haritada ara :   km  
159 Rumeli göçmeni yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Karaincirli köy - Enez - Edirne
1928 📖 Karaincirli
1919h 📖 Karadağ Çiftliği | Karaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Gacal/Pomak) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Akhoca köylüsünün daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâneye çıkmıştır. Pomakça canlıdır. Böğürtlene 1951 muhâcirleri "Karamuk" Pomaklar ise "Kapina" der. Gacal bir Pomak halkı değildir, düzeltin lütfen. Manav
Kemiklialan köy - Lapseki - Çanakkale
1928 📖 Sultaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy Bulgaristan göçmenidir. çanakkaleli
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Tekke
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Adilhan köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519t 📖 Adilhan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı köyün adını Çanakkale Savaşı sırasında şehit olan Âdilhan adlı komutandan aldığına inanır. Gerçekte Âdilhan köyü adına 15. yy yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Köy halkı, 1877-1878 Türk-Rus savaşlarından sonra bölgeye yerleşmiştir. (A. M. Ercan) SN
Söğütalan köy - Çan (Etili bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Söğütalan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Köy, 1890’larda Bulgaristan’dan gelen on hane tarafından kurulmuş olup, büyük söğüt ağaçlarının bulunduğu bir alanda kurulduğu için bu ismi almıştır. Anatolian
■ Kısmen Pomak yerleşimi Manav
Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Yolageldi
1904s 📖 Fethiye | Sultaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
Büyükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1928 📖 B. Paşa
1902hk 📖 Paşa
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra 30 hâne Rumili muhâciri iskân edildi. Manav
Küçükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1902hk 📖 Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Paşaköy’e 93 muhaceretinde muhacirler gelip yerleştikten sonra köy ikiye ayrılmış. Muhacirlerin bulunduğu ve nüfusu daha az olan köye Küçükpaşa denmiş olduğu tahmin edilmektedir. Anatolian
Karaağaç köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1604 📖 Karaağaç
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1878'de Razgradlı muhâcirler eklenmiştir. Belki geldiklerinde yerli nüfusu çok azdı. Manav
Kazmalı köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1883'te kurulan köyün halkı Şumenlidir. Manav
Çömlekçi köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Dişbudak köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Dişbudak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Razgrad'ın 350 hâneli Karağaç (Brestovene) köyünün tamamına yakını Edirne'ye, oradan da Gelibolu'ya varmış, bir kısmı Biga'daki Kaldırım Başı köyünde iskân edilmiştir. Burası kokaru diyen muhâcirlerden 35 hâne Millet Kırı mevkiine taşındı. Sıtma hastalığı sebebiyle orayı da terkediip bugünkü köyü kurdular. Dışbudak ağaçları bulunduğundan Dışbudak köyü ismi kalmıştır. Karağaçlı muhâcirlerin diğerleri Balıkesirdeki Kürse köyünde, ve de Susurluktaki Gürece köyünde yaşamaktadır. Manav
Gürgendere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Gürgendere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Adını yakındaki Gülgen/Gürgen Dağından alır. SN
Danapınar köy - Çan - Çanakkale
1928 📖 Danapınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan göç eden Hacı Hatip, Hacı Molla, Sakallı, Hacı Veli, Doğanlar, Deli Hatipler, Hacı Salih, aileleri tarafından kurulmuştur. Anatolian
Doğaca köy - Çan - Çanakkale
1928 📖 Doğca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Anatolian
Kozçeşme bld - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Kozçeşme
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kozlar ve Kozalan olarak da geçmiştir. 1882'de Trgovište'nin Karaveliler (Baba Tonka) köyünden Biga'ya gelen iki kâşif Hisarlı köyünden bir çobanın su kaynağını göstermesiyle burayı beğenip Sarıca köyündeki Gemicioğullarından satın aldılar ve 1884 sonbaharında burayı 60 hâne iskân ettiler. Boşalan eski köylerindeki evleri de Çingene ve Bulgarlar almıştır. Manav
Yeniköy mah - Menderes (Cumaovası bucağı) - İzmir
1928 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Çelikgürü köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Çelikgürü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884'te Kozçeşmelilerle berâber Razgradın Karaveliler (Baba Tonka) ve Hocalar köyünden gelen muhâcirler tarafından iskân edildi. Manav
Bekirli köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖 Bekirli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi iken Rumeli muhâciri ve Yörük iskânina sahne oldu. 1561'de Karaçadırlı Yörük iskânı olduğu zikredilmiş. Manav
Selvi köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Selvi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1887'de Şumen içinden ve Şumen'in Görmekçe köyünden muhâcirlerce iskân edildi. Manav
Otlukdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Otlukdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Derenti köy - Çan - Çanakkale
1968 📖 Yazıbaşı
1928 📖 Derenti
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köyün kurucuları 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Varna ili Pravda ilçesi Murnu çiftliği Köyünden gelmişlerdir Anatolian
