haritada ara :   km  
75 Azeri yerleşimi bulundu.
sırala 
Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Karadağ aş.
1919hb 📖: Göl Karabağ
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Büyükkarabağ bld - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Karadağ yk.
1919hb 📖: By. Karabağ
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Kasabanın yerli halkı 1813'te Rusların Azerbaycan'ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye'ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı durum Bolvadin'in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı'nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖: İncik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
1928 📖: Yeni Karabağ
1923h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Karakuyu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Daydalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Davulga
■ 20. yy başında kısmen Azeri yerleşimi.
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ Kasaba 17. veya 18. yüzyılda Azerbaycan'ın Karabağ ve Gence bölgelerinden gelen Karabağlı Oymağı'dan Türkmenler tarafından kurulmuştur. Karabağlı Oymağı soy itibariyle hem Karluklar'a hem de Oğuzlar'a dayanmaktadır. Aşiret ilk geldiğinde Davulga kasabası, Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ kasabası ve günümüzde Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan köyünü kurmuşlardır. Nüfusun artması ile günümüzde sadece Afyonkarahisar'da 30 civarında Karabağlı Aşireti'ne mensup köy vardır. Alparslan Kartal
Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Bademli
1924h 📖: Bademli / Payamlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Avdan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Eşrefli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Vahdetiye
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
Aşağıaliçomak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Aliçomak aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri (Karabağlı) yerleşimi
■ Köy Cumhuriyet'in ilk yıllarında Davulga kasabası'ndan ayrılarak köy oldu. Alparslan Kartal
Hamidiye mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖: Hamidiye
1916h 📖: Muhacir Köyü
■ 20. yy başında Azeri/Kafkas göçmeni (Drêjan) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy 1901 senesinde Azerbaycan'nın Karabağ bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri ile Dağıstan'dan gelen Dağıstanlı Avar ya da Çerkesler'in yerleşmesiyle kurulmuştur. Kubilay Aldemir
Çelebibağı mah - Erciş - Van
1928 📖: Çelebibağı
A870 📖: Ercîş
E653 📖: Arcéş
Y150 📖: Arsêsa / Arsissa
As-824 📖: Arzaşkun
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asur vekyinamelerinde Urartu'nun eski başkenti olarak anılan Arzaşkun/Arzaştu kenti burası olmalıdır. Eski Erciş kalesi çevresindeki yerleşim Van Gölü yükseldiği için terk edilmiş ve Agants mevkiinde şimdiki Erciş kasabası kurulmuştur. Eski yerleşimin olduğu bölge 19. yy'dan bu yana Çelebibağı adıyla tanınır. SN
■ Çelebibağı Mahallesi'nde eskiden sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'i yaşardı. Günümüzde ise ilçedeki Kürt köylerinden göç almıştır. Murat Çolak
■ Şimdi kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi, kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi Cihad Gümüs
Erciş ilçe - Erciş - Van
E1902 📖: Agants [ Erm "gözeler" ]
1925h 📖: Erciş | Akanis (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çelebibağı açığında bulunan eski Erciş kalesinin Van Gölüne batması üzerine ilçe merkezi 19. yy’dan önce şimdiki yeri olan Agants/Egans köyüne taşınmıştır. • İlçedeki eski adların yaklaşık yarısı Ermenice, birkaçı Kürtçe, diğerleri Türkçedir. Ermeni nüfusun büyük bölümü 1828 harbinde Rusya’ya göçtü, boşalan köylere Rusyadan göçen Azeri Türkleri iskân edildi, ıssızlaşan Zilan vadisine ise Haydaranlı Kürtleri yerleşti. 19. yy sonunda toplam 120 civarında köyün 20 kadarının nüfusu Ermeni idi. Zilan vadisindeki Kürt köylerinin çoğu 1930 katliamından sonra terk edilmiştir. SN
■ Erciş adının en eski sesletilişi olasılıkla, burada kurulu bulunan ve Urartu kralı Argişti dönemine tarihlenen kaleden gelmektedir. Urartu yazılı belgelerinde Erciş civarında Argiştihinili (Argişti'nin kenti/şehri) adlı bir yerleşimin bulunduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak Erciş adı Urartu kralı Argişti'nin isminden bozma olabilir. ahmet uhri
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Yoğun bir Azeri kökenli nüfusu olan Erciş'te Kürtler, Kırgızlar ve az sayıda Romanlar da yaşamaktadır.
Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Avkevir [ Kr "taşlıçay." ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Xocik [ Kr "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Avkevira Jorê [ Kr "yukaı taşlıçay" ]
1928 📖: Taşlıçay yk.
