamanlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçe halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle buraya geldiler. İlçe halkı Avşar Boyu'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 22' 31'' D, 29° 49' 27'' K
Pınarbaşı köy - Kemer - Burdur
1912hk 📖 : Bunarbaşı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 37° 26' 44'' D, 30° 3' 20'' K
Tepeköy köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1968 📖 : Kuyruklu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 31° 0' 20'' K
Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838z 📖 : Gedikevi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 37'' D, 31° 3' 14'' K
Bağlıca köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 : Bağlıca
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 28'' D, 31° 4' 12'' K
Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 : Kırkpınar
Y717y 📖 : Lagbê / Lagê [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ III. Leo ile Theophilos (717-832) arası döneme ait altın sikkelerden oluşan Lagbê definesi bulunmuştur. Lagbê (aslı muhtemelen Lagwa) adlı bir başka yer antik Pisidia’da Senirkent-Uluğbey kasabasıdır. SN
■ Koord: 39° 11' 53'' D, 31° 7' 36'' K
Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 📖 : Manahoz
1928 📖 : Manaxoz [ Yunanca monáxos "keşiş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Boynuyoğunlu Türkmen oymağının iskan edildiği Manahoz nahiyesinin merkezi idi. 1878’den sonra bölgeye Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla değişen nüfus dengesi nedeniyle nahiye merkezi Umraniye kasabasına taşındı. SN
■ Koord: 39° 10' 40'' D, 31° 8' 18'' K
Ortaköy mahalle - Çifteler (Umraniye bucağı) - Eskişehir
Y200~a Y610 📖 📖 : Órkistos [ Yunanca "yeminli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ 715 yılında bir Arap akını esnasında tahrip edildiği kaydedilen Orkistos kentidir. SN
■ Koord: 39° 15' 18'' D, 31° 15' 25'' K
Kuyubaşı mahalle - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖 : Taahhütlü [ Türkçe "sözleşmeli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1868 de Türkmenler kurmuşlardır. İsmini Tavitli mağarasindan aldigi söylenir.--- © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 4'' D, 32° 1' 12'' K
Mahmutlar mahalle - Alanya - Antalya
1530t 📖 : Mahmutlar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Kasaba yenarında moloz yığını görünümündeki Bizans dönemi kalıntılarının Naula adlı antik yerleşime ait olduğu söylenir. SN
■ Alanya ilçesinin ilk belde belediyesi ve en büyüğüdür. Belde halkı Tarsus'tan gelen Varsak Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 29' 32'' D, 32° 5' 57'' K
Karabıyık mahalle - Sarayönü - Konya
1928 📖 : Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
■ Koord: 38° 43' 35'' D, 32° 21' 56'' K
Çeşmelisebil mahalle - Sarayönü - Konya
1894z 📖 : Çeşmeli Zebir
Y150 Y535 📖 📖 : Gdanmaa / Gdammaua [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios’ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu’nda Ekdaua, Hierokles’te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 37' 22'' D, 32° 32' 53'' K
Kiremitçi köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 : Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ 20. yy başında Türkmen (Yortan) yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 58'' D, 32° 50' 7'' K
Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖 : Eskil
1743z 📖 : Eski İl [ Türkçe "aş." ]
Eski adı: Esbkeşan (idari bölge) [ Türkçe "at çeken (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Atçeken) yerleşimi
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
■ Koord: 38° 24' 7'' D, 33° 24' 36'' K
Yahşihan ilçe - Yahşihan - Kırıkkale
1711y : Yahşihan [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonu veya 18. yy başında güneydoğudan bölgeye göçen Yahşihanlı cemaatinin adı geçer. 1711 tarihli bir bölgede aşirete ait meskun bir yerleşim anılır. SN
■ Koord: 39° 51' 0'' D, 33° 27' 8'' K
Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 2'' D, 33° 27' 30'' K
Gökdere mahalle - Kalecik - Ankara
1928 📖 : Gökdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
■ Koord: 40° 4' 22'' D, 33° 28' 21'' K
Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 : Mahmutlar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen ’Şarklı’ cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 55' 26'' D, 33° 28' 37'' K
Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 : Keçili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Karalar mahalle - Kalecik - Ankara
1928 📖 : Karalar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Şarklı isimli Türkmen aşiretinin 6 köyünden biridir. SN
■ Koord: 40° 6' 34'' D, 33° 33' 35'' K
Savcılıbüyükoba belediye - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 : Savcılı By. oba
1861z 📖 : Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 33° 40' 50'' K
Çatalelma köy - Çankırı Merkez - Çankırı
1928 📖 : Karadayı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 32'' D, 33° 45' 17'' K
Karaş köy - Kastamonu Merkez - Kastamonu
1928 📖 : Karaş
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bu köyde Avşar Türkleri yaşamaktadır. Bu köyden Trabzon Kamışlık Köyüne göçen Karaş lakaplı Avşar aileler vardır. Anatolian
■ Koord: 41° 23' 48'' D, 33° 53' 24'' K
