haritada ara :   km  
52 Ahıska Türkü yerleşimi bulundu.
sırala 
Adliye mah - Gemlik - Bursa
1928 📖: Adliye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Kavakdibi mevkiine iskân edilen Gürcü olduklarına inanılır. Kavakdibi ismi hâlen kullanılır. Manav
Saitabat mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1928 📖: Saitabat
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Bursa Derekızık köyüne ait araziye 1894 yılında Batum muhaciri Gürcüler iskan edildi. SN
Burhaniye mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1928 📖: Burhaniye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Alaçam mah - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1928 📖: Teşvikiye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Elmaçayırı mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Karakadı mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖: Muratpınarı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Gürcü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Acara ve Ahıska muhaciri yerleşimi
Mesruriye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1895a 📖: Mesruriye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Batum vilayetinden göçmen olarak gelen `dil bilmez Gürcüler` olarak tanımlanan zümredir. Bahçekaya (Çürüksu) adlı mahallesi vardır. SN
Cinahmet mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖: Cinahmet
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 93 Harbi Erzurum muhaciri yerleşimidir. SN
Artmak mah - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖: Artmak
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında (93 Harbi) Osmanlı Devletinin izni ve yer göstermesiyle Ardahan (Dedegül Köyü) ve Kars yörelerinden göçenlerce kurulmuştur.
İğdeliÖren köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: İğdeliviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Gökçeli köy - Yıldızeli (Direkli bucağı) - Sivas
1916h 📖: Göğçeli
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 93 Harbinde Kars ili Selim ilçesi Kekeç köyü ve Bayburt köylerinden gelen nüfus köy halkının neredeyse tamamını oluşturur. SN
İnci mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Türk Poskoflu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Alxas) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken nüfus kompozisyonu değişmiştir. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür.
Yazıdere mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖: Poskoflu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1878 Harbinde Posof (eski Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
Kuşkayası mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖: Kuşkayası
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir
■ Afşin'de Muhacir köyü diye bilinir. Ahıska Türk'ü oldukları doğrudur. Maraş'a yerleşen Ahıskalılar ise Maraş'ta Posof göçmeni diye bilinirler. Köy halkı Ahıska Türkü'dür. Faik Erat
Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Haydar-hācī
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Hızarlı köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Xüzor
1876s 📖: Hezor
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Xedzor = 361 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Derinköy köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Gurcan + Vartisxev
1876s 📖: Gurcan Vartisxev [ vartisxevi "güldere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Gurcan = 164 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Köseler köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖: Geyisxana [ korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖: Şurtum
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Giasxane = 154 Türk (Ahıskalı) shapsugh
Ağıllar köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
R1886 📖: Agara [ "yayla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Agara = 172 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Okumuşlar köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Boselt [ "ahırlar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımı - Boselt = 255 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Hamamlı köy - Artvin_m (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Dolisxana
G800~ 📖: Doliskana [ lodiskana "taşlı tarla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Gürcü Dolishana Kilisesi bu köydedir. Dolishana adı metatezdir Lodisqana > Dolisqana > Dolisxana. Taner A.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 216 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Ortaköy köy - Artvin_m (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Berta ბერთა [ berta "keşişler" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Başlıca mahalleleri Cedliyan, Ketket, Solamezre, Atanasur, Kohezelar, Sebeskül, Koçoğligiller, Papavur, Usufant, Kedihane, Şenetürk, Nadlavur, İmamgil, Nakavur, İslamoğulları, Tevkezelar, Gulavur, Solamezrelar, Kokvar, Silavut, Zakorol, Ecvante, Dableşet, Tavşangil, Annevur, Tavkatur ve Parahko'dur. Sakusel, Didigara, Tanzilavur, Corasa, Duganala, Kaltalak mezraları vardır. Ayrıca Duganala mezrasına bağlı üç mahalle bulunmaktadır, bunlar Samziyer, Kukuçkil ve Sirtmezre'dir. Yer adlarının bir kısmı Türkçe, diğerleri Gürcücedir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 1.559 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Sakalar köy - Artvin_m (Ortaköy bucağı) - Artvin
1928 📖: Sakalar
1927 📖: Saltetri [ tskaltetri "aksu" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 349 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Pırnallı köy - Artvin_m (Ortaköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Porta
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 110 Türk (Ahıskalı?) shapsugh
Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖: Zoyk
R1889 📖: Zayak [ Erm zuyk "çifte" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖: Türkeşen
1854h 📖: Türkaşan [ Erm/ trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Adıyla çelişse de Rus yapımı etnik haritada Rum çoğunluk gösterilmiştir. xyz
■ Rus kontrolüne giren köyden kaçan Türkler Orta Anadoluya kaçar, yerine de Trabzon ve Erzurumun Rumları yerleşirse tabii ki Rus sayımında Rumlar Türklerden çok görünür. metonio
