137 Hemşinli yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kemaliye mah - Arifiye - Sakarya
Ab 📖 Xuamisaa
1910h 📖 Kemaliye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Hemşinli yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Başka Kemal'dir. SN
■ Köy Demografisi: Çoğunluk Rize/Cimil Bölgesinden Hemşinliler, az miktarda Trabzon/Yomra kökenlilerden oluşur. Kurucu halk Abaza/Çerkes'ler azınlıktadır. kadirb.
  Uzakkışla mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Eşekçi Kışlası + İnekçi Kışlası
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi. 1950′lerde Araklı Kizirnos’tan göçmüşlerdir. cxaluri
  Yuvalıdere mah - Karasu - Sakarya
1928 📖 Yuvalıdere
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Kadifekale mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kadifekale
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖 Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
  Ortaköy mah Lahna - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖 Lahana
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
  Yenice köy - Akçakoca - Düzce
hl 📖 Abotsi [ Erm "Abo'lu" ]
1941ha 📖 Yenice
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 93 harbi sonrası Ardeşen Salenköy/Çaskuri ve Oce köyü ile Fındıklı Abu Deresi Hemşin köylerinden göç eden Rize Hemşinlileri yerleşimidir. Abotsi adı Abu vadisi köylerinden kaynaklı verilmiştir. SN
  Karatavuk köy - Akçakoca - Düzce
1928 📖 Karatavuk
hl 📖 Ardaletsi [ Erm "Ardala'lı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında kurulmuş Hopa Hemşinli yerleşimidir. Hopa'daki Ardala köyünden dolayı adlandırılmıştır. SN
  Hemşin köy - Akçakoca - Düzce
hl 📖 Xigotsi [ Erm "Xigoba'lı" ]
1968 📖 Armutlu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimidir. Xigotsi adı Hopa Xigi/Xigoba köyünden kaynaklı verilmiştir. SN
■ Çivisiz geçme usülü (çantı) ile yapılmış tahta camii bulunur. Manav
  KaradereHasanağa köy - Düzce_M - Düzce
1928 📖 Karadere Hasanağa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  İşhan mah - Arsin - Trabzon
1928 📖 İşxan [ Erm "bey" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Eskiden Karadere (Araklı) nahiyesine bağlı olan Ermeni köylerindendi. SN
  Üçpınar mah - Arsin - Trabzon
Eski adı: -
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ İşhan ve Yolaç köylerinden ayrılan üç mahallenin birleşmesiyle 1984'te kurulmuştur. SN
  Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Goloşa
1876s 📖 Kolaşa / Golaşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: K. Aşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Yaşa
1876s 📖 Aşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yolaç mah - Arsin - Trabzon
1928 📖 Cimla / Zimla Mukuzi [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Araklı Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Kayaiçi mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Toroslu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ H. Daçyan, Karadeniz'den Erzurum'a Ermeni Yerleşimi (Viyana 1921) eserinde köy ve çevresinin 1708-1710'da Sürmeneli Ğurufoğlu Mehmet Molla önderliğinde Müslümanlaştırılmasını anlatır. 1867-68'de köyü ziyaret eden S. Hayguni halkın halen Ermenice konuştuğunu ve Ermeni geleneklerini sürdürdüğünü belirtir. SN
  Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Zivana
1876s 📖 Zifona [ Yun "fırtına, sağanak" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Ayven
Y1890hk : Daivenon [ Yun ta ívanon "eyvanlar? ayvenler?" ]
1876s 📖 Ayven
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 K. Ayven [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 Keçikaya
1928 📖 Cimla / Zimla
E1902 📖 Dzingila
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Kestanelik (Büyük Zimla) köyünün mahallesidir. SN
  Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Foşa [ Yun ]
1583t 📖 Mağara | Foşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kizirnos
1876s 📖 Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
  Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Cimla / Zimla [ Yun ]
E1902 📖 Dzingela / Dzingila
1876s 📖 Zimla
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
  Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Çamlıktepe mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
  Pervane mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Pervana [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
  Yeşilyurt mah - Araklı - Trabzon
1960 📖 Tekneciler
1928 📖 Xoryan [ Yun xôrion "köy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Gölyayla köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Gölyayla
1876s 1906hk 📖 1906h: Kabaxor [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Telağacı mah Büyükköy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
Eski adı: Paravol [ Yun perivóli περιβόλι "bostan, bahçe" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çamlık köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Çamlık
1876s 📖 Köxser aş. [ Erm kağtsır քաղձր "güzel, ferah" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Büyükköy bld - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖 B. Köy
<1913a 📖 Mervan
1876s 📖 Leroz Mavran [ Yun mauriánoi "karalar" ]
1522t 📖 Leroz / Livroz