DulkadirliKarşıyaka köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1925h 📖 : Dulkadirli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Dulkadir) yerleşimi
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950’lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014’te lağvedilmiştir. SN
■ Dulkadirli beldesi nüfusun 2000'in altına düşmesi sebebiyle köy olmuştur. Yoksa aslında kasabadır. Kasabaya Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucu hanedanı iskan edilmiştir. Günümüzde de o Dulkadiroğulları hanedanlığının torunları yaşamaktadır. Dulkadirli kasabası bir Türkmen kasabası olup halkı da Bayat boyundan Türkmenler'dir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 30' 44'' D, 34° 9' 51'' K
Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖 : By. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Salyanlı) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 34'' D, 35° 8' 15'' K
Köylüoğlu mahalle - Seyhan - Adana
1928 📖 : Köylüoğlu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kütük nüfusunun tamamı Türkmen'dir. Fakat 1980'li yıllarında sonlarına doğru Doğudan gelen yoğun göç dalgasına maruz kalmıştır. Köylüoğlu hali hazırda nüfusunun yüzde 70'i Türkmen kalan yüzde 30 çeşitli doğu kentlerinden gelen kürtlerdir. Mustafa
■ Koord: 36° 52' 20'' D, 35° 10' 55'' K
Cırık mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖 : Cırık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Esasında küçük bir Türkmen köyüdür. Türkmenler topraklarını Diyarbakır, Urfa ve Adıyamanlı Kürtlere satmışlardır. Bugün tamamı Kürttür. metonio
■ Koord: 36° 44' 27'' D, 35° 13' 54'' K
Yunusoğlu mahalle - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1917h 📖 : Yunusoğlu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen yerleşimiyken Türkmenlerin neredeyse tamamı köyü terk etmiştir. Bugün büyük çoğunluğu Kürttür. metonio
■ Koord: 36° 48' 52'' D, 35° 16' 47'' K
Hacıali mahalle (Yüreğir bağ) - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1917h 📖 : Hacıali
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Türkmen köyüyken bugün tamamına yakını Adıyaman/Gerger'li Zazadır. metonio
■ Koord: 36° 48' 30'' D, 35° 17' 23'' K
Beyköy mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖 : Beyköyü
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Türkmen yerleşimiyken bugün neredeyse tamamı Diyarbakır/Çermik'li Zazadır. metonio
■ Koord: 36° 44' 2'' D, 35° 18' 8'' K
Ağılcık köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1838 📖 : Ağılcık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 10'' D, 35° 35' 28'' K
Tepebaşı mahalle - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 : Kovanlık
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Osmanlı Devri'nde Türkmenlerin ve Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler tehcir edilince köyde sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde de köy halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 22' 18'' D, 35° 44' 9'' K
Meşelitürkmenler mahalle - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Meşeli ve Türkmenler mahallelerinin birleştirilmesiyle köy olmuştur. SN
■ Koord: 41° 16' 56'' D, 35° 50' 36'' K
Ekinyazı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖 : Sıddıkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Yerlisi Cerit Türkmenidir. Daha sonra Balkan göçmeni Türkler de yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 37° 10' 7'' D, 35° 51' 46'' K
Doğankaya mahalle - Bafra - Samsun
1485t 📖 : Martıkala
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 16. yy’da Bafra kasabası ile doğusunu kapsayan bölgenin nahiye merkezi idi. SN
■ 20. yüzyılın başlarında Türkmenler ve Ermeniler beraber yaşamaktaydı. Tehcirden sonra sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde Bafra'nın yerlisi Sünni Türkmen köyüdür. Polat Koçak
■ Koord: 41° 30' 34'' D, 35° 52' 2'' K
Dağköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖 : Dağköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
■ Koord: 41° 27' 51'' D, 36° 2' 10'' K
Yukarıburnaz mahalle - Erzin - Hatay
1911hk 📖 : Burnaz yk.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 47'' D, 36° 3' 39'' K
Kisecik mahalle - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 📖 : Kesecik
1526t 1806 📖 📖 : Kilisecik [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 15' 5'' D, 36° 5' 31'' K
Kulacadağ mahalle - Atakum - Samsun
1926h 📖 : Adaköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 41° 16' 5'' D, 36° 8' 52'' K
Çırtıman mahalle - İskenderun - Hatay
1940 📖 : Çırtıman
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cırtıman köyü 18. yüzyılın ortalarında bölgeye yerleşen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Oldukça büyük ve kalabalık bir köydür. Lakin belde olamamıştır. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 31' 32'' D, 36° 10' 46'' K
Düğünyurdu mahalle - İskenderun - Hatay
1940 📖 : Cebekeli
1917h 📖 : Cebike
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 33' 4'' D, 36° 12' 3'' K
Yoncadüzü mahalle - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖 : Lülük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Erzin'de Türkmenler'in ilk kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı günümüzde de Türkmenler'den oluşmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 58' 15'' D, 36° 12' 36'' K