Kıraç köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖: Danzikom [ Erm dantsi kom "armut komu" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Edegül köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Edegül
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
Güzçimeni köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t 📖: Kirman [ ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kirmani (ქირმანი), Gürcüce'nin Güney lehçelerinde yeni biçilecek ot demektir. meriç
Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Zêdkan / Zeydikan [ Kr "aş." ]
1665 📖: Eleşkird (idari bölge)
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
■ Eski Eleşkirt Toprakkale köyüdür, Ermeniler terk ettikten sonra tamamı Kürt olmuştur. Yeni Eleşkirt'i oluşturan Zeydikan köyü ise 1828 yılında Gürcistan göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. 1935 sayımında 1.504 kişiden yalnızca 80 kişi Kürtçe konuşmaktadır. metonio
Yukarıaydere köy - Hanak - Ardahan
R1889 📖: Yk. Tsurmal/Tsurman [ ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
1928 📖: BüyükAltınbulak
1854h 📖: Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
Posof ilçe - Posof - Ardahan
1854h 📖: Digvir
1595t 📖: Dğvari / Dğor [ dğvari ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 'Ahıska Türkleri' adı verilen toplumun Türkiye'deki ana yerleşim merkezidir. Gürcistan'da kalan Ahıskalılar Stalin zamanında Orta Asya'ya sürüldükten sonra 1990'larda topluca Türkiye'ye göçerek çeşitli illere iskan edildirler. ■ Posxof bölgenin adıdır; bugünkü ilçe merkezi Dğvari köyünde bulunur. Hemen tüm yerleşim birimlerinin adı Gürcücedir. SN
■ Dğvari (დღვარი) adı, Gürcüce olup asıl manası unutulmuştur. Aynı adı taşıyan Gürcistan/Acara'da köy vardır. meriç
Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889 📖: Kırdamal
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1829'da Ahıska'dan göçenler tarafından kurulmuştur. SN
■ 1889 Rus kayıtlarında Gırdamal (Kırdımal) adı ile geçer. sinjan
Altaş köy - Ardahan_m - Ardahan
E1902 📖: Hur
1595t 📖: Ur [ uro ურო "bir tür çalı" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Ortakent mah Hanak - Hanak - Ardahan
1928 📖: Nakalaköy
1854h 📖: Nakalaxevi
G1000~ 📖: Nakalakevi [ ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
İkizdere köy - Damal - Ardahan
R1886 1928 📖Nunus/Nunusi [ ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Damal ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür, ahalisi Ahıskalıdır. Damal ilçesinin en küçük köyü olduğu gibi kütük nüfusunun %3ü bile etmez. metonio
■ Köyün adı, Gürcüce parmakucu anlamına gelen Nuni (ნუნი) kelimesinden gelmesi muhtemeldir. meriç
Sulakçayır köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1886 1928 📖Carisxev/Carisxevi [ cvarisxevi "haçdere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
Börk köy - Hanak - Ardahan
R1889 📖: Börk
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Börk Rusya istatistiklerinde 1886 yılında 122 nüfuslu bir Türk köyü olarak geçiyor. Bkz. Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, (Birzamanlar, 2010), s. 322. Candan Badem
Kırkpınar köy - Susuz - Kars
E1902 📖: Kırkkilise
R1889 📖: Kırkpınar
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Kağızman Taşbilen (Qereqela Hesen Beg) köyünden göç eden Kürtler (Redkan aşireti) de var. Mercan soy ismini alan aile o kadar kalabalıktır ki, aile derneği kurmuşlar. Mar(d)astan
Kiziroğlu köy - Susuz - Kars
E1918 📖: Ğazaryan
R1889 📖: Kiziroğlu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Aynalı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kayalık köy - Susuz - Kars
E1880 1928 📖Bendivan [ bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1595t 1920h 📖Zurzuna
1854h 📖: Çıldır (başka yer) [ çrdilo "kuz, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Çıldır esasen gölün adı olup öteden beri idari birim adı olarak kullanılmıştır. 1924'te Zurzuna kasabasına bu isim verildi. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile bağdaştırılması fantezidir. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
■ Çıldır ilçesinde eski yer adları kısmen Gürcüce, daha çok Ermenicedir. Türkçe adlar da vardır. 1828 öncesinde “Yerli” adı verilen Türkler ile Ermenilerin yarı yarıya karışık olduğu anlaşılıyor. 1828 harbinde Ermenilerin Rus tarafına göçmesiyle boşalan köylere Karapapak göçmenler yerleştirilmiştir. Karapapak köylerinin hemen hepsinin eski adı Ermenicedir. "Yerli" köyleri daha çok Gürcüce, kısmen Türkçedir. 20. yy başında Ermeni nüfus yoktur. SN
Kırçiçeği köy - Susuz - Kars
E1880 1928 📖Mamaş [ Tr "şölen yeri" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Öncül köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖: Zikaristav
R1889 📖: Tsxoristav [ "Tsxori deresi" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1835 Çıldır Nüfus Defteri'nde Zıgarostav-Öncül köyünde bir aile Kürd olarak kayda alınmıştır. Nejdet
Kenardere köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Ampur / Anpur [ ]
E1662 1928 📖Ampert
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köyün adı halk arasında Anpur olarak telaffuz edilir ve birtakım uydurma efsanelerle açıklanır. Yerli Türk köyü olduğu söylenir. SN
Derecik köy - Kars_m - Kars
1928 📖: Kaloköy [ k'alo კალო "harman yeri" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 29 hane Türk ve 2 hane Kürt bulunmaktadır. Kürtler büyük ihtimalle yakınındaki Halefoğlu köyünün çobanları, zira günümüzde köyde yerli Kürt bulunmuyor. metonio
Geçit köy - Akyaka - Kars
R1889 📖: Geçit
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: İncedere
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Anı köy - Kars_m (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Ocaklı
E474 E1880 📖Ani Անի [ Erm ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Daha sonra Timurlenk ve TC tarafından yerle bir edilmiştir. Adı Ermeniceden eski bir dile aittir. Adontz, Strabon'un bu yörede sözünü ettiği Ainínai kavminin/halkının adından türemiş olabileceğini savunur. (Adontz 46). 5. yy tarihçisi Movses alternatif Hani biçimine değinir. Türkçe Anı adı kizb-i fahiştir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Anı" olarak değiştirilmiştir. emjan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.