26 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Arşıncı mah - Kulu - Konya
1928 📖 Arşuncu
Kürt (Sünni) (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Karacadağ mah - Kulu - Konya
1928 📖 Yalınayak
Kürt (Sünni) (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
K 📖 Qameran [ Kr ]
1928 📖 Yapalı
Kürt (Sünni) (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekaliflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Sağlık mah - Cihanbeyli - Konya
K 📖 Qolita [ Kr ]
1926h 📖 Kolitler Yaylası
Kürt (Sünni) (Xalîkan) yerleşimi
■ Köpek Gölü adlı gölün yanındadır. SN
  Gölyazı mah - Cihanbeyli - Konya
K 📖 Xelko
1926h 📖 Dondurma | Xalkânlı
1841z 📖 Xalikanlı (aş.) [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran
  Yukarıkamışlı mah - Elmadağ - Ankara
K 📖 Alikan [ Kr "aş." ]
1898z 📖 Kamışlı Balâ [ Tr "yukarı kamışlı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Kamışlı-i Bala ve Zir, Veled Sinan karyelerinin Keskin'den fekk-i irtibatıyla... deyar heyran
  Dallıöz köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖 Komagörgö / Komakorko [ Kr gomagurgo? "kurt mezrası" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Gomagorgo şeklinde yazılır, Kurt sürüsü ya da Kurtların evi gibi anlamları olabilir. gewrerani
  İzbırak mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Zaz
S1881 📖 Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖 Dêrkufon
1946 📖 Derikfan
S1881 📖 Deyrô Kfone [ Sür "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Ortaca mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Heştirek [ Kr hêştirik "devecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Ermenice aştarak `kule` uzak olasılıktır. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Aştarak ili Kürtçede Hêştirek olarak kullanılır. SN
  Kaynarca mz - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bîrikê [ Kr "kuyucak" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Güzelöz köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bîdar [ Kr bêdarê "ağaçsız" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Çatalan mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Deyrik / Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Vergili köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Becirman [ Kr bêcirman "vergisiz (seyyid köyü)" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Seyyid Bilal Becirman türbesi ziyaret edilir. Bu zatın soyundan gelen seyyidler Batman ve çevresinde itibar sahibidir. SN
  Hanlar mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖 Xanikan
1928 📖 Xanika Şendo [ Kr "Şendo hanı" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Tavşanlı mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Xarabkasır [ Kr xirbeqesir "sarayören" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Yakıtlı köy - Gercüş - Batman
K 📖 Hermêsê
1941ha 📖 Hermeyz
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Kıraç mz - Dargeçit - Mardin
1941ha 📖 Gundi Seyidali
1928 📖 Gundik Aliyo [ Kr "Ali köycüğü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Dereiçi köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bilexş
1946 📖 Bilahş
1928 📖 Beleˁş
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ 1993'te çevresindeki YAKITLI (Hermês), AYDINCA (Seyara), ÇALIŞKAN (Heştiwan), POYRAZ (Berdahol), DERELİ (Êzdara) gibi köylerle beraber askerler tarafından gönüllü köy koruculuğunu kabul etmedikleri gerekçesiyle yakılmıştır. SN
  Altıyol mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Serdîf
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Çatalçam mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Deyrsalib
S1881 📖 Deyrslibo [ Sür "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Gürışık mah - Dargeçit - Mardin
1928 📖 Gundik Xaci [ Kr gundik xacê "Hatice? köyü" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Aydınca köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 Seyyara [ Kr "gezginler" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Başyurt mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
S1881 1928 📖 📖 Zaxoran
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
  Tanyeri mah - Dargeçit - Mardin
K2011 📖 Roverê
1941ha 📖 Ruvar
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Ağatsor [ Erm "tuzdere? gözedere?" ]
R1889 📖 Ağadeve
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Alıki aşireti haricinde Qaski aşireti de yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km