haritada ara :   km  
2481 Ermeni yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 25
sırala 
Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖 : Armena
1877hk 1901h 📖 📖 : Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. Halen halkı Gacal, Pomak ve önemli oranda Roman’dır. SN
■ Koord: 41° 10' 42'' D, 26° 53' 27'' K
Tatlıpınar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖 : Orman | Ermeniköy
1901h 📖 : Ermeni Mahallesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 3' 24'' D, 27° 6' 13'' K
Tatlısu mahalle - Erdek - Balıkesir
1911h 📖 : Kumlimanı
1902hk 📖 : Ermeniköyü
1795h 📖 : Dervis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 17. yy’da Kum Limanı mevkii yakınında İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Koord: 40° 24' 34'' D, 27° 55' 8'' K
İhsaniye mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 15' 19'' D, 28° 21' 33'' K
Gökçeali mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Gökçeli Çf.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 3'' D, 28° 26' 35'' K
Kınalı ada - Adalar - İstanbul
1665 📖 : Kınalı
Y550 Y961 📖 📖 : Prótê [ Yunanca "birinci" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Halen adada pek çok Ermeni yaşamaktadır, Ermeni kültürü az çok canlıdır. xyz
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 29° 2' 57'' K
Gemlik ilçe - Gemlik - Bursa
1795h 📖 : Gemlik
1484 📖 : Gemleyük
Y-454 📖 : Kíos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 16.000 Ermeni, 12.000 Türk ve 6000 kadar Rum nüfusu vardı. Yazı dilinde 20. yy başlarına dek Gemleyik tercih edilir. SN
■ Osmanlı'nın ilk gemicileri Helenlerden teşkildi. Halkı Helenistan'da Argolikos Körfezinin kuzeyinde Nea Kios'a iskân edildi. Manavlardan Celal Bayar Gemlik'te mübâdele ve imar iskân vekiliydi. Manav
■ Vital Cuinet'in "La Turquie d'Asie" coğrafya kitabında merkez kasabasında 4620 Rum Ortodoks, 242 Müslüman ve 107 Ermeni yaşadığı belirtilir. Cuinet'in elindeki istatistikler çok doğru olmayabilir. xyz
■ Koord: 40° 25' 38'' D, 29° 9' 30'' K
Cihatlı mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Cihatlı
1890hk 📖 : Kç. Benli / Aş. Benli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1924 yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Drama ve Serez kentlerinden gelen Pomaklar iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 26' 20'' D, 29° 11' 59'' K
Şahinyurdu mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Şahinyurdu
1890hk 📖 : By. Benli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy’da Eğin muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. 1914’te 600 hane Ermeni nüfusu ve Nusaybinli Aziz Yakup kilisesi vardı. Mübâdele ile Drama’nın Pepeleş köyünden Pomaklar iskân edildi. SN
■ Yukarı Benli diye de geçer. Plovdivin Balaban köyünden küçük bir Pomak grubu da eklendi. Bugün dâhi tamâmen Pomak olan köyün 1927 nüfusu 251 kişiydi. Pepeleš'in ismi mübâdeleden sonra Mirsinero olarak değiştirilmiş, ikinci dünya harbinde tamâmen boşaltılmıştır. Samanlı dağlarındaki son Yörüklerden birkaçı son 60 sene içinde buraya yerleşmiştir. Pomakça 1990'larda çok akıcı şekilde konuşuluyormuştu. Manav
■ Koord: 40° 27' 58'' D, 29° 12' 56'' K
Alemdağ mahalle - Çekmeköy - İstanbul
1901h 📖 : Alemdar
1890hk 📖 : Alemdağı | Ermeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi.Halkın çoğunluğu Artvin ve Bayburt kökenlidir. manahozçepardi
■ Koord: 41° 3' 1'' D, 29° 14' 19'' K
Karsak mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖 : Karsak [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Asdvadzadzin Kilisesi ile, erkekler için Ğevontyan ve kızlar için Santukhdyan okullarının bulunduğu büyük bir Ermeni köyü idi. Bölgedeki Ermeni köyleri ekseriyetle 17. asırda kurulmuştu. Manav
■ Koord: 40° 24' 13'' D, 29° 15' 29'' K
Orhangazi ilçe - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Pazaryeri
1890hk 📖 : Pazarköy
1928 📖 : Orhangazi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1311 tarihli (1893-94) Hüdavendigar Vilayet Salnamesi'ne göre Pazarköy toplam nüfus 22996, Ermeni nüfusu: 16912. Abdullah
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 29° 18' 30'' K
Yenigürle mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Cedid Gürle [ Türkçe "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gürle’nin ayrı köy olan Ermeni mahallesine 1900 yılında Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 24' 31'' D, 29° 18' 36'' K
