38 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Fıstıklıdağ mah - Araban - Gaziantep
hl: Zag
1928k: Zekteriş
1914hk: Zekteric
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Kr: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980: Karagöcek
1928k: Xortlu
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Bahri [ Kürd bahro "hisse" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Akyazı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Xolxolik [ Kürd xolxolik "seslipınar" ]
1914hk: Holholk
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Köyün Turuş (Kuyulu) isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1928k: Çöpler
1643ava: Cobiler
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
1643ava, 1928k: Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şikaki) yerleşimi
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
1912hk: Moxut [ Erm "dumanlı?" ]
E1914: Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946k: Ençiti
E1902: Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
1643ava, 1928k: Ancirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Y17: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Biradi
E1878: Bradi/Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878, E1902: Prexi [ Erm ]
1835nç, 1925ht: Brexi/Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925ht: Ağgi/Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t, 1925ht: Nornik/Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969v: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Komîr/Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Muratçık köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902, 1928k: Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. SN
■ Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
  HıdırBaba köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Dişidi
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi iken sonradan Şavak Kürtleri de yerleşmiştir. metonio
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t, 1928k: Devderic/Derdiriç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835nç, 1925ht: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Alpagut köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Alpavut
E1902: Arpavud [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiştir. SN
■ Köyü Ermeniler kurmuştur ve tehcire kadar da Ermeniler yaşamaktaydı. Daha sonraları köye çevredeki diğer Türkmen köylerinden Türkmenler, Romanya göçmeni Türkler ve Şıkaki ya da Şavak Aşireti mensubu Kurmanç Kürdler'i taşınmıştır. Günümüzde köy halkı Türkler/Türkmenler ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çöteli köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
E1902: Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
1925ht: TitinikMezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eskiören" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Titinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928k: Nisirto
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960-: Tahsu
1925ht: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878: Avşakar/Havşakar [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928k: Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Kr: Kumreş
1960: Orcan
1946k: Komraş yk. [ Kürd komreş? "karamezra" ]
  Çamyatağı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Nurali
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Nurali Köyü, Nuralı, Nurallı. Köy Musul ve civarından göçen Bayad - Bayat Türkmenlerince kurulmuş olup, kürd ve şikaki yerleşimi değildir. Köyün ismi Osmanlı döneminde Nur Ali adlı tımar sahibi bir askerin ismine istinaden verilmiştir. Yakınında bulunan Gümüşbağlar (Müridi, Mürüdü) köyü ise yine Nuralı yerleşimcileri tarafından kurulmuştur. harpudian
  Salkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
E1878: Harsenk [ Erm "gelingiller/gelincikli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Beydoğmuş köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928k: Kekan/Keykan [ Kürd kekan "ağabeyler" ]
  Kıraç köy - Elazığ_M (İçme bucağı) - Elazığ
E1902: Kıraç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 188 Ermeni, 44 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1878: Norkeğ [ Erm "yeni köy" ]
1841n: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Çalkışla x - Tercan - Erzincan
1901hb, 1928k: Çirkis [ Erm çırgits? "sukenarı" ]
■ Baraj gölü altında kalmış ve yakında Yavuzselim adlı mahalle inşa edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km