31 Azeri yerleşimi bulundu.
sırala 
  Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖 Karadağ aş.
1919hb 📖 Göl Karabağ
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖 Ortaköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Büyükkarabağ bld - Bolvadin - Afyon
1924h 📖 Karadağ yk.
1919hb 📖 B. Karabağ
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Kasabanın yerli halkı 1813'te Rusların Azerbaycan'ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye'ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı durum Bolvadin'in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı'nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖 İncik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
1928 📖 Yeni Karabağ
1923h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Karakuyu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Daydalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Davulga
■ 20. yy başında kısmen Azeri yerleşimi.
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖 Bademli
1924h 📖 Bademli / Payamlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Avdan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Eşrefli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Vahdetiye
1924h 📖 Mehmetali Kuyusu | Vahdetiye
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Aşağıaliçomak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 Aliçomak aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
  Çelebibağı mah - Erciş - Van
1928 📖 Çelebibağı
A870 📖 Ercîş
E653 📖 Arcéş
Y150 📖 Arsêsa / Arsissa
As-824 📖 Arzaşkun
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asur vekyinamelerinde Urartu'nun eski başkenti olarak anılan Arzaşkun/Arzaştu kenti burası olmalıdır. Eski Erciş kalesi çevresindeki yerleşim Van Gölü yükseldiği için terk edilmiş ve Agants mevkiinde şimdiki Erciş kasabası kurulmuştur. Eski yerleşimin olduğu bölge 19. yy'dan bu yana Çelebibağı adıyla tanınır. SN
■ Çelebibağı Mahallesi'nde eskiden sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'i yaşardı. Günümüzde ise ilçedeki Kürt köylerinden göç almıştır. Murat Çolak
  Erciş ilçe - Erciş - Van
E1902 📖 Agants [ Erm "gözeler" ]
1925h 📖 Erciş | Akanis (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çelebibağı açığında bulunan eski Erciş kalesinin Van Gölüne batması üzerine ilçe merkezi 19. yy’dan önce şimdiki yeri olan Agants/Egans köyüne taşınmıştır. • İlçedeki eski adların yaklaşık yarısı Ermenice, birkaçı Kürtçe, diğerleri Türkçedir. Ermeni nüfusun büyük bölümü 1828 harbinde Rusya’ya göçtü, boşalan köylere Rusyadan göçen Azeri Türkleri iskân edildi, ıssızlaşan Zilan vadisine ise Kürtler (veya Kürtleşmiş Ermeniler) yerleşti. 19. yy sonunda toplam 120 civarında köyün 20 kadarının nüfusu Ermeni idi. Zilan vadisindeki Kürt köylerinin çoğu 1930 katliamından sonra terk edilmiştir. • 20. yy başında Erciş kasaba nüfusu Ermeni çoğunluk, Türk azınlık ve küçük bir Yahudi cemaatinden oluşmaktaydı. SN
■ Erciş adının en eski sesletilişi olasılıkla, burada kurulu bulunan ve Urartu kralı Argişti dönemine tarihlenen kaleden gelmektedir. Urartu yazılı belgelerinde Erciş civarında Argiştihinili (Argişti'nin kenti/şehri) adlı bir yerleşimin bulunduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak Erciş adı Urartu kralı Argişti'nin isminden bozma olabilir. ahmet uhri
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Yoğun bir Azeri kökenli nüfusu olan Erciş'te Kürtler, Kırgızlar ve az sayıda Romanlar da yaşamaktadır. Türk
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 Avkevir [ Kr "taşlıçay." ]
1928 📖 Taşlıçay aş. + yk.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖 Xocik [ Kr "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  YukarıTaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 Avkevira Jorê [ Kr "yukaı taşlıçay" ]
1928 📖 Taşlıçay yk.
E1918 📖 Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
  Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖 Kumluca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gundıkê Elican (Alican köycüğü) isimli bir mezrası vardır. SN
  Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1901hb 1912h 📖 📖 Alikur / Aligor [ Kr Êlîkur "Aliuşağı, Şii" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
  Şenol köy - Digor - Kars
1946 📖 Türk Taşnik
1928 📖 Acem Taşnik
R1889 📖 Taşnik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Heyderi) yerleşimi
■ 10.04.1945'te Acemtaşnik köyünün adı Türktaşnik olarak değiştirildi. SN
■ İlk Rus kaydında 43 hane Azeri bulunmaktadır. Köyde halihazırda hala birkaç hane Azeri vardır. metonio
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
1902a 📖 Kozluca
E1902 📖 Paknayr [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Alem köy - Digor - Kars
E1902 📖 Aleman
1854h 📖 Alem
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) olmakla birlikte, 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise yapısı mevcuttu. (Epr I.27.) SN
■ Yerli halkı Azeri olup Kürtler sonradan Erivan'dan gelmişlerdir.Azeriler'in dışa göçü sebebiyle Azeri nüfus azalmıştır fakat hali hazırda bir kaç hane Azeri vardır.Azerice adı Alemşah'dır. emjan
  Bacalı köy - Digor - Kars
R1889 📖 Bacalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
  Aslanhane köy - Akyaka - Kars
hl 📖 Addanğana
E1902 📖 Asdeğani [ Erm "buralı?" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sürmeli köy - Tuzluca - Iğdır
1484 📖 Sürmelü
E1075 📖 Surmari [ Erm surp mari? "kutsal koru (harim-i mukaddes)" ]
■ 20. yy başında Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aras kıyısında bulunan tarihi hisar Ermeniler zamanında yapılmış, fakat 11. veya 12. yy'dan itibaren Surmari/Sürmelü adıyla bölgede Türk beyliklerinin hakimiyet merkezi olmuştur. 1878-1918 Rus idaresinde Iğdır-Tuzluca bölgesinin adı Surmalu Uyezd'i (ilçesi) idi. Halen Aras'ın karşı kıyısında bulunan Ermenistan vilayeti Surmalu adını taşır. SN
■ 1583 yılında ilk olarak Kulp'tan Aralık'a kadarki bölgenin merkezi birimi olarak "Sürmeli-çukuru" adıyla anılmıştır. İlk Rus kaydından bu yana Azeri ve Kürt karışık olan bir yerleşimken günümüzde Kürtler çoğunluk olup Azeriler genellikle dış göç vermiştir. metonio
  Sarıçoban köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar. Qazi
  Çakırtaş köy - Iğdır_M - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı 262 Tatar. Qazi
  Kadıkışlak köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Kadıkışlak
1901hb 📖 Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Gödekli köy - Aralık - Iğdır
1942ha 📖 Karabağlı
1928 📖 Gödekli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km