Arslanbeyli mahalle - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1925h 📖 : Arslanbeyli
Eski adı: Şahanlar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 53'' D, 36° 13' 33'' K
Dokuzdal mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Salık
F1935 📖 : Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 0'' D, 36° 13' 51'' K
Yanıkpınar mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Emirsu
F1935 📖 : Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 36° 1' 30'' D, 36° 14' 0'' K
Gökgöl mahalle - Erzin - Hatay
1911hk 📖 : Karagöl
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 33'' D, 36° 14' 11'' K
Sincan mahalle - Dörtyol (Yakacık bucağı) - Hatay
1917h 📖 : Sincan [ Türkçe "akasya" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 43' 55'' D, 36° 15' 0'' K
Kazancık mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Babayetir
F1935 📖 : Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 44'' D, 36° 15' 5'' K
Başlamış mahalle - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1911hk 📖 : Başlamışlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 41'' D, 36° 15' 7'' K
Altınkaya mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Paslıkaya
F1935 📖 : Baslika [ Yunanca basílika ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Önceleri belediyesi varken, mevcut yasalar sebebiyle mahalleye dönüştürülmüştür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 9' 24'' D, 36° 15' 29'' K
Karbeyaz mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 : Yiğityolu
1940 📖 : Karbeyaz
1806 F1935 📖 📖 : Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Karbeyaz adının aslında ’Kurupayas’ olduğu rivayet edilir. SN
■ Koord: 35° 59' 55'' D, 36° 15' 58'' K
Seferli mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Seferiye/Seferli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 19'' D, 36° 16' 21'' K
Karsu mahalle - Altınözü - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Karsu/Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 36° 8' 1'' D, 36° 16' 27'' K
Türkmenmezrası mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1806 📖 : Mezra-i Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 4' 34'' D, 36° 16' 33'' K
Büyükburç mahalle - Altınözü - Hatay
1526t 1806 📖 📖 : Büyükburç
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 42'' D, 36° 17' 0'' K
İmirzaağa mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 32'' D, 36° 18' 43'' K
Aktaş mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyü kuranlar Reyhanlı Türkmenleridir. Fakat Türkmenler arazilerini Araplara kiraya verip, İskenderun ve Osmaniye'ye taşındılar. Halen yaz aylarında köylerini ziyaret etmektedirler. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 22' 4'' D, 36° 20' 11'' K
Ceylanlı mahalle - Kırıkhan - Hatay
hl 📖 : Telbizek
1918h 📖 : Ceylanlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Halk arasında halen kullanılan Telbizek adı eski idari birim adı olan Darbısak’tan bozmadır. Asıl Darbısak kalesi Ceylanlı’nın 3 km güneyinde bulunan Alaybeyi köyündedir. SN
■ Ceylanlı 19. yüzyılın ortalarında bölgeye iskan edilen Türkmenler tarafından Amanos dağları'nın eteklerine kurulmuştur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 33' 33'' D, 36° 22' 36'' K
Ilıkpınar mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 : Ilıkpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 32' 13'' D, 36° 23' 39'' K
Mollahüseyinler mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Mollahüseyinuşağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 36° 23' 49'' K
Oğlakkaya mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 36° 25' 3'' K
Kemer mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı Avşar boyuna bağlı Recepoğlu/Recepli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 21' 7'' D, 36° 25' 47'' K
Çiloğlan mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 : Çiloğlan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçililerin Torun aşiretinden Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 36° 29' 45'' D, 36° 26' 1'' K
Yeşilkent mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 : Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 36° 26' 6'' K
Yedioluk mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖 : Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 55'' D, 36° 26' 16'' K
Karayurt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1918h 📖 📖 : Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 48'' D, 36° 26' 19'' K
Altısöğüt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Karaballı) yerleşimi.Türkmenler çoğunluktur. 62Ali
■ Koord: 38° 26' 50'' D, 36° 26' 58'' K
İncemağara mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : İncemağara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Karaballı) yerleşimi.Karabalı aşireti mensupları Osmanlının son dönemlerinde 1904 yılında bir kısmı Hozat'tan ayrılarak 1908 yılında Kayseri Sarız İlçesi İncemağara köyüne yerleşmiştir.Köydeki aile mezarlığında ilk Dersim mebuslarından Ahmet Ramiz Tan'ın mezarı bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 23' 23'' D, 36° 27' 24'' K
Akkuyu mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 : Akkuyu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 36° 23' 48'' D, 36° 27' 26'' K
