haritada ara :   km  
14 Oset yerleşimi bulundu.
sırala 
Poyrazlı köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1907hk 📖 : Poyrazlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 150 hane olan köyde nüfus 400 dolayındadır. Osetçe anadilini gayet iyi bilen ve anayurt ile ilişkileri iyi olan bir köydür. abdüssamet
■ Koord: 39° 23' 5'' D, 35° 7' 15'' K
Karabacak köy - Sarıkaya - Yozgat
1928 📖 : Karabacak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Koord: 39° 28' 56'' D, 35° 11' 27'' K
Kayapınar köy - Sarıkaya - Yozgat
1907hk 📖 : Kayapınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Koord: 39° 28' 48'' D, 35° 22' 6'' K
Boyalık köy - Sarıkaya - Yozgat
1928 📖 : Boyalık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Koord: 39° 25' 41'' D, 35° 26' 7'' K
Alaman köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928 📖 : Alaman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 57'' D, 36° 15' 26'' K
Konaközü köy - Yıldızeli - Sivas
1928 📖 : Konaközü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Koord: 39° 43' 40'' D, 36° 26' 42'' K
Güvendik mezra - Muş Merkez - Muş
1917h 📖 : Hozvank
E1878b 📖 : Xozozvank/Xodzodzvank [ Ermenice "Xodz (köyü) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi
■ Sasun ile Kavar (Geliyeguzan) vadisi arasındaki başlıca dağ geçidi yakınındaki Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı 19. yy sonunda henüz ayakta olup köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 30' 41'' D, 41° 24' 16'' K
Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖 : Kopo
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ Tarihi Rus haritasına göre ismi Kopoçerkes olarak geçer. Köyde, 1870’lere kadar sadece Ermeniler yaşamaktaydı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkas göçmeni (Oset) nüfusun iskan edilmesi ile birlikte Kafkas göçmeni (Oset)/Ermeni yerleşimi olmuştur. Necmettin Kabirli
■ Koord: 38° 59' 43'' D, 41° 55' 48'' K
Karaağıl belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖 : Keregil
1916h 📖 : Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Beldeyi kuranlar ve ilk nüfusunu oluşturanlar Asetinler ve Osetler'dir. İstanbul'a yoğun göç veren kasabaya Ağrılı Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 42° 5' 12'' K
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 : Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
■ Köyü Asetinler ve Osetler kurdular. Bölgedeki Sipkan Kürtleri ile dönem dönem gerginlikler yaşandığı bilinir. Mustafa
■ Simo'da 90'lı yılların sonlarından beri azalan Osetlerden bugün köyde kimse kalmamıştır. Ayrıca Asetin ve Oset aynı şeydir. metonio
■ Koord: 39° 14' 21'' D, 42° 5' 41'' K
Otluyazı köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1902 📖 : Xulig [ Ermenice "sağırca? kulecik?" ]
1556b 📖 : Xulik
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ 1912’de 670 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Daha sonra Asetin (Oset) muhacirler iskan edildi. SN
■ Bugün burada yaşayan Kürtler aslen Ağrı/Doğubayazıt kökenli olup çoğunlukla Celali aşiretine mensupturlar. Osetlerin tamamına yakını köyü terk etmiştir. metonio
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 42° 25' 38'' K
Akçaören köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Ağcaviran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Oset kökenli bir sülale tarafından 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir Müslüman köyüdür. Bugün çoğu Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 54' 30'' D, 42° 27' 41'' K
Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Hamamlı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 22'' D, 42° 42' 3'' K
Bozat köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 : Bozat [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
■ Koord: 40° 21' 47'' D, 42° 42' 25'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.