haritada ara :   km  
53 Rus yerleşimi bulundu.
sırala 
Kocagöl mahalle - Manyas (Şevketiye bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Kazaklar | Hamidiye
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ 1778'de 'Eski Müminler' (Staroobryadtsı) mezhebine mensup Don Kazakları yerleşmişti. Çoğunluğu 1927'de SSCB'ye göçtüğü halde 1962'ye dek köyde kalanlar olduğu anlatılır. SN
■ 1962 yılına kadar kısmen de olsa Ukraynalı Slav Kozak yerleşimiydi. 1962 yılında Kars'taki Ruslarla birlikte ülkeyi topluca terk edip Kanada ve Rusya'ya yerleştiler. Yerlerine Türkler yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 9' 21'' D, 27° 50' 30'' K
Bereketli mahalle - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Mastavra [ Yunanca *Mástaura ]
1900~ 📖 : Yeni Kazaklar
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1707-1708'de Nekrasov isyanına katılan Hıristiyan Don Kazakları bu tarihte Kırım'a sığınmış, 1778'den sonra Osmanlı topraklarına göçerek Manyas Gölü kıyısındaki Kazaklar köyünü kurmuşlardı. Yeni Kazaklar köyü 19. yy'da bu köyden ayrılanlarca kuruldu. Manyas Kazakları 1927'de topluca Sovyetler Birliği'ne göçtüler. ■ Köyün diğer adı olan Mastavra'nın kaynağı anlaşılamadı. Aydın-Nazilli ve Antalya-Kaş’taki Mastaura’larla aynı olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 26' 31'' D, 27° 52' 22'' K
Gürsu mahalle - Tuzlukçu - Konya
1923h 📖 : Cedidiye | Kazak
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 18. yy sonunda Kırım'dan göçen Eski İnançlılar (Staroobryadtsı) mezhebine bağlı Don Kazakları tarafından kurulmuştur. Kazaklar en son 1962'de Rusya veya Kanada'ya göçtüler. SN
■ 1962 yılına kadar etnik Rus Kozakları yaşamaktaydı. 30 hanenin yirmisi Kanada ve ABD'ye, on hanesi ise Rusya'ya göçtü. Günümüzde köyün tamamı çevre köylerden gelen Türklerden (çoğunlukla Bulgaristan göçmenleri) oluşuyor. metonio
■ Koord: 38° 25' 20'' D, 31° 37' 41'' K
Akyaka köy - Ardahan Merkez (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖 : Kodisxara [ Gürcüce ]
R1889 📖 : Mixailovka [ Rusça "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 11'' D, 42° 34' 44'' K
Sulakyurt köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 📖 : Nikolayevka [ Rusça "Nikola yeri" ]
1595t 📖 : Sarzab / Sarzeb [ Gürcüce Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 41° 9' 46'' D, 42° 37' 24'' K
Meşedibi köy - Ardahan Merkez (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 : Moryofka [ Rusça Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
■ Koord: 40° 59' 12'' D, 42° 40' 48'' K
Selim ilçe - Selim - Kars
1920hb 📖 : Novo Selim [ Rusça "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus etnik haritasında Türk çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 40° 27' 52'' D, 42° 47' 2'' K
Küçükboğatepe köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖 : Kç. Zavod [ Rusça zavod "işletme" ]
R1889 📖 : Novo Vorontsovka [ Rusça yeni Vorontsov (köyü) ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kafkasya genel valisi (1905-1915) İlarion Vorontsov-Dashkov adına Rus (Kazak?) kolonisi olarak kurulmuştur. 1921’den sonra Karapapak muhacirler yerleştirildi. SN
■ Koord: 40° 48' 28'' D, 42° 52' 36'' K
Büyükdere köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Tıxnis [ Rusça ]
R1914 📖 : İvanpol
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 0'' D, 42° 52' 59'' K
Dikme köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖 : Novo Mixailovka [ Rusça "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 27'' D, 42° 58' 50'' K
Kümbetli köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖 : Ladikars
R1889 1928 📖 📖 : Vladikars [ Rusça "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 17'' D, 42° 59' 58'' K