Şemikler mah - Karşıyaka - İzmir
Eski adı: Tomaza
1890hk 📖 Şemikler [ Kr "Şamlılar?" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Semt adı muhtemelen Kürt kökenli bir aile veya cemaati düşündürür. Karş. Denizli-Merkezefendi Şemikler. Yerleşik eski nüfusu çoğunlukla Makedonya kökenli Balkan göçmenidir. SN
■ Makedonya'da geldikleri köy kasaba adlarına ithafen bir arada yerleştikleri genelde birkaç sokaktan oluşan alanları mahalle olarak tanımlarlar. Dedeli, İzleva, Yüksek Mahalle, vb. Diğer önemli grup Tuzçullu, Seyrekköy, Çavuşköy gibi Menemen köylerinden gelip yerleşenlerdir. Gürkan Akgün
Hacılar köy - Çan - Çanakkale
1911h 📖 Hacılar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Tırnova, Khaskova, Osmanpazarı ve Razgrat bölgelerinden gelip yöreye yerleşen köye “Hacılar” ismini vermişler. Köy halkı, “Kıraç” denilen ilk kurulduğu yerden üç yıl sonra su bulmak için şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Anatolian
Ağaköy köy - Biga - Çanakkale
1946 📖 Hamidiye
1902hk 📖 Ağaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgrad ve Šumenli muhâcirler iskân edilmiştir. Manav
Karapürçek köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Karabürçek
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1812'de Karakeçili denen Kürd Yörüklerin iskân edildiği yazılmıştır. 1934'de Romanyanın Köstence taraflarındaki Siyahlar köylüleri iskân edilmiştir. Manav
Okçular köy - Çan - Çanakkale
1902hk 📖 Okçular
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köylüler geldikleri yerin ismini yeni kurdukları köye koydukları söylenmektedir. 1881 de Bulgaristan’ın Filibe kazasından gelen Mehmet Pehlivan, Yakup Ağa, Ali Ağa ve Hacı Şerif tarafından kurulmuştur. Anatolian
HacıHüseyinYaylası köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Hacıuse Yaylası
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Akyaprak köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖 Akyaprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1879'da Razgrad'ın Ayazlar köyünden muhâcir iskân edildi. Manav
Kocagür köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Kocagür
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877'de kurulan köyün halkı Şumen'e bağlı Hocaköy ile Razgrad'a bağlı Kurtlar köyünden gelmiştir. Manav
Kapanbeleni köy - Biga - Çanakkale
1928 📖 Kapanbeleni
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1869'da gibi erken bir vakitte buraya geldikleri zikredilmiştir. Manav
Şirinköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Teşvikiye
1902hk 📖 Katırtepe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgradlılar tarafından kuruldu. Manav
Yukarıdemirci köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Türk Demirci
■ 20. yy başında Yörük/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1861'de yörük iskânı yapılan köye 1878'de Şumen'in Eskiköy ve Sırtmahalle yerleşimlerinden muhâcirler iskân edildi. Manav
Sazoba köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Sazoba
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgradlılar iskân edilmiştir. Manav
Sinekçi köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Sinekçi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgrad ve Trgovişteliler tarafından kuruldu. Manav
Gerlengeç köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Sultaniye
1902hk 📖 Girlengeç
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877'de Razgrad'ın Sultaniye ve Trgovişte'nin Popovo (Konak) köyünden muhâcirler iskân edildi. Manav
Yenimahalle köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Yenimahalle
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1882'de Razgrad'ın Doğandere köyünden muhâcirler iskân edilmiştir. Manav
Kuruoba köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Kuruoba
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan göçmenleri köyü kurmuştur. Ayhan
Hacıfakılı köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb 📖 Hacıfakılı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrası Bulgaristan Omurtag (Osmanpazarı) gelenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
Turgutalp mah - Soma - Manisa
hl 📖 Pomakköy
1909h 📖 Turgutalp
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1878 Harbi ertesinde Bulgaristan muhacirlerinin iskanı için kurulmuş ve SUltan Abdülhamit'in önerisiyle Turgutalp adı verilmiştir. SN
■ Turgutalp'in benim çocukluğumda halk arasında söylenen adı Pomakköy idi. Ahalisi göçmen gelmiş ve yerleştirilmiş Pomaklardı. Demir Küçükaydın
Poyralı köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb 📖 Poryalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi (1877-78) sonrası 1884 yılında Bulgaristan Lofça ili Becenova köyü ve Ugırçın mahallesinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. orhan biricik
Karaçam mah - Savaştepe - Balıkesir
1928 📖 Karaçam
1890hk 📖 Muhacirköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Razgrad'ın 300 hânelik Karaağaç (Brestovene) köyünün sâkinlerinin bir kısmı burada iskân edilmiştir. Diğerleri, Biga'da Kaldırımbaşı, Lapseki'de Dişbudak, Susurluk'ta Gürece, Altıeylül'de Kürse köylerinde. Manav
Yarışalanı mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Yarışalanı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Haskovo Dereköyden gelen Rumeli muhâcirleri iskân edilmiştir. Manav
