yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Palu'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1878, 1928: Kurdikan [ Kürd kurdîkan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Yun: Arsamosata
Erm: Arşamaşad
■ Erm Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Sumeysat adıyla anılan antik kentin örenidir. Kommagene hükümdarı Arşam/Arsamês tarafından kurulmuştur. SN
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xamil
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
E1879, 1928 AY, K: Nacaran [ Kürd/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tırxa
E1879, E1902 AY, Epr: T'rxe
E1100: T'lxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928 K: Buban [ Kürd "Ebubekirler" ]
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928 K: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tilik [ Kürd tilik "tepecik" ]
  Seydili köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seydili
Alevi Zaza yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Esenkavak x - Palu (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E490 Parp 75: Palu (idari bölge) [ Erm ]
E482, E666 MKh, Aşx: Palahovid (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tekil genitiv ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1879 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928 K: Argat
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928 K: Caro
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928 K: Taştak [ Erm taşdig "ovacık" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hacı Kîl [ Kürd/Tr ]
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kévenk/Keyvenk [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Andılar köy - Palu - Elazığ
E1879, 1928: Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Abbasan [ Kürd abbasan "aş." ]
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1928 K: Hün
1840: Hun/Hün
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu" ]
  Arındık köy - Palu - Elazığ
1928 K: Lekic
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xasbeğ
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Ardurek [ Erm ardorek "ovacık" ]
1928 K: Gökdere (idari bölge)
Zaza yerleşimi
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hünekrek
E1902 Epr: Hnakarag [ Erm "eskiçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Ziver kebir ve sağir [ Kürd/Tr Ziver "Zübeyr (öz.)" ]
  Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Yr2012: Xeylani kebir
1928 K: Büyük Xaylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Zoğpa [ Kürd zoxpal "belensırtı" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.