Ereğli'de 161 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ereğli ilçe - Ereğli - Zonguldak
Ark Pl: Heraclia Pontica [ "Karadeniz Heraklia'sı" ]
Ark Sky: Herákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
■ MÖ 6. yy ortalarında Heraklia adıyla Yunanistan'daki Megara kentinin kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. SN
■ Efsaneye göre MÖ 7. yy'da Ege'den gelen Miletoslular tarafından yerleşmeye açılmıştır. MÖ 560 yıllarında Megaralıların İstanbul Boğazı'nın iki yakasında kurdukları Khalkhedon ve Byzantion kolonileri tarafından ortaklaşa ve planlı olarak tekrar kuruldu. MÖ 560 yılı yerleşim planı mevcuttur. Tuğsan Topçuoğlu
  Kestaneci mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
1919 UK: Kestenci
  Topçalı köy - Ereğli - Zonguldak
1928 K: Şeyh
  Köseler mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
  Balı köy - Ereğli - Zonguldak
1919 UK: Baloğlu
  Kepez mah Ereğli - Ereğli - Zonguldak
  Keşkek köy - Ereğli - Zonguldak
1919 UK: Kuçek
  Ören köy - Ereğli - Zonguldak
1928 K: Viranköy
  Armutçuk köy - Ereğli - Zonguldak
1990 DİE: Armutluk
1919 UK: Deberen Divan
  Kandilli bld - Ereğli - Zonguldak
■ 1986'da Armutçuk köyüne bağlı mahalle olarak kuruldu, 2003'te Kandilli adıyla köy oldu. SN
  Işıklı köy - Ereğli - Zonguldak
1946 MYK: Eshaplar
1928 K: Eshablar [ Tr "yoldaşlar" ]
  Gökçeler bld - Ereğli - Zonguldak
1928 K: Neyran
1919 UK: Niran
  Bayat köy - Ereğli - Zonguldak
1946 MYK: Bayatköyü [ Tr "aş." ]
  Ballıca köy - Ereğli - Zonguldak
1928 K: Aselli [ Tr asel "bal" ]
  Akköy köy - Ereğli - Zonguldak
Alevi yerleşimi
■ Komşu Gümeli ve Karakavuz ile birlikte Zonguldak ilindeki üç Alevi köyünden biridir. SN
  Dağlıca köy - Ereğli - Zonguldak
1928 K: Köhistan [ Tr gûristan "gâvur mezarlığı" ]
  Çevlik köy - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: Çevlik [ Tr "çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Güneşli mah Çaylıoğlu - Ereğli - Zonguldak
  Asarlı mah Çaylıoğlu - Ereğli - Zonguldak
  Hacıosmanlar mah Çaylıoğlu - Ereğli - Zonguldak
  YeniDoğancılar köy - Ereğli - Zonguldak
1960e DİE: Kilisedoğancılar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Çavuzağzı mv - Ereğli - Zonguldak
1919 UK: Büyük Oksina [ Yun oksyna "sivriler" ]
■ Eski haritalarda Büyük Oksina ve Küçük Oksina koyları görülür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km