Mazgirt'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Akyünlü mah - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Çantur
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 DİE: Onbaşılar
E1878, 1928 AY, K: Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kabun
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Begleran [ Kürd+Tr "Beyler (aş.)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Mazgirt
E867, E1878 AY: Medzgerd [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Şavkın mah - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Zéri
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Dilanoğlu [ Kürd dîlan? "köleler (aş.)" ]
E1878 AY: Diranoğlu [ Erm diran? "(öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
E1878 AY: Şahkulan [ Tr "şahkulu'lar (aş.)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gorcan [ Erm gordzan "yıkıntı, harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Temurtaxt [ Tr "Timur tahtı?" ]
E1878 AY: Tamırtax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Göktepe
Z2012: Goydep [ Tr Göktepe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Kocvanis
1928 K: Koca Ovanis
E1878 AY: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Aşağıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Sindam süfla
Alevi (Zaza) yerleşimi
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1912 ÇEr: İsmayil
E1878 AY: İsmailbeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Kızılcık
E1878 AY: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yukarıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Sindam ulya
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1912 ÇEr: Demirçin
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Şorda
E1878, E1914 K&P: Şordam/Şordan
1530 T: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Peri [ Erm perri "bereketli" ]
1928 K: Çarsancak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ Perri kasabanın, Çarsancak idari bölgenin adıdır. Perri aynı zamanda bugün Peri Suyu olarak anılan nehrin adı olup, kasabanın mı nehirden yoksa nehrin mi kasabadan adlandırıldığı açık değildir. SN
■ Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla (16.yy.) Diyarbakır eyâletine bağlı Sancak, (1855) Diyarbakır eyâleti Harput`a bağlı Kaza, (1888) Mamûretülaziz vilâyeti Dersim`e bağlı Kaza, (1927) Elâzığ Pertek`e bağlı Nahiye, Tunceli Mazgirt`e bağlı Nahiye. Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi. Daha sonra Peri kasabasına taşındı. deyar heyran
■ Akpazar'ın Sünnilerinin büyük bir kısmı Türkmen (Karakeçili)dir. Aleviler ise yerleşime sonradan gelmiş olup Kurmanç veya Zazadır. metonio
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Keştun
E1914: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Çalkadan
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Baso
E1878, E1914 AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Xozinkéğ
E1879, E1914 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kirzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Xoşé [ Kürd xweşê "şirince" ]
1782: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Reşo Mezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şomi
E1878 AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Pağnik [ Erm pağnik' "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Örs
E1878, E1914 AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Kömkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlanıyor. Mansuri
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kuşhane
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Pulan
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Beroc [ Kürd berroj "güney" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Lemk
E1878 AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Köderiç
E1878, E1902 AY, Epr: Kodar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurkurik [ Kürd krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Bu köyde Urartu zamanından kale kalıntısı ve çivi yazıtı var. Yörenin en eski kapılarından biri olduğu açık. Bu anlamda kapıyla ilgili bir eski isminin olması mantıklı. Fakat hangi dilden olduğuna ilişkin değişik ihtimaller var. Pers dönemini de düşünürsek Farsça Darbân aynı anlamdadır. Ermenice ise Դռնապան (Tırnaban /Dırnaban) yine aynı anlamda, kapı koruyucudur. Dolayısıyla bunu yalnız Kürd. değil, aynı zamanda Erm. ve Fars. olarak da belirtmeli. (Hovsep Hayreni) SN
■ Alevi Kürd yerleşimi (Şadiyan aşireti) Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Sorak/Sorek
E1878 AY: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Alhan
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Davalı
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Seyidan/Seyidli [ Kürd seyîdan "Seyitler (aş.)" ]
E1878 AY: Seyitler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Çat
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şobek
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bîlan/Bélan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Mesdan
E1878, E1914 AY, K&P: Masdun/Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Dedebağ köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bağin
Byz Kyp: Palinês
E432, E1879 MKh: Bağin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ve Ortaçağdan beri işletilen ılıcası vardır. Ancak belirgin anlam bağına rağmen Bağin adını Erm pağan/pağnik' (ılıca) sözcüğüyle birleştirmek güçtür. ■ 1994'te köy boşaltıldı, tahrip edildi. Halen metruktur. (SN) ■ Urartu zamanından beri kalesiyle ünlü olan bu yerde eski tanrılara ait bir tapınak da olmuşsa eğer, yer ismi Bagin (tapınak) sözcüğüyle ilgili olabilir. Ancak burada da şöyle bir problem var. İsmin basitçe Bagin'den Bağin'e dönüşmüş olduğunu varsaymak kolay değil. Zira eski Yunan ve Latin kaynaklarında bu isim Palin olarak geçiyor. Onlardan duyulan isimlerdeki L'nin Ermenicede Ğ'ye dönüşme durumu yaygındır. Fakat acaba Yunan kaynakları o ismi orijinalinden ne olarak duyup da Palin olarak kayda geçmişler bu da belirsiz. (Hovsep Hayreni) SN
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Kayacı
E1878: Kayaşén
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.139, K: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Komiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
  Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kârdere
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Oğuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
E1878: Küreken
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Canik
E1878: Canig
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Coşik
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Akkilise
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
h2010: Teman
1928 K: Koman [ Kürd koman "komlar" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Söylentiye göre, İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Manekrek [ Erm ? akarag "? çiftliği" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim de Erm. akarag'lı olanlardan biridir. Manakarag> Manakrak> Manekrek. Man Ermenicede “tur, döngü, dolanma, gezi” anlamlarına geliyor. Bu kökten fiil olarak Manel: Eğirmek, burmak, örmek. Man kal: Tur atmak, dolanmak, gezinmek. Manatsnel: Gezdirmek. Ayrıca Mananadeğ: Gezinti yeri. Sonuç olarak bu ismi Gezi Çiftliği şeklinde yorumlayabiliriz. (Hovsep Hayreni) SN
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Feraç
1928 K: Ferec/Ferc [ Kürd ferec "ferahça" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km