Haymana'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavak köy - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Emirler köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Şêxa Jorîn [ Kürd "yukarı şeyhler" ]
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Soğulca köy - Haymana - Ankara
Türk yerleşimi
  Evliyafakı köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Evlîyafeqîr
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Demirözü köy - Haymana - Ankara
Kürd: Bazika
Kürd (Mikali ) yerleşimi
  Küçükkonakgörmez köy - Haymana - Ankara
K2000: Hespîro
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
K2000: Têrikî [ Kürd "okçular? (aş.)" ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Civarı tarafından Gundê Axa (Ağaköyü) olarak bilinir. selahattin
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Karapınar köy - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Esen köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Şêxa Jêrîn [ Kürd "aşağı şeyhler" ]
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Türkhöyük köy - Haymana - Ankara
1968 K2: Höyük
1928 K: Türkhöyük
  Tabaklı köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Tebaxê
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yaylabeli köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Abdülkerim
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Aktepe köy - Haymana - Ankara
1968 K2: Alaçık
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Alahacılı köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Oniska
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
K2000: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Kirazoğlu köy - Haymana - Ankara
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Sarıdeğirmen köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Erif
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  İncirli köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Xirawe [ Kürd "harabe" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Bahçecik köy - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Söğüttepe köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Harhor
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Gedik köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Tolosman [ Tr "Osman tolu" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Durutlar köy - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Evci köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Cingil
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Toyçayırı köy - Haymana - Ankara
1824: Toyçayırı
Kürd (Modanli/Têrikî ) yerleşimi
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
  Kesikkavak köy - Haymana - Ankara
1946 MYK: Boşnak Kesikkavak
Kürd (Şêxan) yerleşimi
  Çatak köy - Haymana - Ankara
1895: Çatak
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Devecipınarı köy - Haymana - Ankara
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ © 29/6/1957 gününden itibaren Ankara Vilâyeti Haymana Kazasının Kirazoğlu Köyüne bağlı Devecipınar Mahallesi (Devecipınar) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
  Gültepe köy - Haymana - Ankara
2013: Gedikli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Gedikli olan adı 2013'te Gültepe olarak değiştirildi. katpatuka
  Sarıgöl köy - Haymana - Ankara
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Küçükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Palanciya
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Silenî
Eski adı: Kadıköyü
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Eskikışla köy - Haymana - Ankara
K2000 birn: Larê
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ Kürtçe diğer köylerce bilinen ismi "Dogan" dır. İnternet sitesi http://www.eskikisla.biz adresindedir. eskikisla koyu
  Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1781: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr Haymana "çadırlık (göçebe obaları)" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
  Tepeköy köy - Haymana - Ankara
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Yenice bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Gözgöz
1960 DİE: Kürtgözgözü
1930: Sındıran
1960 DİE: Yenice (idari bölge)
Osm: Şeyhbizinli (idari bölge)
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Yenice nahiye adı, Sındıran yerleşim adıdır. SN
■ © 13.11.1821 Şeyhbezenli Aşireti perakendelerinden Kastamonu, Hacıköymadeni, Çorum, İskelip ve Bozok taraflarında bulunanlara ait tekalif... * 10.02.1891 Haymana'nın Şeyhbezenli Nahiyesi... * 19.08.1930 Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi. deyar heyran
  Yaprakbayırı köy - Haymana - Ankara
K2000: Kelatî
Kürd (Xewend/Şêxbizin) yerleşimi
  Yamak köy - Haymana - Ankara
1790: Yamak
Kürd (Modan) yerleşimi
■ Modanlıların yaşadığı 6 Köyden biridir. Modanlılar, Terîkanlılar ve Gawêstiler gibi Evdîl-Hey önderliğinde Diyarbekir/Amedden (Eğil civarindan) ayrılıp Haymana civarına gelen Mirdêsan/Mirdesilerdendirler.
■ Ankara kazasına tabi Yaman (Yamak) köyünde sakin Ekrad(Kürd) Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Moranlı (Modanlı ) Aşireti halkından bir kaç kişi .... ( BOA; 1204 Hicri ≃ 1790 Miladi) deyar heyran
  Karaömerli köy - Haymana - Ankara
1928 K: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
  Ataköy köy - Haymana - Ankara
1968 K2: Kaltaklı [ Tr kaltak "1. kalkık, 2. bir tür ayakkabı" ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Gundê Tîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Cihanşah köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Havura
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Saatli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
  Dereköy mah - Haymana - Ankara
Kürd: Kerkuki
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yurtbeyli bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1928 K: Köseabdullah
Kürd yerleşimi
  Kerpiç köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Gundê Kose [ Kürd "köse köyü" ]
1887: Kerpiç
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Yeniköy köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi
  Karasüleymanlı köy - Haymana - Ankara
Kürd (Modanlı ) yerleşimi
  Sinanlı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Sînay/Şêxsînayî
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 16.12.1899 Haymana kazasının Siranlı [Sinanlı] karyesinin Kürt Şeyh [Şeyh Bizini] Aşiretinden bazı kimselerin Koçhisar tüccarlarından Hacı Haydar Ağa'nın koyunlarını gasbettikleri deyar heyran
  Çeltikli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kürd (Modanlı ) yerleşimi
■ Mervisi(=Merdis) Aşireti tevabiinden Soranlı (=Modanlı) Aşireti reayasının Haymana'da Katranca, Kara Seyhani ve Yamak köyleri ahalisi ..... (1214 Hicri) deyar heyran
  İkizce mah - Haymana (İkizce bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bumsuz bld - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Burunsuz
1928 K: Bumsuz
Kürd (Nasira ) yerleşimi
  Kutluhan köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Qulicamî
Kürd (Aşiq / Kurd ) yerleşimi
  Yukarısebil köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000: Şavliya
1928 K: Sebil balâ [ Tr "yukarısebil" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Sazağası köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000: Sazê
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Altıpınar köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
1968 K2: Yenicik
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Yeşilköy köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000: Silenî
1928 K: Sebilisüfla
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yergömü köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Yergom
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km