yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Mazgirt'de 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 DİE: Onbaşılar
E1878, 1928 AY, K: Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kabun
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Begleran [ Kürd+Tr "Beyler (aş.)" ]
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Mazgirt
E867, E1878 AY: Medzgerd [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Dilanoğlu [ Kürd dîlan? "köleler (aş.)" ]
E1878 AY: Diranoğlu [ Erm diran? "(öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
E1878 AY: Şahkulan [ Tr "şahkulu'lar (aş.)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Temurtaht [ Kürd temirtax "Timur mahallesi" ]
E1878 AY: Tamrtax
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Göktepe
Z2012: Goydep [ Tr Göktepe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Kocvanis
1928 K: Koca Ovanis
E1878 AY: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Tarbusor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gorcan [ Erm gordzan "yıkıntı, harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: İsmailbeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Kızılcık
E1878 AY: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Şorda
E1878, E1914 K&P: Şordam/Şordan
1530 T: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Peri [ Erm perri "bereketli" ]
1928 K: Çarsancak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Perri kasabanın, Çarsancak idari bölgenin adıdır. Perri aynı zamanda bugün Peri Suyu olarak anılan nehrin adı olup, kasabanın mı nehirden yoksa nehrin mi kasabadan adlandırıldığı açık değildir. SN
■ Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla (16.yy.) Diyarbakır eyâletine bağlı Sancak, (1855) Diyarbakır eyâleti Harput`a bağlı Kaza, (1888) Mamûretülaziz vilâyeti Dersim`e bağlı Kaza, (1927) Elâzığ Pertek`e bağlı Nahiye, Tunceli Mazgirt`e bağlı Nahiye. Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi. Daha sonra Peri kasabasına taşındı. deyar heyran
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Keştun
E1914: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Baso
E1878, E1914 AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Xozinkéğ
E1879, E1914 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kirzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Xoşé [ Kürd xweşê "şirince" ]
1782: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Reşo Mezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şomi
E1878 AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Pağnik [ Erm pağnik' "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Qerexdep
Alevi Kürd yerleşimi (Şadiyan aşireti).
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Örs
E1878, E1914 AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Kömkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlanıyor. Mansuri
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Beroc [ Kürd berroj "güney" ]
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Lemk
E1878 AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Köderiç
E1878, E1902 AY, Epr: Gotar'ic/Kodar'ic [ Erm ]
Y525: Kithárizon
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurkurik [ Kürd krkrig "yıkıntı" ]
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
Alevi yerleşimi (Sadiyan aşireti).
■ Bu köyde Urartu zamanından kale kalıntısı ve çivi yazıtı var. Yörenin en eski kapılarından biri olduğu açık. Bu anlamda kapıyla ilgili bir eski isminin olması mantıklı. Fakat hangi dilden olduğuna ilişkin değişik ihtimaller var. Pers dönemini de düşünürsek Farsça Darbân aynı anlamdadır. Ermenice ise Դռնապան (Tırnaban /Dırnaban) yine aynı anlamda, kapı koruyucudur. Dolayısıyla bunu yalnız Kürd. değil, aynı zamanda Erm. ve Fars. olarak da belirtmeli. (Hovsep Hayreni) SN
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Sorak/Sorek
E1878 AY: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Seyidan/Seyidli [ Kürd seyîdan "Seyitler (aş.)" ]
E1878 AY: Seyitler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bîlan/Bélan [ Kürd bilan "aş." ]
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Karsan [ Kürd garsiyan ]
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Mesdan
E1878, E1914 AY, K&P: Masdun/Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
  Dedebağ köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bağin
Y610 Kyp: Palinês
E432, E1879 MKh: Bağin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu krallığından kalma kalesi ve Ortaçağdan beri işletilen ılıcası vardır. Ancak belirgin anlam bağına rağmen Bağin adını Erm pağan/pağnik' (ılıca) sözcüğüyle birleştirmek güçtür. ■ 1994'te köy boşaltıldı, tahrip edildi. Halen metruktur. (SN) ■ Urartu zamanından beri kalesiyle ünlü olan bu yerde eski tanrılara ait bir tapınak da olmuşsa eğer, yer ismi Bagin (tapınak) sözcüğüyle ilgili olabilir. Ancak burada da şöyle bir problem var. İsmin basitçe Bagin'den Bağin'e dönüşmüş olduğunu varsaymak kolay değil. Zira eski Yunan ve Latin kaynaklarında bu isim Palin olarak geçiyor. Onlardan duyulan isimlerdeki L'nin Ermenicede Ğ'ye dönüşme durumu yaygındır. Fakat acaba Yunan kaynakları o ismi orijinalinden ne olarak duyup da Palin olarak kayda geçmişler bu da belirsiz. (Hovsep Hayreni) SN
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.139, K: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Komiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Rîçik [ Kürd "kök" ]
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
  Oğuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
E1878: Küreken
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Coşik
Alevi Kürd yerleşimi (İzoli aşireti).
