123 yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Koçyazı mah - Yunak - Konya
1924h 📖 Ağzıaçık aş. | Cipkanlı [ Kürd cibkan "aş." ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Kurtuşağı mah - Yunak - Konya
K 📖 Kurdan [ Kürd "kürtler" ]
1924h 📖 Kurduşağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında kurulan köy daha önceleri mezra ve yayla olarak kullanılan bir yerdi. Diyarbakır Bismil Kurtoğlu köyünden gelip oraya yerleşip köy statüsüne sokan Deli Osman lakaplı kişidir. Osman ağa ailesi bu gün soyadı Döngel ve Kaçar olanlardan oluşmaktadır. mustafa0642
  Meşelik mah - Yunak - Konya
1926h 📖 Kâfiruşağı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 01.01.1911 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesine mülhak Kafuruşağı karyesi isminin Meşelik'e tahvili. deyar heyran
  Küçükhasan mah - Çeltik - Konya
Eski adı: Kürdhasan
■ Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Kürdhasan isimli bir yayla vardır, Küçükhasan köyü halki Yörüktür. Mert Çakmak
  Kaşören mah - Çeltik - Konya
K 📖 Rengan [ Kürd "renkli?" ]
1901z 📖 Renkoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 23.05.1901 Konya'ya bağlı Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinde Renkoğlu ve Torunlar karyelerinde inşa edilen iptidai mekteplerine tayin edilecek muallimlere verilecek maaş deyar heyran
  Böğrüdelik mah - Yunak - Konya
K 📖 Gapan
1924h 📖 Böğrüdelik
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Gülpınar mah - Polatlı - Ankara
K1997 📖 Milsefa
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir deyar heyran
  Odabaşı mah - Yunak - Konya
1895z 📖 Odabaşı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 10.09.1895 Topal Hacı Hasan Ağa ile adamlarının civar kuradaki gasb ve yağmalama hareketlerinin meni hususunda Odabaşı karyesi muhtarı ve ahali tarafından gönderilen arzuhalin tahkiki. deyar heyran
  Adakasım mah - Çeltik - Konya
K1997 📖 Sorikan [ Kürd "Kızıllar (aş.)" ]
1928 📖 Adakasım
1911z 📖 Kasımoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması, mevcut malın fabrikaya teslimi. deyar heyran
  Sertler mah - Yunak - Konya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Hacıosmanoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Hacıosmanoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Köseler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  İshakuşağı mah - Çeltik - Konya
K 📖 Sagan [ Kürd "İshaklar" ]
1928 📖 İshakuşağı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade[Saganan] Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması deyar heyran
  Hacıfakılı mah - Yunak - Konya
K 📖 Kamaran
1926h 📖 Hacıfakılı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Karayayla mah - Yunak - Konya
1926h 📖 Karayayla
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  İmamoğlu mah - Yunak - Konya
K 📖 Bodan
1926h 📖 İmamoğlu
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Saray mah - Yunak - Konya
K 📖 Golanga [ Kürd golan ga "öküz gölleri" ]
1887z 📖 Saray
■ Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 06.12.1887 Saray karyesinde çıkan zahirenin Akşehir'e nakli ve ücretinin ne olduğunun tahkik edilip bildilmesi. deyar heyran
■ Kasabada azımsanmayacak Türk nüfus vardır. Emirdag’in Bademli, Tezköy, ve Balcam köylerinden Türkler kasabaya yerleştirilmiştir. Ayrıca Gaziantep/İslahiye’den Karaçadır Yörükleri de köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Uzunbeyli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Uzunbey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  Adatoprakpınar mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1915h 📖 Toprakpınat | Topşa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946 📖 Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Altınöz mah - Yunak - Konya
1926h 📖 Hacısüleyman Yaylası
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Şeyhahmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1997 📖 Qirpoli
1928 📖 Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Tabanlı Türkmen cemaatine mensup olduğu söylenen Şeyhahmedli soyuna Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesinde rastlanır. Köy halkının buraya Mermerkaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğündeki Şeyhahmetli Yaylasından göçtüğü anlatılır. SN
  Sinanlı mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
1926h 📖 Sinanlı
■ Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Kürt - Türk karışık yerleşim. Köy iki mahalleden oluşmaktadır. Aşağı mahalle Kürtlerden, Yukarı mahalle ise Ilgından göcen Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Hacımusa mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Hacımusa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahiyesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Mıcıkoğlu mah - Polatlı - Ankara
