23 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çalkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928k: Pertikli
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Hebsüno
1918ht: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Sarliyan
1928k: Suvarlı
1869s: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
■ Belde halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Belde halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Belde halkı Türkmen Aşiretler'inden Hüveydi Aşireti'ne mensuptur. Fakat Hüveydi Aşireti hem Sünni hem de Alevi Türkmenler'den müteşekkil bir Türkmen aşiretidir. Aşiretin Alevi mensupları özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde yoğun baskı ve şiddete maruz kalmış ve zaman içinde Kürdleşmiştir. Kürdleşen Türkmenler ilerleyen zamanlarda kendilerine Hüveydi kelimesinden Hevedi kelimesini türeterek kullanmaya başlamışlardır. Tekrar belirtmek gerekir ki Suvarlı beldesi ve Besni ilçesini büyük çoğunluğu Oğuz Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk: Gedikli
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1914hk: Uzunkuyu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Rustekan
1928k: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928k: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
Kürd (HevediHevêdi) yerleşimi
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
Kr: Xerkan
1928k: Cencere
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Şeynan
1928k: Sarıyaprak
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr: Tetriyan
1928k: Tetirli
Alevi/Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
■ Yerleşim halkı Alevi Türkmenlerden ve Sünni Hevedi Kürtlerinden oluşur. metonio
■ Köy halkı Bayat Boyu kökenli Alevi Türkmen Sülaleler ile Hevedi Aşireti'ne mensup Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928k: Kitiş
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yaşarlar. Abuzer Demir
■ Adıyaman genelinde* 26 köyde yaşarlar. Bu köylerin üçü Gölbaşı, gerisi Besni ilçesindedir. metonio
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928k: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Kürdçe Bekan jor (yukarı Bekan). Besnili Haco
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928k: Eskiköy
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Dikevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
1914hk: Pancuk
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe Bınçük (Kuşluk). Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928k: Birişme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Çamuşçu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe: Çemuçiyan (dereli dağ). Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
  Balkır köy - Korkut - Muş
1928k: Bulatık
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Tanköy köy - Korkut - Muş
1928k: Kod [ Kürd kod "çanak" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Dağören mah - Muradiye - Van
1946k: Dağveran
E1912, 1928k: Dağviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Gönderme mah - Muradiye - Van
1928k: Gönderme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km