Çalkavur mezra - Kars Merkez - Kars
1918h 📖 : Çalkavur (dağ)
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 17'' D, 43° 0' 55'' K
Yolaçan köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖 : Aleksandrovka [ Rusça "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖 : Komatsor [ Ermenice "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
■ Koord: 40° 32' 58'' D, 43° 2' 33'' K
Çakmak köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖 : Çakmak
R1889 📖 : Blagodarnoye [ Rusça "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Çakmak köyü yakınında Rus yönetimi altında çok daha büyük ve düzenli bir yerleşim olan Blagodarnoe Molokan köyü kurulmuş, daha sonra burası Çakmak köyü ile birleştirilerek Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen nüfus çoğunlukla Kürttür. SN
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 38' 41'' D, 43° 2' 59'' K
Paşaçayırı mahalle (Kars bağ) - Kars Merkez - Kars
1926rh 📖 : Petrovka [ Rusça ]
1854h 📖 : Uzunkilise
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Çarlık döneminde Alman köyü olarak kurulmuş olup günümüzde herhangi bir Alman nüfus yaşamamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 35' 19'' D, 43° 3' 0'' K
Karacaören köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖 : Karacaviran
E1918 📖 : Estonagan [ Ermenice "Estonlu" ]
R1889 📖 : Novo Estonskoye [ Rusça "yeni Estonlar" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960’lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
■ Eston değil Estonyalı etnik Almanlar. metonio
■ 1965 sayımında Almanca konuşan 21 kişi tespit edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 33' 21'' D, 43° 5' 16'' K
Boğazköy köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖 : Proxladnoye [ Rusça "serinyer, ayazlı" ]
E1880 📖 : Melik Köyü
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 7'' D, 43° 6' 47'' K
Susuz ilçe - Susuz - Kars
1928 📖 : Cılavuz
R1889 📖 : Novo Dubovka [ Rusça "yeni Dubovka" ]
E1880 📖 : Cılavuz + Susuz
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Novo Dubovka eski Cılavuz merkezinin 2 km doğusundaki Molokan yerleşiminin adı idi (şimdi Cumhuriyet mah.), ancak bütün kasaba böyle adlandırıldı. Rusça isim Volgograd (Tsaritsyn) bölgesindeki Dubovka kenti adından gelir. SN
■ İlçe merkezi yerlidir, fakat köylerin yarısı Kürt diğer yarısı Terekemedir.
■ Susuz ilçe genelinde günümüzde Rus kökenli vatandaş yaşamamaktadır. Ruslar eski Kars Oblastı'nı terk etmeye başladıklarında yerlerini Kürtler ve Türkler doldurmuştur. Kütüğe göre 76-77 bin Susuz'lunun yaklaşık üçte biri Kürt, üçte ikisi Türktür. metonio
■ Koord: 40° 46' 54'' D, 43° 8' 2'' K
Çamçavuş köy - Susuz - Kars
R1889 📖 : Vorontsovka [ Rusça "(öz.)" ]
E1880 📖 : Çamçavuş
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Rusça adı 1905-1915 Kafkasya genel valisi olan İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
■ Koord: 40° 44' 2'' D, 43° 9' 14'' K
Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 : Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
■ Koord: 40° 54' 16'' D, 43° 13' 37'' K
Yolboyu köy - Susuz - Kars
1946 📖 : Kç. Zaim [ Türkçe zaim "zeamet sahibi" ]
1928 📖 : Uzun Zaim
R1889 📖 : Romanovo [ Rusça "Romanov-yeri" ]
E1880 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Asıl Zaim (Harmanlı) köyü yakınında Rus ordugâhı, daha sonra Rus kolonisi olarak iskan edildi. Rus çarlık hanedanının adından Romanov adı verildi. 1854’te ünlü Rus kumandanı Orbeliani burada ölmüştü. SN
■ Köyün sakinlerini, 1600'lü yılların sonunda Amasiya Rayonu'nun Ağbaba Mahalı'ndan gelen Karapapak Türkleri (Terekemeler) oluşturmaktadır (şuan Ağbaba Mahalı Ermenistan sınırları içerisinde bulunmaktadır). Köyde çok az da olsa Kürd yerleşimi bulunmaktadır. husnu cubukcu
