haritada ara :   km  
13 yerleşimi bulundu.
sırala 
Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 📖Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
S1900~ 📖: Binof [ Kr ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
Koçlu köy - Siirt_m - Siirt
1941ha 📖: Sedeh
1928 📖: Sadağ [ Kr setax? "üçmahalle" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ Naayem'e göre 20. yy başında 2000 Asuri/Keldani nüfusu vardı. SN
Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Benguf / Benkof
S1920 📖: Benkof
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Katran köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1929h : Bazift [ Sür bêth zabdai "Zabdai yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy Cizre diyarının antik adı olan Bê-Zabdai adını taşır. Süryanice olan ad Kürtçe 'Bazift' (`katranlı`) olarak yorumlanmış ve Türkçeye çevrilmiştir. ■ Bazift köyü 1915-17 'e kadar Keldani yerleşimi iken şehir eşrafının oluşturduğu Hamsin müfrezelerince sakinlerinin bir kısmı katledildi. Diğer kısmı bölge Batil köyünün şeyhlerince kurtarılarak Zaho'ya gittiler. SN
Cizre ilçe - Cizre - Şırnak
K 📖: Cizîra Botan [ Kr "Botan adası" ]
S1286 📖: Gzartâ d'Beth Zabdaï [ Sür gzartâ "ada, Zabdai-yurdu adası" ]
A947 📖: Cezîre ibn-ˁOmar [ Ar "Ömeroğlu adası" ]
1876a 📖: Bohtan (idari bölge)
Y378 A870 📖Bêzabdê (idari bölge) [ Sür beth zabdai "Zabdai yurdu" ]
■ 20. yy başında (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süry «Gzarta» `cezire, ada` lakabı 5. yy'dan itibaren görülür. Cezîre (`ada`) aynı adın Arapça biçimidir. BethZabdai/Bêzabde bölge adı ve Yun Zabdaiôn Xôrion (`Zebdai yurdu`) kaydedilmiştir. Zebdai (`rızk veren`) Aramice yaygın bir erkek adıdır. SN
Çağlayan x - Şırnak_m - Şırnak
K1597 1928 📖Şax
Y17 📖: Satalka
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon'un, Gordyene krallığının üç kalesinden biri olarak andığı Satalka kalesi bu köydedir. 20. yy başında Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi idi. Köy 1993'te TC kuvvetlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
Ekindüzü köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Hertvin aş. + yk.
S1920 📖: Hartevin
E1912 📖: Ardvan / Ardvinan
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde konuşulan bir Doğu Süryanice Hertvin lehçesini halen bölgede konuşan kimse kalmamıştır. Diasporada (çoğu İsveç'te) bulunan birkaç yüz nüfus bu dili bilmektedir. SN
Buğdaylı köy - Silopi - Şırnak
1916hb 📖: Takiyan
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Başköy Başverimli mah Başverimli - Silopi - Şırnak
1928 📖: Tilkabîn
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Verimli köyü ile birleştirilerek Başverimli belediyesi kurulmuştur. SN
Başverimli bld - Silopi - Şırnak
1960 📖: Verimli
1928 📖: Vehsıt/Vahsıd [ Ar "orta" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
Sarıdam köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Antaf / A'taf
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Keskin köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Borem
E1912 📖: Borm | Nızar
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.