27 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Buzluca mah - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk: Buzluca
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Sığırcık mah - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk: Sığırcı
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Kaldırım mah - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb: Kaldırım
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ Köy 20. yüzyılın başlarında Malatya'nın Pötürge ilçesinden gelen Kurmanç Kürdler'i tarafından kurulmuştur. Sonraları ise Konya'nın Akşehir ilçesinden Türkmenler ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ'ı ilçesinden Yörükler'de köye yerleşmişlerdir. Yani köy halkı Yörükler'den, Türkmenler'den ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Göktepe mah - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb: Göktepe
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Mıcıkoğlu mah - Polatlı - Ankara
Kr: Micixa
Kürd (Canbeg/Teriki) yerleşimi
  Yeşilöz mah - Polatlı - Ankara
Kr: Memelan
1928k: Kokar
Kürd (Canbeg / Têrikî ) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy ado Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Sırçasaray mah - Haymana - Ankara
Kr: GundêAxa [ Kürd "ağa köyü" ]
1928k: Sırçasaray
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Boğazkaya mah - Haymana - Ankara
1928k: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Toyçayırı mah - Haymana - Ankara
1824d: Toyçayırı
Kürd (Modanli/Têrikî ) yerleşimi
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
  Çatak mah - Haymana - Ankara
1928k: Çatak
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Tepeköy mah - Haymana - Ankara
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Yünlükuyu mah - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr: YayleHacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd (Canbeg/Têrikî ) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
  Büyükyağcı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr: GundêTîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
1928k: B. Yağcı
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Cihanşah mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr: Havura
1928k: Cihanşah
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Yaylalıözü mah - Bala - Ankara
1928k: Yaylalıözü
Kürd (Terîki) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
■ Köy 17. yüzyılda Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce hiç Kürd nüfus bulunmamıştır. Kaynak: Anadolu'da Türkmen Aşiretleri-Bozulus Türkmenleri 1540-1640 kitabıdır. Berk Ulusoy
  Köşker mah - Kulu - Konya
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
Eski adı: -
Kürd (Terikî) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçle kurulmuş yeni yerleşimdir SN
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tosunburnu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Tosunburnu
Eski adı: Pizbinik yk. [ Kürd Pizbênikê Jor ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
  Güllüce mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Gulîce
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Köy halkı Türkanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili Boyu'na dayanmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Böğürtlen mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Boglan
1928k: Böğürtlen
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Köy halkı Türkanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili Boyu'na dayanmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kamışlı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Kamışlı
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmakta ve soyları 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Kayı Boyu'na dayanmaktadır. Ayrıca Karacadağ Türkmenler'inden sayılan köy halkı Türkan Aşireti'ne mensuptur. Köy de herhangi bir Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Karabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Têrikî) yerleşimi
  Demirci mah - Viranşehir (VDemirci bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Sergirti [ Kürd sergirtî "örtülü" ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ 1936 yılında kurulan Demirci bucağının merkez köyü idi. SN
■ Mahalle halkı Türkanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili Boyu'na dayanmaktadır. Mahelle de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km