haritada ara :   km  
54 Kurm. yerleşimi bulundu.
sırala 
Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1518b : Xıdıroz [ Kürtçe xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Asıl köy baraj altında kaldı. Yeni köye aynı Xidiroz ismi verildi. kumsor
■ Mezra: Yağmurlu (Çicoğlu). HayDar
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 38° 48' 6'' K
Sürmecik mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Demürek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 51'' D, 39° 11' 7'' K
Karşıyaka mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Xasır
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 39° 12' 28'' K
Ağırbaşak mezra - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi Mehmet Ali
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 9'' D, 39° 13' 49'' K
Kızıltaş ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
Z 📖 : Gewrasor [ Zazaca "kızıltaş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 39° 16' 38'' K
Böğürtlen köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Havsik aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Havseg (Böğürtlen), Dikence, Karapınar (Karapounar/Ğarapuğar), Yukarı Havseg (Böğürtlen). HayDar
■ Koord: 38° 56' 43'' D, 39° 34' 54'' K
Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Goydep [ Türkçe göktepe ]
1925h 📖 : Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 39° 37' 13'' K
Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖 : Kızılcık
E1878 📖 : Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 9'' D, 39° 38' 43'' K
Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 : Yılanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 51'' D, 39° 39' 8'' K
Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 : Gevan [ Ermenice gaban "geçit" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban’dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban’ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban’a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 39° 1' 15'' D, 39° 40' 39'' K
Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 : Kaştun / Keştun [ Ermenice xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 40' 44'' K
Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Basu Türkçe "Demir"anlamında olabilir. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 41' 0'' K
Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 : Xozinkix
E1902 📖 : Xozınkéğ [ Ermenice "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç’in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig’in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 39° 41' 33'' K
Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Reşo Mezraa
1925h 📖 : Mezra Reş [ Kürtçe "kara mezra" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 12'' D, 39° 41' 52'' K
Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şomi
E1878 📖 : Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 48'' D, 39° 42' 7'' K
Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖 : Kurçik [ Kürtçe qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 8'' D, 39° 42' 34'' K
Kepektaşı mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 39° 42' 37'' K
Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K 📖 : Qeraxdep [ Kürtçe "Dep (Karakoçan) yanı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
■ Koord: 38° 57' 51'' D, 39° 43' 11'' K
Kuşçu mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Kuşçu
E1878 📖 : Xuşin/Xuşciyan [ Ermenice "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Akpazar'ın nufüsu 2000 altına düşünce beldenin düşmemesi için mahalle yapıldı. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 43' 28'' K
Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Örs
E1878 📖 : Urts [ Ermenice "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts’tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 39° 43' 36'' K
Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kuşhane
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 22'' D, 39° 43' 39'' K
Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Xarabe
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 18'' D, 39° 43' 50'' K
Dallıbel ölü yerleşim - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Beroç / Beroş [ Kürtçe beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
■ Koord: 39° 2' 56'' D, 39° 44' 34'' K
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şilk / Şilek [ Kürtçe "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 39° 44' 48'' K
Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Lamık [ Ermenice lamug "delikanlı, lavuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 44' 49'' K
Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Köderiç
E1878 📖 : Kodaric [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Çeşitli kaynaklarda (Adontz 19).belirtilen görüşün aksine, Prokopios’un 6. yy’da tahkim edildiğini belirttiği Kitharizon kalesi burası olamaz. SN
■ Koord: 38° 54' 31'' D, 39° 44' 58'' K
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kurkurik [ Ermenice krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 20'' D, 39° 45' 15'' K
Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Keceran [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 7'' D, 39° 45' 27'' K
Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kopik [ Ermenice "küçük çukur, oyuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 46'' D, 39° 45' 59'' K
Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Sorek/Şörek
E1878 📖 : Tsorag [ Ermenice "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 46' 0'' K
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Alhan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 39° 46' 5'' K
Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Davalı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 27'' D, 39° 46' 13'' K
Elmalık mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 20'' D, 39° 46' 58'' K
Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Çat
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 0'' D, 39° 46' 59'' K
Karsan köy - Kovancılar (Akpazar bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Karsan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 56'' D, 39° 47' 18'' K
Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şobek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 47'' D, 39° 47' 30'' K
Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Masdan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Giragos Manastırı 19. yy sonunda harabe idi. SN
■ Koord: 38° 55' 23'' D, 39° 47' 31'' K
Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Bîlan [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 17'' D, 39° 47' 35'' K
Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Xiştan [ Kürtçe "sivriler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 18'' D, 39° 48' 4'' K
Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Kayacı
E1878 📖 : Ğayaçin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 27'' D, 39° 48' 5'' K
Ataçınar ölü yerleşim - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Seveliyan [ Kürtçe sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 48' 14'' K
Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Ayvatlı/Hayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 47' 43'' K
Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Gomiferec [ Kürtçe "Ferec komu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 54'' D, 39° 49' 20'' K
Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 📖 : Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köyün diğer bir adı Nala Karê'dir. Nal 'dere' demek. Kar ise karik kelimesi ile aynıdır ve 'geçit' demektir. Yani 'Geçit deresi' demektir.Köy 4 mahalleden oluşur. Elîyan, Hesenan, Arbîşan ve Berî Kanî. Köyde Durzî Çeşmesi vardır (Kaniya Durzîyan). Eskiden Durzîlerin yaşadığı anlaşılıyor. Köy Îzolludur. kumsor
■ Koord: 38° 56' 27'' D, 39° 49' 29'' K
Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Kürikan [ Kürtçe "sülale, aşiret" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 1'' D, 39° 49' 35'' K
Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 1928 📖 📖 : Canig/Canik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 15'' D, 39° 49' 52'' K
Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Coşik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
■ İzollu köyüdür. kumsor
■ Koord: 38° 58' 39'' D, 39° 50' 31'' K
Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Rîçik [ Kürtçe "kök" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ’dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş.
■ Koord: 38° 59' 56'' D, 39° 50' 34'' K
Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Hülüman
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy Îzolludur. Çelebilere bağlıdırlar. kumsor
■ Koord: 38° 57' 20'' D, 39° 50' 48'' K
Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Koman + Teman [ Kürtçe koman "ağıllar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
■ Mezralar: Gultan, Seydan, Teman, Gomik kumsor
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 39° 51' 12'' K
Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Akkilise [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 12'' D, 39° 51' 15'' K
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 : Farac / Ferac
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 39° 51' 52'' K
Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Manekrek [ Ermenice "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 36'' D, 39° 51' 52'' K
Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖 : Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzollu köyü kumsor
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 51' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.