haritada ara :   km  
235 Redkan yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Aydoğdu mahalle - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmendir. Cemil
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 28° 40' 42'' K
Köprübaşı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Ekrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
■ Esasında Ermeni köyüdür. Ermenilerin köyü terk etmesiyle Avşarlar ve Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. Kürtler azınlıktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 117, HDP 7, CHP 42, AKP 279 metonio
■ Koord: 38° 40' 10'' D, 36° 2' 11'' K
Taşocağı köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1902 1928 📖 📖 : Ergi [ Ermenice ergk gen. ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 3'' D, 40° 3' 4'' K
Arpalı belediye - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖 : Niğ
1835a 📖 : Niv [ Ermenice neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ 1642 yılında 50 Müslüman Türk hane, 23 Gayrimüslüm Ermeni hane, 9 Veled-i Abdullah kişi, 7 askeri görevli, 2 dini görevli ve bir muaf (kuvvetle muhtemelen engelli) nüfus bulunmaktadır. Kürtler bu beldeye* geç dönemde yerleştiler ve nüfusları azdır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 547, HDP 9, SAADET 16, CHP 29, AKP 555 metonio
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 40° 6' 17'' K
Dadaş mahalle - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 : Dadaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 31'' D, 40° 42' 58'' K
Aşağıyongalı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖 : Page [ Ermenice/Kürtçe pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 57'' D, 41° 15' 59'' K
Nadaslık köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 : Hergift
1902hk 📖 : Herküft
E680 📖 : Ayrgerd [ Ermenice "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 52' 51'' D, 41° 24' 33'' K
Bozbulut köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 : Kömüs
E1902 📖 : Komk akk. Komıs [ Ermenice "ağıllar" ]
1902hk 📖 : Goms
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870’te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 41° 25' 59'' K
Yücetepe köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Derik [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
E390 📖 : Aşdişad Աշտիշատ [ Ermenice "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy’da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak’ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 58' 23'' D, 41° 27' 2'' K
Kıyık köy - Muş Merkez - Muş
E1902 📖 : Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 7'' D, 41° 27' 27'' K
Şenoba köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 : Giravi
1902hk 📖 : Kiravi
E680 E1902 📖 📖 : Kireh Գիրեհ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 10. yy’da Kireh köyünün hemen kuzeyinde, nehir kıyısında Madnavank’ manastırı bulunmaktaydı. Halen izi olup olmadığı tespit edilemedi. SN
■ Ermeniler tarafından kullanılan köy kurtuluş savaşından sonra müslümanların yerleşimine açılmış köy. Halkı hepsi dışarıdan gelmişler bir kısmı Elazığ bir kısmı ağrıda Kars'tan Trabzon'dan Bayburt'tan ve muş merkezden gelen ailelerde Varköy'ün şimdiki ismi devlet tarafından yeri ova olduğu için Şenova olarak değiştirilmiş
■ Qıravi (Şenoba) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 53' 21'' D, 41° 31' 1'' K
Serinova belediye - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Artît
1902hk 📖 : Erteft | Deyrük
E680 📖 : Artert [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede idi. Deyrük (`kilisecik`) mevkiine 19. yy sonunda İnguş ve Karapapaklar iskan edilmiş, Cumhuriyet döneminde büyüyen kasaba iç göç sonucu Kürtleşmiştir. SN
■ Koord: 38° 55' 49'' D, 41° 32' 28'' K
Üçdere köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖 : Oğonk
E1912 📖 : Hoğunk [ Ermenice "topraklar" ]
E1900~a 📖 : Oğunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 45' 54'' D, 41° 33' 39'' K
Alican köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖 : Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
■ Köyün Kütük nüfusu Karapapak Türklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 5'' D, 41° 33' 40'' K
Taşağıl mahalle - Pasinler - Erzurum
K 📖 : Goma Laza [ Kürtçe "Laz ağılı" ]
1928 📖 : Hamidin Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ailelerin dedeleri Erivan'dan (Şamiran ve Beyremeli köylerinden) Kars ve Iğdır çevresine. Oradan Bayburt'a, oradan Muş Bulanık Hoşgeldi köyüne. Oradan da bu köye göç etmişler. Bu köy, verdiği göç ile Hasankale'nin birçok köyünü Kürtleştirmiştir. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 41° 34' 0'' K
Yukarıhanbeyi mahalle - Tekman - Erzurum
1928 📖 : Hanbeyi yk.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 13'' D, 41° 35' 33'' K
AşağıHanbeyi mahalle - Tekman - Erzurum
K 📖 : Xanbeg
1928 📖 : Xanbeyi aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 41° 35' 43'' K
Serçeboğazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Serçeboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir köydür. Kürtlerin çoğu Taşağıl köyünden gelip yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 0' 46'' D, 41° 38' 44'' K
Bostankent köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 : Bostankend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana’da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 41° 49' 59'' K
Bellitaş mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖 : Harami
E1902 📖 : Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 41° 50' 25'' K
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 : Akrak [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 5' 31'' D, 41° 54' 21'' K
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 : Koğak
E1902 📖 : Goğank [ Ermenice "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 472 Ermeni ve 780’i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
■ Mezraları dahil edilirse Bulanık'ın en büyük Kürt köyüydü. Baraj yapımından sonra büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti. Esenyurt'ta önemli bir Koğak'lı nüfus var. metonio
■ Koord: 39° 2' 30'' D, 41° 54' 42'' K
Duman mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖 : Duman
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 16'' D, 41° 56' 4'' K
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 : Şeyxveliyan [ Kürtçe "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 3' 13'' D, 41° 57' 38'' K
Karaköprü mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖 : Karaköprü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 57'' D, 41° 57' 51'' K
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 : Arincik [ Ermenice arınçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
■ Koord: 39° 6' 49'' D, 41° 58' 9'' K
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖 : Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Koord: 39° 3' 4'' D, 41° 59' 15'' K
Kırkgözeler mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖 : Komasor
E1004 📖 : Komatsor [ Ermenice "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 2'' D, 42° 2' 9'' K
Gülçimen köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 : Muhacir Köyü
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 25'' D, 42° 3' 43'' K
Güvendik mahalle (Karaçoban bağ) - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖 : Gevendik [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Güvendik köyü Karaçoban ilçesi ile birleştiği için artık Güvendik olarak geçmez. Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 20' 42'' D, 42° 5' 9'' K
Gündüz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖 : Gündüz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 42° 6' 23'' K
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖 : Odunçur
E1912 📖 : Vodnçur [ Ermenice "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 42° 9' 16'' K
Kırımkaya mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1912 📖 : Kırım-kaya | Hert [ Ermenice hert ]
E1902 📖 : Kırımkaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 425 Ermeni nüfusu vardı. (K&P) Daha sonra Erivan muhaciri Redkan Kürtleri iskan edildi. SN
■ Koord: 39° 21' 52'' D, 42° 9' 38'' K
Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Boryan [ Kürtçe "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 34' 13'' D, 42° 10' 8'' K
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 : Şirvanşeyh [ Kürtçe/Türkçe "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
■ Şirvanşeyhte yalnızca iki Ahıska Türkü aile kaldı. Türklerin büyük çoğunluğu 90'lı yıllarda topraklarını Kürtlere satıp Batıya göçmek zorunda kaldılar. metonio
■ Koord: 39° 13' 6'' D, 42° 10' 35'' K
Karagöz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖 : Karagöz Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 55'' D, 42° 11' 42'' K
Kopal mahalle - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Kopal
E1902 📖 : Gobal [ Ermenice "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Köyde bir dönem muhacir Türkler de bulunmaktaydı. Köyde iki cami olup biri Hanefi, diğeri Şafi usulüne göre işlemekteydi. metonio
■ Koord: 39° 26' 44'' D, 42° 12' 32'' K
Karadere mahalle - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖 : Karadere
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 39'' D, 42° 13' 32'' K
Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖 : Xirtik + Bezirhane + Karadere [ Kürtçe xirtik ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Güzelbaba üç mezradan oluşur: Bızırxane, Qeredere ve Xitık. Qazi
■ Koord: 39° 22' 54'' D, 42° 13' 57'' K
Sulutaş mahalle - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Keşişan
E1912 📖 : Keşişveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 36'' D, 42° 14' 26'' K
Günyurdu köy - Bulanık - Muş
1928 📖 : Tırtop? [ Ermenice tırdap? դռտափ "kapı düzü" ]
E1900~a 📖 : Bırdob?
