Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Kars yakın görünümü.
sırala 
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1928 K: Zaruşad
1905-1918 Beg: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704: Zaruşad
E390, E482 Pav 193, MKh: Zarişad [ Erm "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Khorenli Movses’e göre Zareh Büyük İskender’den y. 100 yıl önce yaşamış Ermenistan kralıdır. Ancak İrani isim daha ziyade bir Pers yöneticisini düşündürür. Kent adı MS 1. yy’a ilişkin vekayinamelerde kaydedilmiştir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■  Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Digor ilçe - Digor - Kars
R1889 E1902: Digor
1842 Tex: Degor
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Kasaba yakınındaki Eski Digor mevkiinde bulunan Surp Sarkis basilikası 5. yüzyıla ait olup bilinen en eski kubbeli Ermeni kilisesi idi. 1965'ten sonra tamamen tahrip edildi. Degor (Eski Ermenice Tekor) adının ne kadar eskiye dayandığını tesbit edemedim. Kürtçe `iki mezar` anlamına gelen dugor sözcüğünden türetme çabası beyhudedir. ■ 1828 tehcirinde boşalmış olan kasaba 1880'lerde Rus yönetimi altında yeniden iskân edildi. SN
■ Nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler, geri kalan kısmı ise Terekemeler oluşturur. Türk
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Kağızman ilçe - Kağızman - Kars
E863, E1902 Asoğ, Epr: Gağzıvan/Gağezvan
■ Ermeni vekâyinamelerinde en erken 863 tarihinde Malazgirt emiri Şahab bin Qays ile dayısı Apas Pakraduni arasında vuku bulan savaş münasebetiyle anılır. 20. yy başlarında nüfusu 2000 Ermeni ve 1400 kadar Türk idi. SN
■ Gürcüce adı "Ağzevani". GEO
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Sarıkamış ilçe - Sarıkamış - Kars
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Selim ilçe - Selim - Kars
Eski adı: Novo Selim [ Rus Novo Selim "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Susuz ilçe - Susuz - Kars
1928 K: Cılavuz
R1889 RAl: Novo Dubovka [ Rus Novo Dubovka "yeni Dubovka" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Novo Dubovka eski Cılavuz merkezinin 2 km doğusundaki Molokan yerleşiminin adı idi (şimdi Cumhuriyet mah.), ancak bütün kasaba böyle adlandırıldı. Rusça isim Volgograd (Tsaritsyn) bölgesindeki Dubovka kenti adından gelir. SN
■ İlçe merkezi yerlidir, fakat köylerin yarısı Kürt diğer yarısı Terekemedir. Türk
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
  Kars il - Merkez - Kars
Byz: Kars
E390 Pav: Kark'/Kars
Ark Str: Khorsa (idari bölge)
■ Erm Kark' (nominativ), Kars (akkuzativ) ve Karuts Pert (Karlar? kalesi, genitiv) biçimleri 4. ve 5. yy'dan beri kaydedilmiştir. Kar'ların kim ve ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı bir kavimle ilişkilendirilmesi cahilliktir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km