Kırmızılar mah - Karesi (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kırmızılar
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
Bereketli mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Mastavra [ Yun *Mástaura ]
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunan dönemindeki adı kaydedilmemiş ise de Aydın-Nazilli ve Antalya-Kaş'taki Mastaura'larla aynı olmalıdır. SN
Selimiye mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Selimiye
Lt1204 📖 Achirai
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Antik Achyraoús kenti yakınında Bizans imp 2. İoannes Komnenos'un 1139 yılında inşa ettirdiği Ochyra kalesi şimdi Taşköy baraj gölü altında kalmıştır. Şimdiki kasaba 93 Harbinden sonra Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuştur. SN
Atköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Atköy
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunanistan Larissa muhâcirleri köyün altında hânelerini kurdular. Bulgaristan Veliko Trnovo muhâcirleri ise köyün yukarı mahallesinde Manavlarla yanyana oturdular. Manav
Eminpınar mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Eminpınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 yıllarında Bulgarsitanın Şumnu vilayetine bağlı Razgrad kasabasına bağlı Masır köyünden göçen (Hacıhüseyinler,keleşler,...) üç ailenin kurmuş olduğu bir göçmen küyüdür.
Çeltik mah - Silivri - İstanbul
1901h 📖 B. Çeltik Çiftliği
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Silistre'nin Uzuncaorman bölgesinden gelen Türk muhacirler tarafından köy haline gelmeden önce çiftlik durumundaydı. metonio
Babaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Babaköy
1890hk 📖 Yörükköy
■ 20. yy başında Yörük/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan muhacirleri Razgrad'dan gelmiştir. Köy iki mahalleden oluşup biri Yörüklerden, diğeri muhacirlerden oluşur. Muhacir mahallesine halen asfalt yol dahi yapılmamıştır. metonio
■ Köyün kurucuları 1850 li yıllarda Karakeçili Yörük Boyları olup 1800 lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan muhacır ve nogaylar daha sonradan köye gelip yerleşmişlerdir.
Yıldız mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Yıldız
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eski Manav köyü olmakla beraber köyümüzde Muhacır, Çerkes ve az da olsa Yörükler yaşamaktadır.
Tütünlük mah Kalfaköy - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Tütünlük
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan'ın Tırnovo ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
Gürece mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Gürece
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Razgrad'ın Karaağaç (Brestovene) köyünü boşaltan 300 hâne halk, Biga, Lapseki, Balıkesir'de kurulan köylere iskân edilmiş, bir kısmı da buraya aktarılmıştır. Manav
Kalfaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Kalfaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan'ın Razgrad ilinde Kalfaköy'den gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
Karapınar mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Çayönü mah - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖 Runguş
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Güngören mah - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1928 📖 Mamure [ Tr "kasaba" ]
1911h 📖 Mamuretülhamid | Armutalanı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1893 Sliven muhacir yerlesimi. Manav
Yenibosna mah - Bahçelievler (Mahmutbey bucağı) - İstanbul
1928 📖 Yeni Bosna
Y900~ 📖 Apámeia
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 1950-60lı yıllarda bölge köylülerinin birçoğu, bilhassa yaşlılar buraya Viranbosna derlerdi. Ateş Dağlı
Özlüce mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 Eynesi
1912hk 📖 Aynasi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1893 Plovdiv'den Rumeli muhaciri + 1924 Yunanistan mübadili yerlesimi. Manav
Gaziosmanpaşa ilçe - Gaziosmanpaşa - İstanbul
1963 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Boşnak göçmenler iskan edildi, Hamidiye ve/veya Abdülhamit dönemi askeri kahramanlarından Gazi Osman Paşa adı verildi. SN
Kestel ilçe - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1960 📖 Gürsu
1521t 📖 Kestel [ Yun kástellos "hisar" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Toplu Konutlar denen Yukarı Kestel bölümü Bulgaristan göçmenidir. tuğrul kanat
Güvenli mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Asayiş [ Tr "güvenlik" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Lütfiye mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1928 📖 Lütfiye
1877 1877Maşatalanı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Turan mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1911h 📖 Boşnak Köyü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 1880 dolayında Dinboz köyü yakınında boş araziye kurulan köye 40 hane Boşnak muhacir yerleştirildi. Önce Boşnakköy, sonra Turan adı verildi. SN
İnayet mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 İnayet
1890hk 📖 Tuzla
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Halhalca mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Halhalca
1891 1891Mecidiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Boşnak yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan Türklerin kurduğu Halhalca köyüne 1891 yılında Bosna mültecileri iskan edilerek Mecidiye adı verildi. SN