Sugören köy - Yalova Merkez - Yalova
1548 E1902 📖 📖 : Çengiler [ Türkçe "çalgıcılar, Çingeneler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 5.000’e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ve zeytincilik gelişmişti. Sona Derebeyian’ın 1973 Paris basımı mufassal Çengiler Tarihi’ne göre Çengiler adının ilk kaydedildiği tarih 1548 idi. 1948 yılında Sugören olarak değiştirildi. SN
■ Harutyun Aleksanyan 1857 Çengiler doğumlu Ermeni Osmanlı tiyatro sanatçısı. IraTzourou
■ Bulgaristan/Şumnu ve Yunanistan/Serez ile Demirhisar göçmenleri bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 33' 35'' D, 29° 19' 36'' K
Ortaköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Ortaköy
E1902 📖 : Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy’da kurulmuştu. SN
■ Helenistan'ın Makedonya bölgesinde bulunan Vodina'dan getirilen mübâdil Slavlar iskân edilmiştir. Manav
■ Cumhuriyetin ilanından sonra ilk olarak Yunanistan'ın Vodina kentinden gelen Muhacirler köye yerleşir. Ardından Boşnaklar ve Bektaşi Arnavutlar'da köye yerleşir. Berkay
■ Koord: 40° 33' 19'' D, 29° 20' 24'' K
Yeniköy mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖 : Cedid
1604 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bursa'da Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesinde, ilçe merkezi Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane variken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1146 hane gösterilmişti. IraTzourou
■ Koord: 40° 32' 5'' D, 29° 21' 13'' K
Laledere köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1911h 📖 : Laledere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Ermeniler köyü terk ettikten sonra bir kaç ailesi Pomak, geri kalanı Türk olan tamamı Bulgaristan göçmeni nüfus tarafından iskân edildi. metonio
■ Koord: 40° 36' 20'' D, 29° 21' 54'' K
Karbasan belediye - Hisarcık - Kütahya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 13' 31'' D, 29° 21' 56'' K
Yenisölöz mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Yeni Sölöz [ Türkçe "Yenisölöz" ]
1924h 📖 : Tacettin
1907hk 📖 : Ermeni Sölös
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. Vodinanın (Edessa) 55 hâne 370 karışık nüfuslu Lipor (Kato Lipochorion) köyünden 15 hâne takriben 120 Çingene mübâdil buraya iskân edildi. Bugün ''Selânikliler'' olarak bilinirler. Balkan harbinden sonra halihazırda yöreye gelmiş bulunan Drama Pepeleš köylüsü de ayrı bir köyde topluca bir mahallede iskân edilmiş, bir kısım Pepeleşli Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Koca Pınar köylerinde iskân edildi. Daha sonradan bir kaç hâne de Gürcü eklendi. Manav
■ Koord: 40° 22' 54'' D, 29° 23' 31'' K
Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
E1902 📖 : Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. Eski haritalarda buraya yakın görünen Çağşak köyünün yerini tespit etmek mümkün olmadı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şağşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken (1672) deyar heyran
■ Ermeniler köyü terk ettikten sonra Yunanistan (veya Bulgaristan?) göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 38' 3'' D, 29° 23' 36'' K
Taşköprü belediye - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928 📖 : Taşköprü
1911h 📖 : Karagözyan Çf.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Aydos'lu Türk muhacir yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 40' 46'' D, 29° 23' 53'' K
Çukur köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski askeri haritalarda Müslim ve Gayrimüslim olarak iki yerleşim görünür. SN
■ Müslim mahalle halkı Manavdır. Gayrimüslim mahallesine ise Burgaz'ın Aytos bölgesinden muhacir yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 36' 6'' D, 29° 25' 0'' K
Yenice mahalle - İnegöl - Bursa
1928 📖 : Yenice Gayrimüslim
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ En az 16. yy’dan 20. yy başına dek önemli bir Ermeni kasabası idi. 20. yy başında Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 5' 18'' D, 29° 25' 16'' K
Marmaracık mahalle - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 : Mermerecik [ Yunanca marmarâs "mermerli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1912’de Surp Araçavoratz Kilisesi ve iki Ermeni okulu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 40° 14' 27'' D, 29° 26' 25'' K
