38 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Fıstıklıdağ mah - Araban - Gaziantep
hl 📖 Zag
1928 📖 Zekteriş
1914hk 📖 Zekteric
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K 📖 Xortikan [ Kr "delikanlılar (aş.)" ]
1980 📖 Karagöcek
1928 📖 Xortlu
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Bahri [ Kr bahro "hisse" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Akyazı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Xolxolik [ Kr "seslipınar" ]
1914hk 📖 Holholk
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Çöpler
1643a 📖 Cobiler
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖 Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şikaki) yerleşimi
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
E1914 📖 Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
1912hk 📖 Moxut [ Erm mıxud "dumanlı?" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖 Ençiti
E1902 📖 Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
1643a 📖 Ençirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Pazapun [ Erm "şahin yuvası" ]
Y17 📖 Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%) Toplam: 127 metonio
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Biradi
E1878 📖 Bradi / Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖 Prexi [ Erm ]
1835c 1925h 📖 📖 Brexi / Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖 Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Vaskovan
E1776 📖 Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖 Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Muratçık köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902 1928 📖 📖 Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. 1915'ten sonra iskan edilen Rumeli muhacirleri köyü Kürtlere satıp Bursa'ya göçtüler. SN
■ Ermeni kaynakları 1915 yılı öncesinde tahmini olarak 100 Ermeni, 100 Kürt (Şikaki), 400 Türk (Alevi-Türkmen), 120 Süryani (?) nüfusun olduğunu iddia ederler. Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
  HıdırBaba köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Dişidi
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi iken sonradan Şavak Kürtleri de yerleşmiştir. metonio
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖 Devdırêj
1518b : Devderic / Derderic [ Erm ]
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Tsıntsor [ Erm tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 📖 📖 Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Alpagut köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Arpavut
E1902 📖 Arpavud [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiştir. SN
■ The 1834 Ottoman census detailed 242 Armenian males in 38 households and 68 Muslim males in 13 households. By the 1840 census, the Armenian male population had dropped to 204 in 40 households. The 1878 Armenian census noted an increased Armenian population of 611 in 70 households and 152 Turks living in the village. Eprigian supplies a population of 600 Armenians and 19 Turks in Arpavud. The 1894 Mamuretul Aziz provincial yearbook states the population to be 459 Armenians and 37 Muslims in 70 households. On the eve of thegenocide, the population had reduced to 343 Armenians in 52households. metonio
  Çöteli köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
E1902 1925h Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Doğan köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Doğan
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik Mezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik
1518b : T.tinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürd yerleşimi. SN
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Nisirto [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Celedor [ Kr cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖 Tahsu
1925h 📖 Taxsiyan [ Kr "üçler mahallesi?" ]
  Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Koxpinik
1518b : Koxpiniklü (aş.) [ Kr "aş." ]
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Avşakar / Havşakar [ Kr avaşeker "şekersu" ]
1928 📖 Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖 Komraş yk.
1518b : Kömreşlü (aş.) [ Kr komreş? "karamezra" ]
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürd yerleşimi. SN
  Çamyatağı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Nurali / Nuralı
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Musul ve civarından göçen Türkmenlerince kurulmuştur. Yakındaki Gümüşbağlar (Müridi, Mürüdü) köyü yine Nuralı yerleşimcileri tarafından kurulmuştur. harpudian
  Salkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hersenk / Hersink
E1878 📖 Harsenk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Meşeli köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Mîşeli
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Güneyçayırı köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güneyçayırı
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Beydoğmuş köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kekan / Keykan [ Kr kekan "ağabeyler" ]
  Kıraç köy - Elazığ_M (İçme bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Kıraç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 188 Ermeni, 44 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖 Norkeğ [ Erm "yeni köy" ]
1841 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Çalkışla x - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖 Çirkis [ Erm çırgits? "sukenarı" ]
■ Baraj gölü altında kalmış ve yakında Yavuzselim adlı mahalle inşa edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km