E1918 📖: Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
Aşağıcivanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Civanlı aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Gelturi aşiretinden Kürdler çoğunluktur. Mar(d)astan
Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Kumluca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Gundıkê Elican (Alican köycüğü) isimli bir mezrası vardır. SN
■ Redkan aşireti beyi Guli Cewer Ağa'nın soyu Keleş Bey'in soyu bu köyde yaşar. Keleş Bey'in soyunun bir kısmı da Doğubayazıt Dızê (Ortadirek) köyünde yaşar. Mar(d)astan
Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1901hb 1912h 1912: Alikur / Aligor [ Kr Êlîkur "Aliuşağı, Şii" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
Gaziler köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1854h 1928 192: Pernavut
E1403 📖: Parnagud Բառնակուտ [ Erm "ürünlü, meyveli" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Tovma Metsopetsi'nin Timurlenk Harpleri vekayinamesinde Par'nagud adıyla kaydedilmiştir. SN
Yukarıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Aktaş yk.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Şenol köy - Digor - Kars
1946 📖: Türk Taşnik
1928 📖: Acem Taşnik
R1889 📖: Taşnik
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Heyderi) yerleşimi
■ 10.04.1945'te Acemtaşnik köyünün adı Türktaşnik olarak değiştirildi. SN
■ İlk Rus kaydında 43 hane Azeri bulunmaktadır. Köyde halihazırda hala birkaç hane Azeri vardır. metonio
■ Heyderi aşireti haricinde Mılli aşireti de yaşar. Mılliler Erivan muhaciridir. Mar(d)astan
Uğruca köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Oğruca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Köyün 1886 Çarlık Rusyası ve 1935 Türkiye Cumhuriyeti nüfus sayımlarındaki ismi Oğruca'dır. Necmettin Kabirli
Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Mirzaxan [ Kr/Tr "beyoğlu hanı" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Kozluca köy - Kars_m (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Paknayr|Ğozluca բագնայր [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1918 📖: Çıratsor [ Erm "suludere" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Karataş
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Alem köy - Digor - Kars
E1880 📖: Alem/Aleman [ Tr "bayraklı" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bêski) yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) olmakla birlikte, 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise yapısı mevcuttu. (Epr I.27.) SN
■ Yerli halkı Azeri olup Kürtler sonradan Erivan'dan gelmişlerdir.Azeriler'in dışa göçü sebebiyle Azeri nüfus azalmıştır fakat hali hazırda bir kaç hane Azeri vardır.Azerice adı Alemşah'dır. emjan
■ Bêski, Osmanlı arşivlerinde Pesyan, Besiyan olarak geçer. Sürmeli Mehmet Paşa'nın aşiretidir. Mar(d)astan
■ Sürmeli Mehmet Paşa Balkan Kürdü müymüş Mar(d)astan? metonio
Güzeldere köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Kerampe / Kirempe
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
E1880 📖: Ağabek
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Aşağıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Aktaş aş.
1901hb 📖: Aktaş
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Bacalı köy - Digor - Kars
E1880 📖: Bacalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
Akdiz köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Agdis
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Kayaören köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 1928 192: Kayaharabe
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kürt-Sünni/Azeri yerleşimi
Kumbulak köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖: Komk [ Erm/Kr "ağılcık" ]
1901hb 📖: Kumbulak [ Tr "kum çeşme" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Kılıçlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Alhanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Alxanlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Elmalık köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
1901hb 📖: Almalık
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Şimdi Tuzluca ilçesine dahil olan yerleşim birimlerinden Tuzluca ilçe merkezi, Güllüce ve Mollakamer köylerinin tamamı, Abbasgöl köyünün çoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu. 19 yy. ve 20 yy. başında Çarlık Rusya kayıtlarında Tuzluca ilçesindeki diğer yerleşim birimlerinde hiç bir Ermeni nüfus kaydı yoktur.) Necmettin Kabirli
Ünlendi köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Demisxan
1912h 📖: Domuzxan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Çiçekli köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖: Dzağgaşen [ Erm "çiçekli" ]
1901hb 📖: Çiçekli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Aşağıçıyrıklı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Çırıklı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Taşuçan köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Taşuçan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kuruağaç köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Kuruağaç
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Sarıabdal köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Sarıabdal
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Abbasgöl köy - Tuzluca - Iğdır
1854h 📖: Abbasgöl
■ 20. yy başında Ermeni/Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 44 hane Ermeni ve 4 hane Türk nüfusu, Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Hamurkesen köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Hamurkesen
1901hb 📖: Hamurkazan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Aliköse köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Alikosa
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye Alekose derler. Alekose (Türkçe anlamı Köse Ali), Redkan aşiretinden Koseyi sülalesinin sekizinci kuşak dedesidir. Koseyi sülalesi günümüzde Ağrı ve Muş köylerine dağılmış. Mar(d)astan
Hadımlı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Xadimlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Yüceotak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Kale Perçinis
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Ortabucak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Xarabe Perçinis
1901hb 📖: Xarabe Parçanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Karakoyun köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Karakoyunlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köyün dedesi Mıhê Kazak'ın eşi Azeriymiş. Mar(d)astan
Kayakışlak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Kayakışlak
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Bağlan köy - Tuzluca - Iğdır
1946 📖: Gölabi
1901hb 📖: Gülabi [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Küçükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928 📖: Kç. Kımılı
E1880 📖: Kç. Hamidli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Üçkaya köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Ekerek
1901hb 📖: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Buruksu köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Sökü
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Büyükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928 📖: By. Kımılı
E1880 📖: By. Hamidli [ Tr ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Aslanhane köy - Akyaka - Kars
hl 📖: Addanğana
E1880 📖: Asteğani/Astaxane
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
Aşağıkatırlı köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖: Katırlı aş.
