yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Mazgirt'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
E1878: Hasorig/Hasorik
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Aşağıtarlacık köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Hezirge süfla ve ulya
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Akyünlü mah - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Çantur
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Kalaycı köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Arslanyurdu köy - Mazgirt - Tunceli
1960 DİE: Onbaşılar
E1878, 1928 AY, K: Lazvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Köklüce köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kabun
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Begleran [ Kürd+Tr "Beyler (aş.)" ]
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Mazgirt
E867, E1878 AY: Medzgerd [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Şavkın mah - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Zéri
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Koçkuyusu köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Dilanoğlu [ Kürd dîlan? "köleler (aş.)" ]
E1878 AY: Diranoğlu [ Erm diran? "(öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Aşağıçanakçı mz - Mazgirt - Tunceli
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  ? mz - Mazgirt - Tunceli
E1878 AY: Şahkulan [ Tr "şahkulu'lar (aş.)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Görcan mz - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gorcan [ Erm gordzan "yıkıntı, harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Temurtaht köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Temurtaht [ Kürd temirtax "Timur mahallesi" ]
E1878 AY: Tamrtax
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Göktepe
Z2012: Goydep [ Tr Göktepe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Kocvanis
1928 K: Koca Ovanis
E1878 AY: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Yenibudak köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Tarpasor [ Erm tarpnatsor "demircidere" ]
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Aşağıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Sindam süfla
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: İsmailbeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Kızılcık
E1878 AY: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Yukarıoyumca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Sindam ulya
K2010: Sındama jorin
Alevi yerleşimi (Zaza aşireti).
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Sünni yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Şorda
E1878, E1914 K&P: Şordam/Şordan
1530 T: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Akpazar bld - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Peri [ Erm perri "bereketli" ]
1928 K: Çarsancak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ Perri kasabanın, Çarsancak idari bölgenin adıdır. Perri aynı zamanda bugün Peri Suyu olarak anılan nehrin adı olup, kasabanın mı nehirden yoksa nehrin mi kasabadan adlandırıldığı açık değildir. SN
■ Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla (16.yy.) Diyarbakır eyâletine bağlı Sancak, (1855) Diyarbakır eyâleti Harput`a bağlı Kaza, (1888) Mamûretülaziz vilâyeti Dersim`e bağlı Kaza, (1927) Elâzığ Pertek`e bağlı Nahiye, Tunceli Mazgirt`e bağlı Nahiye. Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi. Daha sonra Peri kasabasına taşındı. deyar heyran
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Keştun
E1914: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Çalkadan
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Baso
E1878, E1914 AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Xozinkéğ
E1879, E1914 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kirzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Xoşé [ Kürd xweşê "şirince" ]
1782: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Reşo Mezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şomi
E1878 AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Pağnik [ Erm pağnik' "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Örs
E1878, E1914 AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kömkar mz - Mazgirt - Tunceli
Eski adı: Kömkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Kavaktepe köyüne bağlı bir mezraykan sonra Kızılkale'ye bağlanıyor. Mansuri
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kuşhane
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Pulan
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Beroc [ Kürd berroj "güney" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Lemk
E1878 AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Köderiç
E1878, E1902 AY, Epr: Gotar'ic/Kodar'ic [ Erm ]
Byz: Kithárizon
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurkurik [ Kürd krkrig "yıkıntı" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Bu köyde Urartu zamanından kale kalıntısı ve çivi yazıtı var. Yörenin en eski kapılarından biri olduğu açık. Bu anlamda kapıyla ilgili bir eski isminin olması mantıklı. Fakat hangi dilden olduğuna ilişkin değişik ihtimaller var. Pers dönemini de düşünürsek Farsça Darbân aynı anlamdadır. Ermenice ise Դռնապան (Tırnaban /Dırnaban) yine aynı anlamda, kapı koruyucudur. Dolayısıyla bunu yalnız Kürd. değil, aynı zamanda Erm. ve Fars. olarak da belirtmeli. (Hovsep Hayreni) SN
■ Alevi Kürd yerleşimi (Şadiyan aşireti) Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Sorak/Sorek
E1878 AY: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Alhan
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Davalı
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Seyidan/Seyidli [ Kürd seyîdan "Seyitler (aş.)" ]
E1878 AY: Seyitler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Çat
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şobek
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bîlan/Bélan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Mesdan
E1878, E1914 AY, K&P: Masdun/Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Dedebağ köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bağin
Byz Kyp: Palinês
E432, E1879 MKh: Bağin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
■ Urartu krallığından kalma kalesi ve Ortaçağdan beri işletilen ılıcası vardır. Ancak belirgin anlam bağına rağmen Bağin adını Erm pağan/pağnik' (ılıca) sözcüğüyle birleştirmek güçtür. ■ 1994'te köy boşaltıldı, tahrip edildi. Halen metruktur. (SN) ■ Urartu zamanından beri kalesiyle ünlü olan bu yerde eski tanrılara ait bir tapınak da olmuşsa eğer, yer ismi Bagin (tapınak) sözcüğüyle ilgili olabilir. Ancak burada da şöyle bir problem var. İsmin basitçe Bagin'den Bağin'e dönüşmüş olduğunu varsaymak kolay değil. Zira eski Yunan ve Latin kaynaklarında bu isim Palin olarak geçiyor. Onlardan duyulan isimlerdeki L'nin Ermenicede Ğ'ye dönüşme durumu yaygındır. Fakat acaba Yunan kaynakları o ismi orijinalinden ne olarak duyup da Palin olarak kayda geçmişler bu da belirsiz. (Hovsep Hayreni) SN
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Kayacı
E1878: Kayaşén
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Darıkent bld - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Moxındi/Muxundu
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.139, K: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Komiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
  Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kârdere
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Oğuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
E1878: Küreken
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Canik
E1878: Canig
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Coşik
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Hüluman/Hülman
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
Alevi yerleşimi (Zaza/Kurm. aşireti).
  Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Akkilise
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
h2010: Teman
1928 K: Koman [ Kürd koman "komlar" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Söylentiye göre, İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Manekrek [ Erm ? akarag "? çiftliği" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
■ Bu isim de Erm. akarag'lı olanlardan biridir. Manakarag> Manakrak> Manekrek. Man Ermenicede “tur, döngü, dolanma, gezi” anlamlarına geliyor. Bu kökten fiil olarak Manel: Eğirmek, burmak, örmek. Man kal: Tur atmak, dolanmak, gezinmek. Manatsnel: Gezdirmek. Ayrıca Mananadeğ: Gezinti yeri. Sonuç olarak bu ismi Gezi Çiftliği şeklinde yorumlayabiliriz. (Hovsep Hayreni) SN
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Feraç
1928 K: Ferec/Ferc [ Kürd ferec "ferahça" ]
Alevi yerleşimi (Kurm. aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km