403 Kürd yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Tekin köy - Dinar - Afyon
1946: Kürtköy
1919hb: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tektaban mah - Karapürçek - Sakarya
1928: Teketabanlı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Lazlar ile Rumeli muhâcirleri eklenmiş. Manav
  Meşepınarı mah - Karapürçek - Sakarya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacıosmanoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Köseler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Uzunbeyli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Uzunbey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  Adatoprakpınar mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946: Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Yenimehmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Yeni Mehmedli
1928: Rûtanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacımuslu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K: Avda
1928: Hacı Muslu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Ilıca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Ilıca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Karabenli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Karabenli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şeyhahmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1997: Qirpoli
1928: Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Tabanlı Türkmen cemaatine mensup olduğu söylenen Şeyhahmedli soyuna Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesinde rastlanır. Köy halkının buraya Mermerkaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğündeki Şeyhahmetli Yaylasından göçtüğü anlatılır. SN
  İnler mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1893z: Mikailli (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
  Hacımusa mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Hacımusa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahi­yesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Sabanca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919hb: Sabanca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Hatırlı mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
K1997: Gundexofi [ Kürd gundê xofê "korku köyü" ]
1824z, 1926h: Katırlı / Xatırlı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gawestıya (-Têrikan-Mirdêsan) Aşireti tarafından kurulmuştur. Burası 1920 'nin ortalarına kadar bir nahiye idi. Aynı Aşiret üyelerin oluşturduğu yerleşim yerleri : Sinanlı, (eskiden Sinanlının yaylası olan) Özyayla , Sarıkaya, Beşışıklı,(eskiden Beşışıklının yaylası olan) Çayırbaşı, Zaferiye, Boyalı, Kadıoğlu, Sülüklü(¿) ve kısmen Beyliovadır. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği © »»» 07.11.1899 Akşehir'e bağlı Katırlı[Hatırlı] nahiyesinin Cihanbeyli Aşireti'nden hayvan tüccarı Hacı Mehmed Ağa ile oğlu Yusuf Efendi'ye müracaatlarında Konya Vilayeti'nce kolaylık gösterilmesi. © »»» 06.12.1909 Haymana'nın Katırlı karyesinde zuhur eden define. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 04.09.1917 Hükümet-i Seniyye ve Türklük aleyhinde sözler sarfeden Fas ahalisinden ve Mekke mücavirlerinden Hacı Mehmed'in Akşehir'in Hatırlı nahiyesi dahilinde yakalanarak Adliye'ye teslim edildiği. © »»» 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği. © »»» 11.10.1925 Mahalli halka zulüm yapan Akşehir'in Hatırlı nahiyesinden Hacı Efendi'nin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi. deyar heyran
  Kütükuşağı mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Boğazören mah - Kulu - Konya
1928: Köstengil
1904z: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
  Yukarıkamışlı mah - Elmadağ - Ankara
K: Alikan
1898z: Kamışlı Balâ [ Tr "yukarı kamışlı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Kamışlı-i Bala ve Zir, Veled Sinan karyelerinin Keskin'den fekk-i irtibatıyla... deyar heyran
  Gökdere mah - Kalecik - Ankara
1928: Gökdere
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928: Kekilli Alo [ Kürd Kekilli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1775z: Ortaköy
1876a: Eyübeli / Eyüpili (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Eyüb ili kazası merkezi idi. SN
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
■ Ortaköy ilçesi ekseriyetle Türkmendir. Azınlık olarak Kürd nüfus bulunur. Berk Ulusoy
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h: Terziyanlı [ Kürd/Tr terziyan "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
K: Kulik
1927h: Külhöyük
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h: Boztepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1927h: Karacaviran
1849z: Karaca (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Karacaören kasabası 16. yüzyılda kurulmuştur. Kasaba'nın kuruluşunda Akpınar ve Mucur ilçelerimizden gelen Arıöz, Koçak, Coşkun, Baran, Gökşen, İlhan gibi ailelerin ataları etkilidir. Sonraları Çimeli köyünden Altunkaya ile Çelebi aileleri, Bozok yani Yozgat'tan Çavuş, Güler, Deniz aileleri ve Erzurum'dan Özmen ailesi Karacaören'e göç etmiştir. İmam Yusuf önderliğinde Mucur'dan gelen başta İlhan ve Gökşen aileleri Karacakurt Aşireti'ne mensupturlar. Koray Aslan
■ Karacakurt 17.yüzyılda Kırşehir’e göç etmiştir. Karacaören bu yüzyıldan önce kurulmuştur. Sebahattin YAŞARIN "XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları: Büğüz Köyü" adlı kitabında Karacaören kasabası( üçkaraaağaç) Varsakların kurmuş olduğu yazmakta. Yusuf Halaçoğlu’nun yazdığı Anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar adlı kitabında Varsaklar Karacaören kasabasının kurulmuş olduğu Malya ovasında Varsakların yaşadığı görülmektedir. ayhan akıncı
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K: Gelikan [ Kürd "boğazlar" ]
1928: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Tamamen Türklesmistir. Mert Çakmak
  Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h: Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h: Uzunpınar
K: Sira / Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h: Xorla
1921h: Arablı [ Tr "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Abdullah köy - Kargı - Çorum
1925h: Abdullah
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Karaköy köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  YeniDoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Yeni Araplı [ Tr "yeni Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Mifîkan ) yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K: Xaladîno [ Kürd "deli Halil" ]
