Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Gevaş'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gençler mah İn - Gevaş - Van
1928 K: Tağik [ Erm t'ağig "mahallecik" ]
  Gölgelik mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Karmirat [ Erm ]
  Kardeşler mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Derdis [ Erm ]
  Pullupınar mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Ketis/Kotis [ Erm ]
  Sütlüce mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Saxox
E1858: Tsaxoğ [ Erm ]
  Daldere köy - Gevaş - Van
1928 K: Karkar
E1858 Epr: Gargar' [ Erm "tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
  Doruklu mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Ziküh
E1858 Epr: Dzogun [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Anaköy köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Horotis [ Erm ]
E1914 HSH: Xorortents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşadım mah Anaköy - Gevaş - Van
E1858 Epr: Dap' [ Erm "düzalan" ]
  Evbark mah Anaköy - Gevaş - Van
E1848, 1928 Sark, K: Mülk
  Tokluca mah Anaköy - Gevaş - Van
1928 K: Miçkanıs
E1858 Epr: Mıcgants [ Erm "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağin mah İn - Gevaş - Van
1928 K: Ağin
  Görenek mah Anaköy - Gevaş - Van
1946 MYK: Arkinıs
E1858: Hargents [ Erm "haneler" ]
  Barışık mz - Gevaş - Van
1946 MYK: Miçaroz
1928 K: Miçaros [ Erm miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ En az 1946'ya dek tam teşekküllü köy statüsünde idi. Ermenice méç, bileşiği miç- `orta` veya `geri`, arôs `ekilmemiş arazi, nadas`. SN
  Yoldöndü köy - Gevaş - Van
1928 K: Anzak
E390, E1902 Pav 27, Epr: Indzak' [ Erm ındzayk'? "adaklar" ]
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı 4. yy'da Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' manastırı 10. yy öncesinden beri vardı. SN
  Çığır mah Anaköy - Gevaş - Van
E1858: Gici/Kici
  Kuşluk köy - Gevaş - Van
1928 K: Tahmanıs [ Erm ]
  Töreli köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Aht
E1858, E1902 Epr: Hağt' [ Erm "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
  Tımar köy - Gevaş - Van
E1902, 1928 Epr II.39, K: Tımar
Erm: Xaçard [ Erm "haçdüzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
Eski adı: Şibut/Şubut [ Erm ]
  Aydınocak köy - Gevaş - Van
1928 K: Şatvan
E1902: Şadvan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 2009 yilinda eski bir Ermeni mezarligi uzerine okul yapilmasi tartisma konusu oldu. Manav
  Karşıgeçit mah Kuşluk - Gevaş - Van
1928 K: Verpan [ Erm ]
  Değirmitaş köy - Gevaş - Van
1928 K: Engelor
  İnköy köy - Gevaş - Van
1928 K: İnköy
Erm: Hinküğ [ Erm "eskiköy" ]
  Altınsaç köy - Gevaş - Van
1928 K: Kanzak
Erm: Kantsag [ Erm "gömüce" ]
  Hasbey köy - Gevaş - Van
1928 K: Norküx
Erm: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Varis mv - Gevaş - Van
Eski adı: Varenis [ Erm varents "aşağılar" ]
  Yanıkçay köy - Gevaş - Van
1928 K: Arpit
E1902 Epr: Arpert [ Erm "? kalesi" ]
  Yuva köy - Gevaş - Van
1928 K: Sarik [ Erm sarik "dağcık" ]
  Bağlama köy - Gevaş - Van
1928 K: Pagan [ Kürd "ağıllar" ]
  Koçak köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Poğonıs [ Erm p'oğonts "oluklar, arklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göründü köy - Gevaş - Van
1928 K: Mıxrabet
E1300: Moxrapert [ Erm "külkale?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy'da Cevanşir'in Gürcü Tarihi'nde Moxrpert adıyla anılır. SN
  Kazanç köy - Gevaş - Van
E1902, 1946: Pahvanıs [ Erm ]
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