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Koman [ Kürd koman "komlar" ]
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Manekrek [ Erm ? akarag "? çiftliği" ]
■ Bu isim de Erm. akarag'lı olanlardan biridir. Manakarag> Manakrak> Manekrek. Man Ermenicede “tur, döngü, dolanma, gezi” anlamlarına geliyor. Bu kökten fiil olarak Manel: Eğirmek, burmak, örmek. Man kal: Tur atmak, dolanmak, gezinmek. Manatsnel: Gezdirmek. Ayrıca Mananadeğ: Gezinti yeri. Sonuç olarak bu ismi Gezi Çiftliği şeklinde yorumlayabiliriz. (Hovsep Hayreni) SN
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Feraç
1928 K: Ferec/Ferc [ Kürd ferec "ferahça" ]
■ Alevi Yerleşimi Türk

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Teman köy - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Teman
■ Köyün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak , günümüze kadar aktarılan söylentiye göre, Hİzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması , bu tezi doğrulamaktadır. Dersim( Tunceli) ili, Mazgirt İlçesine bağlı olan Teman (Yaşaroğlu) Goman ; batısında Coşik, kuzey-Batisinda Riçik , doğusunda Peri çayı ile ayrılmış Elazığ sınırı ve Golan, güneyinde ise Manakerenk ve Hülüman komşu köyleri ile çevrilidir. ------------------------------------------------------------------- Yine Teman köyünü ilk kuran Temır adlı bir Hizolludur. Babadan oğla kadar gelen temır isminin son ferdi Temır Çavuş’tu. Daha önceleri başka köşe yazılarında da belirttiğim gibi. Teman, Hizol (İzol) aşiretinin ilk kurduğu köylerden biridir. 1987 yı lında Temir Çavuş'la yapilan bir söyleşide, Temir Çavuş şunları söylemiştir: "İzollar'ın (Hizol) dedesi ilk olarak Karacadağ'tan gelip Rîçik'e yerleşirler. Rîçik, kök anlamın dadır. Kökümüz buraya yerleşip bu radan dağıldığı için bu adı alır. De demiz ölünce, üç oğlu anlaşa maz. Büyük oğlu Rîçik'te kalır. Or tanca oğlu Karacadağ'a geri döner. Küçük oğlu Temir bura ya yerleşir. Çevredeki diğer Hizol köyleri ise çok daha sonraları kurulur. Geldiği yıllarda buralarda çoook aşiret kavgaları olmuş bizim aşiretle Şadiler arasında fazla olmamışta Xıran aşireti ile çok olmuş hata son bazı aşiret kavgalarına ben de tanık oldum. İleri gelenler bakmışlar bu kavga kötü sonuçlara varır tutmuşlar her köye veya köyler arasına seyitleri yerleştirmişler. Bizim köye de öyle gelmişler. Bu köyü kurar. Teman ismi Temir'den kalır. Son Temir ismini de bana vermişler. Ismail Polat Umutcan23
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.