28 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Bağlıca köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Bûbikan [ Kr "gelincikler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
  Kayatepe köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1919h Rezib
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Taşgedik köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Haydaran [ Kr "aş." ]
1835ç 📖 Haydaruşağı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Çemberlitaş köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1835ç 1928 Heştiran [ Kr hêştiran "katırlı, develi" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Olgunlar köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Harun
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Yedioluk köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Şeyxmîr [ Kr şêxmîr "şeyh-bey" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
■ Kav aşiretinin kurucusu kabul edilen Şêxo'nun köyüdür. SN
  Toptepe köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1835ç 1928 Simîli / Simeyli
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kemerkaya köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928 📖 Akgevir [ Kr axgewir "aktoprak" ]
1835ç 📖 Ağgevir
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kuyucak köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kuyucak
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
■ Eskiden önemli bir yerleşim ve bucak merkezi iken, Komir beldesinin gelişmesiyle nüfus kaybına uğramıştır. SN
  Derinsu köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
  Cumhuriyet mah Kömür - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Hinot / Hinut [ Erm hunud? "kızılcıklı" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kömür bld - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kömür [ Kr komîr? koma mîr? "bey komu? Kom Bey?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
■ Rivayete göre Kav soyunun kurucusu Mîr Beyin oğlu Kom tarafından iskân edilmiştir. Ermenice komer (komlar, ağıllar) ihtimali de gözardı edilemez. Kömür madeni bulunmaz. ■ Yöre halkı genellikle Kürt ve Alevi/Kızılbaş kökenli olduğu halde büyük ölçüde Sünnileşmiştir. Çoğunluğu kendini `Türkmen` olarak tanıtır. SN
■ Harput dahilinde Hısn-ı Mansur kazası Kömürkavisi kürtleriyle Kahta ve diğer yerlerdeki aşiretlerin te'dibi, yaptıkları yağma ve hasarın tesbiti. (Hicri 1263) deyar heyran
  Yakacık mah Kömür - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Ömeran [ Kr "Ömerler" ]
1914hk 📖 Ömer Köy | Omeranlı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kavsi) yerleşimi
  Pınaryayla köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Artan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Uzunpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1835ç 1919h Çarkezi
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
■ Büyük ve Küçük olmak üzere iki mahalledir. SN
  Dut köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Tut
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Ortanca köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Sûsiyan
1835ç 📖 Sûsik [ Kr "meyan kökü" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Kahta ilçe - Kahta - Adıyaman
1914hk 📖 Kolik
1835ç 📖 Korik [ Kr ]
1928 📖 Kâhta (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
■ İlçeye adını veren tarihi Kâhta kenti ve kalesi şimdiki Kocahisar köyüdür. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kolik köyüne taşındı. SN
  Karacaören köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 📖 Karacaviran
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Boztarla köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Mamican / Mameciyan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Güzelçay köy - Kahta - Adıyaman
1560t 📖 Kaliyon / Kılawin
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Çakıreşme köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kosan [ Kr "köseler" ]
1835ç 📖 Koslar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Belenli köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Pirut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Tabaklı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Neyik
1835ç 📖 Nehik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Yeşilkaya köy - Kahta - Adıyaman
1946 📖 Behlik
1835ç 📖 Behik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Güdülge köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Güdülge
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
  Durak köy - Kahta - Adıyaman
1560t 1928 Menzil
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi
■ Nakşibendî dergâhı nedeniyle Türkiye çapında ün kazanan köydür. SN
  Eskitaş köy - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1560t 1835ç Ancuz / Ancoz
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kavsi) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km