haritada ara :   km  
78 Karapapak/Terekeme yerleşimi bulundu.
sırala 
Çamlı mah - Manyas - Balıkesir
1902hk 📖 Gurafa
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Balıkesir iline bağlı tek Karapapak köyüdür. Diğer Kafkas muhacirleriyle yakın tarihte gelip yerleştikleri için kayıtlarda karışıklık olmuş olabilir. metonio
Akpınarbeleni köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖 Akpınar Beleni
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy, 93 Harbi döneminde Kars göçmenleri tarafından kurulmuştur. Türk22
Kavak mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1925h 📖 Kavakviran
Ç1920~ 📖 Lıbıy Hable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
Akören köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖 Akviranı Yıldız [ Tr "yıldızeli akviranı" ]
Eski adı: Kuruöz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars'tan gelen Türklerden oluşmuştur. Türk22
Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kurtoğlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1915'te Malazgirt'ten göçen Karapapaklar iskan edildi. SN
Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Kars Arpaçay Dilan köyünde ikamet edenlerin (şimdiki Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümü de Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir. [Türk22] Qazi
Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 Hacıyurt | Mihralinin köyü
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1877-78 Rus Harbinde Kafkasya'da Karapapakların lideri ve daha sonra Türkiye'ye göçün öncüsü olan Mihrali Bey (öl. 1906) bu köye yerleşmiştir. SN
Çiftlikören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Çiftlikviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Azınlık olarak Çeçenler de vardır. Türk22
Kuşkayası köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1899z 📖 Kuşkaya
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden ve Hamidiye Alayı Binbaşısı Hüseyin Ağa ile Kaymakamı Ali Bey'in köylüler hakkında bir takım mezalimi istihbar olunduğundan deyar heyran
Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
Çamurlu mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. SN
Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Tetkan
1912h 📖 Dadikân [ Kr "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Molla Şemdin [ Kr mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Şeyx Zîlan [ Kr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Tutak | Antab [ Kr dûtax? "iki mahalle" ]
E1902 📖 Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe 'İkimahalle' anlamına gelen Dûtax adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Xanik [ Kr "hancık" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Sincan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Sevik
E1902 📖 Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Ohan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Balıkçılar köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t 📖 Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gêloyi) yerleşimi
Palandöken köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Paletokan
1912h 📖 Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
Eskibeyrehatun köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Eski Beyrehatun
R1889 📖 Beğrehatun
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
Ağılbaşı köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Hacixano [ Kr hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Hacısefer köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
Çamurlu köy - Kars_m - Kars
1928 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Meryem köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Meryem
E1918 📖 Maryam
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 64 nüfuslu 10 hane Karapapak bulunmaktadır. metonio
Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Sikerib
E1918 📖 Tskrip
R1889 📖 Sikareb [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Karapınar köy - Susuz - Kars
R1889 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köydeki Türkler Karapapak, Kürtler Erivan muhaciridir. metonio
Taşlıca köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖 Karakale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
Ağrı il - Aa - Ağrı
1946 📖 Ağrı
1928 📖 Karaköse
1891z 📖 Karakilise
1850 📖 Şorbulak [ Tr "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir'in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927'de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840'ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır.
Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖 Koçgüden
1928 📖 Terekeme Çayis
R1889 📖 Çais
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Baloluk köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Keşişê Nehiyê [ Kr "Keşiş nahiyesi" ]
1928 📖 Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kodas
R1889 📖 Kotas [ kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Urta
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
Eskiharman köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Gevirgevrik / Gurgurik [ Kr kewir gewrik "bozcataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Kurtkale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖 Meradis / Meredis [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1595t 1920h 📖 📖 Zurzuna
1854h 📖 Çıldır (başka yer) [ çrdilo "kuz, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Çıldır esasen gölün adı olup öteden beri idari birim adı olarak kullanılmıştır. 1924'te Zurzuna kasabasına bu isim verildi. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile bağdaştırılması fantezidir. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
■ Çıldır ilçesinde eski yer adları kısmen Gürcüce, daha çok Ermenicedir. Türkçe adlar da vardır. 1828 öncesinde “Yerli” adı verilen Ahıska Türkleri ile Ermenilerin yarı yarıya karışık olduğu anlaşılıyor. 1828 harbinde Ermenilerin Rus tarafına göçmesiyle boşalan köylere Karapapak göçmenler yerleştirilmiştir. Karapapak köylerinin hemen hepsinin eski adı Ermenicedir. "Yerli" köyleri daha çok Gürcüce, kısmen Türkçe ve Ermenicedir. 20. yy başında Ermeni nüfus yoktur. SN
Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Colit
R1889 📖 Çolet [ coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Köyxas
R1889 📖 Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Dzandzağ
R1889 1928 📖 📖 Zınzal
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖 Yakınsu
E1918 📖 Soxar
R1889 📖 Suxara [ tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946 📖 Pekreşin
1928 📖 Beğreşîn
R1889 📖 Pekraşen [ pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN
Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Kodamıx
R1889 📖 Katamux
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Çakıroba köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
Oğlaklı köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Kurik Etman [ Kr "Atmanuşağı (aş.)" ]
1912h 📖 Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Karklux [ Erm "taşbaşı" ]
R1889 📖 Taşbaşı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Çamder
R1889 1928 📖 📖 Çamdra / Çamdar
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Cambaz Süfla
1854h 📖 Cambaz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 İgnezor
E1918 📖 İkatsor [ Erm "bahçedere" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
Geçitalan köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Gerger [ Erm gargar "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Cambaz Ulya
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Karakale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖 Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akçakale köy - Çıldır (Doğruyol bucağı) - Ardahan
E1918 📖 Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
1910h 📖 Akçakale
1854h 📖 Çıldır
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır gölüne ve ilçesine adını veren Çıldır kalesi burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Zurzuna kasabasına taşındı. SN
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖 Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
R1889 📖 Kamarvan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928 📖 İrişti
E1918 📖 Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Başköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖 Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
R1889 1928 📖 📖 Kızılviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Cala
1854h 📖 Calisköy [ çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖 Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Gürcüce, Kakaçi (კაკაჩი) Ayın aydınlığı demektir Kakaça (კაკაჩა) ise şahin demektir. meriç
Polat köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Polat
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 Avkevira Jorê [ Kr "yukaı taşlıçay" ]
1928 📖 Taşlıçay yk.
E1918 📖 Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖 Gundeperi aş. [ Kr "? köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Memani) yerleşimi
Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Cedre
1920hb 📖 Cadara [ çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kars'ın yerlisi yani Türk yerleşim yeridir. Hilal
Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖 Leşko [ Kr Lêşko "öz." ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Celali) yerleşimi
■ Lêşko (Çöğürtlü) köyünün Çêrmug isimli bir mezrası var. Celali aşireri haricinde, Memani aşireti de yaşar. Mar(d)astan
Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Külveren köy - Kars_m (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
Soylu köy - Kars_m (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Kıraç köy - Arpaçay - Kars
1902a 📖 Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Sulakbahçe köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Dîlan [ Kr "köleler" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Üçpınar köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Möküz
E1918 📖 Moks
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
Karabulak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 📖 Karabulak
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928 📖 Pirço
1901hb 📖 Saraçlu | İrçoff
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Kürd (Redkan, Moti) yerleşimi. Buradaki Redkanlıların bir kısmı da Tc'deki uzun askerlik süresinden dolayı 1926'da Ermenistan'a göç edip, 1988 yılında Ermeniler tarafından Kazakistan'a sürgün edildiler. Kazakistan'dan bir kısmı Bakü'ye göç edip, asimile oldular. Qazi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.