yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Palu'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1878, 1928: Kurdikan [ Kürd kurdîkan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Yun: Arsamosata
Erm: Arşamaşad
■ Erm Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Sumeysat adıyla anılan antik kentin örenidir. Kommagene hükümdarı Arşam/Arsamês tarafından kurulmuştur. SN
■ Sümeysat Adıyaman'da olup Arap kaynaklarında Samsat olarak da geçer. Burası ise aynı kaynaklarda Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Şimşat Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle iki yerin zaman zaman karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi, (dizin). Selahattin Polatoğlu
■ Zaza yerleşimi metonio
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xamil
■ Zaza yerleşimi metonio
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
E1879, 1928 AY, K: Nacaran [ Kürd/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tırxa
E1879, E1902 AY, Epr: T'rxe
E1100: T'lxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zaza yerleşimi metonio
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928 K: Buban [ Kürd "Ebubekirler" ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928 K: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tilik [ Kürd tilik "tepecik" ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Üçdeğirmenler köy - Palu - Elazığ
1928 K: Herpünk [ Erm ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Seydili köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seydili
Alevi Zaza yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
■ Türk yerleşimi metonio
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Esenkavak x - Palu (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
■ Karakeçili Türkmen Aşireti Selim pusar
■ Palu ilçesine değil, Kovancılar ilçesine bağlıdır. metonio
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E490 Parp 75: Palu (idari bölge) [ Erm ]
E482, E666 MKh, Aşx: Palahovid (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tekil genitiv ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1879 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Kasır köy - Palu - Elazığ
■ Türk yerleşimi metonio
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928 K: Argat
■ Zaza yerleşimi metonio
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928 K: Caro
■ Zaza yerleşimi metonio
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928 K: Taştak [ Erm taşdig "ovacık" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hacı Kîl [ Kürd/Tr ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kévenk/Keyvenk [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 K: Tarhana
■ Zaza yerleşimi metonio
  Andılar köy - Palu - Elazığ
E1879, 1928: Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Abbasan [ Kürd abbasan "aş." ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
■ Zaza yerleşimi metonio
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1928 K: Hün
1840: Hun/Hün
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
■ Türk yerleşimi metonio
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu" ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Kiliban
■ Zaza yerleşimi metonio
  Arındık köy - Palu - Elazığ
1928 K: Lekic
■ Zaza yerleşimi metonio
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xasbeğ
■ Türk yerleşimi metonio
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Ardurek [ Erm ardorek "ovacık" ]
1928 K: Gökdere (idari bölge)
Zaza yerleşimi
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hünekrek
E1902 Epr: Hnakarag [ Erm "eskiçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zaza yerleşimi metonio
  Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1946 MYK: Büyük Parsiyan
1928 K: Parsiyani kebir
■ Zaza yerleşimi metonio
  Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Tüy
■ Zaza yerleşimi metonio
  Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Küçük Xaylan [ Kürd "aş." ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Ziver kebir ve sağir [ Kürd/Tr Ziver "Zübeyr (öz.)" ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Yr2012: Xeylani kebir
1928 K: Büyük Xaylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Zoğpa [ Kürd zoxpal "belensırtı" ]
■ Zaza yerleşimi metonio
  Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Atik
■ Kürd yerleşimi metonio
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Ğaydimem
■ Zaza yerleşimi metonio
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.