Cerrah mahalle - İnegöl - Bursa
1521t 📖 : Atoğlanı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Raymond Kevorkian The Armenian Genocide: A Complete History sayfa 563: Ermeni yerleşim yeri olarak 2500 nüfuslu köy "Ceran" adı ile bilgi verilmiş IraTzourou
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo, Kapiyani vb. köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 4' 19'' D, 29° 26' 48'' K
Yeniköy mahalle - Yenişehir - Bursa
1928 📖 : Cedid [ Türkçe "yeni" ]
1521t 📖 : Yoğurdukara Mezrası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 1'' D, 29° 27' 30'' K
Yalakdere mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy’da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyanın Nivor, Sevren, Karladovo, Kapinja, Novoselci, Čakon ve Gostolup köyünden Pomaklar mübâdele ile iskân edilmiştir. Pomaklık daha çok Batı Trakya'da konuşsa da bu köyün halkı Makedonya bölgesinden gelmesine rağmen pomaklığı sahiplenmiştir. Pomaklar hâricinde 50 hâne Krajina ve de Karadağ Bijelo Poljeli Boşnak halk muhtemelen 1930'larda civârdaki 93 muhâciri Boşnak köylerinde iskân edilemediği için buraya aktarılmıştır. Boşnakça ve Pomakça canlıdır. Ermenilerden kalan tek tük katlı evler kıymet verilmediği için korunmamış, yerlerine basit yeni evler inşâ edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 36' 21'' D, 29° 33' 47'' K
Avcıköy mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Merdigöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. Mübâdillerin içinde Çingeneler de mevcuttu. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Manav
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 34' 38'' K
Pazarköy mahalle - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: Ermenipazarı
Eski adı: Eski Yalakabad
1890hk 📖 : Pazaryeri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halk arasında hatırlanan ’Eski Yalakabad’ adı, erken Osmanlı döneminde Yalova kaza merkezinin burası olabileceğini düşündürür. (R. Kaplanoğlu, Yalova.) SN
■ Koord: 40° 40' 47'' D, 29° 37' 31'' K
Sakarbıçkı mahalle (Nüzhetiye bağ) - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Sakarbıçkı
E1900~a 📖 : Zakar [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895’te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 29° 52' 47'' K
Ferhadiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Böcekli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Daha önce Bahçecik kasabasına bağlı bir Ermeni mahallesi iken Eski Ferhadiye köyünden taşınan Gürcü muhacirler yerleşti. SN
■ Koord: 40° 39' 28'' D, 29° 53' 9'' K
Bahçecik mahalle (Başiskele bağ) - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Bardizag [ Ermenice "bahçecik" ]
1890hk 📖 : Bahçecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Sivas’ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920’ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915’te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920’de Kuvayı Milliye çeteleri tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ Buranın yakınında bir yerde Latin kaynaklarında ''Basileia'' olarak geçen antik bir yerleşim bulunurmuş. Bugün Laz ve Vodina bölgesinden (Kapinya köyü) Slav ve Selânikli Çingene mübâdil yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 40' 5'' D, 29° 54' 52'' K
Döngel mahalle (Başiskele bağ) - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖 : Döngel [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İzmit Körfezine Antik Çağ’da adını veren Astakos kenti bitişiğindedir. SN
■ Koord: 40° 41' 45'' D, 29° 56' 20'' K
Aytepe mahalle - Başiskele - Kocaeli
1910h 📖 : Menekşe
E1902 📖 : Manişag [ Ermenice "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1892’de Hemşin göçmeni Ermenilerce kurulduğunu Daçyan (Viyana 1921, sf. 40) belirtir.Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe’nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 56' 44'' K
Yuvacık mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Ovacık
1890hk 📖 : Yuvacık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 3000 üzerinde Ermeni nüfusu ve Aziz Yeğiya kilisesi vardı. Ermenice kayıtlarda daima Ovacık adıyla anılır. SN
