haritada ara :   km  
43 Küresünni yerleşimi bulundu.
sırala 
Mollakasım mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Aşiretine mensup Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 35'' D, 43° 11' 20'' K
Ağartı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖 : Ayanıs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Kuresıni Azeri değildir. Sevan bey lütfen bunu Van'dan birilerine sorun. Diyin ki Kuresıniler kendilerini ne olarak tanıtır, hangi dili konuşur? Qazi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler buraya Ayanıs, Türkmenler ise Eyanıs derdi. Günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Bugüne kadar Türk veya Kürt fark etmeden hangi Vanlıya Küresünniler hakkında soru sorduysam, ya "Acem/Ecem", ya "Azeri/Azerbaycanlı/Azerbaycan Türkü", ya da sadece Türk dediler. En faşizan Kürtçüsü bile "Azerileşmiş Kürt" diye geçiştiriyor, çünkü hepsi biliyor Küresünnilerin Kürt olmadığını. Yahu Vanda zaten Kürt kökenliler çoğunluk, utanmıyor musunuz Kürt olmayan adamı da dış piyasaya Kürt diye gösterip kendi içinizde Acem diye dışlamaya? İkiyüzlü olmayın, şovenist olmayın, başkalarının kökenine saygılı olun artık. Türkiyedeki tarih ve köken çalışmalarına Cumhuriyet ezberi, safsata vb. diyip kendiniz daha beter safsatalar yaratıyorsunuz. metonio
■ Koord: 38° 42' 9'' D, 43° 12' 45'' K
Alaköy mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 : Alür [ Ermenice "un?" ]
E1267 📖 : Analür? [ Ermenice "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih’inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
■ Koord: 38° 40' 29'' D, 43° 14' 34'' K
Bardakçı mahalle - Tuşba - Van
1928 📖 : Bardakçı
E1902 📖 : Çıraşén [ Ermenice "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azerbaycan Türkleri'nin beraber yaşadığı bir köydür. Murat Çolak
■ Koord: 38° 34' 14'' D, 43° 15' 47'' K
Köprüler mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902 1916h 📖 📖 : Gem / Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912’de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
■ Yerli yok. Tamamı Küresünnidir. Yerli köyü Elmalık/Zıvıstan'dır. metonio
■ Koord: 38° 20' 16'' D, 43° 17' 2'' K
Yumrutepe mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 : Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 : Dérlaşén [ Ermenice tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydana gelir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 40'' D, 43° 18' 34'' K
Göllü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912’de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
■ 20. yüzyılın başın Ermeni ve Türkmen yerleşimi idi. Günümüzde ise Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 43' 8'' D, 43° 18' 48'' K
Gülsünler mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Şeyxkara [ Kürtçe şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 49'' D, 43° 20' 56'' K
Beyüzümü mahalle - Tuşba - Van
E1900~a 1928 📖 📖 : Şahbağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
■ Koord: 38° 31' 45'' D, 43° 22' 19'' K
Otluca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 : Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kürtçe/Türkçe "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 : Giraşen [ Ermenice "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian’a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye’dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
■ Koord: 38° 41' 28'' D, 43° 23' 0'' K
Kasımoğlu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Güsnents [ Ermenice "Güsün'ler (?)" ]
1901hb 📖 : Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının ’Kasımlar’ anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
■ Koord: 38° 41' 4'' D, 43° 24' 56'' K
Kıratlı mahalle - İpekyolu - Van
1928 📖 : Lamızgert
E1902 📖 : Lamzgerd Լամզկերտ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 58'' D, 43° 27' 46'' K
Ilıkaynak mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Çermik [ Ermenice çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 57'' D, 43° 36' 48'' K
Karagündüz mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Karagündüz
E1592y 📖 : Xaragonis (başka yer) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy’ yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ 16. yy Ermeni saz şairi Nahabed Kuçak Xaragonis’lidir. ■ Küresünni adı verilen Azeri topluluğu, Kürt lideri Simko’nun 1910’larda Urmiye-Salmas-Hoy arasındaki bölgeyi işgali neticesinde Van civarına iltica edip elli civarı yerleşim oluşturmuş, ve hâlen bir kısım akrabaları İran’da olan bir topluluktur. Diğer Azeriler tarafından Caferi olmadıkları, Kürtler tarafından ise Şafii olup Kürt olmadıkları için dışlanırlar. SN
■ Koord: 38° 42' 32'' D, 43° 39' 26'' K