K 📖 Micixa [ Kürd "Mıcıklar" ]
Kürd (Canbeg/Teriki) yerleşimi
  Beşışıklı mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
1926h 📖 Beşeşekli
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Sincik mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Sincik [ Kürd "iğde" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Hacıömeroğlu mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
K 📖 Hacimaran
1926h 📖 Hacıömeroğlu
Kürd (Canbeg/Terikan ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © »»» 01.01.1928 Konya'nın Hacıömeroğlu köyünde sel felaketine uğrayan kişilere para yardımı yapılması. © »»» 1953 ' e kadar Cihanbeyli Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağli iken 7.4.1953 de yayınlanan kararname ile Başkuyu, Beşışıklı, Boyalı, Hacımusa, Katırlı (Hatırlı), Karabıyık, Ortakışla, Sarıkaya, Sevinç, Sinanlı, Zaferiye (Kayışoğlu) Yunak ilçesine bağlandı. Beşışıklı,eskide Beşışıklı yaylası olan Çayırbaşı, Boyalı,Kadıoğlu, Katırlı (Hatırlı), Sarıkaya, Sinanlı, [Sinanlı'dan ayrılanların kurduğu] Özyayla, Zaferiye (Kayışoğlu), Sülüklü ve kısmen Beyliova [diğer Beyliovalı kısım Kırkışladan gelme Molikan aşiretinden] halkı Mirdésani Gawestiyandır. →→→→→→→→→→→→↓ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de[Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. Dağılma anlatıma göre yaylaya çıkma zamanlamasından dolayı çıktı. Mıhemed'in öküzlerin yorgun olmasından [gawestine] dolayı biraz daha bekleme yönündeki uyarılarına rağmen Mıstefa ve Evdil Hey bir gece yolla çıktılar. Çıkan bir fırtınaya yakalanıp çok sayıda hayvanlarını kaybeden grub çocuklarını térlere [binek hayvanının üzerine atılan her iki tarafında büyük cepleri bulunan bir çeşit semer] koyup üzerlerini teşt ve leğenlerle kapatarak gidecekleri yerlere ulaşabildiler. Bu günden sonra bunlara Mirdésane Térikan denildi. Evdil Hey yönetiminde bine yakın hane Haymana taraflarında kışlamaya başladı ki bunlara Mirdésane Evdil Hey denildi. Gawestiyan Mirdésan kürd aşiretinin Karageçi kıraçlarındayken [Siverek yakınlarında] buradaki Karageçi [Qergejîyan] aşiretiyle yaptıkları savaşdan sonra [bu savaşda kendilerinin daha çok kaybı olmasına rağmen Karageçilerin yaptıkları bir düzenle burayı terk etmeleri için çıkarılan fermandan dolayı Malatya, Kahta [Gexté] Nemrut dağı [çıyayé Belî] taraflarına Mıhemed Beg [bu bilgileri aktaran tanınmış yazar ve şair Osman Sebrinin atası] yönetiminde göçedenlerin adıdır. Mirdésani Térikanlar Haci Deli Beg yönetiminde Karacadağ yamaçlarına gidip orada yerleşmiştir. {Hacımusa, Ortakışla, Sevinç, Haciömeroğlu ? aşiret -Canbeg ? Mirdésane Gawestıyan ?- } deyar heyran
  Ortakışla mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
1905z 📖 Ortakışla
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 09.09.1905 Akşehir'e tabi Cihanbeyli nahiyesindeki Ortakışla ahalisinden Ali oğlu Ali'nin tevkif müzekkeresi deyar heyran
  Yeşilöz mah - Polatlı - Ankara
K1997 📖 Memelan [ Kürd ]
1928 📖 Kokar
Kürd (Canbeg / Têrikî ) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy adı Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Boyalı mah - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918h 📖 Boyalı
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
  Alahacılı mah - Haymana - Ankara
1926h 📖 Alahacılı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kirazoğlu mah - Haymana - Ankara
1928 📖 Kirazoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  KüçükYağcı mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖 Palanciya
1928 📖 K. Yağcı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Kadıoğlu mah - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖 Kadıoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1891 de Kürdler tarafından kurulmuştur. Hatırlı köyünden gelmedirler. Gavestiya (tr: "Öküzyoruldu") Aşireti. Bu Mirdesilerin Terikan-Têrikî grubunun Kahta'ya göçetmiş bölümünün adıdır. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 06.05.1912 Akşehir'in Cihanbeyli nahiyesi dahilindeki Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla bir köy teşkiline izin verildiği. deyar heyran
  Yünlükuyu mah - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K 📖 Yayle Hacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd (Canbeg/Têrikî ) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
  Kelhasan mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖 Kelhasan