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 30 hane Kürt ve 4 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 42° 15' 0'' K
Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 📖 : Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 58' 47'' D, 42° 17' 59'' K
Hasanova mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Hasanağa Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 44'' D, 42° 18' 36'' K
Elmalıdere mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Mollaosman
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 30'' D, 42° 19' 49'' K
Kemerli mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Dodi / Toti
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 11'' D, 42° 20' 39'' K
İğdeli mahalle - Horasan - Erzurum
1914h 📖 : İğdeli
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 41'' D, 42° 21' 18'' K
Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖 : Mîro [ Kürtçe "bey, emir" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 42° 24' 17'' K
Tahir belediye - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Tahir
E1901 📖 : Xalyaz (idari bölge)
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Halyaz nahiyesinin merkezi olan Tahir köyüdür. SN
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 51' 52'' D, 42° 26' 13'' K
Çalışkan mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 : Usê Nasi [ Kürtçe ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 54'' D, 42° 27' 41'' K
Darağut mezra - Karayazı - Erzurum
1914h 📖 : Turğut
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 59'' D, 42° 28' 24'' K
Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Çello [ Kürtçe "kaya" ]
■ Koord: 39° 34' 28'' D, 42° 29' 45'' K
Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Adakend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 24' 46'' D, 42° 31' 5'' K
Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Bişe [ Kürtçe/Türkçe "meşelik" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 24'' D, 42° 33' 8'' K
Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Bulaklı [ Türkçe ]
R1889 📖 : Balıklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 27'' D, 42° 33' 43'' K
Beyköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Beyköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 31' 48'' D, 42° 34' 33'' K
Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Çermeli [ Ermenice çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 45'' D, 42° 35' 40'' K
Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
■ Koord: 40° 4' 59'' D, 42° 36' 23'' K
Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 : Nadirşêx
1928 📖 : Nadirşeyx
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 54'' D, 42° 36' 28'' K
Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Reşi/Reşê
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 20'' D, 42° 36' 37'' K
Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 : Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürtçe/Türkçe "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 📖 : Aşağı Kargalık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 32'' D, 42° 37' 26'' K
Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960 📖 : Ortakilise
R1889 1928 📖 📖 : Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 42° 37' 37'' K
Karakale köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Karakale
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Çukur Köyleri olarak nitelendirilen köylerdendir. Azınlık olarak Torunlar Avşar boyuna bağlı opluluklar yaşar. SN
■ Koord: 40° 33' 10'' D, 42° 37' 48'' K
Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Mescitli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 12' 39'' D, 42° 38' 18'' K
Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 : Sasadél [ Gürcüce ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 45'' D, 42° 38' 48'' K
Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Divik
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 8'' D, 42° 39' 24'' K
Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Güllüce [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 0' 27'' D, 42° 39' 38'' K
Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Armutlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 8'' D, 42° 39' 51'' K
Meşedibi köy - Ardahan Merkez (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 : Moryofka [ Rusça Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
■ Koord: 40° 59' 12'' D, 42° 40' 48'' K
Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Alisofi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Türkmen-Alevi köyü iken Rus yönetimi döneminde Trabzonlu Rumlar iskan edilmiş, daha sonra Kürt nüfus ağır basmıştır. SN
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Alevi(Türk)/Kürt(Sünni) yerleşimi. Çoğunluk Redkan aşiretinden Kürt olmakla birlikte halen Türkmen-Alevi aileler de yaşamaktadır. Günümüzde Alisofulu Türkmen-Alevilerin büyük çoğunluğu, Divriği'nin çeşitli köylerinde yaşarlar. Mursallı
■ Koord: 40° 20' 39'' D, 42° 40' 51'' K
Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 : Kelpikar/Kelpikör
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 36'' D, 42° 41' 3'' K
Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Kamışlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 29'' D, 42° 41' 20'' K
Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Kazıkkaya [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 51'' D, 42° 41' 47'' K
Alagöz köy - Ardahan Merkez - Ardahan
1854h 📖 : Alagöz
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan ve Cumki aşiretindenler. Mar(d)astan
■ Koord: 41° 2' 10'' D, 42° 41' 54'' K
Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Hamamlı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 22'' D, 42° 42' 3'' K
Katranlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Katranlı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 28' 48'' D, 42° 42' 12'' K
Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Ğubik [ Kürtçe qubik "tümsek" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 33'' D, 42° 42' 24'' K
Bozat köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 : Bozat [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
■ Koord: 40° 21' 47'' D, 42° 42' 25'' K
Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 : Qundîn
1960 📖 : Kimdin
1912h 📖 : Ğundîn
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 47'' D, 42° 42' 38'' K
Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Alakilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1917, 1918 yılları arasında Ruslar bölgeye saldırınca bir çatışmada Redkan aşiretinden Xelife İsmail oğlu Mehmet Emin Alekilise köyünde ölür. Mehmet Emin'in ismini bu köye vererek, köyün ismini Şehitemin yaparlar. Ölümünden kırk yıl sonra sel suları mezarını yıktı, mezar yeniden yapıldı. Mehmet Emin'in babası Xelife İsmail, Redkan aşireti Erivandayken ölür. Mezarı Şamiran köyündedir. Qazi
■ Koord: 40° 13' 13'' D, 42° 42' 51'' K
Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 : Gomika Biruka / Esed [ Kürtçe ]
1928 📖 : Esad Komu [ Kürtçe/Türkçe ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 54'' D, 42° 43' 14'' K
Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 : Kevirgewka Redka
1928 📖 : Gevirgevrik [ Kürtçe kevir gewrik "boztaş" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 38'' D, 42° 43' 27'' K
Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb 📖 : Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1893’te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 48' 52'' D, 42° 43' 58'' K
Yolgeçmez köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Elgeçmez
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
■ Rumlardan sonra köye Posoflu Ahıska Türkleri yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 2'' D, 42° 44' 16'' K
Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Hopören/Hopviran [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 12' 52'' D, 42° 44' 33'' K
Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Dalkılıç
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 2 km kadar güneyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 51' 44'' D, 42° 45' 0'' K
Karahamza köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Karahamza
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 25' 51'' D, 42° 45' 11'' K
Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Garisyan [ Kürtçe "aş." ]
E1902 📖 : Karshan
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 42° 45' 56'' K
Çayarası köy - Kağızman - Kars
E1902 📖 : Zarabxane
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mezralarıyla birlikte bölgedeki en büyük Kürt köylerinden biriydi. Belli bir döneme kadar Sarıkamış'a bağlıyken Kağızman'a bağlanmıştır. metonio
■ Koord: 40° 3' 6'' D, 42° 46' 37'' K
Tuygun köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Toygun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 37' 0'' D, 42° 46' 59'' K
Kırkpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 5'' D, 42° 47' 29'' K
Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 26'' D, 42° 48' 32'' K
Yalnızçam köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Yalnızçam
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 42° 49' 0'' K
Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282 📖 : Walaşgerd
E390 📖 : Vağarşagerd [ Ermenice "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarşak tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy’da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
■ Ahıska göçmeni Türkler de bulunuyormuş. Bugün pek yok. metonio
■ Koord: 39° 50' 56'' D, 42° 49' 10'' K
Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Avxarik [ Kürtçe "delisu" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Edit: Azeri yoktur. Kesin bilgidir. Mar(d)astan
■ Bahsettiğin aile Anadolunun neresine göç etmiş? Damat tek başına nasıl bir aile olabiliyor? Tek bir kişinin izini nasıl sürebildin? Bu köye "Kaça kaç" döneminde gelen Azeriler nereye buhar olup uçtu? Neden ısrarla bu köyü tamamen Kürt yapmak için düzenleme kısmında pusuya yattın? Redkiler Rus sayımlarında o kadar nüfusa sahip değilken nasıl Kuzeydoğu Anadoludaki Kürt yerleşimlerinin üçte ikisi Redki aşiretinden olabiliyor? Artık köyleri tamamen Kürt yapamayınca ya kimsenin köyün kendisine gidip sormadan bilgi alamayacağı şeyler sallıyorsunuz, ya da bu sefer köyün mahalle ve mezraları üzerinden demografi ayarı yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni taktiğiniz de fenaymış. metonio
■ Koord: 39° 55' 35'' D, 42° 49' 18'' K
Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Çapik aş.
Eski adı: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 49' 50'' K
Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Çapik yk.
Eski adı: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 44'' D, 42° 49' 51'' K
Akpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 14'' D, 42° 50' 26'' K
Gümüştepe köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 : Gümüştepe
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 21'' D, 42° 50' 49'' K
Yukarıköşk köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 : Koşka Sılê Ereb [ Kürtçe "Arap Süleyman Köşkü" ]
1928 📖 : Köşk yk.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 52'' D, 42° 50' 50'' K
Ölçek köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 📖 : Olçak
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı 1828 ertesinde Ahıska'dan göçen Türklerden oluşmaktadır. Rus sayımlarında birkaç hane de Kürt nüfus gösterilir. Yazar Dursun Akçam ile tarihçi Taner Akçam bu köylüdür. SN
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt ve 33 hane Türk gösterilmektedir. metonio
■ Koord: 41° 7' 32'' D, 42° 51' 15'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.