■ Koord: 40° 44' 57'' D, 43° 14' 33'' K
Porsuklu köy - Susuz - Kars
R1889 📖 : Pokrovka [ Rusça ]
E1880 📖 : Porsuklu
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Günümüzde Türk (Karapapak) çoğunluklu Türk/Kürd karışık yerleşim. Ruslar gittikten sonra 350 hanenin 300 civarı Karapapak 50 civarı Kürd olmuştur. metonio
■ Koord: 40° 47' 36'' D, 43° 14' 52'' K
Yalınkaya köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖 : Gurgal [ Gürcüce Gurgali გურგალი ]
R1889 1928 📖 📖 : Daşkovo [ Rusça "Daşkov (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
■ Gurgali Gürcü paganizminden kalma bir isimdir. Bu isimde Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. meriç
■ Koord: 40° 37' 15'' D, 43° 15' 20'' K
Akçay köy - Kağızman - Kars
K 📖 : Berpırê [ Kürtçe "köprü yanı" ]
1928 📖 : Akçay
1920hb 📖 : Nikolayevska [ Rusça "Nikola (çar) yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
■ Bu Akçay'a yakın, birde Yukarıakçay var. Yukarıakçay'da ise Cunki aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 6' 36'' D, 43° 16' 10'' K
Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 : Akçalar
E1918 📖 : Xoroşoye? [ Rusça "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Akçalar köyü Arpaçay ve civarında Keçebörk adıyla bilinir. Keçebörk esasen Yerlilerin yaşadığı bir köydür. Fakat sonraları hem Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gleen Terekemeler hem de Erivan'dan gelen Kürtler köye yerleşmiştir. Günümüzde Yerli, Kürt ve Terekeme yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 43° 17' 56'' K
Yalınçayır mahalle (Arpaçay bağ) - Arpaçay - Kars
R1889 📖 : Olşanka [ Rusça ]
E1880 1928 📖 📖 : Zohrab [ Ermenice "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962’ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
■ Koord: 40° 48' 44'' D, 43° 18' 48'' K
Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 : Grenaderskoye [ Rusça "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
E390 📖 : Zarişad [ Ermenice Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
1704z 1930h 📖 : Zaruşad (idari bölge)
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan’a göre 2. yy’da kral 2. Ardaşes’in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh’in adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy’a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünüyor. • Kars’a bağlı Arpaçay ile şimdi Ardahan’a bağlanan Çıldır ilçeleri Türkiye’de Terekeme veya Karapapak adıyla anılan topluluğun yurdudur. Daha önce Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türkmenleri 19. yy’da iki ayrı dalga halinde Türkiye’ye göçtüler. Kültürleri Azerilere yakın olmakla birlikte mezhepleri Sünnidir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Karapapaklar (Terekemeler), Azeriler, Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 120-121 bin Arpaçaylı %89 oranında Türk, oranında Kürt topluluklarından müteşekkildir. Alt kimliklere bölünecek olursa %56 Karapapak, %26 Yerli ve Ahıska göçmeni, Kürt ve %7 Azerbaycanlıdır. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 43° 19' 42'' K
Gülhayran köy - Digor - Kars
1920hb 📖 : Elizavetskoye [ Rusça "Elizavet (çariçe) yeri" ]
R1889 📖 : Gülhayran [ Türkçe gülharrin "yabangülü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 29'' D, 43° 20' 24'' K
Atçılar köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖 : Troitskoye [ Rusça "teslis köyü" ]
E1880 📖 : Uzunahmet [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dukhobor mezhebine mensup Rus köyü olarak kurulmuştur. SN
■ Ruslar 1958-62 yılları arasında köyü terk ettiler. Yerlerine çoğunlukla Kürtler, bir kaç aile olarak da Türkler yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 46' 19'' D, 43° 21' 25'' K