Ayranlık mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 : Ayranlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 1'' D, 36° 27' 26'' K
Çörekdere mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 : Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 3'' D, 36° 27' 44'' K
Dayoluk mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 55'' D, 36° 27' 49'' K
Kurdini mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 22'' D, 36° 28' 28'' K
Kıskaçlı mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 51'' D, 36° 28' 44'' K
İncedere mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 21'' D, 36° 29' 25'' K
Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖 : Sarız | Köyyeri
1902hb 📖 : Sarız
1282 📖 : Sarûs (neh)
Y17 📖 : Sáros Σάρος (neh) [ Yunanca "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy’da kuruldu, 1946’da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
■ Koord: 38° 28' 45'' D, 36° 29' 54'' K
KaleTepe mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 : KafrKal'a
1918h 📖 : Kafre Kale [ Arapça "köy kale" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyün Osmanlı kayıtlarındaki adı Kefre Kale'dir. Köy halkı Reyhanlı Aşireti'nin Sarıcalı Oymağına mensup Türkmenler tarafından kurulmuştur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 24' 5'' D, 36° 30' 40'' K
Yaylacı mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 : Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 1'' D, 36° 30' 57'' K
Kuşçu mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 35'' D, 36° 31' 22'' K
Batıayrancı mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Garbi Ayrancı
1918h 📖 : By. Ayrancı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Batı Ayrancı Türkmenlerin kurduğu bir köydür. Fakat günümüzde Arap kökenli ailelerde yerleşmiştir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 19' 39'' D, 36° 31' 42'' K
Akpınar mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
■ Köy halkı halen Türkmenler'den oluşmaktadır. İlçedeki araplar kendi köylerinde meskundur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 26' 3'' D, 36° 31' 52'' K
Tekneli mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 : Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 36° 33' 16'' K
Çağşak mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Çağşak
1865 1917h 📖 📖 : Şakşak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle ’Avşar’ adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koçgiriler,Malatya'dan Sünni Kürt Canbegler ve az sayıda Karaballılar bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 25' 44'' D, 36° 33' 26'' K
BüyükSöbeçimen mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖 : Avşar Söbeçimen [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 46'' D, 36° 38' 4'' K
Çavdar mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Çavdari [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 0'' D, 36° 41' 11'' K
Damızlık mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖 : Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 44'' D, 36° 42' 2'' K
Akoluk mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖 : Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 29'' D, 36° 44' 47'' K
Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 : Tahtalıkaradut
1918h 📖 : Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
■ Koord: 36° 56' 20'' D, 36° 55' 14'' K
Yeniceli mahalle - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 : Kestan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 44'' D, 36° 55' 21'' K
Terken mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Tirkân [ Kürtçe "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Terken köyü Türkleşmiştir aşiret olarak Terikanlı aşiretine mensup Kürt kökenli olsalarda yöre halkı kökeni unutmuş ve Türk olduğunu söylemektedir Kürtlükle uzaktan yakından bir alakası kalmayan köylülerle yaptığım görüşmede Kürdüz diyen görmedim.
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 0' 26'' K
Büyükşahinbey mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 : Körkün
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köye adını veren Barak Torun aşireti beylerinden Şahan Bey (Şıho Boybeyi, öl. 1862) zamanında Körk (Kevork?) adlı bir Ermeniden zaptedildiği için Körk'ün Yeri olarak adlandırıldığı rivayet edilir. Şahin Bey ailesinde anlatılan bu öykünün doğru olması ihtimali zayıftır. SN
■ Türkmenlerin yani sıra Köyde Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretine mensup Arap nüfus da mevcuttur.
■ Koord: 36° 57' 2'' D, 37° 25' 10'' K
Dibecik mahalle - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 : Vasıli
1543t 📖 : Vasıliye [ Arapça "ulaşlı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ 17. yy’da Arap Şammar ve Aneze aşiretlerine karşı savaşan Karaşıhlı Türkmenlerinin karargahı (konalgası) olarak dönemin destanlarında anılan Vasılı köyüdür. SN
■ Koord: 36° 48' 59'' D, 37° 38' 48'' K
Yufkalı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖 : Lolan aş. + yk. [ Kürtçe lolan "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Koord: 37° 27' 6'' D, 37° 45' 2'' K
Mengelli mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 : Mengelli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 0' 10'' D, 38° 9' 12'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.