385 Kürd yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Tekin köy - Dinar - Afyon
1946k: Kürtköy
1919hb: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tektabanlı mah - Karapürçek - Sakarya
1928k: Teketabanlı
1910ht: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Lazlar ile Rumeli muhâcirleri eklenmiş. Manav
  Meşepınarı mah - Karapürçek - Sakarya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacıosmanoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1910ht: Hacıosmanoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928k: Köseler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Uzunbeyli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1910ht: Uzunbey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  AdaToprakpınar mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1910ht: AdatoprakPınar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928k: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946k: Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Yenimehmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1910ht: Y. Mehmedli
1928k: Rutanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale "çıplaklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacımuslu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Kr: Avda
1928k: HacıMuslu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Ilıca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1910ht: Ilıca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Karabenli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928k: Karabenli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şeyhahmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Kr: Qirpoli
1928k: Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Tabanlı Türkmen cemaatine mensup olduğu söylenen Şeyhahmedli soyuna Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesinde rastlanır. Köy halkının buraya Mermerkaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğündeki Şeyhahmetli Yaylasından göçtüğü anlatılır. SN
  İnler mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Eski adı: Mikail [ Kürd Mikailli "aş." ]
1910ht: İnlerKatrancı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kurmancca: Mîkayîlan Yenok Solmaz
  Hacımusa mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928k: Hacımusa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahi­yesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Sabanca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919hb: Sabanca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Hatırlı mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr: Gundexofi [ Kürd gundê xofê "korkuköyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gawestıya (-Têrikan-Mirdêsan) Aşireti tarafından kurulmuştur. Burası 1920 'nin ortalarına kadar bir nahiye idi. Aynı Aşiret üyelerin oluşturduğu yerleşim yerleri : Sinanlı, (eskiden Sinanlının yaylası olan) Özyayla , Sarıkaya, Beşışıklı,(eskiden Beşışıklının yaylası olan) Çayırbaşı, Zaferiye, Boyalı, Kadıoğlu, Sülüklü(¿) ve kısmen Beyliovadır. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği © »»» 07.11.1899 Akşehir'e bağlı Katırlı[Hatırlı] nahiyesinin Cihanbeyli Aşireti'nden hayvan tüccarı Hacı Mehmed Ağa ile oğlu Yusuf Efendi'ye müracaatlarında Konya Vilayeti'nce kolaylık gösterilmesi. © »»» 06.12.1909 Haymana'nın Katırlı karyesinde zuhur eden define. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 04.09.1917 Hükümet-i Seniyye ve Türklük aleyhinde sözler sarfeden Fas ahalisinden ve Mekke mücavirlerinden Hacı Mehmed'in Akşehir'in Hatırlı nahiyesi dahilinde yakalanarak Adliye'ye teslim edildiği. © »»» 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği. © »»» 11.10.1925 Mahalli halka zulüm yapan Akşehir'in Hatırlı nahiyesinden Hacı Efendi'nin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi. deyar heyran
  Boğazören mah - Kulu - Konya
1928k: Köstengil
1904d: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
  Gökdere mah - Kalecik - Ankara
1928k: Gökdere
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
  Abdullah köy - Kargı - Çorum
1925ht: Abdullah
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Karaköy köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Beygircioğlu köy - Kargı (Hacıhamza bucağı) - Çorum
1925ht: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sıtma köy - Laçin - Çorum
1925ht: Sıtma
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamlıpınar köy - Laçin - Çorum
1960k: Karapınar
1960-: Şıhbızınlı [ Kürd Şêxbizin "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karasoku köy - Laçin - Çorum
1925ht: Karasoku
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928k: Dededağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
■ İnternette ve çeşitli ortamlarda geçen bilgi kirliliklerini önlemek için yapılan ekleme: Köy halkı Alevi değildir, Şêxbizin aşiretinden Kürt kökenlidir. metonio
  Dereköy mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925ht: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
  Tatar köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928k: Kızılyatak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643ava, 1928k: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Dacirek
E1902: Dacrag/Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928k: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900~: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928k: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1878: Oğu [ Erm ]
1869s, 1928k: Oxi/Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1928k: Zağgeri
E1902: Dzagkar [ Erm ծակքար? "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Arıca köy - Gercüş - Batman
1928k: Kefrî
S1881: KafraTajdin | KafraˁElayto [ Süry "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. Dekşuri toplumunun çoğunlukla o dönemde Müslümanlığı kabul eden Süryanilerden oluştuğu rivayet edilir. SN
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr: Soranê
1928k: Soran [ Kürd soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Kekvan [ Kürd kekvan "kekolar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Xanehasso [ Kürd xanahasso "Hasanevi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Heskal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Süryaniler tarafında kurulmuştur. 17. yüzyılın ortalarında Süryaniler'in, Kurmanç Kürdler'i tarafından katledilmesi ile köy bir süre boş kalmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kurmanç Kürdler'i göç ederek, yerleşmiştir. Günümüzde köy Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Bazgür
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Daskan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Kurdi [ Kürd kurdî "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Memaşkomu
1554t: Mamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit evi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Sevik [ Kürd sêvik "elmacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr: Xwarikê
1928k: Xavarik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Ferxik [ Kürd "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
E1912: Misrik?
