haritada ara :   km  
25 Ermeni yerleşimi bulundu.
sırala 
Kozoluk mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
E1902 1914hk 📖Kuzoluk/Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1918'de 70 hane Ermeni Protestan nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
Karaköy mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Karaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kozan ilçe - Kozan - Adana
E1136 1928 📖Sis
Y1057 📖: Sísia / Sísion
1869s 📖: Kozan (idari bölge) [ Kr "ağıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İlk kez 964 yılında II. Nikephoros'un Kilikya seferi münasebetiyle anılan kent, 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani merkezi idi. Sis Patrikliği makamı halen Lübnan'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Yörük Türk yerleşimi. MHP'nin kurulduğu yerdir. Ahmet
■ Kozan Oğuz Boylarına mensup Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bir yerleşim yeridir. MHP'nin 1969 yılında kurulduğu Büyük Kongre Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi isim değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Elbette başka konularda da değişiklikler oldu. Günümüzde Türkmen töresi, gelenekleri ve görenekleri bütün Türkmen Oymaklarınca muhafaza edilmektedir. Ahmet Savi
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a 1916h 📖Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
Kömür köy - Kemah - Erzincan
E1902 📖: Komer [ Erm "ağıllar?" ]
1522t 1925h 📖Kömür
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ İsmin aslı Türkçe Kömür olabilir. Ancak Eprigyan yerel Ermeni ahalinin köye eskiden beri Komer adını verdiğini belirtir. Yakında bulunan Nisibinli Aziz Yakup manastırının Türkmenler tarafından 1416 yılında tahrip edildiği ancak sonradan yeniden canlandırıldığı kayıtlıdır. Harabesi acıklı durumdadır. SN
Ürek mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Urek
E1902 📖: Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Konakalmaz köy - Elazığ_m (İçme bucağı) - Elazığ
1902a 📖: Konakalmaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sünni Türk yerleşimi Doğru bilgi
Yukarıkırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 📖: Veri Krzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835a 📖: Kirzi yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Merdiven mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Nerdüban [ Tr "merdiven" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Güzelyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z 📖: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre köyün eski Ermeni nüfusu 1828'de Rusya'ya göçmüş, boşalan köye Hemşin köylerinden göçen Müslüman ve Ermeni nüfus yerleşmiştir. Eprigyan buradaki Hemşinli Ermenilerin Müslümanlarla yakın akrabalık ve hısımlık ilişkileri olduğunu anlatır. ■ 12.08.1949'da Güzelyayla adı verildi. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zağki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 40 Müslüman ve 45 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. Hemşinliler muhtemelen Rusyaya göçen Ermenilerin olduğu hanelere yerleşmiş. metonio
Sunak mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Plur / Pulur
E1075 📖: Plur Բլուր [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
Tatvan ilçe - Tatvan - Bitlis
E1902 📖: Tadvan
E905 📖: Tadvan Դատուան
E474 📖: Tadig | Tadgavan [Tatgavan] Տատկաւան [ Erm "Dadik (ili) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xorenli Movses'in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Dad'a vermiş ve Dadgavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin burası olabilir. Erm Dadik bölgenin, Dadvan kasabanın adıdır. Asıl Tatvan, kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930'lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşındı. SN
■ Tatvan'ın yerli halkı çoğunlukta Kürt olmakla beraber az sayıda da Ahlat'dan göçmüş Türkmenler, Topal Osman isyanına katılmış ve sürgün edilmiş bazı Laz ailelerden oluşmaktadır.
Yapağı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xarxos
E1878 📖: Xarxots [ Erm "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Örenbaş mah Akçevre - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xakif
E1878 📖: Xagev / Xargev [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hakif (Akşar) nahiyesine adını veren eski yerleşim merkezi burasıdır. SN
Mahmutlar mah Akçevre - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Mahmudan [ Kr "Mahmutlar" ]
E1878 📖: Mahmıdents [ Erm "Mahmutlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kayabey köy - Ağrı_m - Ağrı
1902a 📖: Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Ziyaret köy - Ağrı_m - Ağrı
1960 📖: Karaboğa
E1912 📖: Varantsik
E1902 📖: Feran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Ozanlar köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖: İranos
E1902 📖: Yeranos [ Erm hüranots "konuk evi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Köşk mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Köycük mah - Erciş - Van
E1902 1928 📖Kerx [ Kr "kıyı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde bulunan Surp Yeğişe kilisesi rivayete göre yöredeki Müslüman Kürtlerce de ziyaretgâh kabul edilmekteydi. SN
Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖: Seyvan / Siyavan
E474 📖: Sevan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Dalbahçe köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
E1918 📖: Gorun
1901hb 📖: Korum
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 375 Ermeni ve 225 Kürt nüfus ile Surp Sdepanos kilisesi vardı. SN
■ Korım (Dalbahçe) köyünün, Goma Pene ve Goma Şano isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
Büklümdere mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: İringanî
E1662 📖: Érngan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.