Ortanca mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Seyvan / Siyavan
E474 📖 : Sevan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912’de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 33' 7'' D, 43° 41' 57'' K
Kaymaklı mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Kurdivan [ Kürtçe ]
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köyün tamamı Azeri değildir. Yıldız ailesi Kürd Redkan aşiretindendir. Köyde başka aşiretlerden Kürdlerde var. Qazi
■ Koord: 38° 38' 15'' D, 43° 42' 4'' K
Ağzıkara mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Ağzıkara
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 33'' D, 43° 45' 24'' K
Çalımlı mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Aranik [ Ermenice ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 35'' D, 43° 46' 10'' K
Arıtoprak mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Zaranıs
E1912 📖 : Zarents [ Ermenice "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 32'' D, 43° 46' 18'' K
Çırak mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Çırak
1916hb 📖 : Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 45'' D, 43° 53' 57'' K
Aşağımollahasan mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Mollahasan aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 9'' D, 43° 54' 11'' K
Hacıali mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 16'' D, 43° 54' 59'' K
AşağıAkçagül mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Dercimid aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 17'' D, 43° 55' 0'' K
Yukarımutlu mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Şerefxan yk. [ Kürtçe "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 8'' D, 43° 57' 2'' K
Aşağımutlu mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Şerefxan aş. [ Kürtçe "aş." ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 35'' D, 43° 57' 29'' K
Yassıtepe mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Kurkurik
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 25'' D, 43° 57' 36'' K
Yukarısağmallı mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Nûşar [ Kürtçe "yenişehir" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 54' 48'' D, 43° 57' 52'' K
Aksorguç mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Velicani [ Kürtçe ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 6'' D, 43° 59' 8'' K
Yağıbasan mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 40'' D, 43° 59' 34'' K
Aşağıkuyucak mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Sarinc aş. [ Ermenice/Kürtçe sarinc "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 42'' D, 44° 0' 47'' K
Yukarıkuyucak mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Sarinc yk. [ Ermenice/Kürtçe sarinç "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 4'' D, 44° 1' 40'' K
Soğuksu mahalle - Çaldıran - Van
1901hb 📖 : Soğuksu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 2'' D, 44° 2' 30'' K
Çakmak mahalle - Saray - Van
1928 📖 : Çakmak
1916hb 📖 : Çakmak aş. + yk. [ Türkçe ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 18'' D, 44° 2' 59'' K
Umuttepe mahalle - Çaldıran - Van
1928 📖 : Sint
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 34'' D, 44° 3' 44'' K
Kepir mahalle - Saray - Van
1916hb 📖 : Kapir [ Kürtçe ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 4'' D, 44° 4' 31'' K
Gözdeğmez mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Naçarava [ Kürtçe ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■  Kürt (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 44° 4' 45'' K
Çubuklu mahalle - Çaldıran - Van
1901hb 📖 : Çubuklu
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 46'' D, 44° 5' 12'' K
Örenburç mahalle - Saray - Van
1928 📖 : Setmanıs
1916hb 📖 : Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 44° 9' 52'' K
Bakışık mahalle - Saray - Van
1946 📖 : Avzerik [ Kürtçe "sarısu" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 54'' D, 44° 12' 32'' K
Sırımlı mahalle - Saray - Van
1916h 📖 : Xarabsorik
1916hb 📖 : Sorik [ Kürtçe "kızılca" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 27'' D, 44° 12' 43'' K
Yanal mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1928 📖 📖 : Soradér/Soradir [ Ermenice tsorader? "dere beyi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 9.-11. yy’larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy’a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 15' 45'' D, 44° 14' 59'' K
Eşmepınar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 21'' D, 44° 16' 35'' K
Kaşkol mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Kaşkol
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 38'' D, 44° 25' 16'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.