Lütfiye mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Pelitli
1928 📖 Lütfiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Karagölet mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
İclaliye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 İclaliye
1911h 📖 Erikli
■ 20. yy başında Gürcü/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Daha önce Acaralı Gürcüler iskan edilmişken 1894'te Bosnalı muhaciler yerleştirildi. SN
Toprakocak mah - Yenişehir - Bursa
1890hk 📖 Toprakocak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1890 dolayında yasadışı yoldan kurulduğu anlatılan muhacir yerleşkesidir. SN
Kavaklı mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1880'lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından kuruldu. Daha sonra bir miktar Çerkes iskan edilince Çerkeskavaklı adı bir süre kullanıldı. SN
İnebeyli mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 İnebeyli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Karaköy mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Karadere
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
İhsaniye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1928 📖 İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra Bulgaristan'dan göçen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
Eskikaracakaya mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Karacakaya İskân
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
Sülüklü mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Sülüklügöl
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
Hasandede köy - Dazkırı - Afyon
1919hb 📖 Dedeköy
1912h 📖 Hasandede
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Nazifpaşa köy - Pazaryeri - Bilecik
1521t 📖 Ahibeli Derbendi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Rumeli muhâcirleri yerleşmiştir. Manav
Güde köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖 Güde
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan'da Omurtag (Osmanpazarı) kökenli olan halkı 1884'te buraya yerleşmiş, 1922'de Yunan ordusunun çekilişi sırasında köyün bir kısmı ateşe verilmiştir. SN
Dombayçayırı köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Kozpınar köy - Bozüyük - Bilecik
1921h 📖 Kozpınar
Eski adı: Çeşmehisar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Düzağaç köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖 Devlez
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Camiliyayla köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖 Müzeyyen | Camiyayla
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Büyükelmalı köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖 B. Elmalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Rumelindeki Abazalarla berâber Rumelililer iskân edilmiştir. Manav
Ketenlik köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖 Ketenlik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Göynücek köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1487a 📖 Göynücek
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
YeşilÇukurca köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖 Çukurca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Erikli köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖 Erikli
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan / Sumnu - Osmanpazar Bolgesi, Tekeler Koyunden Osmanli-Rus Harbi (1877-1878), 93 Harbi, doneminde goc edenler tarafindan kurulmus bir koydur. [Ahmet Can] SN
Ormangüzle köy - Bozüyük - Bilecik
1921h 📖 Ormangüzle
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Cihangazi bld - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖 Cihangazi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Çamyayla köy - Bozüyük - Bilecik
1921h 📖 Sürurabad | Alınca [ Tr sürurabad "gülümserova" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Revnak köy - Bozüyük - Bilecik
1928 📖 Revnak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
YeniDodurga köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖 Yeni Dodurga [ Tr Dodurğa "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Parmakören mah Kütahya - Kütahya_m - Kütahya
1928 📖 Parmakviran + Boşnak Parmakviran
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Gökçeli köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖 Dandın
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Hakaniye mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Hakaniye
1915h 📖 Xorozum aş.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Bulgaristan'ın Razgrad ilinden gelen muhacirler tarafından kuruldu. SN
■ Bu göçmenlerin bir yarısı daha kuzeyde Dalca köyünü kurmuştur. İskân edildikleri Alipaşa (Alikâhya) çiftliğinde geçim şartları oluşmadığından kendilerini buraya iskân ettirip buna binâen de hakkâniyet diye bir isim bulunmuştur. Manav köyü olan Kaynarca'nın hemen yakınında olmasından ''Muhâcir Kaynarca'' olarak da bilinir. Manav
Ulupınar köy - Burdur_m - Burdur
1925h 📖 Ulupınar | Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1890'da Rusçuk göçmenleri tarafindan kuruldu. SN
Osmaniye köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖 Osmaniye | Aşıkpınarı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Saraycık köy - Bozüyük - Bilecik
1928 📖 Saraycık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.