1928: Öksüzkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Beygircioğlu köy - Kargı (Hacıhamza bucağı) - Çorum
1925h: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K: Uçkî
1927h: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928: Çevirme
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1876a: Rişvan | Mecidiye [ Kürd reşwan "aş." ]
1584t: Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Çiğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Çamalak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sıtma köy - Laçin - Çorum
1925h: Sıtma
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamlıpınar köy - Laçin - Çorum
<1960: Şıhbızınlı [ Kürd şêxbizin "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karasoku köy - Laçin - Çorum
1925h: Karasoku
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karahisar köy - Çorum_M - Çorum
1928: Karahisar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy'da Çorum'a bağlı Ekrad (`Kürtler`) nahiyesi merkezi idi. SN
  Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928: Dededağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
  Dereköy mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
  Çamlıca köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1926h: Kürtköyü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1928 İçişleri köy listesinde görünen Kürt Araposman köyü burası olmalıdır. SN
  Tatar köy - Pazar - Tokat
1925h: Tatar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Ekinözü ilçe - Ekinözü - Kahramanmaraş
1946: Cela
1914hk: Çelağa
1705z: Ahsendere / Asandere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Bugünkü Ekinözü ilçesinin güneyi ile Göksun arasındaki bölge Osmanlı döneminde Ahsendere Nahiyesi idi. Cela/Celilağa köyü 1958'de belediye oldu, 1983'te Ekinözü adı verildi, 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
■ © 27.03.1705 Anadolu eşkıyası takibinde maiyetinde hüsn-i hizmetleri görülen Kılıçlı aşiretine, Elbistan kazası Ahsendere nahiyesi arazisi iskan için verilmişse de... [Diyar Heyr] SN
■ © 16.03.1809 Elbistan civarında kain Asandere nam mahalde iskan edilen Kılıçlı Kürd Aşireti şakavette bulunduklarından Rakka dahiline nakil ve iskanları hakkında Rakka Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt deyar heyran
■ Ekinözü ilçe genelinin (ilçe merkezi dahil) bütün Sünnileri Türk, bütün Alevileri Kürttür. Bütün Aleviler Sultan Sinemilli Ocağına mensuptur. metonio
  Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928: Kızılyatak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Güzelyayla Sünni Türk köyüdür, yakınlarındaki Söğüt köyü Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Dumlukuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1928: Cessasi Dinayi [ Kürd Dinayi "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bilge mah - Suruç - Şanlıurfa
1928: Tihonek
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürtçe adı Tionek olan ve üç köyden oluşan Kürt köyü. Berazî konfederasyonuna bağlı Dınai aşireteinin, Reşekî mirlerine ait merkez köylerden biridir. 1520, 1536, 1552, 1572, 1584 tarihli tahrir defterlerinde adı Tahunek olarak kaydedilmiştir. Köyün ismi, Kürtçe "küçük değirmen" anlamındadır. Köylerin arasından Çasor (Kızılçay) adıyla kaynağını Fırat'tan alan bir çay akmaktadır. 7 hane, 7 mücerred olub halkı Ekrad ve müslümandır. (1536, BOA. TD. 184, s.86). 1536, Dinayi Cemaati köyleri: Tahunik, Sasi, Harbetü'n-Nasarî, Şah Veli, Keperli, Ümmü'd-Deyyab, Üç Pınar, Kuraya, Atşan, Tel Simsim, Tel Ahdar, Tel Beni Ali, Karuk. ibrahim halil baran
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928: Dacirek
E1902: Dacrag / Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900~a: Kurdîkan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1878: Oğu [ Erm ]
1869s: Oxi / Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1928: Zağgeri
E1902: Dzagkar ծակքար [ Erm "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Soranê
1928: Soran [ Kürd soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Kekvan [ Kürd "kekolar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Heskal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xane Hasso [ Kürd xanahasso "Hasan hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Daskan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928: Kurdî [ Kürd "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928: Memaş Komu
1554t: Mamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Sevik [ Kürd "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Bazgür
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928: Ferxik [ Kürd "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
1916h: Mısrik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Toraman
1554t: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Xwarikê
1928: Xavarik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Mamolan [ Kürd mamûlan "amczadeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928: Nefsi Anér
E1912: Haner
E1902: Anér
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xaltan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Kürtçe «kefsor» `kızılçanak`. Ama Süryaniceden uyarlanmış bir ad daha muhtemeldir. SN
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Tilseqan
1928: Telsikan [ Ar/Kürd/Süry tell "tepe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Parmaksız
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1912: Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Ağviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Ağgelin
1554t: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Abdikan [ Kürd ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Dalavakasır | Aliyan [ Kürd delavê qesrê "konak arkı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Aliyan idari bölge adı, Dalavakasr yerleşim adıdır. SN
  Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Serkani [ Kürd "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928: Söğütlü
1554t: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1916h: Peyik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Toklu köy - İdil - Şırnak
K2011: Agrit
1946: Ağrıt
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Hacıkesan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Pornak / Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Kavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km