  Yemişlik köy - Gevaş - Van
1928 K: Narik
E1000: Narék
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da burada kurulan ve 1950'ye dek ayakta olan ünlü Narég manastırından geriye iz bile kalmamıştır. Büyük şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. ■ Manastırın adının Ermenice açıklaması yoktur. 10. yy itibariyle bölgede Kürdce isim ihtimalini düşünmek ilgi çekici olabilir. SN
  Kurultu köy - Gevaş - Van
1928 K: Verindanıs [ Erm ]
  Akdamar bld - Gevaş - Van
1960 DİE: Uysal
1928 K: Verkonıs
E1902 Epr: Vırgunis [ Erm ]
■ Dereağzı (İşkirt) ve Güzelkonak (Pişvank) köyleri 1989'da Uysal beldesine katıldı. Beldeye 2008'de turistik nedenlerle Ahtamar/Akdamar adasının adı verildi. SN
  Dilmetaş köy - Gevaş - Van
1928 K: Hacızive [ Kürd xaçêzîvê ]
  Dereağzı mah Uysal - Gevaş - Van
1946 MYK: İşkirt
Erm: İşgerd [ Erm gerd "kale" ]
  Kayalar köy - Gevaş - Van
1928 K: İriç
  İkizler köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Düşüh
1928 K: Dışux
E1902 Epr: Tıjoxk' [ Erm "cehennem" ]
■ Tıjoxk `cehennem` esasen buradan akan derenin adıdır. SN
  Güzelkonak mah Uysal - Gevaş - Van
1928 K: Pışvanık
E1902 Epr: Pışavank' [ Erm "diken manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşadası ada - Gevaş - Van
E1848 Sark: Arder [ Erm "tarlalar" ]
E666 Aşx: Ardi [ Erm "tarla" ]
  Dokuzağaç köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Pendekanıs
1928 K: Pendegans
Erm: Padagants [ Erm "Badak'lar (?)" ]
  Ahtamar ada - Gevaş - Van
E390 Pav 21, Aşx: Ağtamar [ Erm Աղթամար ]
■ 921 yılında inşa edilmiş Surp Haç manastırı kilisesi meşhurdur. Adı daha evvelki bir *Althamar biçiminden evrilmiş olmalıdır; kaynağı ve anlamı belirsizdir; `Ah Tamar!` hitabından türemiş olması düşünülemez. SN
  Dağyöre köy - Gevaş - Van
1928 K: İli/İlu
E1000: İluvank' [ Erm "boncuklu manastır" ]
■ Köyün yakınında bulunan İluvank (`Boncuk Manastırı`) 920 yılı dolayında Gagik Ardzruni tarafından inşa ettirilmiştir. SN
  Gevaş ilçe - Gevaş - Van
1928 K: Vastan
E482, E650 MKh, Seb: Vostan [ Erm "krali, krala ait" ]
1891 Cui: Gevaş (idari bölge)
■ Gevaş idari bölgenin, Vostan/Vastan ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. ■ Eski Farsçadan Ermeniceye geçen Vostan sözcüğü `krala ait, krali, kral mülkü` anlamındadır. Tarihçi Khoren'li Movses'e göre Kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) Ermeni krallığını yeniden düzenlerken feodal beyler tarafından yönetilen topraklardan başka doğrudan kendisine bağlı saray kullarının yönettiği bazı araziler ayrımış ve bunlara Vostan adı verilmişti. ■ Yaygın görüşe karşın Peutinger Tablosunda anılan Vastauna menzilinin burası olamayacağını Manandyan kanıtlamıştır. SN
  ? x - Gevaş - Van
1928 K: Matmanıs
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Atalan köy - Gevaş - Van
1928 K: Etelan
  Uğurveren köy - Gevaş - Van
1928 K: Tirkeşin
E1902, E1914 Epr II.154, K&P: Tırkaşén [ Erm "Türkköyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Aladüz köy - Gevaş - Van
1928, 1946 K: Piltanıs
E1914 K&P: Bıldents/Pılt'ents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Abalı köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Kers
E1914 K&P: Kerdzi
  Kızıltaş köy - Gevaş - Van
E1902 Epr I.493: Kızıltaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski adı bazı kaynaklarda Hirç olarak verilmekte ise de, Eprigyan Kızıltaş ile Hirç arasının bir saat olduğunu belirtir. SN
  Gündoğan köy - Gevaş - Van
Eski adı: Ayköy
E1902: Arç [ Erm "ayıköy" ]
■ Halen kullanılan Kürtçe adı: Erç. Suat ATAN


Grafik harita göster     haritada ara : km