26 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Arşıncı mah - Kulu - Konya
1928k: Arşuncu
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Karacadağ mah - Kulu - Konya
1928k: Yalınayak
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
1841d: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Sağlık mah - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qolita [ Kürd ]
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ Köpek Gölü adlı gölün yanındadır. SN
  Gölyazı mah - Cihanbeyli - Konya
Kr: Xelko
1910ht: Dondurma | Xalkânlı [ Kürd Xalikanlı "(aş.)" ]
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © »»» 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran
  Yukarıkamışlı mah - Elmadağ - Ankara
Kr: Alikan
1928k: Kamışlı yk. [ Tr "yukarı kamışlı" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Kamışlı-i Bala ve Zir, Veled Sinan karyelerinin Keskin'den fekk-i irtibatıyla... deyar heyran
  İzbırak x - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
■ Köy halkı Süryaniler'den oluşmaktadır. Lakin 1990'larda yaşanan terör saldırıları sebebiyle birçok Süryani Aile yurdışına göç etmiştir. Berk Ulusoy
  Nurlu köy - Gercüş - Batman
Kr: Dêrkufon
1946k: Derikfan
S1900~: DeyrôKfone [ Süry "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Ortaca mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Heşterek [ Kürd hêştirik "katırlı/develi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Kaynarca mz - Gercüş - Batman
Kr: Birikê [ Kürd "Kuyucak" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Güzelöz köy - Gercüş - Batman
1928k: Bîdar [ Kürd "yoksul" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Çatalan mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Deyrik/Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Vergili köy - Gercüş - Batman
1928k: Bîcirman [ Kürd bêcirman "vergisiz (şeyh köyü)" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Hanlar mah - Midyat - Mardin
1941ha: Hanikan
1928k: XanikaŞendo [ Kürd "Şendo hanı" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Tavşanlı mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Xarabkasır [ Kürd xirbeqesir "sarayören" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Yakıtlı köy - Gercüş - Batman
Kr: Hermêsê
1915hb: Hermeyz
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Dereiçi köy - Gercüş - Batman
Kr: Bilaka
1946k: Bilahş
1928k: Belneˁş
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Altıyol mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Serdîf
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Kıraç mz - Dargeçit - Mardin
1941ha: GundiSeyidali
1928k: GundikAliyo [ Kürd Gundikê Eliyo "Ali mezrası" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Çatalçam mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Deyrsalib
S1900~: DayroSlibo [ Süry "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Anıtlı mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Hah [ Süry hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
■ Köy halkı Süryaniler'den, Kurmanç Kürdler'inden ve Kürtleşmiş Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gürışık mah - Dargeçit - Mardin
1928k: GundikXaci [ Kürd gundikxacê "Hacı mezrası" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Aydınca köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928k: Seyyara [ Kürd "gezginler" ]
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Başyurt mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Zaxuran [ Kürd "Zaho'lu?" ]
Kürd (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
  Tanyeri mah - Dargeçit - Mardin
Kr: Roverê
Kürd (Alikan) yerleşimi
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
R1889: Ağadeve
E1918: Ağatsor [ Erm "tuzdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km