Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Palu'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1878, 1928: Kurdikan [ Kürd kurdîkan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Ar: Şimşad
Ark: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Erm Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Sumeysat adıyla anılan antik kentin örenidir. Kommagene hükümdarı Arşam/Arsamês tarafından kurulmuştur. Kasabanın büyük bölümü Keban baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Sümeysat Adıyaman'da olup Arap kaynaklarında Samsat olarak da geçer. Burası ise aynı kaynaklarda Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Şimşat Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle iki yerin zaman zaman karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi, (dizin). Selahattin Polatoğlu
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xamil
Zaza yerleşimi
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
E1879, 1928 AY, K: Nacaran [ Kürd/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tırxa
E1879, E1902 AY, Epr: Tırxe
E1100: Tılxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928 K: Buban [ Kürd "Ebubekirler" ]
Zaza yerleşimi
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928 K: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Tilik [ Kürd tilik "tepecik" ]
Zaza yerleşimi
  Seydili köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seydili
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E490 Parp 75: Palu (idari bölge) [ Erm ]
E482, E666 MKh, Aşx: Palahovid (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tekil genitiv ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1879 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928 K: Argat
Zaza yerleşimi
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928 K: Caro
Zaza yerleşimi
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928 K: Taştak [ Erm taşdig "ovacık" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hacı Kîl [ Kürd/Tr ]
Zaza yerleşimi
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kévenk/Keyvenk [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 K: Tarhana
Zaza yerleşimi
  Andılar köy - Palu - Elazığ
E1879, 1928: Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928 K: Abbasan [ Kürd abbasan "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
Zaza yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1928 K: Hün
1840: Hun/Hün
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928 K: Seraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu" ]
Zaza yerleşimi
  Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z2010: Kilebun
1928 K: Kiliban
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Arındık köy - Palu - Elazığ
1928 K: Lekic
Zaza yerleşimi
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
1928 K: Xasbeğ
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z2010: Guewdere [ Tr ]
1928 K: Erdürük [ Erm ardorek "tarlacık" ]
1928 K: Gökdere (idari bölge)
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928 K: Hünekrek
E1902 Epr: Hnakarag [ Erm "eskiçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1946 MYK: Büyük Parsiyan
1928 K: Parsiyani kebir
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Tüy/Toy
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 K: Küçük Xaylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z2010: Züver
1928 K: Ziver kebir ve sağir [ Kürd/Tr Ziver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
h2012: Xeylani kebir
1928 K: Büyük Haylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1936 US: Zuya
1928 K: Zoğpa [ Kürd zoxpal "belensırtı" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1936 US: Lir
1928 K: Atik
Kürd yerleşimi
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1936 US: Gıdımım
1928 K: Ğaydimem
Zaza (Haciyan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km