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © 12.05.1744 Malatya'nın Şutili kazasındaki Cihanbeyli aşiretinin Rakka'ya iskanlarına ve Malatya'nın eşkıyadan temizlenmesine dair Diyarbekir Valisi Ali ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Mehmed Paşalara hüküm. g.tt © »»» 14.08.1749 İskan mahalleri olan Rakka'dan birkaç defa gelerek Malatya sancağının Şora kazasına tasallutlarından dolayı tenkil edildikleri halde yine gelip gasb, katl ve yangın gibi taaddiyatta bulunan Cihanbeyli aşiretinin Umranlı Kürdlerinden kurtarılmaları hususunda ahalinin talebi. g.tt © »»»06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. © »»» 08.09.1784 Şora kazası havalisinde mukim olup Fırat Nehri'ni geçerek Ergani Madeni'ne merbut karyelere tecavüz ve katl-i nüfusda bulunan İmranlı Kürd Aşireti hakkında Keban ve Ergani Madeni eminine ferman. © »»» Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesi lağvedilmiştir. Bu nahiyeye bağlı Köyler ilişik cetvelde gösterilen Kaza ve Nahiyelere bağlanmıştır. [05.07.1934]Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesine merbut Köylerin yeniden bağlandığı yerleri gösterir cetvel;Cihanbeyli Kazasına; - Kuyuluzebir Çeşmelizebir Kadıoğlu Böyrüdelik → &←Cihanbeyli Kazasının Yeniceoba Nahiyesine; - Kelhasan →&← Cihanbeyli Kazasının Sülüklü Nahiyesine; - Boyalı Karabıyık Başkuyu (RsGz:2774 1934) deyar heyran
  Turanlar mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1946 📖 B. Yayla + Korkmaz
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ 11.5.1956'da Büyük ve Korkmaz yaylalarının birleştirilmesiyle köy oldu ve Turanlar adı verildi. SN
■ Kürd:Yaylê Tozê (Turanlar) - Delala (Korkmazlar). deyar heyran
  Burunağıl mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Burada Sipki aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Altınçanak mah - Gölbaşı - Ankara
1928 📖 Altınçanak
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Köy Türkleşmiştir, yaşlılar dışında pek kimse Kürtçe bilmemektedir. Mert Çakmak
  Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
K 📖 Mehîna
1782z 📖 Mihyanlı (aş.) [ Kürd mehînan "kısraklar" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Aktaş mah - Şereflikoçhisar - Ankara
K1997 📖 Mihin [ Kürd mihîna "kısrak" ]
1928 📖 Aktaş
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Sırıklı köy - Çorum_M (Seydim bucağı) - Çorum
1925h 📖 Sırıklı
  Aksungur köy - Çorum_M (Seydim bucağı) - Çorum
1925h 📖 Mıncıklar + Kürtmemiş + Kozanoğlu
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Sarışeyh köy - Çorum_M - Çorum
1907hk 📖 Sarışeyhler
  Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1862z 📖 Sakızlık
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanikli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
  Yukarıkuyucak bld - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1925h 📖 Milli Kuyucak
■ Halkının Tunceli'den geldikleri söylenmektedir. 1962 Yozgat ili Çekerek ilçesine baglı ıken TBMM kararı ıle Çorum'a baglanmıstır. Köyün kuruluş tarıhi yaklaşık olarak 1820 lara gider. Köye ilk yerleşen aileler daha sonra ayrılarak Dirgenli köyünü kurmuşlardır. TAYLAN
  Küçüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 K. Toraman
  Büyüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 B. Toraman
  Üzümlük köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Üzümlük
  Kırımoluk köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kırımoluk
  Başalan köy - Çekerek - Yozgat
1928 📖 Kötüköy
■ 19.01.1959'da Kötüköy olan adı Başalan olarak değiştirildi. SN
  Kırkdilim köy - Çekerek - Yozgat
1928 📖 Kırkdilim
  Doğanoğlu köy - Çekerek - Yozgat
1928 📖 Doğanoğlu
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kemezanlı [ Kürd "aş." ]
■ Kısmen Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Köyün merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt kökenli iken Sayburun mahallesi Türkmendir. metonio
  Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Z 📖 Dewa Pupî [ Zaza "Pupo köyü" ]
1928 📖 Tornik / Törnük [ Erm tırnig "kapıcık, geçit" ]
E1902 📖 Tornig
■ 18. yy'da Elazığ'dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen mevcut köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
  Tekederesi mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Tekederesi
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Budalauşağı [ Tr budala "abdallar" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Çamlıdere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Alraş
1902hb 📖 Kollu?kilise
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Üçyaka mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1560t 📖 Tehnic / Tahnic
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Başmezra mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Başmezra
