yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Kemaliye'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 Mn: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1530, E1902 T-Kar, Epr: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Bızmişen
E1879, E1914 Mn: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Abrenk
E1902 Epr: Abarank'
E1879 AY: Abrank' [ Erm "mülk" ]
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1643 T-Kar, Ç: Dillü
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Navril
E1879, E1914 AY, Mn: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1530 T-Kar: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Öşnedan/Öşneden
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Alevi/Sünni karışık Türk yerleşimi metonio
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Miçingâh
1530, E1879 1928 T-Kar, AY, K: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni yerleşimi
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Şirzi Ekreği
E1879, E1902: Şrzui Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K: Pegir
E1879, E1902 AY, Epr: Pager [ Erm "ağıllar" ]
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Egin/Eğin
E1021, E1902 Epr I.76: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin çevresi ile Divriği civarı 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile toplam 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. ■ Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1879, E1902 Epr II.230: Dzak [ Erm "delik (mağara)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Şirzi
E1879, E1914 Mn: Şırzu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Hayhorom yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Eğnik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Venk
E1914 Mn: Vank' [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K: Salahlu
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ağrik
E1902 Epr: Ağorik' [ Erm "değirmenler" ]
E1879 AY: Ağvorik' [ Erm "güzeller??" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geruşla
1643, 1928 Ç&K, K: Garuşla/Gerüşla
E1902 Epr I.80: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
1518, 1928: Apçağa
E1879, E1902 AY, Epr: Abuçex
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice genitiv halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı meçhuldür. SN
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Gemürgap
E1661, E1879 REK 8.4188: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1530 T-Kar: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Muşaka
E1902 Epr: Muşeğgan
E1879: Muşeğa [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında 152 Türk, 54 Rum-Ortodoks Ermeni ve 8 normal Ermeni nüfus. SN
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ergü
E1879, E1902 AY, Epr: Arik gen. Argu [ Erm ]
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geşo
1530, 1928 T-Kar, K: Kâşo/Gâşo [ Kürd kaşo "bayır" ]
E1879, E1902 AY, Epr: Gaşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Hapanosekreği
1643, 1928 Ç&K, K: Yeşilekrek
E1902 Epr: Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1879 AY: Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Oysa 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K: Pedigan [ Kürd ]
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Hapanos
E1879, E1902 AY, Epr: Hapeğanots [ Erm ]
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Tarxanik [ Kürd "bayırevcik" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K: Gécegü
E1879, E1902 AY, Epr: Gecagi/Gecegi [ Erm ]
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 DİE: Durmuş
Eski adı: Taman [ Kürd "aş." ]
  Çitköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Çitköy
Alevi yerleşimi
  Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Vankağ
E1902 Epr: Van keğ
1530 T-Kar: Vankkéği [ Erm vank'keğ? "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Aşudka [ "Aşot'lar (öz.)" ]
E1902 Epr: Aşodga [ Erm "Küçük Aşot'un (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Cancik komu [ Erm cancig "arılı" ]
  Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
Eski adı: Şeyxsor [ Kürd "kızılşeyh" ]
  Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Hüdü
  Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Halmüge [ Erm ]
E1914 Mn: Helmıga
  Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Hinge [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Sing
Alevi yerleşimi
  Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Başekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Pat [ Erm "ördek" ]
Alevi yerleşimi
  Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Tafti [ Erm Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Sosek
1643, 1928 Ç&K, K: Sosik
E1901, E1914 Vic, Epr: Sôsig [ Erm "çınarcık" ]
  Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Mandurgi/Mendürgü [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968 K2: Dağaltı
1928 K: Xınsor [ Erm xntsor "elma" ]
  Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Miçingâh
1928 K: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
  Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Baş Vartenik
E1914 Mn: Vartenik' [ Erm vartenik' akk. vartenis "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1943'e kadar Çemişgezek'in bucağı idi, sonra Kemaliye'ye bağlandı. SN
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1960e DİE: Ençeti
1946 MYK: Ençiti
1643, 1928 Ç&K, K: Encirti
E1879, E1902 Epr I.269: Ançırti [ Erm ançırti "susuz yer, kurak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi Kürd yerleşimi (Şavak aşireti).
  Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Xoroç
E1902 Epr II.195: Xor'oç [ Erm "oyuk, çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Meşkért
E1901, E1902 Vic, Epr: Maşgerd [ Erm "çürükkale" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Salkımlı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Ehnesik
E1902 Epr I.269: Ehnétsik' [ Erm Anetsik' "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'da Kars'a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. ■ Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Tırnik [ Erm tr'nig "kapıcık" ]
Türkmen yerleşimi
  Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Ehnesor [ Erm agnatsor "gözedere" (veya "Eğin deresi)" ]
  Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Manşavut [ Erm manşagud "menekşeli" ]
  Avcı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1960 DİE: Dibek
1928 K: Dıralor [ Erm ]
  Aşağıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928, 1946 K, MYK: Barasor süfla [ Erm baratsor "verimdere" ]
  Yukarıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
19281946: Barasor ulya [ Erm baratsor "verimdere" ]
  Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
h2010: Barasor
Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümü verilmiş kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km