Meydancık köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖 : Novopetrovka [ Rusça "yeni Petro kenti" ]
E1880 📖 : Meydancık [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 27'' D, 43° 22' 45'' K
Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kuyucuk
R1889 📖 : Gorelovka [ Rusça "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna’da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka’dan adlandırılmıştı. SN
■ Koord: 40° 44' 3'' D, 43° 25' 23'' K
Karakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖 : Karakale [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan aşiretine mebsup Kürtlerde var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
■ Koord: 40° 52' 24'' D, 43° 27' 37'' K
Şahnalar köy - Akyaka - Kars
R1889 📖 : Spasovka [ Rusça ]
E1880 📖 : Şahnalar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899’da Dukhobor’lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
■ Akyaka ilçesinin Arslanhane, Büyük Pirveli, Esenyayla, İbiş, Kalkankale, Kayadöven, Küçük Aküzüm ve Şahnalar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 44' 10'' D, 43° 32' 52'' K
Karahan köy - Akyaka - Kars
R1889 📖 : Terpeniye [ Rusça "sabır" ]
E1880 📖 : Karahan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ukrayna’da Dukhobor köyü Terpeniye adından. SN
■ Köy halkı Terekemelerden oluşmaktadır. Fakat az miktarda Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 47' 1'' D, 43° 34' 3'' K
Yerlikavak köy - Akyaka - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Seydi [ Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün doğu yakasını oluşturan Yeni Mahalle (Nova Mahala) Rus yerleşimi olarak kurulmuştur. Günümüzde nüfus Gürcistan’dan gelen Karapapaklar ile Dağıstan’dan gelen Lezgiler’den meydana gelir. SN
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Rus yapımı etnik haritada buralarda bir yerde Ermeni bölge belirtilmiş, bu köy olsa gerek. xyz
■ Köy halkı Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemeler ile Dağıstan'ın Derbent bölgesinden gelen Lezgiler'den oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 49' 36'' D, 43° 36' 1'' K
Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946 📖 : Yeni Ergine
1928 📖 : Rus Ergine [ Ermenice arekni ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınına 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Köy halkı Yerliler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Ayrıca başka köylerden gelen çok az bir Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 19'' D, 43° 38' 30'' K
Küçükpirveli köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kç. Pirveli
R1889 📖 : Kirilovka [ Rusça "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ukrayna’da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920’den sonra Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
■ Koord: 40° 41' 9'' D, 43° 39' 1'' K
Iğdır il - Iğdır Merkez - Iğdır
hl 📖 : İdirmava
1854h 📖 : İgdir-Novo [ Rusça "yeni Iğdır" ]
1404 📖 : [İgdir] (başka yer) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdiki Korhan Yaylası yerinde bulunan eski Iğdır kale/kasabası 1664’teki depremde ortadan kalkmıştır. Bugünkü şehir, 1828-1918 Çarlık Rusyası döneminde Surmalu/Sürmelü idari bölgesinin merkezi olmak amacıyla İgdir Novo (Yeni İğdir) adıyla kuruldu. ■ 1828'e dek İran'a, daha sonra Rus imparatorluğunun Erivan eyaletine bağlı olan Sürmeli bölgesi, 1920'de Kâzım Karabekir tarafından Ermenistan'dan alınarak mülteci Azeriler ve bir kısım Kürtler iskan edildi. Kars iline bağlı ilçe iken 1992'de il oldu. Günümüzde il merkezi ile Tuzluca ilçeleri nüfusunun büyük kısmı Şii (Caferi) Azeridir. Son yıllarda diğer illerden gelenlerle Kürt nüfus da hızla artmıştır. SN