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Muharrem İnce'nin anne tarafından memleketidir. metonio
  Armutlu köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1916h 📖 Ekremiye
1913a 📖 Armutlu
1500~ 📖 Leroz
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Osmanlı kaynaklarında Axayos (şimdi Altıntaş) köyüne bağlı Armud mahallesi olarak geçer. SN
  Yenihisar köy - Çayeli - Rize
Eski adı: -
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 11.5.1956'da Demirhisar (Perkam) köyüne bağlı Pirinçlik, Yeniköy ve Voyna mahallelerinin birleştirilmesiyle köy oldu. SN
  Derecik köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Gemiciler köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 2008'de Musadağı (Arpik) köyünden ayrılarak köy statüsü kazandı. SN
  Beşikçiler köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖 Beşikçiler
<1913a 📖 Lixyoz [ Yun ]
Eski adı: Haytef [ Erm Hay tev "Ermeni kolu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yıldızeli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Karaağaç (Raşot) köyünden ayrıldı. SN
  Sivrikaya köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Sivrikaya
1876s 📖 Köxser yk. [ Erm kağtsır քաղձր "güzel, ferah" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Karaağaç köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖 Karaağaç
1876s 📖 Raşot [ Yun raxiótis "dağlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Raxí (telaffuzu /raşí/) Karadeniz Rumcasına özgü bir kelime olup `dağ` anlamındadır. Bu köy ve çevresi eski dönemde Ermeni yerleşimi olduğu için -ot ekinin hangi dilde olduğu tartışılabilir. SN
  Gürgenli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a 📖 Gürgenli
1876s 📖 Haytef [ Erm haytev "Ermeni kolu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Aleva ve Siliva adında iki mahallesi vardır. Haytev vadisi ve Raşot (Karaağaç) dağı 17. yy'dan itibaren Hemşin kaynaklı Ermeni iskânına sahne olmuştur. SN
  Çeşmeli köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Karaağaç (Raşot) köyünden ayrıldı. SN
  Çataklıhoca mah Çayeli - Çayeli - Rize
1913a 📖 Çataklıhoca
<1913a 📖 Kavalyoz + Galata [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Güven köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Yetimhoca
1876s 📖 Cimil Zir
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çataldere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Çataldere
1876s 📖 Xaxunç [ Erm xıxunç "salyangoz" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Gürpınar köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Çukurluhoca (Babik) köyünden ayrıldı. SN
  Çukurluhoca köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Çukurluhoca
1876s 📖 Babik [ Erm "dedecik" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Köyün yeni adı medrese alimi olan Cigurli Ali Hoca'dan bozulmuştur. SN
■ Köyde Musul'dan muhtemelen sürgünle gelmiş Türkmenler de mevcuttur. trk
  Kaptanpaşa köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Kaptanpaşa
1876s 📖 Senoz Mesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Senoz vadisinin başlıca yerleşim yeridir. Aslen buralı olan, damat, donanma komutanı ve sadrazam Mehmed Ali Paşa (II. Mahmut'un kızı Adile Sultanın eşi) onuruna 1913'te Kaptanpaşa adı verildi. SN
  Sefalı köy - Çayeli - Rize
1913a 📖 Sefalı
1876s 📖 Miloz [ Yun mylos "değirmen" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yenice köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Yenice
1876s 📖 Balaxor [ Yun palaioxôri "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Başköy köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Cimil Başköy
1876s 📖 Cimil Balâ [ Yun ]
1854h 📖 Cimil
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Seslidere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
Eski adı: Sasten
Eski adı: Kardamoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Buzlupınar köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Buzlupınar
1876s 📖 Kominoz / Kaminoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çilingir köy - Çayeli - Rize
1876s 📖 Çilingir
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Ormancık köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
hl 📖 Çutins / Çutniz
1913a 📖 Ormancık
1876s 📖 Çotnes
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Uzundere köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913a 📖 Uzundere
<1913a 📖 Cığak [ Erm cüğag "dalcık" ]
1876s 📖 Perastan [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Aşıklar köy - Çayeli - Rize
1913a 📖 Aşıklar
1876s 📖 Asrifoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kestanelik köy - Çayeli - Rize
1958 📖 Miloz [ Yun mylos "değirmen" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Sefalı köyüne bağlı Miloz mahallesi iken 17.12.1958'de Kestanelik adıyla köy oldu. SN
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916h 📖 Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Başköy köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1928 📖 Başköy
1920 📖 Hemşin Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yeşiltepe köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
hl 📖 Toleniç
1913a 📖 Yeşiltepe