■ Yerleştirilen Rumeli göçmenlerinin keyfi daha sonra ekonomik nedenli gelen Laz-Gürcü göçmenlerinin silah tutkusu yüzünden kaçınca, neşeyi Izmit'in Bekirpaşa semtinde bulmuşlar. Bizzat mutasarrıf tarafından belirlenmiş 1919 yılı Şubat ayı nüfus istatistiklerinde Yuvacık nüfusu 583 (Ermeniler mi? Yeni sâkinler mi?), hane sayısı ise 65 olarak görülmektedir. Talat Paşa’nın notlarında Ermenlerden kalan kalan metruk hâne 243 imiş. Manav
■ Koord: 40° 41' 11'' D, 29° 57' 54'' K
Bilecik il - Bilecik Merkez - Bilecik
1484 📖 : Bilecük
Y1308 📖 : Bêlokômê | Angelokômê [ Bulgarca belo "beyaz" ]
1891c 📖 : Ertuğrul (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yunanca Bêlokomi adı 1308 Paxymêres vekayinamesinde görülür. Bizans’ın 12. yy sonlarında bu yöreye iskan ettiği Sırp yerleşimlerinden biri olduğu ve adının Slavca telaffuz edildiği varsayılmalıdır. (Rumca ismin Türkçede *Vilegüme/Veligöme gibi bir şekil almış olması gerekirdi.) ■ 1885’te kurulan sancak yönetimine, dönemin Osmanlıcı-Türkçü siyasi düşüncesi gereği Ertuğrul adı verildi. SN
■ Koord: 40° 8' 33'' D, 29° 58' 53'' K
Camidüzü mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1912hk 📖 : Kilisedüzü
E1900~a 📖 : Jamavayr [ Ermenice "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Ovacık'la beraber Ermeni yerleşimi 40 hâneydi. Manav
■ Koord: 40° 39' 24'' D, 29° 58' 54'' K
Osmaneli ilçe - Osmaneli - Bilecik
1484 1910h 📖 📖 : Lefke
Y1150 📖 : Léukai [ Yunanca "kavaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kilise binâsı ile böcekhâne hâlen ayaktadır. 14. asır başında bölgede bulunan Osmanlılar fetihten sonra Samsa isimli bir Ruma gösterdiği faydalardan ötürü Lefke su ağzındaki hisarcığı hediye etmiştir. Târih: 07/C/1336 (Hicrî) Dosya No:25 Gömlek No:16 Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Çanakkale’de askerlik yapan Enesti oğlu Nedo’nun Şile’den Osmaneli’ne sevk edilen âilesinin Kandıra’ya gitmelerine müsâade olunmasını talebi. Manav
■ Koord: 40° 21' 29'' D, 30° 0' 44'' K
Arslanbey mahalle - Kartepe - Kocaeli
1891a 1915h 📖 📖 : Arslanbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 3000 kadar nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan, Aslanbeg Ermeni lehçesi üzerine 1898’de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
■ 1905 yılında 2300 nüfusluydu. Halkı Kullar'da kurulan çuha fabrikasında işçiydi. Hatta çuha fabrikasında çalışanlar tehcirden muaf tutulmuşlardı. Bu fabrikada çalışmaya getirilen Zenciler yörenin havasına uyum sağlayamadıkları için Hicaz taraflarına gönderilmeleri kararı alınmıştır. Drama’nın Zağriç, Şevkler, Nusretli köylerindengelen mübâdillerden öncelikle 187 hâne yerleştirilmiştir. Talat Paşa’nın notlarındada Ermenilerden metruk hâne sayısı 180 olarak verilmiştir. Mübâdillerin Arslanbey’i beğenmedikleri Zağriç ve Şevkler köylerinden gelen 110 hâneden 668 kişilik kafileden 89 hâneden 575 kişi Arslanbey’in harap veyıkık olması nedeniyle burayı yerleşime uygun görmeyerek iskân haklarından vazgeçerek Malatya’ya gitmişlerdir. Maddi durumu iyi olmayan 21 hâneden 83 kişi ise Arslanbey’e iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 41' 25'' D, 30° 1' 39'' K
Yeniköy köy - Bilecik Merkez (Küplü bucağı) - Bilecik
1910h 📖 : Cedid [ Türkçe "yeni" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 6' 52'' D, 30° 3' 25'' K
Dağköy mahalle - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 : Dağköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 300 üzeri Ermeni nüfus ve iki kilise vardı. SN
■ Surp Nişan kilisesi ile Sahakyan mektebi bulunuyordu. 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bağlı Silistrenin Ahmatlar (Bugün Bulgaristan Stefan Karaca) köyünden getirilen muhâcirler aşağı ve yukarı olmak üzere köye iskân edilmiştir. 1942'de Dağköy ismiyle muhtarlık kurulmuştur. 1940'larda Recep köyünden gelen çocuk çobanlardan Dağköydeki muhâcir çocukların kendi aralarında başka bir dil konuştuğunu hatırlayan vardır. Manav
■ Koord: 40° 49' 22'' D, 30° 4' 54'' K
EskiMecidiye ölü yerleşim - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub’a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı. Yukarı mahalle nüfusu şimdi çoğunlukla Alevidir. SN
■ Koord: 40° 51' 35'' D, 30° 9' 33'' K
Güvercinlik mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 38'' D, 30° 10' 35'' K
Demirhanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1946 📖 : Demirhanlar
1910h 📖 : Seyirhanlar
