Göreme adında 1 yerleşim bulundu.
  Göreme bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Maçan
Byz: Matiána
1928 K: Göreme (başka yer)
Ark: Kórama (başka yer)
■ Matiana/Maçan bugünkü köyün, Korama/Göreme ise 1 km uzaklıkta bulunan manastır vadisinin adıdır. Kórama adı 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km