Pasinler'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçüktuy köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tuyi sağir
E1902 Epr I.580: Ortoru/Vortoru
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tu/Tuy köyü 1,5 km güneydeki Büyüktuy köyüdür. Ermenice adı Ortoru olan bu köye Türkçe Küçüktuy adı verilir. SN
  Büyüktuy köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tuyi kebir
E490, E650 E1075 Parp 266, Seb 88, Last: Tu
■ MÖ 9. yy'da Urartu yazıtlarında yerel krallık merkezi olarak zikredilen Utu olmalıdır. Ermenice kaynaklarda 5. yy'dan itibaren Tu adıyla anılır. SN
  Pusudere köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Pusudere
  Saksı köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Pertek
E1902 Epr I.396: Pertag [ Erm "kalecik" ]
  Gölceğiz köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Gölciğez [ Tr ]
  Karavelet köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Karavelet
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Korucuk köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Korucuk
  Ovaköy köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ezirmik/İzelmik
E1895 HSH: Yezermek
  Kevenlik köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Haykürd [ Erm "Ermeni mezhebine mensup Hıristiyan Kürtlere verilen ad" ]
  Ağcalar köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ağcalar
  Yiğittaşı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Sos [ Erm sôs "çınar" ]
  Yavuzlu köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Pisyanlıkomu [ Kürd pisyan "aş." ]
Kürd (Okçiyan) yerleşimi
  Çiçekli köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ortuzu
E1902 Epr: Ortuzi [ Erm ]
  Çöğender köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Çöğender
  Baldızı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Baldızı
  Yukarıçakmak köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Çakmak ulya
  Porsuk köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Porsuk
  Övenler köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Müceldi
E1895 HSH: Meceldi
  Acı köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Acı
  Taşkaynak köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Keyvank/Kevanek [ Erm kaylvank' "kurt manastırı" ]
  Yiğitpınarı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Deliler [ Tr ]
  Alvar bld - Pasinler - Erzurum
E490 Parp 303: Alvar
■ Tarihçi Parpetsi'ye göre 438 yılında Mamigonyanların isyanını bastırmak üzere sefere çıkan Sasani komutanı Şapuh Mihranî bu köyde ordugâh kurdu. ■ Kasaba adı Türkçe kökenli olmadığı halde yanlışlıkla Türkçe sanılarak korunmuştur. SN
  Büyükdere köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Kurnuç/Kornoc
E490 Parp: Mıknarinç [ Erm ]
■ Ğazar Parpetsi'nin Tu (Büyüktüy) köyünden iki fersah doğuda olduğunu belirttiği Mknar'inç köyü olması kuvvetle muhtemeldir. Sagona 47. SN
  Bulkasım köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Bulkasım
E1895 HSH: Bılğasun
  Kurbançayırı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Hins
E400, E1902 Epr II.330-331: Hintsk' [ Erm ]
■ Nerses Bartev gatoğigos tarafından 4. yy'da inşa edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan bu manastırın 1828'e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN
  Pelitli köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Malikomu [ Kürd malikom "mezraevi" ]
  Serçeboğazı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Serçeboğazı
  Yayladağ köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Kalbulas/Galbulas Ulya [ Erm ]
  Aşıtlar köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tizgi
  Çalıyazı köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Rabat/Rapat [ Erm "han, manastır" ]
  Otlukkapı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Hertev/Hertiv
E1902 Epr II.47: Hertev [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pasinler ilçe - Pasinler - Erzurum
1928 K: Hasankale
E482: Vağarşavan [ Erm "Vağarşag kenti" ]
E482 MKh: Paseank' (idari bölge) [ Erm "Pasen'ler (Yukarı ve Aşağı)" ]
Ark Xe: Phasianoi (idari bölge) [ Yun "Pasian'lar" ]
■ Yukarı Pasin (şimdi Pasinler ilçesi) ve Aşağı Pasin (Horasan ilçesi) olmak üzere iki bölgeden oluşur. Ermenice Baseank'/Paseank' bölge adı 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup, Türkçedeki gibi daima çoğul kullanılır. Yunancada Basianê/Phasianê ülke adı MÖ 5. yy'dan itibaren kayda geçmiştir. Ksenophon'a göre Phasianoí `P'aslılar` Aras nehrinin kaynakları yöresinde yaşayan bir kavim veya aşirettir. ■ Hasankale kasabası eski Vağarşavan `Vağarşag kenti` yerindedir. Herhangi bir tarihi kişiye tekabül etmeyen Hasan adı muhtemelen *Basean Kal'ası adından uyarlanmıştır. SN
■ Gürcüce: Basiani (ბასიანი) ''Basilar'', ''Basli (yer)''. Eski bir Kolh (Proto-kartvel) boyu adından geldiği öne sürülmüştür. GEO
  Kavuşturan köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Axa
  Tımar köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tımar
  Yastıktepe köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ketvan [ Erm ]
■ © 25.10.1820 Erzurum'da Yukarı Pasin'de Ketvan karyesinde İbrahim Ağa'nın bina eylediği mescide minber vazı ile cuma ve bayram namazları kılınmak için izin verilmesi ve hitabetinin tevcihi. deyar heyran
  Altınbaşak köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Kındığı
E1895 HSH: Kındeği [ Erm ]
1514 Krz 106: Kındığı
  Demirdöven köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Surbehan
E1895 HSH: Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
  Üğümü köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ügümü
E1019 Last 10: Ogomi [ Erm ]
■ Lastivertli Arisdages Tarihi, Ügümü kendinin 1055'te Türklerce istila ve yağma edilmesini ayrıntılı olarak tasvir eder. SN
  Sunak köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Pulur
E1060 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
  Taşlıgüney köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Sansor/Sanasor [ Erm ]
  Yukarıdanişment köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Danişmend ulya
■ © 07.01.1723 Danişmed türkmen cemaatinin konar göçer taifesinden oldukları... deyar heyran
  Ardıçlı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Miyadîn
E1895 HSH: Miyadun [ Erm "tek ev" ]
  Tepecik köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tepecik
  Taşlıyurt köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ağzehir
  Epsemce köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Epsemce
  Uzunark köy - Pasinler - Erzurum
1928, 1946 K, MYK: Tortan
E1652, E1902 Epr: Tortan [ Erm Թորդան ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni tarihinde 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Erzincan Kemah'taki Tortan (Doğan) köyü ile aynı adı taşır. Sözcüğün anlamı belirsizdir. SN
  Yeniköy köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yeniköy
  Çakırtaş köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yekabad
E1895, E1902 HSH, Epr: Ekebad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda nüfusu Emeni idi, ancak eskiden Gürcü haneleri de vardı. SN
  Kızılören köy - Pasinler (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Kızılviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi, kısmen Sünnileşenler de bulunmakta. metonio
  Esendere köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Badicivan
E1895 HSH: Badijvan [ Erm ]
1702 Tour: Badijuin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi metonio
  ? mz - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Mişki/Muşki
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km