E1902 📖 : Decir-xanlar [ Türkçe "tacir hanları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün adının `bir Oğuz boyundan` geldiği inancı cahillikten ibarettir. SN
■ Koord: 40° 11' 45'' D, 30° 10' 51'' K
Kurtdere mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. Manav
■ Koord: 40° 47' 28'' D, 30° 10' 56'' K
Bağlıca mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Roçkan
1908h : Orcğan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
■ Koord: 40° 54' 46'' D, 30° 11' 21'' K
Ambarcı mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar. Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 53' 27'' D, 30° 11' 43'' K
Akmeşe mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Akmeşe
1921h 📖 : Ermeşe
1890hk 📖 : Armaş [ Türkçe Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy’da kurulmuş ve Batı Anadolu’daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921’de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. 220 talebeli Neregian okulu bulunuyordu. Charles Aznavour'un anası buralıdır. Manav
■ 20. yy başlarında Ermenilerin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden birisiydi. Buraya göçen Muhacirlar kiliseyi ve matbaayı yıktı. Aynı zamanda bugünkü Jandarma Karakolu'nun olduğu yerde okul olduğu ama bu okulun aynı şekilde köylüler tarafından yıkıldığı söylenmektedir. Cepni41
■ Koord: 40° 50' 54'' D, 30° 11' 55'' K
Göldağı köy - Gölpazarı - Bilecik
1910h 📖 : Göldağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 11'' D, 30° 12' 46'' K
MelekşeOruç mahalle - Geyve - Sakarya
1928 📖 : Melekşe Oruç
1478t 📖 : Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 34' 24'' D, 30° 13' 3'' K
Gökgöz mahalle - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 : Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Manav
■ Koord: 40° 31' 18'' D, 30° 13' 9'' K
Kurtbelen mevki - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 40° 33' 31'' D, 30° 13' 10'' K
Kızılcıklı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Kızılcıklı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Muhaberat: Şumnu'nun Prevadi kazasının Toşe nahiyesinin Dere köyünden olup İzmid kazasına bağlı Kızılcıklı köyüne hicret etmiş olan Rüstem oğlu Hasan'ın hicretinin tahkiki. M-12-07-1899 Manav
■ Koord: 40° 48' 54'' D, 30° 13' 56'' K
MelekşeSolak mahalle - Geyve - Sakarya
1928 📖 : Melekşe Solak [ Türkçe solak "aş." ]
1487a 📖 : Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 34' 6'' D, 30° 14' 26'' K
Akıncı mahalle - Geyve - Sakarya
1928 📖 : Şükre
1910h 📖 : Kıncılar [ Türkçe "çingeneler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin’den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
■ Koord: 40° 34' 35'' D, 30° 16' 36'' K
Karapınar mahalle - Adapazarı - Sakarya
1890hk 📖 : Keferekırması
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 51' 8'' D, 30° 18' 1'' K
Eşme mahalle - Geyve - Sakarya
1910h 📖 : Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 1866 tarihinde Ortaköy’lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy’den gelen 100 dolayında Ermeni aile yerleşti. SN
■ Serez, Meglen (Karacaova), bilhassa Sevren ile Karladovo köyleri ekseriyetle Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
■ Mıgırdiç Haçyan (Մկրտիչ Շահենի Հաճյան) Yazar, mucit, müzik eleştirmeni, sanatçı,1915 Eşme doğumludur. 1985'te Mexico City de öldü. Meksika'da suni mermer icat etti. IraTzourou
■ Koord: 40° 31' 26'' D, 30° 18' 58'' K
Gölpazarı ilçe - Gölpazarı - Bilecik
1910h 📖 : Gölpazarı
1487a 📖 : Nefsi Göl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Göl kazasının merkez kasabası idi. SN
■ Koord: 40° 17' 3'' D, 30° 18' 58'' K
Ortaköy ölü yerleşim - Geyve - Sakarya
1910h 📖 : Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin’den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edilmiştir. SN
■ 19. yüzyılın yarısında Egin Muşeğa köyünden gelen HayHorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni) 50 aile Geyve'ye yerleşti. 1877-1878 Turk Rus savaşı esnasında Çorak'tan 55 HayHorom ailesini Ortaköy'e göçmesi ile HayHorom nüfusu arttı. 1910'da yalnız Ortaköy'de 750 HayHorom aile yaşamaktaydı. Yakın Hudi köyünde ise 250 HayHorom aile. IraTzourou
■ Koord: 40° 31' 20'' D, 30° 19' 55'' K
Hisarcık köy - İnhisar - Bilecik