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Arıtoprak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alkas Mustafa
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Sahilköy mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Tahnic aş.
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Kökpınar mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Posgiran [ Kürd pozgiran "büyük burunlar" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 250 sene önce konyaya gidip gelen CANBEG aşireti kervanın içinde pozkıranlarda vardı. Ve konyanın bozkır ilçesinden gelen isimle bozkıran posgıran pozgıran olarak adlandırılmaktadır. İbrahim
  Körme mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Körme
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Alihan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alihan
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Çayköy mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Paz [ Erm "şahin" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Ulutaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Pirik [ Kürd "köprücük" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Korucak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Alxas Kurmustafa [ Kürd "Alxas (aş.) Mustafaoğlu" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Aliçeri mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Aliçeri
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Cülür (cihangir) aşiretine bağlıdır. Cülür bir lakaptır. Asıl ismi Cihangir aşiretidir. İbrahim
  Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Şukan [ Kürd "Şükrüler" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alireş [ Kürd "kara Ali? Ali kolu?" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 İmrûn
S1190 📖 ˁAmron [ Süry ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h 📖 Sinan (idari bölge)
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
  Mahmutdursun mah Kale - Kale - Malatya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Ormaniçi mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Titirin
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Pazarcık mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: Görvin
1928 📖 Pazarcık
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Piraş [ Kürd "değirmenönü" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Gökçeli mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Gertan
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Gülen mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Hanedo
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Kayadere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Zeynan
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Aktarla mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Mako
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Bölükkaya mah - Pötürge - Malatya
K 📖 Husikan [ Kürd "Hüseyinler" ]
1928 📖 Husikuşağı [ Kürd husik "Hüseyin" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Karaağaç mah - Kale - Malatya
1928 📖 Arapuşağı
1916h 📖 Araban [ Kürd "Araplar" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Taşmış mah - Pötürge - Malatya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Akuşağı mah - Kale - Malatya
K 📖 Akan
1861z 📖 Akuşağı (aş.) [ Tr "aş." ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının [Kürd] Pinkan karyeli ahaliyle ... deyar heyran
  Uyanık mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Körhane [ Kürd gebran? "gâvurlar" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Gündüz mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Babik [ Kürd "dedecik" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Noxudlu
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
  Çengelli mah - Pötürge - Malatya
1902hb 📖 Zengeran [ Tr "çingeneler" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Yenidamlar mah - Kale - Malatya
1928 📖 Bürüstün
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Karakaya mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Karakaya
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Alkas Ferik
1915z 📖 Ferikan
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alkis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
  Dikilitaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Xarabe
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Akça mah - Kale - Malatya
1928 📖 Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Çığırlı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Xalle Birik [ Kürd birik "pınarcık" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Bakımlı mah - Pötürge - Malatya
1893z 📖 Xarabe [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km