1901hb 📖: Katırlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
Kamışlı köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖: Yeğegnud [ Erm "kamışlı" ]
1901hb 📖: Kamışlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Yağlı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖: Yağlı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılkule mah Güngörmez - Iğdır_m - Iğdır
1854h 📖: Kızılkule
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Kızılkule 1950 yılına kadar köydü. 1950'den sonra Güngörmez köyüne bağlı bir mahalleye dönüştürüldü. 1886 yılında Ruslar'ın yaptığı nüfus sayımında 165 Azeri Türkü'nün yaşadığı tespit edildi. Günümüzde birkaç Azeri aile kalmıştır. Alper Karaca
Sürmeli köy - Tuzluca - Iğdır
1484 📖: Sürmelü
E1075 📖: Surmari [ Erm surp mari? "kutsal koru (harim-i mukaddes)" ]
■ 20. yy başında Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aras kıyısında bulunan tarihi hisar Ermeniler zamanında yapılmış, fakat 11. veya 12. yy'dan itibaren Surmari/Sürmelü adıyla bölgede Türk beyliklerinin hakimiyet merkezi olmuştur. 1878-1918 Rus idaresinde Iğdır-Tuzluca bölgesinin adı Surmalu Uyezd'i (ilçesi) idi. Halen Aras'ın karşı kıyısında bulunan Ermenistan vilayeti Surmalu adını taşır. SN
■ 1583 yılında ilk olarak Kulp'tan Aralık'a kadarki bölgenin merkezi birimi olarak "Sürmeli-çukuru" adıyla anılmıştır. İlk Rus kaydından bu yana Azeri ve Kürt karışık olan bir yerleşimken günümüzde Kürtler çoğunluk olup Azeriler genellikle dış göç vermiştir. metonio
Bendemurat köy - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖: Pertig Բերդիկ [ Erm "kalecik" ]
1914h 📖: Bendemurad aş. + yk. [ Tr "Murat bendi?" ]
■ 20. yy başında Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımlarında köyde 158 Kürt, 156 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Gelişmeye müsait bir yapısı olmasına rağmen kan davaları yüzünden gelişemedi. Alper Karaca
Alikamerli mah - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖: Alimezar
1914h 📖: Alikoçak
1854h 📖: Alikamarlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Sarıçoban köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖: Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar (Azeri Türk). Qazi
Çakırtaş köy - Iğdır_m - Iğdır
1854h 1928 192: Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1862 yılında Rus nüfus sayımına göre köyde 262 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Ayrıca günümüzde halen Azeri Türkü aileler ikamet ediyor. Alper Karaca
Kadıkışlak köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖: Kadıkışlak
1901hb 📖: Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
Hacıağa köy - Aralık - Iğdır
1928 📖: Hacıağa
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Sipki/Redkan) yerleşimi
■ Ağrı Mengeser köyündeki Azeri, Karapapaklar bu köyden göç etmişler. Qazi
■ Redkan aşireti haricinde Sipkan aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ Yakın dönemlerde Kürtleşmiş bir köydür. 1886 sayımında 511 Tatar (Azerbaycanlı) yaşamaktadır. metonio
Emince köy - Aralık - Iğdır
1901hb 📖: Emince
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Gödekli köy - Aralık - Iğdır
1942ha 📖: Karabağlı
1928 📖: Gödekli
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1886 Rus kaydında 362 Tatar (Azerbaycanlı) yaşamaktadır. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.