1928 📖 : Asarcık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de Surp Araçavoratz Kilisesi ve Ermeni okulu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 40° 0' 43'' D, 30° 20' 19'' K
Türkmen köy - Gölpazarı - Bilecik
E1902 1910h 📖 📖 : Türkmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy ortalarında Sivas'ın Çalıkoğlu köyünden göçen Ermenilerce kurulduğu belirtilir. 20. yy başında nüfusu 506 Ermeni ve 35 kadar Ermenice konuşan Müslümandan oluşmaktaydı. Meryemana kilisesi ve Torkomyan mektebi vardı. Türkmen adının hangi tarihte ve neden verildiği anlaşılamadı. ■ Çeşitli yasadışı eylemlerinden ötürü iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Em. Tuğg. Veli Küçük bu köylüdür. SN
■ Koord: 40° 12' 25'' D, 30° 20' 58'' K
Elmalı mahalle - Adapazarı - Sakarya
1908h : Elmalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında ipek böcekçiliğiyle geçinen 200’den fazla Ermeni nüfusu ve Surp Garabed adında görkemli kilisesi vardı. SN
■ Bolu eyaleti, Kocaeli sancağı, Kaymas kazasının Serdivan, Pirahmed ve Elmalı karyelerinde sakin gayr-i müslim reayanın nüfus defteri. H-29-12-1256 Manav
■ Koord: 40° 56' 11'' D, 30° 21' 27'' K
Saraçlı mahalle - Geyve - Sakarya
Y1900~ 📖 : Húdio
1487a 📖 : Saraçlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni yerleşimi idi. 19. yy’da Müslüman Eğinliler iskan edildi. SN
■ Helenistan'da hayatlarına devam eden halkı buraya Choudion der. Köyün o vakitlerki kasabı Vangelis Papadopoulos, oğlu Giannis'in bulamadan bulamadan diğer oğlu İsidoros'u alıp kaçmak zorunda kalmış, en sonunda Giannitsa'da veya oranın bir köyünde iskân edilmişler. (Ref. Torunu Dimitris Terzis) Manav
■ Koord: 40° 30' 53'' D, 30° 23' 4'' K
Çalkara mahalle - Tepebaşı - Eskişehir
1921h 📖 : Çalkara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 59' 35'' D, 30° 23' 11'' K
Adapazarı il - Sakarya Merkez - Sakarya
1530t 📖 : Adapazarı
1928 📖 : Sakarya (idari bölge) [ Yunanca Sangários ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın 16. yy’da Sivas’tan gelen Ermenilerce kurulduğu ve ilk kurucunun adıyla Donigaşen olarak adlandırıldığı rivayet edilir. 19. yy sonunda kentin Ermenileri arasında yaygın olan bu bilgi başka kaynaklardan teyit edilemedi. Sakarya nehir adı 1924’te idari birim adı olarak benimsendi. • 1870’lerden itibaren Rumeli, Kafkasya, Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerden gelen muhacirlerle büyüyen kent, 1999 Marmara Depremi’nde tamamen yıkıldıktan sonra yeni alanda baştan inşa edildi. SN
■ Orhan Gazi'nin 1324 yılında fethettiği topraklardandır. Bazı kaynaklarda "Ada Karyesi" olarak anılır.1646’da Bolu’ya bağlı bir nahiye olan Adapazarı’nın 1658’de tekrar köy, 1692’de kaza, 1701’de Sapanca’ya bağlı bir köy, 1742’de nahiye ve 1837’de İzmit Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1852’de Kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 1954 yılında il olmuş ve “Sakarya” adını almıştır. ekaragoz
■ Koord: 40° 46' 25'' D, 30° 23' 54'' K
Fındıklı mahalle - Söğütlü - Sakarya
1573t 📖 : Bunduklı [ Türkçe bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Bir vakitler Fırat nehri/Kapadokya'dan buraya göçen Rum Ortodoks Ermeni halkı zulümden kurtulmak için 1920'de köyü terketmiş, Kozani'deki Melissia (eski ismi Sinekli) köyünde iskân edilmişlerdir. Fındıklı yakınında Ayazma denilen yerde de Rum yerleşimi olduğu söylenir. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" ifâdesinde geçen yer burası olmalı. Manav
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre, çoğunlukla Rumeli muhaciri(Selanik+Bulgaristan) Türk, 200 kişi(50 hane) Karadeniz illerinden göç eden vatandaşlar var, Sudan kökenli haneler 2-3 tane, 9 hane de Kırım Tatarı ve Nogay bulunmakta. Kırım Tatarları da, Nogaylar da Dobruca rotası üzerinden gelmiş. Denizcan Dede
■ Koord: 40° 56' 11'' D, 30° 25' 45'' K
Muratça köy - İnhisar - Bilecik
1928 📖 : Muratça
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
■ Manavların Ermenilerden önce mi sonra mı geldiği tespit edilemedi. Manav
■ Koord: 40° 7' 11'' D, 30° 26' 38'' K
Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Firuzlu / Ferizli
1573t 📖 : Fîruz [ Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990’da ilçe oldu. Nüfusu büyük ölçüde Rumeli muhacirlerinden oluşurken 1980’lerden sonra yoğun Karadenizli göçü oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Son yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 29' 18'' K