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Toraman
1554t: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
Kr: Mamolan [ Kürd mamûlan "amczadeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928k: Xaltan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928k: NefsiAnér
E1902: Anér
E1912: Haner
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Kürtçe <> `kızılçanak`. Ama Süryaniceden uyarlanmış bir ad daha muhtemeldir. SN
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
Kr: Tilseqan
1928k: Telsikan [ Ar/Kürd/Süry tell "tepe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Köyün ilk ismi de Tilseqan'dır. 1985 ile 1995 tarihleri arasında köyde yaşayan Süryaniler, bölgedeki Kurmanç Kürdler'i tarafından yoğun baskı altında kaldı. Köy halkı bu baskı nedeniyle Avrupa'ya göç etti. Köyde günümüzde çevre yerleşkeleren taşınmış olan Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Parmaksız
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1912: Porpor [ Erm Փորփոր "çukurlu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Ağviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Ağgelin
1554t: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: Abdikan [ Kürd ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1901hb: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: Dalavakasır [ Kürd delavê qesrê "saray kıyısı" ]
Os: Alyan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Fakat Süryaniler, Kurmanç Kürdler'inin yoğun baskıları ile göç etmek zorunda kaldılar. Köyde günümüzde çevre yerleşkelerden göç eden Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
Kr: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Söğütlü
1554t: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1900~: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Peyik
1554t: Peyk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Toklu köy - İdil - Şırnak
Kr: Agrit
1946k: Ağrıt
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: Hacıkesan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Tirkéş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1928k: Pornak/Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1556t: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1912: Gavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928k: Tilcafer
E1079: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Yaylaköy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: XarabGoze/Koze [ Kürd xirabê kozê "ağılören" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902, 1928k: Xalilçavuş
1554t: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Eski Ermeni köyü iken günümüzde Sünni Kürt, Zaza ve Türklerden oluşan bir köydür. Eskiden köyün çoğunluğunu oluşturan Türkler genellikle Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenlidir. Zazalar Bingöl/Solhan'dan, Kürtler ise Muş/Bulanık'tan gelmiştir. metonio
  Peçenek köy - İdil - Şırnak
1928k: Mîrkefşin [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ulak köy - İdil - Şırnak
Kr: Fırfêl
1928k: Filfil
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Arabo [ Kürd erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bereketli köy - İdil - Şırnak
Kr: Fillê [ Kürd "Ermeni" ]
1928k: Fil
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Ermeniler ve Süryaniler tarafından kurulmuştur. Köyün ilk ismi Fir'dir. Köy halkı bölgedeki Kurmanç Kürdler'inin yoğun baskıları ile Kürdleşmiştir. Günümüzde köy halkı Kürdleşen Ermeni ve Kürdleşen Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tepeköy köy - İdil - Şırnak
1928k: Xarabrepin [ Kürd ]
S1881: XarabêRapün
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Süryanice <<Ḥarbo rapho>> `kuşören`. SN
  Varımlı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: Karaxarab [ Kürd "harap tuzla" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Şafii ve Sünni Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karabudak mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Karabudak
1554t: Karabudak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yolaçan köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928k: Narencî [ Kürd nerincî "portakallı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928k: Kongur
1554t: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ovakozlu mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Ovakozlu
1901hb: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin köyden gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler ile Kürt/Türk karışık bir köye dönüşmüştür. Lakin günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. metonio
  Dirsekli köy - İdil - Şırnak
1928k: Xarabşeref [ Kürd xirabêşeref "şerefören" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Köyceğiz köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
Kr: Tupiçê
1946k: Düpiç [ Kürd dûpîc "ikibüklüm" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yağmurkuyusu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
Kr: Cêleka
1928k: Celikan [ Kürd cêlikî/cêlikan "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t, 1928k: Hassa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akçakuşak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928k: Şikeftasipi [ Kürd şikeftasipî "akmağara" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Burhan mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Burxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Boyuncuk köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
Kr: Hetma
1928k: Hitme
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? mah Güroymak - Güroymak - Bitlis
E1912: Oğurmak
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km