1 yerleşimi bulundu.
  Gömesin mah - Pötürge (Aluçlu bucağı) - Malatya
1848z 1916h 📖 📖 Aluçlu (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Aluçlu) yerleşimi
■ 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Aluçlu aşireti nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiyenin köy ve mezraları Bekiran, Gömesin, Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhane idi. Gömesin dışındakiler 1989'da Kale ilçesine katıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km