İstiklal mahalle (Ferizli bağ) - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 : Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 21'' D, 30° 29' 52'' K
Damlık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 : Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
■ Koord: 40° 56' 0'' D, 30° 31' 11'' K
Yenipazar ilçe - Yenipazar - Bilecik
1928 📖 : Yenipazar
1573t 📖 : Xırka / Kırka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 10' 40'' D, 30° 31' 13'' K
Yeniköy mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 : Damlık Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 23'' D, 30° 32' 17'' K
Bıçkıdere mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖 : Bıçkıdere
Ab 📖 : Kaldaxara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 8'' D, 30° 34' 55'' K
Sukenarı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Sukenarı
1908hb : Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. Derenin sağ tarafı Hendek ilçesine,sol tarafı ise Akyazı ilçesine aittir. "Dinsiz Deresi" ise 1908 tarihli haritada "Yağbasan"deresi olarak geçmektedir. --1908 tarihli haritada "Sukenarı" adında köy mevcuttur.Haritadaki "Jeni Ermenli" yazısı ya bölgeye verilmiş bir isim veya "Karatoprak-Sukenarı" arasında kalan tek köy olan "Yukarı Çalıca" ya ait olabilir. ishak levent
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 35' 39'' K
Çobanyatak mahalle - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
1910h 📖 : Çobanyatağı
E1900~ E1900~: Hoviv [ Ermenice "çoban" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Çobanyataklı Helenler Kozani Akrini köyünde iskânlıdır. Manav
■ Köy halkının kökeni Trabzon'dan gelmedir. Türk
■ Koord: 40° 50' 10'' D, 30° 40' 13'' K
Kızılcık mahalle - Karasu - Sakarya
1928 📖 : Kızılcık
E1873 📖 : Aram [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Hemşin’den göçen Ermenilerce 1873’te Aram-küğ adıyla kurulduğunu Daçyan (sf. 40) belirtir. SN
■ Surp İstepanos Kilisesi ile Aramyan Mektebi bulunuyordu. 347 Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Yassıgeçit yakınında Keğam veya Yeğlam isminde bir 586 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi daha vardı. Karasudaki Ermenilerin 19. asırda yerleşen Rizeli Ermeniler oldukları tahmin ediliyor. Manav
■ Koord: 41° 2' 9'' D, 30° 42' 6'' K
Çukur mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖 : Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Şimdiki nüfusu Giresun,Gümüşhane,Trabzon ve Rize tarafından göç etmiştir. SN
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
■ Koord: 41° 0' 16'' D, 30° 51' 0'' K
Kovukpelit mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖 : Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 46'' D, 30° 51' 26'' K
Sivrihisar ilçe - Sivrihisar - Eskişehir
1484 📖 : Sivrihisar
A1275 📖 : Sibrihisar
Y250y Y610 📖 📖 : Spaleía [ Yunanca "çardaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Pessinus/Balahisar’ın Ortaçağ’da ikinci plana düşmesi üzerine önem kazanan bir kenttir. İslam coğrafyacısı Zekeriya el-Kazvini Asar-ül Bilad ve Ahbar-ül İbad’da Sivrihisar adını anar. Cuinet’ye göre 19. yy sonlarında 7000 İslam ve 4000 Ermeni nüfusu vardı. Krikor Der-Hovhannesyan'ın History of the Armenians of Sivrihissar adlı 700 sayfalık eseri 1965'te Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Sivrihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 4'' D, 31° 32' 9'' K
Çatalağzı belediye - Kilimli - Zonguldak
1903a 📖 : Çatalağzı
Y200~a 📖 : Psylla [ Yunanca "pireli?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 29' 57'' D, 31° 52' 18'' K
Devrek ilçe - Devrek - Zonguldak
1919hb 📖 : Devrek | Hamidiye [ Yunanca Dadybráki? ]
Y535 📖 : Dádybra (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy’dan itibaren piskoposluk makamı olarak anılan Dadybra/Devrek şimdiki Gümüşpınar (Eskidevrek) köyüdür. Devrek adının *Dadybraki (`Küçük Dadybra`) biçiminden türediği düşünülebilir. ■ 20. yy başında 150 hane kadar Ermeni nüfusu bulunan kasabada topluca Müslüman olan Ermeniler için Reşadiye adlı mahalle kurulmuş, son kalan Hıristiyan Ermeniler 1926'da Cumhuriyet hükümetinin emriyle kasabayı terk etmeye mecbur edilmişlerdir. SN
■ Koord: 41° 13' 8'' D, 31° 57' 18'' K
Akçakoca köy - Mengen (Pazarköy bucağı) - Bolu
1928 📖 : Akçakoca