■ Koord: 39° 55' 12'' D, 44° 2' 34'' K
Blagodarnoye Բլագոդարնոյե "şükranlı (ru)" köy - Taşir - Lori AM
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ 1907-1908’de Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Karş. Kars, Çakmak köyü. SN
■ Koord: 41° 5' 11'' D, 44° 10' 50'' K
Mixayelovka Միխայելովկա köy - Taşir - Lori AM
1926rh 📖 : Mixailovka [ Rusça "Mihail köyü (ru)" ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Rusya’nın Saratov ve Voronej bölgesinden göçenlerce kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 9' 50'' D, 44° 16' 41'' K
Urasar Ուրասար köy - Stepanavan - Lori AM
<1939 : Çubuklu [ Türkçe ]
Eski adı: Kuybışev [ Valerian Kuybışev "Bolşevik devrimci (1888-1939)" ]
1926rh 📖 : Novo Pokrovka | Çubuklu [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 0'' D, 44° 17' 27'' K
Saratovka Սարատովկա köy - Taşir - Lori AM
1926rh 📖 : Saratovka [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Adını Rusya’daki Saratov kentinden alır. Volga üzerindeki kentin adı muhtemelen Türkçe/Tatarca Sarı Dağ’dan gelir. SN
■ Koord: 41° 4' 32'' D, 44° 18' 39'' K
Petrovka Պետրովկա köy - Taşir - Lori AM
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Koord: 41° 10' 10'' D, 44° 18' 43'' K
Kruglaya Şişka Կրուգլայա Շիշկա köy - Taşir - Lori AM
1926rh 📖 : Kruglaya Şişka [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ 1830’da Rus kolonisi olarak kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 8' 37'' D, 44° 20' 46'' K
Medovka Մեդովկա köy - Taşir - Lori AM
1926rh 📖 : Medovka [ Rusça "ballıca " ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Koord: 41° 7' 15'' D, 44° 20' 56'' K
Puşkino Պուշկինո köy - Stepanavan - Lori AM
1926rh 📖 : Gerger Russkiy [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Kişi adı: Aleksandr Puşkin, Rus şair (1799-1837) SN
■ Koord: 40° 57' 30'' D, 44° 25' 4'' K
Amrakits Ամրակից "kaleyanı" köy - Stepanavan - Lori AM
<1991 : Kirov [ "Sergey Kirov, Rus devrimci" ]
<1935 : Nikolayevka [ Rusça "Aziz Nikola köyü" ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Köyde bulunan Aziz Nikola Thaumaturgos kilisesinden dolayı Çarlık döneminde Nikolayevka adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 59' 39'' D, 44° 26' 19'' K
Privolnoye Պրիվոլնոյե köy - Taşir - Lori AM
1926rh 📖 : Privolnoye [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Koord: 41° 8' 46'' D, 44° 26' 44'' K
Lermontovo Լերմոնտովո köy - Vanadzor - Lori AM
1926rh 📖 : Voskresenovka [ Rusça "İsa'nın dirilişi" ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında Molokanlar tarafından kurulmuş ve Rus yazar Mixail Lermontov (1814-1841) onuruna adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 40° 45' 36'' D, 44° 37' 53'' K
Fantan Ֆանտան köy - Hrazdan - Kotayk AM
1926rh 📖 : Suxoi Fontan [ Rusça "kuru çeşme" ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Koord: 40° 23' 40'' D, 44° 41' 9'' K
Fioletovo Ֆիոլետովո köy - Vanadzor - Lori AM
1926rh 📖 : Nikitino [ Rusça ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Kişi adı: İvan Fioletov (1884-1918), Bolşevik militan. Molokan köyüdür. SN
■ Koord: 40° 43' 20'' D, 44° 43' 3'' K
Tsağkadzor Ծաղկաձոր "çiçekdere" belediye - Hrazdan - Kotayk AM
<1946 : Dereçiçek Dərəçiçək [ Türkçe ]
1926rh 📖 : Konstantinovskoye [ Rusça ]
E1200~ 📖 : Keçaŕis Կեչառիս
■ 1988'den önce kısmen Rus yerleşimi.
■ Koord: 40° 31' 57'' D, 44° 43' 12'' K
Şoğakat Շողակաթ köy - Çambarak - Geğarkunik AM
1926rh 📖 : Şorcalı|Nadejdino [ Rusça "umutlu" ]
<2017 : Şorja Շորժա [ Türkçe ]
■ 1988'den önce kısmen Rus yerleşimi.
■ 19. yy'da Molokan Ruslar ve Mordvinler iskan edilmiştir. 1988 öncesinde nüfusun bir kısmı azeri idi. SN
■ Koord: 40° 30' 5'' D, 45° 16' 25'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.