1876s 📖 Tolones [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h 📖 Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Düzgeçit köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Mezdap [ Erm medzdap' "büyük düzlük" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Aşıklar (Asrifoz) köyünden ayrıldı. SN
  Kaçkar köy - Çayeli - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Sefalı (Miloz) köyünden ayrıldı. SN
  Çınartepe köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Sinor
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Erenler (Vanakdere) köyünden ayrıldı. SN
  Erenler köy - Çayeli - Rize
1954 📖 Venekdere [ Erm vank/vanak "manastır" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 12.05.1954'te Veysor/Veritsor mahallesi ile birleştirilerek köy statüsü kazandı ve Erenler adı verildi. SN
  Yavuzlar köy - Çayeli - Rize
hl 📖 Zoğopa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1989'da Erenler (Vankdere) köyünden ayrıldı. SN
  Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Xaçapit [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Zafer köy - Çayeli - Rize
1954 📖 Veysor [ Erm veritsor "yukarıdere" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Erenler (Vanakdere) köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Ortaköy köy - İkizdere - Rize
1946 📖 Cimilpaşa
1913a 📖 Paşaköy
1876s 📖 Cimil Vasat [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Başköy köy - Pazar - Rize
1928 📖 Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Meleskur [ Lz "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Sıraköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Hemşin aş.
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Çingiti
1876s 📖 Çingit [ Lz çingiti "gurbet (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Dap տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖 Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yazlık köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Varoş
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Bucak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Akbucak köy - Pazar - Rize
1946 📖 Melmenat
1854h 📖 Marmanat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
  Ülkü köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Molevints
1876s 📖 Mollaveyis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Şınçiva
1876s 📖 Çinçiva [ Lz "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğaziçi köy - Çamlıhemşin - Rize
1928 📖 Tumaslı / Tomaslı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Rizekent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yolkıyı köy - Çamlıhemşin - Rize
1522t 📖 Kuşiva
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე)
1968 📖 Çamlıca aş.
1928 📖 Vice aş. [ Lz "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s 📖 Hemşin (idari bölge)
E680 📖 Hamamaşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin adı 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından gelir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Ortan köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Ortnents / Vortnents [ Erm Vartanants? "Aziz Vartan'lar" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin'de bir Aziz Vartanants manastırının varlığı 1517 tarihli Viyana elyazmasında kaydedilmiştir. Ancak kastedilen yerin bu olduğu açık değildir. SN
  Konaklar mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Makrevints
1876s 📖 Makrevis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Pokut yayla - Çamlıhemşin - Rize
1916h 📖 Poğud [ Erm փողուտ "boğazlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yaylaköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Elevit
E1819 📖 Elihovid [ Erm "yokuş yayla" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1817-1819'da bölgeyi ziyaret eden Rahip Minas Pjişkyan burayı Hemşin'de Ermeni kimliğini koruyan tek köy olarak kaydeder. SN
  Kadıköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Orenkit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  AşağıŞimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖 Tobira
1876s 📖 Canut + Tobra
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Güroluk köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s 📖 Livik Çakıslı [ Erm lvig "sebze olarak yenen bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ortaviran
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kyaskuri / Çaskuri [ Lz "soğukdere" ]
1946 📖 Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
  Yukarışimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl 📖 Livik
1876s 📖 Kısmenmelivar
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Amlakit yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Amlakit [ Erm amlakit ամլաքիթ "kısırburun" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yağlı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zenimoşi [ Lz "açıkalan" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
  Yeniyol köy - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Oce [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Doğanay köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖 Hemşeti [ Lz "Hemşinli yurdu" ]
1990 📖 Doğancık (mah)
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Sulak/Mzuğu köyünün Doğancık mahallesi iken ayrı köy oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km