1919hb 📖 : Serkiz Divanı [ Yunanca Sérgios "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca (Ayios) Sérgios veya Ermenice (Surp) Sarkis aziz kişi adından. SN
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 32° 14' 30'' K
Yenikent mahalle - Sincan (Yenikent bucağı) - Ankara
1968 📖 : Uluköy
1919hb 📖 : Stanos
1665 📖 : İstanoz [ Yunanca stenós "dar yer, boğaz" ]
1844 📖 : Zir (idari bölge) [ Türkçe "aşağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İstanos kasabanın, Zir 19. yy’dan itibaren idari bölgenin adıdır. 1619’da Polonyalı Simeon, aynı yüzyılda Evliya Çelebi, 1902’de Eprigyan çarpıcı doğal konumdaki tarihi kasabayı tasvir ederler. Ermeni nüfus 1915’te yok edildikten sonra vadi içindeki eski kasaba terk edilir ve 1957’de sel ve heyelan sonucu ortadan kalkar. Ovada Uluköy/Yenikent adıyla yeni yerleşim kuruldu. SN
■ Koord: 40° 0' 15'' D, 32° 31' 22'' K
Karacık köy - Araç (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1928 📖 : Karacık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 97 Ermeni nüfusu olduğu kaydedilen Ğaracı köyü burası olmalıdır. (VanV). SN
■ Koord: 41° 1' 17'' D, 33° 19' 58'' K
Yumacık köy - Azdavay - Kastamonu
1582t 📖 : Yumacık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 39' 50'' D, 33° 20' 23'' K
Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Daday / Tatay [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar’ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
■ Koord: 41° 28' 41'' D, 33° 28' 0'' K
Konur belediye - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 33' 40'' D, 33° 31' 58'' K
Belençal köy - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖 : Belençal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 5' 38'' D, 33° 36' 40'' K
Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Maden | Keskin [ Türkçe keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖 : Denek Madeni
1584t : Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu’nun birçok yerinde “maden ocağı” anlamında yer adıdır. 19. yy’da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 33° 36' 44'' K
Kadınsaray mahalle (Çerçi bağ) - Kastamonu Merkez - Kastamonu
1928 📖 : Kadınsaray
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni nüfusu 1960’lara dek mevcut idi. SN
■ Koord: 41° 23' 6'' D, 33° 43' 19'' K
Yukarıkuyucak köy - Kastamonu Merkez - Kastamonu
1487c 📖 : Kuyucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1960’lara dek nüfus çoğunluğu Ermeni idi. Halen köy kütüğüne kayıtlı çok sayıda Ermeni vardır. SN
■ Koord: 41° 22' 0'' D, 33° 48' 19'' K
Hacıbey köy - Kastamonu Merkez - Kastamonu
1582t 📖 : Hacıbeylü [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Kastamonu vilayetinde konar göçer cemaat olarak anılır. Ancak 1960’lı yıllara dek köy nüfusunun yaklaşık yarısı Ermeni idi. SN
■ Koord: 41° 24' 32'' D, 33° 48' 34'' K
Kırobası mahalle - Silifke (Kırobası bucağı) - Mersin
1928 📖 : Mağara
1522t 📖 : Mara
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi.
■ Öteden beri kullanılan Mara yerine Cumhuriyetten sonra bir dönem Mağara adı benimsenmiştir. SN
■ Koord: 36° 43' 15'' D, 33° 52' 9'' K
Bucaklı mahalle (Silifke bağ) - Silifke - Mersin
1914hk 📖 : Bucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 36° 23' 55'' D, 33° 55' 14'' K
Suluca köy - Tosya - Kastamonu
1928 📖 : Oduske / Üdüske
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 26'' D, 33° 56' 4'' K
Gökçeöz köy - Tosya - Kastamonu
1928 📖 : Gökçeöz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 5' 10'' D, 34° 5' 40'' K
Küçüksu köy - Taşköprü - Kastamonu
1836 1836: Küçüksu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 26' 16'' D, 34° 11' 20'' K
Duruca köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖 : İregür
1487c 📖 : Üregir [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 36' 2'' D, 34° 11' 28'' K
Eskiatça köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖 : Eskiatça
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 424 Ermeni nüfusuyla, Taşköprü merkezle birlikte bölgenin en büyük Ermeni yerleşimiydi. SN
■ Koord: 41° 31' 56'' D, 34° 13' 17'' K
Kapaklı köy - Taşköprü - Kastamonu
1487c 📖 : Kapaklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tütenli mahallesinin halen Ermeni nüfusu vardır. SN
■ Koord: 41° 23' 57'' D, 34° 18' 10'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.