haritada ara :   km  
93 Türkmen yerleşimi bulundu.
sırala 
Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
<1960 📖 Kavuncu
1919hb 📖 Çamköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919hb 📖 Yamada
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Hisarardı köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1919hb 📖 Asarardı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Uylupınar köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1928 📖 Uylupınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478t 📖 Karamanlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçe halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle buraya geldiler. İlçe halkı Avşar Boyu'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Hasan Budak
Pınarbaşı köy - Kemer - Burdur
1912hk 📖 Bunarbaşı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Tepeköy köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1968 📖 Kuyruklu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838z 📖 Gedikevi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
Bağlıca köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Bağlıca
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğunlu) yerleşimi
Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 Kırkpınar
Y717y 📖 Lagbê / Lagê [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ III. Leo ile Theophilos (717-832) arası döneme ait altın sikkelerden oluşan Lagbê definesi bulunmuştur. Lagbê (aslı muhtemelen Lagwa) adlı bir başka yer antik Pisidia'da Senirkent-Uluğbey kasabasıdır. SN
Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 📖 Manahoz
1928 📖 Manaxoz [ Yun monáxos "keşiş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Boynuyoğunlu Türkmen oymağının iskan edildiği Manahoz nahiyesinin merkezi idi. 1878'den sonra bölgeye Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla değişen nüfus dengesi nedeniyle nahiye merkezi Umraniye kasabasına taşındı. SN
Ortaköy mah - Çifteler (Umraniye bucağı) - Eskişehir
1925h 📖 Alikel Yaylası Ortaköy
Y200~a Y610 📖 📖 Órkistos [ Yun "yeminli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ 715 yılında bir Arap akını esnasında tahrip edildiği kaydedilen Orkistos kentidir. SN
Kuyubaşı mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖 Taahhütlü [ Tr "sözleşmeli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1868 de Türkmenler kurmuşlardır. İsmini Tavitli mağarasindan aldigi söylenir.--- © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Köy halkı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen Kayı Boyu'na mensup Türkmenler'dir. Köy de 200 yaşın üzerinde bir çınar ve cami bulunmaktadır. Alparslan Kartal
Karabıyık mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
Çeşmelisebil mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Çeşmelizebir
1894z 📖 Çeşmeli
Y150 Y535 📖 📖 Gdanmaa / Gdammaua [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios'ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu'nda Ekdaua, Hierokles'te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖 Eskil
1743z 📖 Eski İl [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
1928 📖 Hacıbalı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Gökdere mah - Kalecik - Ankara
1928 📖 Gökdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Mahmutlar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen 'Şarklı' cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Keçili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Karalar mah - Kalecik - Ankara
1928 📖 Karalar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Şarklı isimli Türkmen aşiretinin 6 köyünden biridir. SN
Savcılıbüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Büyükoba
1861z 📖 Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
Çatalelma köy - Çankırı_M - Çankırı
1928 📖 Karadayı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Karaş köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Karaş
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bu köyde Avşar Türkleri yaşamaktadır. Bu köyden Trabzon Kamışlık Köyüne göçen Karaş lakaplı Avşar aileler vardır. Anatolian
Taşyazı köy - Delice - Kırıkkale
1928 📖 Nigaroğlu Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖 B. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Baydiğin bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Baydiğin [ Tr beytigin "soylu bey" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Dereçiflik köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Dereçiflik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
1522t 📖 Kızılcakışla
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Hacıilyas Kışlağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
1840z 1925h 📖 📖 Çandır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Ağılcık köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1838 📖 Ağılcık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Dağköy mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖 Dağköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
Düğünyurdu mah - İskenderun - Hatay
1940 📖 Cebekeli
1917h 📖 Cebike
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Salık
F1935 📖 Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Emirsu
F1935 📖 Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Babayetir
F1935 📖 Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Türkmen köyüdür. Yusuf Erbey
Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 Yiğityolu
1940 📖 Karbeyaz
1915hb F1935 📖 📖 Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
Seferli mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Seferiye / Seferli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Türkmen köyüdür. Yusuf Erbey
Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Mezra Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi idi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
Büyükburç mah - Altınözü - Hatay
1526t 📖 B. Burç
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Ceylanlı mah - Kırıkhan - Hatay
hl 📖 Telbizek
1918h 📖 Ceylanlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Halk arasında halen kullanılan Telbizek adı eski idari birim adı olan Darbısak'tan bozmadır. Asıl Darbısak kalesi Ceylanlı'nın 3 km güneyinde bulunan Alaybeyi köyündedir. SN
■ Ceylanlı 19. yüzyılın ortalarında bölgeye iskan edilen Türkmenler tarafından Amanos dağları'nın eteklerine kurulmuştur. Yusuf Erbey
Ilıkpınar mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Ilıkpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Mollahüseyinler mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mollahüseyinuşağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kemer mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Çiloğlan mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Çiloğlan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçililerin Torun aşiretinden Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1865 1918h 📖 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
hl 📖 Deliküçükler
1902hb 📖 Ayranlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Hacıveliler | Çörekdere
1902hb 📖 Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kurdini mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
İncedere mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Sarız | Köyyeri
1902hb 📖 Sarız
1282 📖 Sarûs (neh)
Y17 📖 Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Akpınar mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Çağşak
1865 1917h 📖 📖 Şakşak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle 'Avşar' adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
BüyükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Avşar Söbeçimen [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Çavdari [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h 📖 Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tahtalıkaradut
1918h 📖 Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Kestan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tirkân [ Kr "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
Dibecik mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Vasıli
1543t 📖 Vasıliye [ Ar "ulaşlı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 17. yy'da Arap Şammar ve Aneze aşiretlerine karşı savaşan Karaşıhlı Türkmenlerinin karargahı (konalgası) olarak dönemin destanlarında anılan Vasılı köyüdür. SN
Kalemeydanı x - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kalemeydanı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Rumiyan) yerleşimi
■ Birecik Barajı gölün altında kaldı. SN
■ Köy sular altında kaldı. TÜRKMENOĞLU
■ Sünni Hayyam
Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy'da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed'in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Karakale köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Karakale
R1889 📖 Karakale Meşa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Çiçeklidağ köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Fayatlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Güneşgören köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kerkeden
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Serinkuyu köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Danidan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Çavdarlı köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Viran Nakala
R1889 📖 Virane Nakalakevi [ nakalakevi "şehiryeri" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
İncedere köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Piklob [ pikaloba "kayalı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Çimliçayır köy - Hanak - Ardahan
R1889 📖 Çimliçayır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Koyunpınarı köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Saskara [ ]
R1889 📖 Sosxara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Otağlı köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Erzede
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Alevi (Dadalı) yerleşimi
Dereköy köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Seyitören köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Seyidviran
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Tepeköy köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Tepeköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Yukarıgündeş köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Gündeş yk.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Aşağıgündeş köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Gündeş aş.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Damal ilçe - Damal - Ardahan
R1889 📖 Damal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
Eskikılıç köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kirpeşén
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.