yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Bozkır'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündüğün mah Harmanpınar - Bozkır (Ahırlı bucağı) - Konya
1946 MYK: Göndüğün
  Çağlayan bld - Bozkır - Konya
1928, 1968: Çatköy
  Bağyurdu köy - Bozkır - Konya
1928 K: Sopran
  Tarlabaşı köy - Bozkır - Konya
1928 K: Bekele
  Kozağaç köy - Bozkır - Konya
1667: Kozağaç
■ © 22.06.1667 Belviran kazası Kozağaç köyünde cami olmadığından Şeyh Bayral Mescidi'nin camiye tahviline izin verilmesi. deyar heyran
  Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928 K: Siristad
Ark: İsaura Nova
1848: Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isaura Nova kentidir. Roma döneminde Isauria ülkesinin başkenti idi. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
  Yolören köy - Bozkır - Konya
1928 K: Fart
  Yazdamı köy - Bozkır - Konya
1928 K: Yazdamı
  Hacılar köy - Bozkır - Konya
1928, 1968: Acılar
  Işıklar köy - Bozkır - Konya
1928 K: Şıxlar
  Dereiçi bld - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1946 MYK: Gederet
■ © 13.02.1801 Belviran kazasının Bulat ve Gedret köylüleri Göksu üzerindeki köprüyü tamir eylediklerinden tekaliften kurtulmakta iseler de bu köprü umuma ait olmayıp yalnız iki köyün arasında olduğundan bu iki köy halkının dahi kazanın diğer köylerinin verdikleri tekalife iştirak etmeleri. g.tt --- © 22.05.1801 Konya'nın Bozkır madenine merbut Belviran kazasına tabi Pulat ve Kudurat karye ahalileri, Göksu üzerindeki büyük köprüyü kendi mallarından tamir edeceklerinden, vermekte oldukları tekalifden gayri tekaliflerle rencide edilmemeleri. deyar heyran
  Yelbeyi köy - Bozkır - Konya
1928 K: Yelbeyi
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
  Belören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1706: Belviran
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
Grafik harita göster     haritada ara : km